Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Johdanto

Johdanto

”[Olkaa] niiden jäljittelijöitä, jotka perivät lupaukset uskon ja kärsivällisyyden välityksellä.” (HEPREALAISILLE 6:12.)

1, 2. Miten eräs matkavalvoja suhtautui uskollisiin Raamatun henkilöihin, ja miksi heistä tulisi meille hyviä ystäviä?

”HÄN puhuu Raamatun henkilöistä aivan kuin he olisivat hänen vanhoja ystäviään.” Näin totesi muuan kristitty nainen kuultuaan iäkkään matkavalvojan puheen. Ei ihme, sillä tuo veli oli tutkinut Jumalan sanaa ja opettanut sitä kymmenien vuosien ajan. Siksi Raamatussa mainitut uskon miehet ja naiset olivat hänelle kuin vanhoja ystäviä, jotka hän oli tuntenut koko ikänsä.

2 Eikö olisi hienoa, jos monista noista Raamatun henkilöistä tulisi sinun hyviä ystäviäsi? Ovatko he sinulle todellisia? Kuvittele, millaista olisi keskustella heidän kanssaan ja tutustua esimerkiksi Nooaan, Abrahamiin, Ruutiin, Eliaan ja Esteriin. Millainen vaikutus heillä voisikaan olla elämääsi, ja millaisia neuvoja ja rohkaisun sanoja he voisivatkaan sinulle antaa! (Lue Sananlaskujen 13:20.)

3. a) Miten voimme hyötyä siitä, että opimme tuntemaan Raamatun ajan uskon miehiä ja naisia? b) Mitä kysymyksiä tarkastelemme?

3 Kun koittaa vanhurskaiden ylösnousemus, tällainen palkitseva ystävyys on täysin mahdollista (Apt. 24:15). Voimme kuitenkin jo nyt hyötyä siitä, että opimme tuntemaan Raamatussa mainitut uskon miehet ja naiset. Miten? Apostoli Paavali antaa toimintaan kannustavan vastauksen: ”[Olkaa] niiden jäljittelijöitä, jotka perivät lupaukset uskon ja kärsivällisyyden välityksellä.” (Hepr. 6:12.) Ennen kuin alamme tutkia uskon miesten ja naisten esimerkkiä, tarkastelemme seuraavia kysymyksiä, joita Paavalin sanat herättävät: Mitä on usko, ja miksi tarvitsemme sitä? Miten voimme jäljitellä vanhan ajan uskollisia?

Mitä on usko ja miksi tarvitsemme sitä?

4. Mitä monet olettavat uskon merkitsevän, ja miksi he ovat väärässä?

4 Usko on vetoava ominaisuus. Sitä arvostivat suuresti kaikki ne miehet ja naiset, joiden elämään tässä julkaisussa perehdymme. Monet väheksyvät nykyään uskoa. He olettavat sen merkitsevän uskomista ilman todellisia perusteita, mutta he ovat väärässä. Tosi usko ei ole herkkäuskoisuutta, eikä se ole pelkkä tunne. Se ei myöskään ole vain Jumalan olemassaoloon uskomista. Herkkäuskoisuus on vaarallista, ja tunteet voivat tulla ja mennä. Sekään ei riitä, että uskoo vain Jumalan olemassaoloon, koska siihen ”demonitkin uskovat – ja vapisevat” (Jaak. 2:19).

5, 6. a) Millaisiin näkymättömiin asioihin uskomme kohdistuu? b) Miten vankat perusteet uskollamme täytyy olla? Valaise.

5 Tosi usko on jotain paljon ylevämpää. Palauta mieleesi, miten Raamattu määrittelee uskon. (Lue Heprealaiskirjeen 11:1.) Paavali sanoi, että usko kohdistuu kahdenlaisiin asioihin, joita emme voi nähdä. Ensinnäkin se kohdistuu nykyisiin todellisuuksiin, joita ”ei nähdä”. Emme voi nähdä fyysisillä silmillämme henkimaailmassa olevia todellisuuksia, kuten Jehova Jumalaa, hänen Poikaansa tai Jumalan valtakuntaa, joka hallitsee nyt taivaassa. Toiseksi usko kohdistuu siihen, ”mitä toivotaan” – tapahtumiin, jotka eivät ole vielä toteutuneet. Emme voi nyt nähdä uutta maailmaa, jonka Jumalan valtakunta saa pian aikaan. Tarkoittaako tämä sitten sitä, että uskollamme näihin todellisuuksiin ja toivomiimme asioihin ei ole perusteita?

6 Ei suinkaan! Paavali selitti, että tosi uskolla on vankat perusteet. Kun hän sanoi uskon olevan ”vakuuttunutta odotusta”, hän käytti ilmausta, joka voitaisiin kääntää myös ”saantokirjaksi”. Kuvittele, että joku päättäisi antaa sinulle talon. Hän saattaisi ojentaa sinulle talon saantokirjan ja sanoa: ”Tässä on sinun uusi kotisi.” Hän voisi sanoa näin, koska saantokirja on niin vankka todiste talon omistamisesta, että saantokirja on käytännössä yhtä kuin itse talo. Vastaavasti todisteet, joihin uskomme perustuu, ovat niin vankat, että ne voidaan rinnastaa itse uskoon.

7. Mitä tosi uskoon liittyy?

7 Tosi uskoon liittyy siis kokemukseen perustuva luottamus ja horjumaton vakaumus, joka kohdistuu Jehova Jumalaan. Usko saa meidät näkemään hänet rakastavana Isänämme ja luottamaan siihen, että kaikki hänen lupauksensa toteutuvat varmasti. Mutta aitoon uskoon liittyy muutakin. Jotta se ei näivettyisi, sitä täytyy ravita aivan kuin jotain elollista. Se täytyy myös osoittaa teoilla, tai muuten se kuolee (Jaak. 2:26).

8. Miksi usko on hyvin tärkeää?

8 Miksi usko on hyvin tärkeää? Paavali antaa vastauksen, joka ei jätä asiaa epäselväksi. (Lue Heprealaiskirjeen 11:6.) Ellei meillä ole uskoa, emme voi lähestyä Jehovaa emmekä miellyttää häntä. Usko on siis välttämätön, jotta voisimme täyttää älyllisen luomuksen ylevimmän ja jaloimman tarkoituksen: luoda läheisen suhteen taivaalliseen Isäämme Jehovaan ja kirkastaa häntä.

9. Miten Jehova on osoittanut, että hän tietää meidän tarvitsevan uskoa?

9 Jehova tietää, miten paljon tarvitsemme uskoa, joten hän antaa meille esimerkkejä, jotka opettavat meitä rakentamaan ja osoittamaan uskoa. Hän siunaa kristillistä seurakuntaa uskollisilla miehillä, jotka ottavat johdon. Hänen Sanassaan sanotaan: ”Jäljitelkää heidän uskoaan.” (Hepr. 13:7.) Hän antaa vielä muutakin. Paavali kirjoitti ”suuresta pilvestä todistajia”, muinaisista miehistä ja naisista, jotka olivat erinomaisia uskon esimerkkejä (Hepr. 12:1). Heprealaiskirjeen 11. luvussa oleva Paavalin luettelo uskollisista Jehovan palvelijoista ei suinkaan ole tyhjentävä. Raamatun sivut ovat täynnä tosi kertomuksia erilaisista miehistä ja naisista, nuorista ja vanhoista, jotka ilmaisivat elämässään uskoa ja jotka voivat näinä epäuskon aikoina opettaa meille paljon.

Miten voimme jäljitellä toisten uskoa?

10. Miten henkilökohtainen tutkiminen voi auttaa sinua jäljittelemään Raamatun ajan uskollisia miehiä ja naisia?

10 Et voi jäljitellä toista, ellet ensin tarkkaile häntä huolellisesti. Lukiessasi tätä julkaisua huomaat, että tietojen kokoamiseksi on tehty runsaasti tutkimustyötä, joka auttaa sinua tekemään huomioita näistä uskon miehistä ja naisista. Toimi itse samalla tavalla ja tee lisätutkimusta. Kun tutkit Raamattua henkilökohtaisesti, kaivaudu aineistoon käytössäsi olevia apuvälineitä hyödyntäen. Mietiskellessäsi jotain Raamatun kertomusta yritä kuvitella, millaisia olivat tapahtumapaikat ja olosuhteet. Yritä nähdä maisemat, kuulla äänet ja haistaa tuoksut. Pyri ennen kaikkea havaitsemaan kertomuksen henkilöiden tunteet. Kun eläydyt noiden uskollisten miesten ja naisten tilanteeseen, heistä tulee sinulle todellisempia ja läheisempiä ja joistakuista voi jopa tulla sinulle kuin rakkaita vanhoja ystäviä.

11, 12. a) Miten Abramista ja Saaraista voi tulla sinulle läheisempiä? b) Miten voisit hyötyä Hannan, Elian tai Samuelin esimerkistä?

11 Kun opit tuntemaan heidät hyvin, haluat varmasti jäljitellä heitä. Kuvitellaanpa, että harkitset uuden tehtävän vastaanottamista. Saat Jehovan järjestöltä kannustusta laajentaa palvelustasi. Ehkä sinua pyydetään muuttamaan alueelle, missä tarvitaan kipeästi lisää julistajia, tai sinua kehotetaan kokeilemaan jotain saarnaamistapaa, joka tuntuu sinusta vieraalta tai epämukavalta. Voisiko Abramin esimerkin miettiminen auttaa sinua, kun harkitset tehtävää rukouksen hengessä? Abram ja Saarai olivat halukkaita jättämään Urin mukavuudet, ja heitä siunattiin sen ansiosta runsaasti. Kun seuraat heidän jalanjälkiään, huomaat varmasti, että opit tuntemaan heidät entistä paremmin.

12 Entä jos joku läheinen ihminen kohtelee sinua ilkeästi ja se saa sinut masentumaan ja jopa tuntemaan kiusausta jäädä pois kokouksista? Kun mietit Hannan esimerkkiä ja sitä, miten hän nousi Peninnan ilkeämielisyyden yläpuolelle, sinun on helpompi tehdä oikea ratkaisu – ja lisäksi voit saada Hannasta itsellesi rakkaan ystävän. Jos sinua vaivaavat arvottomuuden tunteet, Eliasta voi tulla sinulle läheisempi, kun mietit hänen ahdinkoaan ja Jehovan tapaa lohduttaa häntä. Nuoret, joita moraalittomat koulutoverit painostavat, voivat samaistua Samueliin, kun he lukevat siitä, miten hän vastusti Eelin poikien turmelevaa vaikutusta tabernaakkelissa.

13. Tuleeko sinusta vähemmän yksilöllinen, kun jäljittelet Raamatun henkilöiden uskoa? Selitä.

13 Tekeekö tällaisten Raamatun henkilöiden uskon jäljitteleminen sinusta pelkän toisten kopion, vähemmän yksilöllisen? Kaukana siitä! Muista, että Jehovan sana kannustaa meitä jäljittelemään uskon ihmisiä (1. Kor. 4:16; 11:1; 2. Tess. 3:7, 9). Lisäksi jotkut niistä, joiden elämää tarkastelemme tässä kirjassa, jäljittelivät puolestaan ennen heitä eläneitä uskollisia. Esimerkiksi kirjan 17. luvusta huomaamme, että Maria ilmeisesti lainasi Hannan sanoja ja piti häntä esimerkkinään. Merkitsikö se sitä, ettei Marian usko ollut kovin luja? Ei suinkaan. Hannan esimerkki auttoi Mariaa rakentamaan uskoa, niin että hän saattoi luoda itselleen ainutlaatuisen nimen Jehova Jumalan edessä.

14, 15. Millaisia piirteitä tässä kirjassa on, ja miten voimme panna sen hyvään käyttöön?

14 Tämän kirjan tarkoitus on auttaa sinua vahvistamaan uskoasi. Kirjan luvut on koottu kirjoitussarjan ”Jäljittele heidän uskoaan” kirjoituksista, jotka on julkaistu Vartiotornissa vuosina 2008–13. Tekstiä on jonkin verran muokattu, ja kirjaan on myös otettu uutta aineistoa. Lukuihin on liitetty kysymyksiä, joiden pohjalta aineistosta voidaan keskustella ja jotka auttavat soveltamaan sitä. Kirjaa varten on tehty monia uusia, värikkäitä ja yksityiskohtaisia kuvia, ja aiempia kuvia on suurennettu ja paranneltu. Muita hyödyllisiä piirteitä ovat muun muassa aikajana ja kartat. Kirjaa Jäljittele heidän uskoaan on tarkoitus käyttää, kun tutkimme henkilökohtaisesti, perheenä ja seurakunnassa. Monet perheet saattavat mielellään vain lukea kertomuksia ääneen yhdessä.

15 Toivomme, että tämä kirja auttaa sinua jäljittelemään Jehovan muinaisten uskollisten palvelijoiden uskoa. Uskosi tulee varmasti kasvamaan, kun pääset yhä lähemmäksi taivaallista Isääsi Jehovaa!