Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Kirje hallintoelimeltä

Kirje hallintoelimeltä

Rakkaat veljet ja sisaret

”Kiitämme aina Jumalaa, kun mainitsemme kaikista teistä rukouksissamme, sillä me pidämme lakkaamatta mielessämme teidän uskollisen työnne ja rakkaudellisen vaivannäkönne ja kestävyytenne, joka johtuu toivostanne Herraamme Jeesukseen Kristukseen, Jumalamme ja Isämme edessä.” (1. Tess. 1:2, 3.) Nämä kauniit sanat kuvaavat hyvin tunteitamme teitä kohtaan. Kiitämme Jehovaa teistä ja tekemästänne hyvästä työstä.

Olette viime vuoden aikana olleet ahkeria ”uskollisessa työssä” ja ”rakkaudellisessa vaivannäössä” Valtakunnan hyväksi. Monet teistä ovat pyrkineet laajentamaan palvelustaan. Jotkut ovat muuttaneet alueille, jopa toisiin maihin, missä tarve Valtakunnan julistajista on suurempi. Toiset ovat laajentaneet palvelusta osallistumalla julkiseen todistamiseen. Monet olivat osa-aikaisina tienraivaajina muistonvieton, kierrosvalvojan vierailun tai elokuun 2014 erikoiskampanjan aikaan. Vaikka olosuhteenne ovat erilaisia, näemme teidän työskentelevän kokosieluisesti Jehovalle. Se on hyvin arvostettavaa. (Kol. 3:23, 24.) ”Uskollinen työnne” antaa meille syyn kiittää Jehovaa!

Arvostamme syvästi myös ”rakkaudellista vaivannäköänne” teokraattiseen toimintaan käytettävien tilojen rakentamiseksi eri puolille maailmaa. Näistä  tiloista on suuri tarve, koska Jehovan palvelijoiden määrä kasvaa jatkuvasti (Jes. 60:22). Julistajien määrä oli viime vuonna enimmillään 8 201 545, ja raamatuntutkisteluja oli kuukausittain keskimäärin 9 499 933. Kasvun vuoksi monia haaratoimistoja täytyy laajentaa tai remontoida. Tietenkin myös valtakunnansaleja tarvitaan lisää. Samaan aikaan monissa osissa maailmaa tarvitaan etäkäännöstoimistoja, jotta kääntäjämme voisivat asua ja työskennellä alueilla, joilla heidän kieltään puhutaan.

Miten voimme tukea näiden tilojen rakentamista? Jotkut voivat tarjoutua auttamaan itse rakennustyössä. Ja onpa meillä rakentamisessa tarvittavia taitoja tai ei, meillä kaikilla on mahdollisuus lahjoittaa ”kalleuksiamme” näihin tärkeisiin hankkeisiin (Sananl. 3:9, 10). Kun israelilaiset rakensivat tabernaakkelia, he lahjoittivat niin innokkaasti, että heitä oli estettävä antamasta enempää (2. Moos. 36:5–7). Epäilemättä tällaiset Raamatun esimerkit koskettavat sydäntämme ja motivoivat meitä. ”Rakkaudellinen vaivannäkönne” näissä tärkeissä pyhän palveluksen muodoissa antaa sekin meille aihetta kiittää Jehovaa!

Meillä on aivan erityinen syy iloon, kun näemme rakkaiden veljiemme horjumattoman kestävyyden. Esimerkiksi Etelä-Koreassa nuorille veljille on vuodesta 1950 lähtien langetettu eripituisia vankeusrangaistuksia, koska he eivät ole tinkineet kristillisestä puolueettomuudestaan. Veljet ovat kestäneet tällaista kohtelua horjumatta sukupolvien ajan. Heidän esimerkkinsä vahvistaa uskoamme.

 Eritreassa kolme veljeä on ollut vangittuna yli 20 vuotta. Muita – myös sisaria ja heidän lapsiaan – on pidetty vankilassa lyhyempiä aikoja. Heidän vapauttamisekseen on nähty paljon vaivaa, mutta tuloksia ei tähän mennessä ole saatu. Veljemme ovat kuitenkin pitäneet päättäväisesti kiinni uskostaan ja pysyneet nuhteettomina ankarissa olosuhteissa. Muistamme näitä uskollisia veljiä rukouksissamme (Room. 1:8, 9).

Useimmat teistä eivät tietenkään ole uskonsa vuoksi vankilassa. Mutta monet teistä ovat iäkkäitä, teillä on jatkuvia terveysongelmia, kohtaatte ei-uskovien sukulaisten tai puolison vastustusta tai teillä on henkilökohtaisia vaikeuksia, joista toiset eivät tiedä. Silti te jatkatte Jehovan palvelemista uskollisesti. (Jaak. 1:12.) Ansaitsette kiitoksemme! Teidän uskollinen kestävyytenne on meille jälleen yksi syy kiittää Jehovaa.

Uskollinen työnne, rakkaudellinen vaivannäkönne ja kestävyytenne saavat meidät tosiaan ”kiittämään Jehovaa, sillä hän on hyvä” (Ps. 106:1). Me todella rakastamme teitä kaikkia ja rukoilemme, että Jehova vahvistaisi, tukisi ja siunaisi teitä, niin että voitte palvella häntä ikuisesti.

Veljenne

Jehovan todistajien hallintoelin