Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Mistä Raamattu kertoo?

Mistä Raamattu kertoo?

Mistä Raamattu kertoo?

JOTKUT pitävät Raamattua historiateoksena, sillä se kertoo Jumalan kanssakäymisestä ihmisten kanssa tuhansien vuosien aikana. Toiset pitävät sitä moraalioppaana ja viittaavat niihin yli kuuteensataan oikeusasioita, perhettä, moraalia ja uskontoa koskevaan lakiin ja säädökseen, jotka Jumala antoi Israelin kansalle. Jotkut puolestaan pitävät Raamattua hengellisenä oppaana, joka sisältää Jumalan ajatuksia.

Kaikki edellä esitetyt seikat pitävät paikkansa. Raamattu sanoo itsestään: ”Koko Raamattu on Jumalan henkeyttämä ja hyödyllinen opettamiseen, ojentamiseen, oikaisemiseen, kurittamiseen vanhurskaudessa, jotta Jumalan ihminen olisi täysin pätevä, täydelleen varustautunut kaikkeen hyvään työhön.” (2. Timoteukselle 3:16, 17.) Jumalan sana kokonaisuutena on arvokas, historialliset kertomukset, lait ja hengelliset ohjeet mukaan lukien.

Raamattu on kuitenkin paljon enemmän kuin kokoelma hyödyllistä tietoa. Ainoastaan Raamattu on ilmoitus Jehova Jumalalta. Se tarjoaa käytännöllisiä, Jumalan hengen ohjauksessa kirjoitettuja neuvoja päivittäiseen elämään. Lisäksi se paljastaa, mikä on Jehovan tarkoitus maan ja ihmiskunnan suhteen, ja osoittaa, millä tavoin hän tulee poistamaan ihmisten kärsimysten syyt. Mikä tärkeintä, se selittää, että Jumala on tieten tahtoen esitetty väärässä valossa, ja kertoo, miten hän käsittelee tämän kaikkeutta koskevan kiistakysymyksen.

Onko Jumala valehtelija ja huono hallitsija?

Raamattu osoittaa, että Jumala loi ensimmäiset ihmiset, Aadamin ja Eevan, mieleltään ja ruumiiltaan täydellisiksi ja asetti heidät ihanteelliseen ympäristöön. Hän antoi heidän tehtäväkseen huolehtia maapallosta ja eläimistä (1. Mooseksen kirja 1:28). Aadam ja Eeva saisivat elää ikuisesti maan päällä Jumalan lapsina, jos he tottelisivat taivaallista Isäänsä. Hän esitti heille vain yhden rajoituksen: ”Jokaisesta puutarhan puusta saat syödä kylliksesi. Mutta hyvän ja pahan tiedon puusta, siitä sinä et saa syödä, sillä sinä päivänä, jona syöt siitä, sinä kuolemalla kuolet.” (1. Mooseksen kirja 2:16, 17.)

Henkiolento, jota Raamattu kutsuu Saatana Panettelijaksi, väitti kuitenkin aivan päinvastaista: ”Ette suinkaan kuole.” (1. Mooseksen kirja 3:1–5.) Hän puhui häpeämättömästi Jumalaa vastaan, ja sen lisäksi että hän sanoi Luojaa valehtelijaksi, hän antoi ymmärtää, että tämän hallitsemistapa on väärä – ihminen selviytyisi paremmin ilman Jumalaa. Saatana vakuutti Eevalle, että tottelemattomuus Jumalaa kohtaan toisi vapauden ja moraalisen riippumattomuuden. Hän sanoi, että Eeva tulisi olemaan ”niin kuin Jumala”! Saatana siis hyökkäsi Jehovan hyvää nimeä ja tarkoitusta vastaan.

Tuolla keskustelulla oli kauaskantoiset seuraukset. Jehovan tarkoitus puhdistaa nimensä ja maineensa onkin Raamatun pääteema. Tuo teema on kiteytettynä Jeesuksen mallirukouksessa, jota usein kutsutaan Herran rukoukseksi tai Isä meidän -rukoukseksi. Jeesus opetti seuraajiaan rukoilemaan: ”Olkoon sinun nimesi pyhitetty. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi – – maan päällä.” (Matteus 6:9, 10.)

Jumala puhdistaa nimensä

Saatana herätti joitakin perusluonteisia kiistakysymyksiä: Kumpi puhui totta – Jehova vai Saatana? Onko Jehovan tapa hallita luomakuntaansa oikeudenmukainen ja hyvä? Onko hänellä oikeus odottaa ihmisiltä tottelevaisuutta? Menestyisivätkö ihmiset tosiaankin paremmin omin päin? Jotta näihin kysymyksiin saataisiin vastaus, Jehova on tilapäisesti antanut ihmisten hallita itse itseään.

Mikä on ollut tuloksena? Eedenissä esitetystä ensimmäisestä valheesta lähtien ihmiskunnan historia on ollut täynnä tuskaa ja kärsimystä, mikä todistaa, että Saatana on julma valehtelija ja että riippumattomuus Jumalasta johtaa pelkästään onnettomuuteen. Jehova on kuitenkin rakkaudessaan ja rajattomassa viisaudessaan päättänyt puhdistaa nimensä poistamalla kaikki vaikeudet, jotka saivat alkunsa Eedenissä. Hän tekee sen messiaanisen Valtakunnan välityksellä. Mikä tuo Valtakunta on?

Ratkaisu: Jumalan valtakunta

Miljoonat ihmiset esittävät säännöllisesti Herran rukouksen. Tarkastellaanpa hiukan sen merkitystä. Aloitetaan ilmauksesta ”Tulkoon sinun valtakuntasi” (Matteus 6:10). Tuo Valtakunta ei ole vain abstrakti sydämentila, kuten jotkut ajattelevat. Kuten sanasta ”valtakunta” voidaan päätellä, kyseessä on hallitus. Se toimii taivaassa, ja sen johdossa on ”kuninkaiden Kuningas” Jeesus Kristus. (Ilmestys 19:13, 16; Daniel 2:44; 7:13, 14.) Raamattu opettaa, että hän tulee hallitsemaan koko maata ja että hän tuo pysyvän rauhan ja sopusoinnun ihmisten keskuuteen ja hävittää maailmasta kaiken pahuuden (Jesaja 9:6, 7; 2. Tessalonikalaisille 1:6–10). Jeesuksen sanat ”Tapahtukoon sinun tahtosi – – maan päällä” toteutuvat siis Jumalan valtakunnan, ei minkään ihmishallituksen, välityksellä.

Varmistaakseen noiden sanojen toteutumisen Jeesus antoi elämänsä lunastusuhriksi, jotta Aadamin jälkeläiset vapautuisivat synnistä ja kuolemasta (Johannes 3:16; Roomalaisille 6:23). Näin ollen Jumalan valtakunnan alaisuudessa kaikki ne, jotka ilmaisevat uskoa Kristuksen uhriin, saavat kokea, miten Aadamin synnin vaikutukset poistetaan ja ihmiset saatetaan jälleen vähä vähältä täydellisyyteen (Psalmit 37:11, 29). Ihmisiä vaivaava raihnaisuus, joka kuuluu erityisesti ikääntymiseen, on vihdoin menneisyyttä. Jopa tuska, jota sairaudet ja kuolema aiheuttavat, on kadonnut (Ilmestys 21:4).

Miksi voimme olla varmoja siitä, että Jumala täyttää lupauksensa? Yksi syy on se, että kirjaimellisesti sadat Raamatun ennustukset ovat jo toteutuneet (ks. sivu 9). Raamattuun luottaminen ei selvästikään perustu sokeaan herkkäuskoisuuteen tai toiveajatteluun vaan järkeen ja runsaaseen todistusaineistoon (Heprealaisille 11:1).

Käytännöllisiä neuvoja nykyajalle

Sen lisäksi että Raamattu antaa varman tulevaisuudentoivon, se auttaa viettämään onnellisempaa elämää jo nyt. Jumalan sana tarjoaa muun muassa parhaita mahdollisia käytännön neuvoja, jotka koskevat avioliittoa, perhe-elämää, ihmissuhteita, onnellisuutta ja monia muita alueita. Seuraavassa muutama esimerkki.

Ajattele ennen kuin puhut. ”Joku puhuu ajattelemattomasti kuin miekan pistoin, mutta viisaiden kieli on lääkitystä.” (Sananlaskut 12:18.)

Karta mustasukkaisuutta. ”Tyyni sydän on lihallisen elimistön elämä, mutta mustasukkaisuus on mätä luille.” (Sananlaskut 14:30.)

Valmenna lapsiasi. ”Valmenna poika tiensä suuntaan, niin hän ei vanhetessaankaan siltä poikkea.” ”Valloilleen päästetty poika tuottaa äidilleen häpeää.” (Sananlaskut 22:6; 29:15.)

Ole anteeksiantava. Jeesus sanoi: ”Onnellisia ovat armolliset, koska heille tullaan osoittamaan armoa.” (Matteus 5:7.) Kuningas Salomo kirjoitti viisaasti: ”Rakkaus peittää jopa kaikki rikkomukset.” (Sananlaskut 10:12.) Jos joku rikkoo meitä vastaan niin vakavasti, ettemme voi vain antaa anteeksi ja unohtaa, Raamattu neuvoo: ”Mene ja paljasta hänen virheensä kahden kesken.” (Matteus 18:15.)

Älä rakasta rahaa. ”Rakkaus rahaan on kaikenlaisen pahan juuri, ja tätä rakkautta tavoittelemalla jotkut ovat – – lävistäneet itsensä joka puolelta monilla tuskilla.” (1. Timoteukselle 6:10.) Raamatun mukaan tuomittavaa on siis ”rakkaus rahaan”, ei raha sinänsä.

”Kirje” taivaalliselta Isältämme

Raamatun sisältö on hyvin monipuolinen. Se kertoo ennen kaikkea Jumalasta ja hänen tarkoituksestaan. Mutta se kertoo myös meistä ihmisistä ja siitä, miten voimme elää onnellisina sekä nyt että ikuisesti Jumalan valtakunnan alaisuudessa. Raamattu on tavallaan kirje taivaalliselta Isältämme Jehovalta (Matteus 6:9). Sen välityksellä hän on kertonut meille kallisarvoisia ajatuksiaan ja paljastanut sekä tahtonsa että suurenmoisen persoonallisuutensa.

Kun luemme Raamattua ja mietiskelemme lukemaamme, alamme nähdä Jumalan sellaisena kuin hän todella on. Jos sydämemme on vastaanottavainen, rakkaus vetää meidät lähelle häntä (Jaakobin kirje 4:8). Raamattu sisältää tosiaan muutakin kuin historiaa, ennustuksia ja lakeja. Se auttaa meitä kehittämään henkilökohtaisen suhteen Jumalaan. Siksi Raamattu on täysin ainutlaatuinen ja erittäin kallisarvoinen. (1. Johanneksen kirje 4:8, 16.)

[Huomioteksti s. 19]

Raamatun teema on kauniisti kiteytettynä Jeesuksen mallirukouksen alkulauseissa.

[Tekstiruutu/Kuva s. 21]

MITEN LUKEA RAAMATTUA?

Raamatun lukeminen on kiehtovaa. Sen kertomukset ja moraaliopetukset ovat niin tunnettuja, että niillä on merkittävä osa monien maiden kirjallisuudessa. Raamattu auttaa meitä tuntemaan Luojamme, Jehova Jumalan. Lisäksi se on ehtymätön käytännöllisen viisauden lähde. Raamatun Sananlaskujen kirjassa sanotaan: ”Viisaus on pääasia. Hanki viisautta, ja kaikella hankkimallasi hanki ymmärrystä.” (Sananlaskut 4:7.) Miten Raamatun lukemisesta voi hyötyä eniten?

Yritä valita sellainen aika päivästä, jolloin olet yleensä virkeimmilläsi. Älä tyydy pelkkään lukaisuun. Tavoitteena tulisi olla täyttää mieli Jumalan ajatuksilla ja omaksua ne. Lukemisen jälkeen mietiskele aineistoa ja vertaa sitä siihen, mitä ennestään tiedät. Näin ymmärryksesi ja arvostuksesi lisääntyvät. (Psalmit 143:5.)

Mistä kohtaa Raamattua lukeminen kannattaisi aloittaa? Yksi mahdollisuus on tietenkin aloittaa alusta. Jotkut ensikertalaiset ovat kuitenkin huomanneet helpommaksi aloittaa evankeliumeista – Matteuksesta, Markuksesta, Luukkaasta ja Johanneksesta – jotka kertovat Jeesuksen elämästä ja palveluksesta. Sen jälkeen voidaan siirtyä kauniisiin, täynnä viisautta oleviin runollisiin kirjoihin: Psalmeihin, Sananlaskuihin ja Saarnaajaan. Tämän jälkeen ruokahalu on ehkä kasvanut, ja lukemista voi jatkaa muista Raamatun kirjoista. (Ks. alla oleva tekstiruutu.) Älä omaksu sitä virheellistä näkemystä, että Raamatusta kannattaa lukea vain niin kutsuttua Uutta testamenttia, sillä ”koko Raamattu on Jumalan henkeyttämä ja hyödyllinen” (2. Timoteukselle 3:16).

Erityisen hyödyllistä on tutkia Raamattua aihe aiheelta. Esimerkiksi tutkimisen apuväline Mitä Raamattu todella opettaa?, jota Jehovan todistajat käyttävät saarnaamistyössään, sisältää ajankohtaisia aiheita, kuten ”Onnellinen perhe-elämä”, ”Jumalan hyväksymä palvonta” ja ”Missä ovat kuolleet?” (Ks. tekstiruutu s. 18.)

[Tekstiruutu s. 21]

RAAMATUN LUKEMINEN AIHEITTAIN

Elämän alkuperä ja ihmisen syntiinlankeemus 1. Mooseksen kirja

Muinaisen Israelin kansan synty 2. Mooseksen kirja – 5. Mooseksen kirja

Toiminnantäyteisiä kertomuksia Joosua–Ester

Koskettavia runoja ja lauluja Job, Psalmit, Laulujen laulu

Elämänviisautta Sananlaskut, Saarnaaja

Profetioita ja moraaliopetusta Jesaja–Malakia, Ilmestyskirja

Jeesuksen elämä ja opetukset Matteus–Johannes

Kristillisyyden synty ja leviäminen Apostolien teot

Kirjeitä seurakunnille Roomalaiskirje – Juudaan kirje