Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Määräinen artikkeli

Määräinen artikkeli

Kieliopillinen termi kielen ainekselle, jota käytetään eri tavoin eri kielissä ja jolla voidaan esimerkiksi osoittaa substantiivin määräisyys.

Koineekreikassa määräinen artikkeli (ho) voi ilmaista, että substantiivi tarkoittaa vain tiettyä persoonaa tai asiaa. Esimerkiksi kreikan sanan diábolos ’panettelija’ edessä on usein määräinen artikkeli (ho diábolos), jolloin tuo sana viittaa tiettyyn persoonaan, Panettelijaan eli Paholaiseen (suomessa iso alkukirjain). Joskus määräistä artikkelia käytetään sanan khristós edellä (ho Khristós), jolloin se korostaa Jeesuksen asemaa Messiaana ja se käännetään arvonimellä ”Kristus”. Kreikan määräisen artikkelin muoto riippuu substantiivin suvusta (maskuliini, feminiini tai neutri), luvusta ja sijamuodosta. Toisinaan se voi osoittaa, onko substantiivi subjektina vai objektina tai onko jokin nimi suvultaan maskuliini vai feminiini.

Jos substantiivilla ei ole artikkelia koineekreikassa, se ei tarkoita mitään tiettyä persoonaa tai asiaa, ja siksi se voidaan tekstiyhteyden mukaan kääntää pienellä alkukirjaimella kirjoitetulla substantiivilla tai mahdollisesti adjektiivilla tai verbillä. Esimerkiksi kun sanan diábolos edellä ei ole artikkelia, se voidaan kääntää vastineilla ”panettelija” tai ”panetella” (Joh 6:70; 1Ti 3:11; Tit 2:3). (Lisätietoa kreikan määräisestä artikkelista: Raamatun ymmärtämisen opas, 1. osa, ”Kreikan kieli”, väliotsikko ”Artikkeli”.)