Jäljittele heidän uskoaan

Mitä hyötyä nykyään on siitä, että oppii tuntemaan Raamatun ajan uskon miehet ja naiset?

Aikajana

Aikajana ja kartat auttavat hahmottamaan, missä ja milloin uskolliset Raamatun henkilöt elivät.

Kirje hallintoelimeltä

Hallintoelin kannustaa lämpimästi jokaista hyötymään tästä kirjasta ja lukemaan ja tutkimaan sitä henkilökohtaisesti ja perheenä.

Johdanto

Raamatun sivut ovat täynnä tosikertomuksia uskollisista miehistä ja naisista. Miten voimme hyötyä heidän esimerkistään?

ABEL

”Hän vielä kuoltuaankin puhuu”

Raamatussa ei kerrota Abelista paljoa, mutta mitä hänestä ja hänen uskostaan voidaan oppia?

NOOA

Hän ”vaelsi tosi Jumalan kanssa”

Mitä haasteita Nooa ja hänen vaimonsa kohtasivat lastenkasvatuksessa? Miksi arkin rakentaminen vaati heiltä uskoa?

ABRAM

”Kaikkien niiden isä, jotka – – uskovat”

Miten Abram osoitti uskoa? Millä tavoin haluaisit jäljitellä hänen uskoaan?

RUUT

”Minne sinä menet, sinne minäkin menen”

Mikä sai Ruutin jättämään perheensä ja kotimaansa taakseen? Mitkä ominaisuudet tekivät hänestä kallisarvoisen Jehovan silmissä?

RUUT

”Oivallinen nainen”

Miksi Ruutin ja Boasin avioliitto oli merkittävä? Mitä perheisiin liittyvää Ruutista ja Noomista voi oppia?

HANNA

Hän avasi sydämensä Jumalalle rukouksessa

Hannan usko Jehovaan auttoi häntä selviytymään tilanteista, jotka tuntuivat sietämättömiltä.

SAMUEL

Hän ”kasvoi edelleen Jehovan luona”

Miksi Samuelin lapsuus oli epätavallinen? Mikä auttoi häntä kasvattamaan uskoaan tabernaakkelissa?

SAMUEL

Hän kesti pettymyksistä huolimatta

Vastoinkäymiset ja pettymykset koettelevat uskoa. Mitä voimme oppia Samuelin kestävyydestä?

ABIGAIL

Hän toimi ymmärtäväisesti

Mitä voimme oppia Abigailin vaikeasta avioliitosta?

ELIA

Hän puolusti puhdasta palvontaa

Miten voimme jäljitellä Eliaa, kun keskustelemme niiden kanssa, jotka eivät ole yhtä mieltä Raamatun opetuksista?

ELIA

Hän odotti valppaana

Miten profeetta Elia osoitti luottavansa rukouksen voimaan, kun hän odotti Jehovan lupauksen täyttymistä?

ELIA

Hän sai lohdutusta Jumalaltaan

Miksi Elia masentui, niin että jopa pyysi saada kuolla?

JOONA

Hän oppi virheistään

Oletko koskaan tuntenut Joonan tavoin pelkoa saadessasi jonkin tehtävän? Joonan tapaus kertoo Jehovan kärsivällisyydestä ja armosta.

JOONA

Hän oppi osoittamaan armoa

Miten kertomus Joonasta voi auttaa meitä tutkimaan itseämme rehellisesti?

ESTER

Hän toimi Jumalan kansan puolesta

Uhrautuvan rakkauden osoittaminen Esterin tavoin vaatii uskoa ja rohkeutta.

ESTER

Hän toimi viisaasti, rohkeasti ja epäitsekkäästi

Millä tavoin Ester toimi epäitsekkäästi Jehovan ja hänen kansansa puolesta?

MARIA

”Katso: Jehovan orjatar!”

Mitä Marian vastaus enkeli Gabrielille kertoo hänen uskostaan? Mitä muita arvokkaita ominaisuuksia hänellä oli?

MARIA

Hän ”teki päätelmiä sydämessään”

Se, mitä Maria koki Betlehemissä, vahvisti hänen uskoaan Jehovan lupauksiin.

JOOSEF

Hän huolehti perheestään loppuun asti

Millä tavoin Joosef suojeli perhettään? Miksi hän vei Marian ja Jeesuksen Egyptiin?

MARTTA

”Minä olen uskonut”

Miten Martta osoitti vahvaa uskoa jopa surun hetkellä?

PIETARI

Hän taisteli pelkoa ja epäilyksiä vastaan

Epäilykset voivat olla tuhoisia, mutta Pietari voitti Jeesuksen seuraamiseen liittyvät pelkonsa ja epäilyksensä.

PIETARI

Hän oli uskollinen koetuksissa

Miten Pietarin usko ja uskollisuus auttoivat häntä ottamaan vastaan oikaisua Jeesukselta?

PIETARI

Hän sai opetusta Herraltaan anteeksiannosta

Mitä Jeesus opetti Pietarille anteeksi antamisesta? Miten Jeesus osoitti antaneensa Pietarille anteeksi?

Loppusanat

Miten voit jatkuvasti vahvistaa uskoasi ja pitää toivon kirkkaana mielessäsi?