Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 14. LUKU

Onnellinen perhe-elämä

Onnellinen perhe-elämä

1, 2. Mitä Jehova toivoo perheille?

JEHOVA JUMALA vihki kaikkien aikojen ensimmäisen avioparin, Aadamin ja Eevan. Raamatussa kerrotaan, että hän loi ensimmäisen naisen ja ”toi hänet miehen luo”. Aadam oli niin onnellinen, että hän sanoi: ”Tämä on vihdoinkin luu minun luistani ja liha minun lihastani.” (1. Mooseksen kirja 2:22, 23.) Jehova selvästi haluaa, että mies ja nainen ovat onnellisia avioliitossaan.

2 Valitettavasti monet ihmiset eivät ole koskaan saaneet kokea, mitä onnellinen perhe-elämä on. Raamatussa on kuitenkin paljon hyviä ohjeita, jotka auttavat jokaista perheenjäsentä tekemään oman osansa perheen onnellisuuden hyväksi (Luukas 11:28). Lisäksi Raamattu kertoo meille, millaisia Jehova ja Jeesus ovat. Jos perheenjäsenet pyrkivät jäljittelemään heidän hyviä ominaisuuksiaan, perhe voi hyvin. (Efesolaisille 5:1, 2.)

MITÄ JUMALA ODOTTAA AVIOMIEHILTÄ?

3, 4. a) Miten aviomiehen tulee kohdella vaimoaan? b) Miksi puolisoiden on tärkeää antaa toisilleen anteeksi?

3 Raamatussa sanotaan, että aviomiehen tulee rakastaa vaimoaan ja kunnioittaa häntä. (Lue Efesolaiskirjeen 5:25–29.) Hyvä aviomies kohtelee vaimoaan aina hellästi ja huomaavaisesti. Hän pitää huolta siitä, että vaimolla on kaikki hyvin ja että hän tuntee olonsa turvalliseksi. Hän ei tee mitään sellaista, mikä satuttaisi häntä.

4 Miten miehen tulisi reagoida, kun hänen vaimonsa tekee virheitä? Raamatussa sanotaan miehille: ”Rakastakaa jatkuvasti vaimoanne älkääkä olko hänelle katkeran  vihaisia.” (Kolossalaisille 3:19.) Jos olet aviomies, muista, että sinäkin teet virheitä. Ja jos haluat, että Jumala antaa anteeksi sinulle, sinunkin täytyy antaa anteeksi vaimollesi. (Matteus 6:12, 14, 15.) Avioliitto on paljon onnellisempi, kun sekä mies että vaimo osaavat antaa toisilleen anteeksi.

5. Miksi miehen on tärkeää kohdella vaimoaan kunnioittavasti?

5 Jehova odottaa aviomiehen pitävän vaimoaan suuressa arvossa. Hänen tulee ottaa huomioon vaimonsa tunteet ja tarpeet. Tämä on vakava asia. Jos mies ei kohtele vaimoaan hyvin, Jehova saattaa kieltäytyä kuuntelemasta hänen rukouksiaan (1. Pietarin kirje 3:7). Jehova ei ajattele, että miehet ovat parempia kuin naiset. Jokainen, joka rakastaa häntä, on hänelle arvokas.

6. Mitä tarkoittaa se, että mies ja vaimo ”ovat yksi”?

6 Jeesus sanoi, että aviomies ja vaimo eivät ”enää ole kaksi, vaan he ovat yksi” (Matteus 19:6). Miehen ja vaimon täytyy olla uskollisia toisilleen. He eivät saa pettää toisiaan. (Sananlaskut 5:15–21; Heprealaisille 13:4.) Heidän täytyy ottaa huomioon toistensa seksuaaliset tarpeet ja ajatella siinäkin toistensa parasta (1. Korinttilaisille 7:3–5). Miehen tulee ”rakastaa vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan”. Raamatussa sanotaan: ”Ei kukaan ole koskaan vihannut omaa ruumistaan, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä.” (Efesolaisille 5:28, 29.) Miehen täytyy siis rakastaa vaimoaan ja pitää hänestä hyvää huolta. Vaimolle on hyvin tärkeää se, että hän tuntee miehensä rakastavan häntä ja välittävän hänestä.

MITÄ JUMALA ODOTTAA VAIMOILTA?

7. Mitä jokainen perhe tarvitsee ja miksi?

7 Jokainen perhe tarvitsee jonkun, joka ottaa perheessä ensisijaisen vastuun ja johtaa sitä. Silloin perhe toimii hyvin. Raamatussa sanotaan: ”Kristus on jokaisen miehen  pää, mutta mies on naisen pää, kun taas Jumala on Kristuksen pää.” (1. Korinttilaisille 11:3.)

8. Miten vaimo voi osoittaa, että hän kunnioittaa syvästi miestään?

8 Jokainen aviomies tekee virheitä. Mutta kun vaimo kaikesta huolimatta tukee miehensä päätöksiä ja on yhteistoiminnassa hänen kanssaan, siitä on hyötyä koko perheelle (1. Pietarin kirje 3:1–6). Raamattu sanoo: ”Vaimon – – tulee kunnioittaa syvästi miestään.” (Efesolaisille 5:33.) Entä jos miehellä on erilaiset uskonkäsitykset kuin vaimolla? Vaimon täytyy silti kunnioittaa miestään. Raamatussa sanotaan: ”Te vaimot, olkaa alamaisia miehellenne, jotta miehet, jotka eivät tottele Jumalan sanaa, voitettaisiin sanatta vaimonsa käytöksellä, koska he ovat voineet itse nähdä puhtaan käytöksenne ja syvän kunnioituksenne.” (1. Pietarin kirje 3:1, 2.) Vaimon hyvä käytös voi saada miehen kunnioittamaan hänen vakaumustaan ja suhtautumaan myönteisemmin hänen uskontoonsa.

9. a) Mitä vaimo voi tehdä, kun hän on eri mieltä miehensä kanssa? b) Mitä neuvoja Tituksen kirjeen 2:4, 5:ssä on vaimoille?

9 Mitä vaimo voi tehdä, kun hän on jostain asiasta  eri mieltä miehensä kanssa? Hänen tulisi kertoa mielipiteensä kunnioittavalla tavalla. Raamatussa kerrotaan tilanteesta, jossa Abrahamin vaimo Saara kertoi mielipiteensä eräästä tärkeästä asiasta. Abraham oli asiasta eri mieltä kuin Saara, mutta Jehova sanoi: ”Kuuntele häntä.” (1. Mooseksen kirja 21:9–12.) Kun aviomies sitten tekee ratkaisun ja se ei ole ristiriidassa Raamatun kanssa, vaimon tulisi tukea häntä (Apostolien teot 5:29; Efesolaisille 5:24). Hyvä vaimo pitää myös huolta perheestään. (Lue Tituksen kirjeen 2:4, 5.) Kun hänen miehensä ja lapsensa näkevät, miten paljon hän tekee heidän hyväkseen, he rakastavat ja kunnioittavat häntä entistäkin enemmän (Sananlaskut 31:10, 28).

Miten Saara on hyvä esimerkki vaimoille?

10. Mitä Raamattu sanoo erilleen muuttamisesta ja avioerosta?

10 Joskus puolisot päättävät hyvin hätäisesti muuttaa erilleen tai ottaa avioeron. Raamatussa kuitenkin sanotaan, että ”vaimon ei tule lähteä pois miehensä luota” ja että ”miehen ei – – tule jättää vaimoaan” (1. Korinttilaisille 7:10, 11). Vaikka aviopuolisot voivat joissain äärimmäisissä tilanteissa muuttaa erilleen, tuota ratkaisua ei tule koskaan tehdä kevyin perustein. * Entä mitä Raamattu sanoo avioerosta? Raamatun mukaan ainoa hyväksyttävä syy ottaa avioero on se, että mies tai vaimo harrastaa seksiä jonkun muun kuin oman puolisonsa kanssa (Matteus 19:9).

MITÄ JUMALA ODOTTAA VANHEMMILTA?

Jeesus on hyvä esimerkki jokaiselle perheenjäsenelle.

11. Mitä lapset tarvitsevat kaikkein eniten?

11 Jos sinulla on lapsia, vietä mahdollisimman paljon aikaa heidän kanssaan. Lapsesi tarvitsevat sinua. Ennen kaikkea he tarvitsevat sitä, että kerrot heille Jehovasta. (5. Mooseksen kirja 6:4–9.)

12. Mitä vanhempien täytyy tehdä lastensa suojelemiseksi?

 12 Tämä maailma muuttuu koko ajan pahemmaksi, ja on olemassa ihmisiä, jotka haluavat vahingoittaa lapsia tai jopa käyttää heitä seksuaalisesti hyväkseen. Joistain vanhemmista voi tuntua vaikealta puhua tällaisista asioista lastensa kanssa. Vanhempien täytyy kuitenkin varoittaa lapsiaan sellaisista ihmisistä ja opettaa heille, miten he voivat suojautua heiltä. Vanhempien on ehdottoman tärkeää suojella lapsiaan. * (1. Pietarin kirje 5:8.)

13. Mitä vanhempien tulee pitää mielessään, kun he kasvattavat lapsiaan?

 13 Vanhemmilla on vastuu kasvattaa lapsiaan ja opettaa heitä käyttäytymään hyvin. Lapsia täytyy välillä ojentaa, mutta heitä ei saa koskaan rangaista julmasti tai ankaralla tavalla (Jeremia 30:11). Älä koskaan ojenna lapsiasi, kun olet suuttunut tai vihainen. Et varmasti halua, että sanasi ovat kuin ”miekanpistoja”, jotka satuttavat lapsiasi (Sananlaskut 12:18). Auta lapsiasi ymmärtämään, miksi heidän on tärkeää totella (Efesolaisille 6:4; Heprealaisille 12:9–11). (Ks. loppuviite 29.)

MITÄ JUMALA ODOTTAA LAPSILTA?

14, 15. Miksi lasten täytyy totella vanhempiaan?

14 Jeesus totteli Isäänsä aina, silloinkin kun se ei ollut hänelle helppoa (Luukas 22:42; Johannes 8:28, 29). Myös lasten täytyy totella vanhempiaan. Jehova odottaa sitä heiltä. (Efesolaisille 6:1–3.)

15 Jos olet lapsi, tuntuuko sinusta joskus vaikealta totella vanhempiasi? Muista, että kun siitä huolimatta tottelet, teet Jehovan ja vanhempasi iloisiksi. * (Sananlaskut 1:8; 6:20; 23:22–25.)

Mikä auttaa nuorta olemaan uskollinen Jumalalle, kun häntä houkutellaan toimimaan väärin?

16. a) Miten Saatana yrittää houkutella nuoria toimimaan väärin? b) Miksi on tärkeää valita ystäviä, jotka rakastavat Jehovaa?

16 Saatana yrittää saada lapset ja nuoret toimimaan väärin. Yksi keino, jota hän käyttää, on kavereiden painostus. Hän tietää, että nuoren on hyvin vaikeaa toimia eri tavalla kuin muut. Raamatussa esimerkiksi kerrotaan, että Jaakobin tyttärellä Dinalla oli ystäviä, jotka eivät rakastaneet Jehovaa. Se aiheutti paljon vahinkoa hänelle itselleen ja koko perheelle. (1. Mooseksen kirja 34:1, 2.) Jos  ystäväsi eivät rakasta Jehovaa, he voivat saada sinut tekemään jotain, mitä hän ei hyväksy. Se tuottaisi paljon tuskaa sinulle itsellesi, perheellesi ja Jehovalle (Sananlaskut 17:21, 25). Siksi on tärkeää, että valitset ystäviksesi sellaisia, jotka rakastavat Jehovaa (1. Korinttilaisille 15:33).

PERHEESI VOI OLLA ONNELLINEN

17. Mitä Jumala odottaa eri perheenjäseniltä?

17 Kun perheenjäsenet noudattavat Jumalan ohjeita, perhe säästyy monilta ongelmilta ja vaikeuksilta. Jos siis olet aviomies, rakasta vaimoasi ja kohtele häntä hyvin. Jos olet vaimo, kunnioita miestäsi, tue hänen päätöksiään ja ole yhteistoiminnassa hänen kanssaan. Jäljittele hyvää vaimoa, jota kuvaillaan Sananlaskujen 31:10–31:ssä. Jos olet vanhempi, opeta lapsiasi rakastamaan Jehovaa (Sananlaskut 22:6). Jos olet isä, johda perhettäsi hyvin (1. Timoteukselle 3:4, 5; 5:8). Ja jos olet lapsi, tottele vanhempiasi (Kolossalaisille 3:20). Muistakaa, että jokainen tekee virheitä, joten olkaa nöyriä ja pyytäkää toisiltanne anteeksi. Jehova on tosiaan antanut Raamatussa hyviä ohjeita kaikille perheenjäsenille!

^ kpl 10 Lisää tietoa on Jehovan todistajien julkaiseman kirjan ”Pitäkää itsenne Jumalan rakkaudessa” sivuilla 219–222.

^ kpl 12 Jehovan todistajien julkaiseman kirjan Opimme Suurelta Opettajalta luvussa 32 on hyödyllistä aineistoa, joka auttaa vanhempia suojelemaan lapsiaan.

^ kpl 15 Lapsen ei tarvitse totella vanhempiaan, jos he käskevät häntä tekemään jotain sellaista, mikä on vastoin Jumalan lakia (Apostolien teot 5:29).