Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 NELJÄSTOISTA LUKU

Miten tehdä perhe-elämästä onnellista?

Miten tehdä perhe-elämästä onnellista?
  • Millainen on hyvä aviomies?

  • Miten nainen voi menestyä vaimona?

  • Mitä sisältyy hyvään vanhemmuuteen?

  • Miten lapset voivat edistää perhe-elämän onnellisuutta?

1. Mikä on onnellisen perhe-elämän avain?

JEHOVA JUMALA toivoo, että perhe-elämäsi olisi onnellista. Hänen Sanansa Raamattu tarjoaa jokaiselle perheenjäsenelle neuvoja, jotka osoittavat, miten Jumala haluaa heidän hoitavan osansa perheessä. Kun he toimivat noiden neuvojen mukaisesti, koko perhe tuntee suurta tyydytystä. Jeesus sanoi: ”Onnellisia ovat – – ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja pitävät sen!” (Luukas 11:28.)

2. Minkä tunnustamisesta perheonni riippuu?

2 Perheonni riippuu ennen kaikkea siitä, tunnustammeko perhejärjestelyn olevan lähtöisin Jehovasta, jota Jeesus sanoi ”Isäksemme” (Matteus 6:9). Jokainen perhe maan päällä saa kiittää olemassaolostaan taivaallista Isäämme, ja hän tietää varmasti, mikä tekee perheistä onnellisia (Efesolaisille 3:14, 15). Mitä Raamattu siis opettaa eri perheenjäsenten rooleista?

JUMALALLINEN ALKUPERÄ

3. Miten Raamattu kuvailee perhe-elämän alkua, ja mistä tiedämme, että kyseessä on tosikertomus?

3 Jehova loi ensimmäiset ihmiset, Aadamin ja Eevan, ja liitti heidät yhteen mieheksi ja vaimoksi. Hän asetti heidät kauniiseen maanpäälliseen paratiisikotiin, Eedenin puutarhaan,  ja käski heitä hankkimaan lapsia. ”Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa”, hän sanoi (1. Mooseksen kirja 1:26–28; 2:18, 21–24). Tämä ei ole pelkkä tarina tai myytti, sillä Jeesus osoitti, että 1. Mooseksen kirjan kuvaus perhe-elämän alusta on tosikertomus (Matteus 19:4, 5). Kohtaamme nykyään monenlaisia ongelmia, eikä elämä ole sellaista kuin Jumala tarkoitti sen olevan, mutta katsotaanpa, miksi perheet voivat siitä huolimatta olla onnellisia.

4. a) Miten jokainen perheenjäsen voi edistää perheen onnellisuutta? b) Miksi Jeesuksen elämän tutkiminen on hyvin tärkeää perheonnen kannalta?

4 Jokainen perheenjäsen voi edistää perhe-elämän onnellisuutta jäljittelemällä Jumalaa rakkauden osoittamisessa (Efesolaisille 5:1, 2). Mutta miten voimme jäljitellä Jumalaa, kun emme pysty edes näkemään häntä? Voimme oppia tuntemaan hänen toimintatapojaan, koska hän lähetti Esikoispoikansa taivaasta maan päälle (Johannes 1:14, 18). Ollessaan maan päällä tuo Poika, Jeesus Kristus, jäljitteli taivaallista Isäänsä niin tarkasti, että katsomalla ja kuuntelemalla häntä oli mahdollista ikään kuin olla Jehovan seurassa ja kuulla Häntä (Johannes 14:9). Tutkimalla, miten Jeesus osoitti rakkautta, ja noudattamalla hänen esimerkkiään jokainen meistä voi edistää perhe-elämän onnellisuutta.

MALLI AVIOMIEHILLE

5, 6. a) Miten aviomiehet voivat jäljitellä Jeesuksen tapaa kohdella seurakuntaa? b) Mitä syntien anteeksi saaminen edellyttää?

5 Raamattu sanoo, että miesten tulee kohdella vaimoaan samalla tavoin kuin Jeesus kohteli opetuslapsiaan. Siinä käsketään: ”Miehet, rakastakaa jatkuvasti vaimoanne, niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja luovutti itsensä sen puolesta – –. Tällä tavoin miesten pitää rakastaa vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan. Se, joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään, sillä ei kukaan ole koskaan vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niin kuin Kristuskin seurakuntaa.” (Efesolaisille 5:23, 25–29.)

 6 Jeesuksen rakkaus opetuslapsista koostuvaa seurakuntaansa kohtaan on täydellinen esimerkki aviomiehille. Jeesus ”rakasti heitä loppuun asti” ja uhrasi elämänsä heidän puolestaan, vaikka he olivat kaukana täydellisyydestä (Johannes 13:1; 15:13). Vastaavasti miehiä kehotetaan: ”Rakastakaa jatkuvasti vaimoanne älkääkä olko hänelle katkeran vihaisia.” (Kolossalaisille 3:19.) Mikä auttaa miestä noudattamaan tätä neuvoa, etenkin jos vaimo joskus käyttäytyy vähemmän tahdikkaasti? Hänen tulisi pitää mielessään, että hän itsekin tekee virheitä, ja muistaa, että saadakseen Jumalalta anteeksi hänen tulee antaa anteeksi niille, jotka tekevät syntiä häntä vastaan, myös vaimolle. Vaimon on tietysti toimittava samalla tavoin. (Matteus 6:12, 14, 15.) Onkin sanottu, että onnellinen avioliitto on kahden hyvän anteeksiantajan liitto.

7. Mitä Jeesus otti huomioon, ja mistä hän antoi näin esimerkin aviomiehille?

7 Aviomiesten on hyvä panna merkille myös se, että Jeesus oli aina huomaavainen opetuslapsiaan kohtaan. Hän otti huomioon heidän rajoituksensa ja fyysiset tarpeensa. Kun he esimerkiksi olivat väsyneitä, hän sanoi: ”Tulkaa te erilleen syrjäiseen paikkaan ja levähtäkää vähän.” (Markus 6:30–32.) Vaimotkin ovat huomaavaisen kohtelun arvoisia. Vaimoa kuvaillaan Raamatussa ”heikommaksi astiaksi”, ja miestä käsketään osoittamaan hänelle ”kunniaa”. Miksi? Koska sekä miehet että vaimot ovat tasavertaisesti osallisia ”elämän ansaitsemattomasta suosiosta”. (1. Pietarin kirje 3:7.) Miesten tulisi muistaa, että sukupuoli ei ratkaise sitä, onko ihminen Jumalalle kallisarvoinen, vaan uskollisuus (Psalmit 101:6).

8. a) Mihin perustuu se, että mies, ”joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään”? b) Mitä miehelle ja vaimolle merkitsee se, että he ovat ”yhtä lihaa”?

8 Raamatussa sanotaan, että mies, ”joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään”. Tämä perustuu siihen, että mies ja  vaimo eivät ”enää ole kaksi, vaan he ovat yhtä lihaa”, kuten Jeesus sanoi (Matteus 19:6). Sen johdosta heidän on rajoitettava seksuaalinen kiinnostuksensa toisiinsa (Sananlaskut 5:15–21; Heprealaisille 13:4). He voivat onnistua tässä, jos he ottavat epäitsekkäästi huomioon toinen toisensa tarpeet (1. Korinttilaisille 7:3–5). Raamattu muistuttaa painokkaasti: ”Ei kukaan ole koskaan vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä.” Miesten täytyy rakastaa vaimoaan niin kuin itseään ja muistaa, että he ovat tilivelvollisia omalle päälleen, Jeesukselle Kristukselle. (Efesolaisille 5:29; 1. Korinttilaisille 11:3.)

9. Mikä Jeesuksen ominaisuus mainitaan Filippiläiskirjeen 1:8:ssa, ja miksi aviomiesten tulisi ilmaista sitä vaimoaan kohtaan?

9 Apostoli Paavali puhui Jeesuksen Kristuksen ”hellästä kiintymyksestä” (Filippiläisille 1:8). Jeesuksen hellävaraisuus oli virkistävää, ja se vetosi naisiin, joista tuli hänen opetuslapsiaan (Johannes 20:1, 11–13, 16). Vaimot kaipaavat suuresti miehensä hellää kiintymystä.

ESIMERKKI VAIMOILLE

10. Mistä Jeesus antaa esimerkin vaimoille?

10 Perhe on eräänlainen organisaatio, ja toimiakseen juohevasti se tarvitsee johdon. Jeesuskin alistuu johdon alaisuuteen. ”Jumala on Kristuksen pää”, ja vastaavasti ”mies on naisen pää”. (1. Korinttilaisille 11:3.) Jeesuksen alistuminen Jumalan johtoasemaan on meille erinomainen esimerkki, sillä meillä kaikilla on ”pää”, jolle meidän täytyy olla alamaisia.

11. Millainen asenne vaimolla tulisi olla miestään kohtaan, ja millainen vaikutus hänen käytöksellään voi olla?

11 Epätäydelliset miehet tekevät virheitä eivätkä useinkaan pysty olemaan ihanteellisia perheenpäitä. Miten vaimon tulisi suhtautua tähän? Hän ei saisi vähätellä miestään eikä yrittää ottaa ohjaksia omiin käsiinsä. Vaimon on hyvä muistaa, että hiljainen ja lempeä henki on suuriarvoinen  Jumalan silmissä (1. Pietarin kirje 3:4). Jos hänellä on tällainen henki, hänen on helpompi osoittaa jumalista alamaisuutta koettelevissakin olosuhteissa. Raamatussa sanotaan lisäksi: ”Vaimolla – – tulee olla syvä kunnioitus miestään kohtaan.” (Efesolaisille 5:33.) Mutta entä jos aviomies ei tunnusta Kristusta omaksi pääkseen? Raamattu kehottaa vaimoja: ”Olkaa alamaisia omalle miehellenne, jotta jos jotkut eivät tottele sanaa, heidät voitettaisiin sanatta vaimonsa käytöksellä, koska he ovat olleet teidän siveellisesti puhtaan käytöksenne sekä syvän kunnioituksenne silminnäkijöitä.” (1. Pietarin kirje 3:1, 2.)

12. Miksi vaimon ei ole väärin ilmaista mielipiteitään kunnioittavasti?

12 Onpa aviomies uskova tai ei, vaimon ei ole epäkunnioittavaa ilmaista tahdikkaasti omaa eriävää mielipidettään. Hän saattaa olla oikeassa, ja koko perhe voisi hyötyä, jos mies kuuntelisi häntä. Kun Saara suositteli käytännöllistä ratkaisua erääseen ongelmaan, joka perheessä oli syntynyt, Abraham oli asiasta eri mieltä, mutta Jumala käski häntä: ”Kuuntele hänen [Saaran] ääntään.” (1. Mooseksen kirja 21:9–12.) Kun aviomies sitten tekee lopullisen päätöksen eikä se ole ristiriidassa Jumalan lain kanssa, vaimo osoittaa alamaisuutensa tukemalla päätöstä (Apostolien teot 5:29; Efesolaisille 5:24).

Mistä Saara oli hyvänä esimerkkinä vaimoille?

13. a) Millainen kehotus Tituksen kirjeen 2:4, 5:ssä esitetään naimisissa oleville naisille? b) Mitä Raamattu sanoo asumus- ja avioerosta?

13 Vaimo voi tehdä paljon perheen hyväksi omassa roolissaan. Raamattu kehottaa naimisissa olevia naisia esimerkiksi ”rakastamaan miestään, rakastamaan lapsiaan, olemaan tervemielisiä, siveellisesti puhtaita, kodissa työskenteleviä, hyviä, omalle miehelleen alamaisia” (Titukselle 2:4, 5). Tällainen vaimo ja äiti voittaa perheensä syvän rakkauden ja kunnioituksen (Sananlaskut 31:10, 28). Avioliitto on silti epätäydellisten ihmisten liitto, ja sen johdosta se saattaa joissakin ääritapauksissa päättyä asumus- tai avioeroon. Raamattu  sallii asumuseron tietyissä olosuhteissa. Siihen ei kuitenkaan tulisi suhtautua kevyesti, sillä Raamattu neuvoo: ”Vaimon ei tule lähteä pois miehensä luota, – – eikä miehen tule jättää vaimoaan.” (1. Korinttilaisille 7:10, 11.) Ainoa raamatullinen peruste avioerolle puolestaan on toisen puolison syyllistyminen haureuteen (Matteus 19:9).

TÄYDELLINEN ESIMERKKI VANHEMMILLE

14. Miten Jeesus kohteli lapsia, ja mitä lapset tarvitsevat vanhemmiltaan?

14 Jeesus antoi täydellisen esimerkin vanhemmille lasten kohtelemisesta. Kun muut yrittivät estää lapsia pääsemästä Jeesuksen lähelle, hän sanoi: ”Antakaa lapsukaisten tulla minun luokseni; älkää yrittäkö estää heitä.” Sitten hän ”otti lapset syliinsä ja alkoi siunata heitä, samalla kun hän pani kätensä heidän päälleen”. (Markus 10:13–16.) Jeesus varasi aikaa lapsille, joten eikö sinunkin tulisi varata aikaa omille pojillesi ja tyttärillesi? Heille ei riitä vain muutama hetki, vaan he tarvitsevat aikaasi paljon. Sitä täytyy varata heidän opettamiseensa, sillä näin Jehova on käskenyt (5. Mooseksen kirja 6:4–9).

15. Miten vanhemmat voivat suojella lapsiaan?

 15 Maailma muuttuu yhä pahemmaksi, ja siksi vanhempien täytyy suojella lapsiaan ihmisiltä, jotka yrittävät vahingoittaa heitä esimerkiksi käyttämällä heitä seksuaalisesti hyväkseen. Jeesuskin suojeli opetuslapsiaan, joita hän kutsui lämpimästi ”lapsukaisiksi”. Kun hänet pidätettiin ja häntä odotti teloitus, hän järjesti heille mahdollisuuden paeta. (Johannes 13:33; 18:7–9.) Sinun täytyy vanhempana olla varuillasi, ettei Panettelija pääse vahingoittamaan lapsiasi. Heitä täytyy varoittaa vaaroista. * (1. Pietarin kirje 5:8.) Lasten  fyysinen, hengellinen ja moraalinen turvallisuus ei ole koskaan ennen ollut yhtä uhattuna kuin nykyään.

Mitä vanhemmat voivat oppia Jeesuksen tavasta kohdella lapsia?

16. Mitä vanhemmat voivat oppia tavasta, jolla Jeesus käsitteli opetuslastensa puutteita?

16 Viimeisenä iltana ennen Jeesuksen kuolemaa opetuslapset väittelivät siitä, kuka heistä oli suurempi kuin toiset. Jeesus ei suuttunut heihin vaan vetosi heihin jälleen kerran rakkaudellisesti sanoin ja omalla esimerkillään. (Luukas 22:24–27; Johannes 13:3–8.) Huomaatko, miten voisit jäljitellä Jeesuksen esimerkkiä oikaistessasi omia lapsiasi? He kyllä tarvitsevat kuria, mutta sitä tulisi antaa ”sopivassa määrin” eikä koskaan suutuspäissä. Et varmastikaan haluaisi puhua ajattelemattomasti ”kuin miekan pistoin”. (Jeremia 30:11; Sananlaskut 12:18.) Kuria tulisi antaa sellaisella tavalla, että lapsi ymmärtää myöhemmin sen olleen tarpeellista (Efesolaisille 6:4; Heprealaisille 12:9–11).

MALLI LAPSILLE

17. Missä suhteessa Jeesus antoi täydellisen esimerkin lapsille?

17 Voivatko lapset oppia Jeesuksesta jotain? Kyllä voivat. Hän osoitti omalla esimerkillään, miten lasten tulisi totella vanhempiaan. ”Puhun – – niin kuin Isä on minua opettanut”, hän sanoi ja jatkoi: ”Minä aina teen sitä, mikä on hänelle mieluista.” (Johannes 8:28, 29.) Jeesus totteli taivaallista Isäänsä, ja Raamattu käskee lapsia tottelemaan vanhempiaan (Efesolaisille 6:1–3). Jeesus oli täydellinen lapsi, mutta silti hän totteli ihmisvanhempiaan Joosefia ja Mariaa, jotka olivat epätäydellisiä. Tämä lisäsi varmasti kaikkien onnellisuutta Jeesuksen perheessä! (Luukas 2:4, 5, 51, 52.)

18. Miksi Jeesus totteli aina taivaallista Isäänsä, ja ketkä ovat iloisia, kun lapset tottelevat vanhempiaan nykyään?

18 Huomaavatko lapset, millä tavoin he voisivat jäljitellä Jeesusta tarkemmin ja tehdä vanhempansa iloisiksi? Heidän on kyllä joskus vaikea olla tottelevaisia, mutta sitä Jumala kuitenkin odottaa heiltä (Sananlaskut 1:8; 6:20). Jeesus  totteli taivaallista Isäänsä aina, vaikeissakin tilanteissa. Kun Jeesuksesta tuntui kerran erityisen raskaalta tehdä Jumalan tahto, hän sanoi: ”Poista tämä malja [vaatimus] minulta.” Hän kuitenkin teki sen, mitä Jumala pyysi, koska hän ymmärsi Isän tietävän, mikä oli parasta. (Luukas 22:42.) Kun lapset opettelevat olemaan tottelevaisia, he tuovat vanhemmilleen ja taivaalliselle Isälleen paljon iloa (Sananlaskut 23:22–25). *

Mitä nuorten tulisi ajatella kohdatessaan kiusauksia?

19. a) Miten Saatana asettaa kiusauksia lasten eteen? b) Miten lasten moraaliton käytös voi vaikuttaa vanhempiin?

19 Saatana Panettelija asetti Jeesuksen eteen kiusauksia, ja aivan varmasti hän houkuttelee lapsiakin toimimaan väärin (Matteus 4:1–10). Hän käyttää tässä hyväkseen toveripiirin luomaa painetta, jota voi olla vaikea vastustaa. On siksi erittäin tärkeää, että lapset eivät liiku väärintekijöiden seurassa (1. Korinttilaisille 15:33). Jaakobin tytär Dina vietti aikaa niiden kanssa, jotka eivät palvoneet Jehovaa, ja siitä seurasi paljon ongelmia (1. Mooseksen kirja 34:1, 2). Miten suurta surua aiheutuisi koko perheelle, jos joku sen jäsen syyllistyisi sukupuoliseen moraalittomuuteen! (Sananlaskut 17:21, 25.)

 PERHEONNEN AVAIN

20. Miten kunkin perheenjäsenen täytyy toimia, jotta perhe-elämä olisi onnellista?

20 Perheongelmia on helpompi selvittää, kun noudatetaan Raamatun neuvoja. Se on perheonnen avain. Siispä miehet, rakastakaa vaimoanne ja kohdelkaa häntä samalla tavoin kuin Jeesus kohtelee seurakuntaa. Vaimot, alistukaa miehenne johtoasemaan ja noudattakaa pystyvän vaimon esimerkkiä, jota kuvaillaan Sananlaskujen 31:10–31:ssä. Vanhemmat, ohjatkaa lapsianne (Sananlaskut 22:6). Isät, ’johtakaa hyvin omaa huonekuntaanne’ (1. Timoteukselle 3:4, 5; 5:8). Ja lapset, totelkaa vanhempianne (Kolossalaisille 3:20). Kukaan perheessä ei ole täydellinen, vaan kaikki tekevät virheitä. Olkaa siksi nöyriä ja pyytäkää toisiltanne anteeksi.

21. Millainen suurenmoinen tulevaisuus on edessämme, ja miten perhe-elämämme voi olla onnellista nykyään?

21 Raamatussa on valtavasti arvokkaita neuvoja ja ohjeita perhe-elämää varten. Lisäksi siinä kerrotaan Jumalan uudesta maailmasta ja maanpäällisestä paratiisista, joka tulee olemaan täynnä onnellisia, Jehovaa palvovia ihmisiä (Ilmestys 21:3, 4). Miten suurenmoinen tulevaisuus edessämme onkaan! Voimme jo nykyään nauttia onnellisesta perhe-elämästä, kun noudatamme Jumalan ohjeita, jotka esitetään hänen Sanassaan Raamatussa.

^ kpl 15 Jehovan todistajien julkaiseman kirjan Opimme Suurelta Opettajalta luvussa 32 kerrotaan tarkemmin, miten lapsia voidaan suojella.

^ kpl 18 Lapsen on oikein olla tottelematta ainoastaan siinä tapauksessa, että vanhempi pyytää häntä toimimaan Jumalan lain vastaisesti (Apostolien teot 5:29).