Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Syitä luottaa Raamattuun

2. Avoimuus ja rehellisyys

2. Avoimuus ja rehellisyys

Rehellisyys on luottamuksen perusta. Rehellisenä tunnettu ihminen voi saada toisten luottamuksen, mutta jos hän valehtelee edes kerran, hän saattaa menettää sen.

RAAMATUN kirjoittivat rehelliset, vilpitönsydämiset miehet. Heidän avoimuutensa ansiosta heidän kirjoituksissaan on selvä totuuden sointi.

Virheet ja puutteet.

Raamatunkirjoittajat myönsivät avoimesti omat epäonnistumisensa ja heikkoutensa. Mooses kertoi tekemästään virheestä, josta hän joutui maksamaan kovan hinnan (4. Mooseksen kirja 20:7–13). Asaf selitti, että jonkin aikaa hän kadehti pahojen menestystä (Psalmit 73:1–14). Joona kertoi tottelemattomuudestaan ja siitä, miten hänellä oli aluksi kielteinen asenne, kun Jumala osoitti armoa katuville väärintekijöille (Joona 1:1–3; 3:10; 4:1–3). Matteus ei salaillut sitä, että hän oli hylännyt Jeesuksen sinä yönä, jona tämä pidätettiin (Matteus 26:56).

Raamatun heprealaisten kirjoitusten kirjoittajat paljastivat oman kansansa toistuvan nurinan ja kapinoinnin (2. Aikakirja 36:15, 16). He eivät säästäneet ketään, eivät edes kansansa hallitsijoita (Hesekiel 34:1–10). Apostolien kirjeissä ilmaistaan samanlaista avoimuutta, kun niissä kerrotaan vakavista ongelmista, joita yksittäisillä kristityillä – myös vastuussa olevilla – sekä joillakin seurakunnilla oli ensimmäisellä vuosisadalla (1. Korinttilaisille 1:10–13; 2. Timoteukselle 2:16–18; 4:10).

Joona ja muut raamatunkirjoittajat kirjoittivat muistiin omia virheitään.

Kaunistelematon totuus.

Raamatunkirjoittajat eivät yrittäneet kaunistella totuutta silloinkaan, kun se saattoi joistakuista tuntua kiusalliselta. Ensimmäisen vuosisadan kristityt tunnustivat rehellisesti, ettei ympäröivä maailma ihaillut heitä vaan piti heitä tyhminä ja halpasyntyisinä (1. Korinttilaisille 1:26–29). He kertoivat, että Jeesuksen apostoleita pidettiin ”koulunkäymättöminä ja tavallisina ihmisinä” (Apostolien teot 4:13).

Evankeliuminkirjoittajat eivät värittäneet tosiasioita esittääkseen Jeesuksen edullisemmassa valossa. He kertoivat rehellisesti, että hän syntyi vaatimattomaan, työtä tekevään perheeseen, että hän ei opiskellut aikansa arvossa pidetyissä kouluissa ja että suurin osa kuulijoista torjui hänen sanomansa (Matteus 27:25; Luukas 2:4–7; Johannes 7:15).

Raamatussa on runsaasti todisteita siitä, että sen kirjoittajat olivat rehellisiä. Saako heidän rehellisyytensä sinut luottamaan heihin?