Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Esipiha

Esipiha

Pyhäkkötelttaa ympäröinyt aidattu alue; myöhemmin jokin temppelin päärakennusta ympäröineistä suljetuista ulkoalueista. Polttouhrialttari sijaitsi pyhäkköteltan esipihalla ja temppelin sisemmällä esipihalla. (2Mo 27:9; 1Ku 7:12.) (Ks. liitteet B5, B8, B11.)