Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 VIIME VUODEN KOHOKOHTIA

Uutisia lakirintamalta

Uutisia lakirintamalta

ARMENIA Vaihtoehtoinen siviilipalvelusohjelma joka kunnioittaa kristillistä puolueettomuutta

Armenia: Veljiä määrätään vaihtoehtoiseen siviilipalvelukseen maan syrjäisille alueille. Siellä he jatkavat innokkaasti saarnaamista.

Vuonna 2013 Armenian hallitus käynnisti vaihtoehtoisen siviilipalvelusohjelman, jonka ansiosta omantunnonsyistä asepalveluksesta kieltäytyvät armenialaistodistajat voivat vankeusrangaistuksen sijasta valita vaihtoehtoisen palveluksen. Haaratoimiston raportin mukaan 71 veljeä aloitti tammikuussa 2014 siviilipalveluksen tämän uuden järjestelyn alaisuudessa. Jotkut veljet on määrätty työskentelemään sairaaloissa,  esimerkiksi keittiössä tai sairaanhoitajien apulaisina. Siviilipalvelusohjelman valvojat ovat antaneet myönteistä palautetta veljien työmoraalista ja heidän asenteestaan usein haastavaakin työmääräystä kohtaan. Veljet ovat kiitollisia siitä, että heille on järjestetty mahdollisuus suorittaa siviilipalvelus ja samalla säilyttää hyvä omatunto. * Eräs veli sanoi: ”Olemme kiitollisia Jehovalle siitä, että voimme suorittaa vaihtoehtoisen siviilipalveluksen ja säilyttää sekä puolueettomuutemme että palvontavapautemme.”

DOMINIKAANINEN TASAVALTA Ensimmäinen ei-katolinen, Jehovan todistajien suorittama vihkitoimitus tunnustetaan

Vuonna 1954 Dominikaaninen tasavalta allekirjoitti Vatikaanin kanssa konkordaatin, jonka mukaan katolinen kirkko oli ainoa uskontokunta, jolla oli oikeus vihkiä avioliittoon. Jos pariskuntaa ei vihitty katolisessa kirkossa, vihkimisen saattoi suorittaa siviiliviranomainen. Vuonna 2010 maassa hyväksyttiin kuitenkin uusi perustuslaki, jonka nojalla vihkimisoikeus voidaan antaa myös muiden uskontokuntien päteville edustajille. Viranomaiset järjestivät koulutusta niille, jotka hakivat vihkimislupaa. Dominikaanisen tasavallan haaratoimisto valitsi koulutukseen 30 vanhinta. Yli 2 000 hakijan joukosta vihkimisluvan sai vain 32, mutta kaikki 30 veljeämme saivat luvan vihkiä todistajapariskuntia.

 INTIA Pelottomia saarnaajia

Sundeep ja Deepalakshmi Muniswamy

Karnatakan osavaltion ihmisoikeuskomissio teki 27. tammikuuta 2014 ratkaisun, jonka mukaan Karnatakassa olevan Old Hublin poliisilaitoksen komisario oli loukannut veli Sundeep Muniswamyn ihmisoikeuksia, koska ei ollut suojellut häntä väkijoukon hyökkäykseltä 28. kesäkuuta 2011. Komissio katsoi komisarion syyllistyneen ihmisoikeusrikkomuksiin  ja ohjeisti Karnatakan viranomaisia ryhtymään kurinpitotoimiin häntä vastaan. Lisäksi se suositteli, että veli Muniswamylle maksettaisiin korvauksena 20 000 rupiaa (260 euroa) ja että korvaussumma pidätettäisiin komisarion palkasta.

Veli Muniswamy sanoi, että hän ja hänen perheensä ovat kiitollisia Jehovalle tästä poikkeuksellisesta ratkaisusta ja että he ovat päättäneet jatkaa pelottomasti hyvän uutisen saarnaamista. Ratkaisu on lujittanut veljien uskoa ja luottamusta Jehovan kykyyn suojella palvelijoitaan. Se on myös voimakas viesti viranomaisille siitä, että Karnatakan Jehovan todistajien ihmisoikeuksia tulee suojella. Rikosasia veli Muniswamya ja erästä toista samaan tapaukseen liittyvää veljeä vastaan odottaa edelleen ratkaisua oikeusistuimissa.

KIRGISIA Korkeimman oikeuden perustuslakijaosto puolustaa oikeutta kieltäytyä aseista

Marraskuun 19. päivä 2013 oli merkittävä päivä niille, jotka kieltäytyvät omantunnonsyistä asepalveluksesta. Korkeimman oikeuden perustuslakijaosto teki ratkaisun yhdentoista Jehovan todistajan tapauksessa ja totesi, että Kirgisiassa voimassa oleva vaihtoehtoisen palveluksen ohjelma oli perustuslain vastainen. Laki vaati vaihtoehtoista palvelusta suorittavia tukemaan armeijan toimintaa rahallisesti. Lisäksi heidän katsottiin palvelusajan päätyttyä kuuluvan automaattisesti reservijoukkoihin. Perustuslakijaoston mukaan se, että aseistakieltäytyjät pakotettiin suorittamaan tällaista vaihtoehtoista palvelusta, oli uskonnonvapauden vastaista. Alkuvuodesta 2014 Kirgisian korkein oikeus noudatti perustuslakijaoston päätöstä ja vapautti syytteistä neljätoista Jehovan todistajaa, jotka oli tuomittu aiemman lain perusteella. Nämä suotuisat ratkaisut lopettivat seitsemän vuotta kestäneen taistelun aseistakieltäytyjien uskonnonvapaudesta. Näiden rauhaa rakastavien nuorukaisten päättäväinen asenne on  tuonut kunniaa Jehovan nimelle ja johtanut uskonnonvapautemme vahvistumiseen Kirgisiassa.

Kirgisia: Veljiä, joiden tapaukset käsiteltiin Kirgisian korkeimmassa oikeudessa.

NIGERIA ”Jehova palkitsi minut”

Nigeriassa Abian osavaltiossa Jehovan todistajia uhkaillaan ja hyljeksitään usein, koska he kieltäytyvät liittymästä niin sanottuihin ikäluokkayhdistyksiin. * Näiden yhdistysten toiminta on monesti väkivaltaista, ja ne harjoittavat spiritistisiä menoja. Varhain eräänä aamuna marraskuussa 2005 Asaga Ohafian ikäluokkayhdistyksen jäsenet tunkeutuivat veli Emmanuel Ogwon ja hänen vaimonsa kotiin ja ottivat laittomasti haltuunsa heidän omaisuutensa pakolliseksi jäsenmaksuksi. Pariskunnalle jäi vain vaatteet, jotka heillä oli yllään. Vuonna 2006 yhteisö ajoi veli Ogwon pois kodistaan ja kylästään.  Veli Ogwo pakeni vaimonsa kanssa erään veljen luokse toiseen kylään, jossa heistä huolehdittiin. Hän palasi kotiin seuraavana vuonna, mutta häntä painostettiin edelleen liittymään ikäluokkayhdistykseen ja hänen pyyntönsä omaisuuden palauttamisesta sivuutettiin.

Viimein 15. huhtikuuta 2014 Abian osavaltion ylin tuomioistuin teki veli Ogwon kannalta suotuisan ratkaisun, joka vahvisti hänen perustuslaillisen oikeutensa yhdistymis- ja uskonnonvapauteen. Häneltä ryöstetty omaisuus on palautettu. Jehovan todistajia ei enää syrjitä Asaga Ohafiassa yhtä paljon kuin ennen, ja he saarnaavat siellä nyt vapaasti.

Veli Ogwo kertoo hypelleensä ilosta, kun oikeus ilmoitti päätöksensä. Hän jatkaa: ”Olin todella onnellinen. Minusta tuntui, että Jehova oli voittanut tämän jutun ja että enkelit olivat kanssani. Jehova palkitsi minut.”

VENÄJÄ Myönteinen ratkaisu jw.org-sivuston kannalta

Monet vaikeat tilanteet, joita veljemme ovat kohdanneet oikeusasioissa Venäjällä, ”ovat koituneet – – hyvän uutisen edistymiseksi” (Fil. 1:12). Vaikka jotkut viranomaiset ja uskonnolliset johtajat vastustavat voimakkaasti toimintaamme, veljemme säilyttävät nuhteettomuutensa ja Jehova siunaa heidän työtään.

Yksi osoitus Jehovan siunauksesta on oikeusvoitto, joka saatiin Tverin kaupungissa. Vuonna 2013 Tverin syyttäjänvirasto nosti paikallisessa oikeusistuimessa kanteen, jonka tarkoitus oli kieltää jw.org-sivusto koko Venäjän alueella. Jehovan todistajien edustajille ei kerrottu oikeudenkäynnistä, ja oikeus ratkaisi asian syyttäjän eduksi. Veljet kuulivat oikeuden päätöksestä ja valittivat asiasta. Tammikuun 22. päivänä 2014 Tverin aluetuomioistuin kumosi alemman tuomioistuimen päätöksen ja teki meille suotuisan ratkaisun. Suurin osa Venäjällä asuvista veljistämme saa nyt nauttia siitä runsaasta  hengellisestä aineistosta, jota on jw.org-sivustollamme. Tämä on sen ansiota, että Jehova on auttanut meitä ja että veljemme eri puolilla maailmaa ovat rukoilleet tilanteen johdosta.

TURKKI Oikeutta kieltäytyä asepalveluksesta omantunnonsyistä ei edelleenkään tunnusteta

Turkkilainen Jehovan todistaja Bariş Görmez oli yli neljä vuotta vankilassa, koska hän kieltäytyi asepalveluksesta. Kun hän oli pidätettynä, sotapoliisi kohteli häntä raa’asti. Häntä potkittiin ja hakattiin pampuilla. Myös olosuhteet vankisellissä olivat tukalat. Koska veli Görmez on yli kaksi metriä pitkä, hän ei mahtunut nukkumaan hänelle annetussa sängyssä vaan hänen oli pakko nukkua vääristyneessä asennossa osittain kahden sängyn päällä. Viimein vankilaviranomaiset antoivat hänelle luvan hankkia suuremman patjan, ja paikallinen seurakunta toikin hänelle sellaisen.

Vuonna 2008 veli Görmez ja kolme muuta Jehovan todistajaa jättivät valituksen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen ja vetosivat siihen, että Turkki rikkoi uskonnonvapautta, kun se ei tunnustanut heidän oikeuttaan kieltäytyä asepalveluksesta omantunnonsyistä. Ihmisoikeustuomioistuin teki 3. kesäkuuta 2014 näiden neljän Jehovan todistajan kannalta suotuisan ratkaisun ja määräsi Turkin valtion maksamaan veljille korvauksia heille aiheutuneista vahingoista ja kuluista. * Tämä on kolmas kerta, kun Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tehnyt aseistakieltäytymistä koskevassa asiassa Jehovan todistajille suotuisan ja Turkille epäsuotuisan ratkaisun. Vaikka Turkissa ei parhaillaan ole vangittuna Jehovan todistajia, asia ei ratkea lopullisesti ennen kuin Turkki tunnustaa oikeuden kieltäytyä asepalveluksesta omantunnonsyistä.

 Päivityksiä aiempiin raportteihin

Azerbaidžan: Jehovan todistajien kokouksiin tehdään edelleen poliisiratsioita, todistajien uskonnollista kirjallisuutta sensuroidaan, saarnaamistyössä olevia pidätetään ja ihmisoikeuksia rikotaan muillakin tavoin. Viranomaiset kieltäytyvät yhä rekisteröimästä uudelleen Jehovan todistajien uskonnollista yhteisöä. Jehovan todistajat ovat tehneet 19 valitusta Azerbaidžania vastaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Vaikeuksista huolimatta Jehovan siunaus on ilmeinen, sillä julistajien määrä kasvaa kasvamistaan. Lisäsyy iloon on se, että azerin kielellä julkaistiin koko Pyhän Raamatun Uuden maailman käännös.

Eritrea: Veljemme palvelevat tässä maassa edelleen uskollisesti Jehovaa, vaikka heitä vainotaan ankarasti. Kolme veljeä – Paulos Eyassu, Isaac Mogos ja Negede Teklemariam – ovat olleet vangittuina 24:nnestä syyskuuta 1994 lähtien, eli nyt jo yli 20 vuotta. Huhtikuun 14. päivänä 2014 Eritrean viranomaiset pidättivät noin 150 Jehovan todistajaa ja kiinnostunutta Jeesuksen kuoleman muistojuhlan yhteydessä. Nuorin pidätetyistä oli vuoden ja neljän kuukauden ikäinen, vanhin yli 85-vuotias. Lisäksi 27. huhtikuuta 2014 pidätettiin kolmisenkymmentä todistajaa ja kiinnostunutta, jotka olivat kuuntelemassa erikoisesitelmää. Useimmat on sittemmin vapautettu.

Kazakstan: Uskontoasiainvirasto ei ole antanut maahantuonti- ja levityslupaa 14 eri julkaisullemme. Veljiä ja sisaria on kielletty levittämästä uskonkäsityksiään muualla kuin rekisteröidyissä palvontapaikoissaan, ja noin 50 heistä on tuomittu niin sanotusta laittomasta lähetystyöstä. Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitealle on sananvapauden puolustamiseksi jätetty 26 valitusta.

^ kpl 1 Vaihtoehtoisen siviilipalveluksen suorittaminen on omantunnonasia.

^ kpl 1 Ikäluokkayhdistykseen kuuluu tavallisesti miehiä, jotka ovat samaa ikäluokkaa ja asuvat samassa kylässä.

^ kpl 2 Buldu ja muut vastaan Turkki, nro 14017/08, 3. kesäkuuta 2014.