Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Tarkkailemme maailmaa

Tarkkailemme maailmaa

Tarkkailemme maailmaa

Espanjan hallitus lahjoittaa 0,5 prosenttia verorahoista joko hyväntekeväisyyteen tai katolisille järjestöille veronmaksajan toiveiden mukaisesti. Espanjalaisista 80 prosenttia tunnustautuu katolilaisiksi, mutta vain 20 prosenttia valitsee edunsaajaksi kirkon. (EL PAÍS, ESPANJA.)

”Tupakointi 30-vuotiaana lyhentää miehen elinajanodotetta 5 1/2 vuotta ja naisen yli 6 1/2 vuotta”, ilmenee brittiläisen Aktuaarien instituutin laatimista eloonjäämistaulukoista. Jos tupakointi lopetetaan 30-vuotiaana, riski kuolla johonkin tupakkatautiin pienenee huomattavasti. (THE TIMES, ENGLANTI.)

Maailman öljynkulutus kasvoi 3,4 prosenttia vuonna 2004, ja se on nyt 82,4 miljoonaa barrelia päivää kohti. Lähes puolet kasvusta tapahtui Yhdysvalloissa ja Kiinassa, joista edellisessä kulutetaan nyt 20,5 miljoonaa ja jälkimmäisessä 6,6 miljoonaa barrelia päivässä. (VITAL SIGNS 2005, WORLDWATCH-INSTITUUTTI.)

”Arvosta äitiäsi”

Tutkijat arvioivat, että jos kanadalaiselle kotiäidille, jolla on kaksi kouluikäistä lasta, maksettaisiin kaikesta hänen tekemästään työstä, hänen vuosipalkkansa olisi ylityökorvaukset mukaan luettuina 163852 Kanadan dollaria (noin 110000 euroa). Luku perustuu tämänhetkiseen keskipalkkaan ja ”sadan tunnin työviikkoon, joka koostuu kuudesta 15-tuntisesta päivästä ja yhdestä 10-tuntisesta päivästä”, kirjoittaa Vancouver Sun -lehti. Kotiäiti toimii muun muassa päivähoitajana, opettajana, autonkuljettajana, siivoojana, kokkina, sairaanhoitajana ja huoltomiehenä. Lehti kehottaa: ”Arvosta äitiäsi: hän on todennäköisesti alipalkattu.”

Nuorilla arvot hukassa

Jyväskylän yliopiston julkistaman tiedotteen mukaan yhä useammat suomalaisnuoret luovat oman moraalinsa. Nykyään on tavallista, että ”ihmiset ’shoppailevat’ aineksia uskoonsa sieltä täältä”, tiedotteessa sanotaan. Tulos on joskus varsin ristiriitainen. Nuoret esimerkiksi pitävät tärkeänä, että hyvinvointi jakautuu oikeudenmukaisesti, mutta samalla he ”ovat alkaneet uskoa röyhkeyden ja kovan kilpailun moraaliin”.

Hoikkuus ihanteena

Tutkimus osoittaa, että ”niinkin nuoret kuin viisivuotiaat tytöt ovat tyytymättömiä vartaloonsa ja toivoisivat olevansa laihempia”, kertoo The Sydney Morning Herald -lehti. Artikkelissa viitattiin tutkimukseen, jossa oli mukana 5–8-vuotiaita australialaisia tyttöjä. Lähes puolet heistä halusi olla hoikempia, ja yhtä monet ilmoittivat, että he ”ryhtyisivät laihdutuskuurille, jos he lihoisivat”. Eräs tutkija arveli, että epäterve ruumiinkuva ”voi myöhemmin johtaa itsetunnon heikkenemiseen, masennukseen ja syömishäiriöihin”.

Prionitautien riski verensiirroissa

Hiljattain julkaistussa lehdistötiedotteessa hoitotuotteiden turvallisuudesta vastaava ranskalainen elin muutti arviotaan prionitautien tarttumisriskistä verensiirron yhteydessä: riski kasvoi mahdollisesta todennäköiseksi. Prionit ovat proteiinimolekyyleja, joiden uskotaan aiheuttavan ihmisille Creutzfeldt-Jakobin taudin muunnosta (vCJD). Tämä kuolemaan johtava aivosairaus on ihmisiin tarttuva muoto hullun lehmän taudista, eikä siihen ole parantavaa hoitoa. Muutos riskiluokituksessa johtuu siitä, että Britanniassa on tullut ilmi kaksi tapausta, joissa Creutzfeldt-Jakobin taudin muunnos on todennäköisesti tarttunut verensiirrossa. Käytettävissä ei ole luotettavaa testiä, jolla sairaus voitaisiin todeta ennen kliinisten oireiden ilmaantumista.