Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 Raamatun näkökanta

Milloin Jeesus syntyi?

Milloin Jeesus syntyi?

”KRISTUKSEN syntymän tarkkaa ajankohtaa ei tiedetä”, sanotaan hakuteoksessa Encyclopedia of Early Christianity. Silti miljoonat kristityksi tunnustautuvat ihmiset joka puolella maailmaa juhlivat Jeesuksen syntymää joulukuun 25. päivänä. Tätä päivämäärää ei mainita Raamatussa. Syntyikö Jeesus joulukuussa?

Raamattu ei mainitse Jeesuksen syntymäaikaa tarkasti mutta tarjoaa sen sijaan todisteita siitä, että se ei ollut joulukuussa. Maallisista lähteistä käy lisäksi ilmi, miksi hänen syntymäjuhlaansa alettiin viettää juuri joulukuun 25. päivänä.

Ei syntynyt joulukuussa

Jeesus syntyi Betlehemin kaupungissa Juudeassa. Luukkaan evankeliumissa kerrotaan: ”Samalla seudulla oli myös paimenia, jotka oleskelivat taivasalla ja vartioivat vuorotellen yöllä laumojaan.” (Luukas 2:4–8.) Tässä ei ollut mitään poikkeuksellista. ”Laumat olivat suuren osan vuotta taivasalla”, selitetään kirjassa Sellaista oli elämä Jeesuksen ajan Palestiinassa. Mutta olisivatko laumat ja niiden paimenet olleet ulkona kylmänä joulukuun yönä? Kirjassa jatketaan: ”Ne olivat talvella karjatarhoissa, ja tämä osoittaa, että perinnäinen joulupäivä on tuskin oikealla paikallaan, koska lammaslaumojen mainitaan olleen ulkona.” (2. painos, s. 192.)

Tätä päätelmää tukee toinenkin yksityiskohta Luukkaan evankeliumikertomuksessa: ”Noina päivinä lähti nyt keisari Augustukselta säädös, että koko asuttu maa oli henkikirjoitettava (tämä ensimmäinen henkikirjoitus tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana), ja kaikki matkasivat henkikirjoitettaviksi, kukin omaan kaupunkiinsa.” (Luukas 2:1–3.)

Henkikirjoituksen tarkoituksena oli mitä ilmeisimmin kerätä tietoja verotusta ja sotaväenottoa varten. Säädöksen vuoksi Maria lähti miehensä Joosefin mukaan 150 kilometrin matkalle Nasaretista Betlehemiin, vaikka hänen raskautensa oli jo pitkällä. Vaikuttaako todennäköiseltä, että Augustus – hallitsija joka harvoin puuttui paikallishallintoon –  olisi vaatinut kapinointiin taipuvaista kansaa tekemään tämän syyn vuoksi pitkiä matkoja talviaikaan?

Useimmat historiantutkijat ja raamatunoppineet ovat sillä kannalla, että joulukuun 25. päivä ei ole Jeesuksen syntymän ajankohta. Tämä tieto löytyy melkein mistä tahansa tietosanakirjasta. Eräässä katolisessa hakuteoksessa todetaankin: ”Yleisesti ollaan yksimielisiä siitä, että Jeesus ei syntynyt joulukuun 25. päivänä.” (Our Sunday Visitor’s Catholic Encyclopedia.)

Raamattu tarjoaa todisteita siitä, että Jeesus ei syntynyt joulukuussa.

Joulukuun 25. päivä valitaan

Joulukuun 25. päivä valittiin Jeesuksen syntymäjuhlan ajankohdaksi muutama sata vuotta hänen kuolemansa jälkeen. Lukuisat historiantutkijat uskovat, että tuohon aikaan vuodesta oli tapana viettää pakanallisia juhlia.

Esimerkiksi Otavan suuressa ensyklopediassa sanotaan: ”Roomassa vietettiin – – joulukuun 25. päivää aurinkojumalan syntymäjuhlana (dies natalis Solis invicti). – – Päivämäärä johtui siitä, että juliaanisen kalenterin käyttöön oton aikoihin talvipäivän seisaus sattui 25. päivän kohdalle. Kristillinen kirkko menetteli juhlan suhteen samalla tavoin kuin monesti muulloinkin: se ei ryhtynyt taistelemaan sen suosiota vastaan, vaan omaksui sen ja siirsi sille kristillisen sisällön.” (1977, 3. osa, s. 2404.)

Hakuteoksessa The Encyclopedia Americana kerrotaan: ”Syy siihen, että joulukuun 25. päivä valittiin joulupäiväksi, on osittain hämärän peitossa, mutta yleensä ajatellaan, että tuo päivä sopi yhteen pakanallisten juhlien kanssa, joita järjestettiin ’auringon uudelleen syntymisen’ kunniaksi talvipäivänseisauksen aikaan, jolloin päivät alkavat pidetä. – – Samoihin aikoihin Roomassa vietettiin myös saturnaliaa (maanviljelyksen jumalalle Saturnukselle ja auringon uudistuneelle voimalle omistettua juhlaa).” Näissä juhlissa oli tapana käyttäytyä riettaasti ja juhlia riehakkaasti ilman pidäkkeitä. Samanlainen meno on monin paikoin yleistä joulunaikaan nykyäänkin.

Oikeanlaista kunnioitusta Kristusta kohtaan

Joidenkin mielestä kristittyjen tulisi muistaa Jeesuksen syntymää siitä riippumatta, mikä sen todellinen ajankohta on ollut. He uskovat, että arvokkaasti vietettynä tällainen juhla olisi sopiva tapa ilmaista kunnioitusta Kristusta kohtaan.

Jeesuksen syntymä on kiistatta merkittävä tapahtuma Raamatussa. Sen yhteydessä taivaalle ilmaantui yhtäkkiä joukko enkeleitä, jotka puhkesivat ylistämään Jumalaa sanoen: ”Kunnia ylimmissä korkeuksissa Jumalalle, ja maan päällä rauha hyvän tahdon ihmisten keskuudessa.” (Luukas 2:13, 14.) Raamatussa ei kuitenkaan missään kohtaa edes vihjata siihen suuntaan, että Jeesuksen syntymäpäivää tulisi juhlia. Sitä vastoin siinä annetaan nimenomainen käsky muistella hänen kuolemaansa, ja näin Jehovan todistajat tekevätkin kerran vuodessa (Luukas 22:19). Tämä on yksi tapa osoittaa kunnioitusta Jeesusta kohtaan.

Ihmiselämänsä viimeisenä iltana Jeesus sanoi: ”Te olette minun ystäviäni, jos teette, mitä minä käsken teitä tekemään.” (Johannes 15:14.) Hän sanoi lisäksi: ”Jos rakastatte minua, niin noudatatte minun käskyjäni.” (Johannes 14:15.) Ei selvästikään ole parempaa tapaa ilmaista kunnioitusta Jeesusta Kristusta kohtaan kuin perehtyä hänen opetuksiinsa ja noudattaa niitä.