Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 VIIDES LUKU

Lunnaat – Jumalan suurin lahja

Lunnaat – Jumalan suurin lahja
  • Mitä lunnailla tarkoitetaan?

  • Miten ne järjestettiin?

  • Mitä ne voivat merkitä sinulle?

  • Miten voit osoittaa pitäväsi niitä arvossa?

1, 2. a) Millaisella lahjalla on sinulle paljon arvoa? b) Miksi voidaan sanoa, että lunnaat ovat kallisarvoisin lahja, minkä koskaan voit saada?

MIKÄ on paras lahja, minkä olet saanut? Lahjan ei tarvitse maksaa paljon ollakseen tärkeä. Sen todellista arvoa ei välttämättä mitata rahassa. Jos se tekee sinut onnelliseksi tai täyttää todellisen tarpeen elämässäsi, sillä on sinulle paljon arvoa.

2 Kaikista lahjoista, joita koskaan voisit toivoa, yksi nousee ylitse muiden. Se on Jumalan lahja ihmiskunnalle. Jehova on antanut meille monenlaista, mutta kaikkein suurin lahja on hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen lunastusuhri (Matteus 20:28). Kuten näemme tästä luvusta, lunnaat ovat kallisarvoisin lahja, minkä voit saada, sillä ne voivat tehdä sinut sanoin kuvaamattoman onnelliseksi ja täyttää tärkeimmät tarpeesi. Lunnaat ovat suurin ilmaus Jehovan rakkaudesta sinua kohtaan.

MITÄ LUNNAILLA TARKOITETAAN?

3. Mitä lunnailla tarkoitetaan, ja mitä meidän täytyy ymmärtää voidaksemme tajuta tämän lahjan arvon?

3 Lunnaat ovat yksinkertaisesti sanottuna Jehovan  keino vapauttaa eli pelastaa ihmiskunta synnistä ja kuolemasta (Efesolaisille 1:7). Voidaksemme ymmärtää tämän Raamatun opetuksen merkityksen meidän täytyy palata siihen, mitä tapahtui Eedenin puutarhassa. Voimme tajuta lunnaiden suuren arvon vain jos ymmärrämme, mitä Aadam menetti tehdessään syntiä.

4. Mitä täydellinen ihmiselämä merkitsi Aadamille?

4 Luodessaan Aadamin Jehova antoi hänelle jotain todella arvokasta: täydellisen ihmiselämän. Mietihän, mitä se merkitsi Aadamille. Hän sai täydellisen ruumiin ja mielen, joten hänen ei koskaan tarvitsisi sairastua, vanheta eikä kuolla. Täydellisenä ihmisenä hänellä oli erikoissuhde Jehovaan. Raamattu sanoo, että Aadam oli ”Jumalan poika” (Luukas 3:38). Hänellä oli siis läheinen suhde Jehova Jumalaan, samanlainen kuin pojalla on rakastavaan isään. Jehova oli kanssakäymisissä maallisen poikansa kanssa; hän muun muassa antoi tälle tyydytystä tuottavia työtehtäviä ja kertoi, mitä hän odotti tältä (1. Mooseksen kirja 1:28–30; 2:16, 17).

5. Mitä Raamattu tarkoittaa sanoessaan, että Aadam tehtiin ”Jumalan kuvaksi”?

5 Aadam tehtiin ”Jumalan kuvaksi” (1. Mooseksen kirja 1:27). Tämä ei tarkoittanut, että hän olisi muistuttanut Jumalaa ulkonäöltään. Jehova on näkymätön henki, kuten opimme ensimmäisestä luvusta (Johannes 4:24). Siksi hänellä ei ole lihaa ja verta olevaa ruumista. Aadam oli Jumalan kuva siinä mielessä, että hänellä oli samanlaisia ominaisuuksia kuin Jumalalla. Hän pystyi esimerkiksi ilmaisemaan rakkautta, viisautta, oikeudenmukaisuutta ja voimaa. Aadam oli Isänsä kaltainen silläkin tärkeällä tavalla, että hänellä oli vapaa tahto. Hän ei ollut kuin kone, joka tekee vain ja ainoastaan sen, mitä se on suunniteltu tai ohjelmoitu tekemään. Hän saattoi tehdä henkilökohtaisia ratkaisuja ja valita oikean ja väärän välillä.  Jos hän olisi päättänyt totella Jumalaa, hän olisi elänyt ikuisesti paratiisissa maan päällä.

6. Mitä Aadam menetti, kun hän oli tottelematon Jumalalle, ja miten tämä vaikutti hänen jälkeläisiinsä?

6 Kun Aadam oli tottelematon Jumalalle ja hänet tuomittiin kuolemaan, hän selvästikin menetti paljon. Hänen syntinsä maksoi hänelle hänen täydellisen ihmiselämänsä kaikkine siunauksineen (1. Mooseksen kirja 3:17–19). Valitettavasti hän ei menettänyt kallisarvoista elämää ainoastaan itse, vaan hänen takiaan sen menettivät myös hänen tulevat jälkeläisensä. Jumalan sanassa sanotaan: ”Yhden ihmisen [Aadamin] kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, ja näin kuolema levisi kaikkiin ihmisiin, koska he kaikki olivat syntiä tehneet.” (Roomalaisille 5:12.) Me kaikki olemme perineet syntisyyden Aadamilta. Siksi Raamatussa sanotaan, että hän myi itsensä ja jälkeläisensä synnin ja kuoleman orjuuteen (Roomalaisille 7:14). Aadamilla ja Eevalla ei ollut toivoa, koska he valitsivat tottelemattomuuden tieten tahtoen. Mutta entä heidän jälkeläisensä, joita mekin olemme?

7, 8. Mitkä kaksi perusasiaa liittyvät lunnaisiin?

7 Jehova tuli ihmiskunnan avuksi lunastusjärjestelyn välityksellä. Mitä ovat lunnaat? Niihin liittyy kaksi perusasiaa. Ensinnäkin lunnaat ovat hinta, joka maksetaan jonkun vapauttamisesta tai jolla jokin ostetaan takaisin. Esimerkiksi sotavanki voidaan vapauttaa lunnaita vastaan. Toiseksi lunnaat ovat hinta, joka vastaa jonkin arvoa. Jos joku esimerkiksi aiheuttaa vahingon, hänen täytyy maksaa korvaus, joka täysin vastaa vahingon suuruutta.

8 Miten olisi mahdollista korvata se suunnaton menetys, jonka me kaikki kärsimme Aadamin takia, ja vapauttaa meidät synnin ja kuoleman orjuudesta?  Tarkastellaanpa Jehovan lunastusjärjestelyä ja sen merkitystä sinulle.

MITEN JEHOVA JÄRJESTI LUNNAAT?

9. Millaiset lunnaat vaadittiin?

9 Oli menetetty täydellinen ihmiselämä, joten sitä ei voitaisi ostaa takaisin epätäydellisellä ihmiselämällä (Psalmit 49:7, 8). Tarvittiin lunnaat, joiden arvo vastaisi sitä, mikä oli menetetty. Tämä on sopusoinnussa täydellistä oikeudenmukaisuutta heijastavan periaatteen kanssa, jonka Jumalan sana esittää: ”Sielu sielusta.” (5. Mooseksen kirja 19:21.) Mikä vastaisi täysin Aadamin menettämän täydellisen ihmissielun eli ihmiselämän arvoa? Toisen täydellisen ihmisen elämä, joka voitaisiin antaa vaadituiksi ”vastaaviksi lunnaiksi” (1. Timoteukselle 2:6).

10. Miten Jehova järjesti lunnaat?

10 Miten Jehova järjesti tämän? Hän lähetti täydellisen henkipoikansa maan päälle. Hän ei kuitenkaan lähettänyt ketä henkiolentoa tahansa vaan kaikkein kalleimpansa, nimittäin ainosyntyisen Poikansa (1. Johanneksen kirje 4:9, 10). Tämä Poika jätti halukkaasti taivaallisen kotinsa (Filippiläisille 2:7). Jehova siirsi hänen elämänsä ihmeen välityksellä Marian kohtuun, kuten edellisestä luvusta opimme. Jumalan pyhän hengen vaikutuksesta Jeesus syntyi täydelliseksi ihmiseksi eikä näin ollen ollut synnistä koituvan rangaistuksen alainen (Luukas 1:35).

Jehova antoi ainosyntyisen Poikansa lunnaiksi meidän puolestamme

11. Miten yksi ihminen saattoi antaa lunnaat miljoonien ihmisten puolesta?

11 Miten yksi ihminen saattoi antaa lunnaat miljoonien ihmisten puolesta? Mietitäänpä, miten he alun alkaen joutuivat synnin alaisuuteen. Tekemällä syntiä Aadam menetti kallisarvoisen täydellisen ihmiselämän.  Sen tähden hän ei voinut antaa sitä jälkeläisilleenkään. Hänellä oli antaa heille vain syntisyys ja kuolema. Jeesuksella, jota Raamatussa sanotaan ”viimeiseksi Aadamiksi”, oli täydellinen ihmiselämä, eikä hän koskaan tehnyt syntiä (1. Korinttilaisille 15:45). Hän tavallaan astui Aadamin tilalle pelastaakseen meidät. Uhraamalla täydellisen elämänsä, jonka aikana hän pysyi täysin tottelevaisena Jumalalle, hän maksoi hinnan Aadamin synnistä. Näin hän antoi toivoa Aadamin jälkeläisille. (Roomalaisille 5:19; 1. Korinttilaisille 15:21, 22.)

12. Mitä todistettiin Jeesuksen kärsimysten välityksellä?

12 Raamattu kuvailee yksityiskohtaisesti Jeesuksen kärsimyksiä, joita hän koki ennen kuolemaansa. Häntä ruoskittiin raa’asti ja hänet naulittiin julmasti paaluun, jossa hän kuoli tuskallisella tavalla (Johannes 19:1, 16–18, 30; liite s. 204–206). Miksi Jeesuksen piti kärsiä niin paljon? Saatana on kyseenalaistanut sen, että Jehovalla olisi ihmispalvelijoita, jotka pysyisivät uskollisina koetuksessa, kuten myöhemmässä luvussa näemme. Kestämällä uskollisesti suuria kärsimyksiä Jeesus antoi parhaan mahdollisen vastauksen Saatanan väitteeseen. Jeesus todisti, että täydellinen ihminen, jolla on vapaa tahto, voi pysyä täydellisen nuhteettomana Jumalan edessä, tekipä Panettelija mitä tahansa. Rakkaan Pojan uskollisuus on varmasti tuottanut suurta iloa Jehovalle! (Sananlaskut 27:11.)

13. Miten lunnaat maksettiin?

13 Miten lunnaat maksettiin? Juutalaisen nisankuun 14. päivänä vuonna 33 Jumala salli täydellisen, synnittömän Poikansa tulla teloitetuksi. Näin Jeesus uhrasi täydellisen ihmiselämänsä ”kerta kaikkiaan”, kerran kaikiksi ajoiksi (Heprealaisille 10:10). Kolmantena päivänä Jeesuksen kuoleman jälkeen Jehova herätti hänet takaisin  eloon henkielämään. Taivaassa hän esitti Jumalalle sen täydellisen ihmiselämän arvon, jonka hän oli uhrannut lunnaina vastineeksi Aadamin jälkeläisistä (Heprealaisille 9:24). Jehova hyväksyi Jeesuksen uhrin arvon lunnaiksi, jotka tarvittiin ihmiskunnan vapauttamiseksi synnin ja kuoleman orjuudesta (Roomalaisille 3:23, 24).

MITÄ LUNNAAT VOIVAT MERKITÄ SINULLE?

14, 15. Miten meidän on toimittava saadaksemme ”syntiemme anteeksiannon”?

14 Syntisyydestämme huolimatta voimme lunnaiden ansiosta saada mittaamattoman arvokkaita siunauksia. Tarkastellaanpa nyt, mitä hyötyä tästä Jumalan suurimmasta lahjasta on nykyään ja tulevaisuudessa.

15 Syntien anteeksianto. Perityn epätäydellisyyden vuoksi joudumme käymään todellista kamppailua toimiaksemme oikein. Me kaikki teemme syntiä joko sanoin tai teoin. Jeesuksen lunastusuhrin välityksellä voimme saada ”syntiemme anteeksiannon” (Kolossalaisille 1:13, 14). Meidän on kuitenkin ensin todella kaduttava niitä. Lisäksi meidän täytyy nöyrästi pyytää Jehovalta anteeksiantoa sen perusteella, että uskomme hänen Poikansa lunastusuhriin. (1. Johanneksen kirje 1:8, 9.)

16. Minkä ansiosta voimme palvoa Jumalaa puhtaalla omallatunnolla, ja kuinka arvokas tällainen omatunto on?

16 Puhdas omatunto Jumalan edessä. Syyttävä omatunto voi helposti synnyttää toivottomuutta ja arvottomuuden tunteita. Lunnaisiin perustuvan anteeksiannon ansiosta voimme kuitenkin palvoa Jehovaa puhtaalla omallatunnolla, vaikka olemme epätäydellisiä (Heprealaisille 9:13, 14). Tämän johdosta voimme puhua Jehovalle vapaasti ja lähestyä häntä esteettä rukouksessa (Heprealaisille 4:14–16). Puhdas omatunto antaa mielenrauhan, vahvistaa itsekunnioitusta ja tuo onnellisuutta.

17. Mitkä siunaukset ovat mahdollisia sen vuoksi, että Jeesus kuoli puolestamme?

 17 Toivo ikuisesta elämästä paratiisimaassa. ”Synnin palkka on kuolema”, sanotaan Roomalaiskirjeen 6:23:ssa. Samassa jakeessa jatketaan: ”Mutta Jumalan lahja on ikuinen elämä Kristuksen Jeesuksen, meidän Herramme, välityksellä.” Tarkastelimme 3. luvussa siunauksia, joita saadaan tulevassa maanpäällisessä paratiisissa (Ilmestys 21:3, 4). Kaikki nuo tulevat siunaukset – mukaan lukien ikuinen elämä täydellisen terveenä – ovat mahdollisia sen vuoksi, että Jeesus kuoli puolestamme. Päästäksemme niistä osallisiksi meidän täytyy osoittaa, että arvostamme lunnaita.

MITEN VOIT OSOITTAA ARVOSTUSTA?

18. Miksi meidän tulisi olla kiitollisia Jehovalle lunnaista?

18 Miksi meidän tulisi olla syvästi kiitollisia Jehovalle lunnaista? Lahja on erityisen arvokas, kun sen antaja on uhrannut sen hyväksi aikaa, voimiaan tai varojaan. Meistä on koskettavaa, kun lahja selvästikin heijastaa antajan aitoa rakkautta meitä kohtaan. Lunnaat ovat kaikista lahjoista kallisarvoisin, sillä Jumala teki niiden vuoksi kaikkien  aikojen suurimman uhrauksen. ”Jumala rakasti maailmaa niin paljon, että hän antoi ainosyntyisen Poikansa”, sanotaan Johanneksen 3:16:ssa. Lunnaat ovat huomattavin todiste Jehovan rakkaudesta meitä kohtaan. Ne todistavat myös Jeesuksen rakkaudesta, sillä hän antoi elämänsä halukkaasti puolestamme (Johannes 15:13). Tämän lahjan tulisi siksi saada meidät vakuuttumaan siitä, että Jehova ja hänen Poikansa rakastavat meitä yksilöinä (Galatalaisille 2:20).

Tiedon hankkiminen Jehovasta on yksi tapa osoittaa arvostusta lunnaita, hänen lahjaansa, kohtaan

19, 20. Millä tavoin voit osoittaa, että arvostat lunnaita?

19 Miten sitten voit osoittaa, että arvostat tätä Jumalan lahjaa? Ensinnäkin hanki lisää tietoa Suuresta Antajasta, Jehovasta (Johannes 17:3). Saat sitä tutkimalla Raamattua tämän julkaisun avulla. Kun Jehovan tuntemuksesi kasvaa, rakkautesi häntä kohtaan syvenee. Tämä rakkaus herättää sinussa vuorostaan halun miellyttää häntä (1. Johanneksen kirje 5:3).

20 Osoita uskovasi Jeesuksen lunastusuhriin. Jeesuksesta sanotaan: ”Joka uskoo Poikaan, sillä on ikuinen elämä.” (Johannes 3:36.) Miten voimme osoittaa uskovamme Jeesukseen? Siihen eivät pelkät sanat riitä. ”Usko ilman tekoja on kuollut”, sanotaan Jaakobin kirjeen 2:26:ssa. Tosi usko todistetaan ”teoilla”. Yksi tapa osoittaa uskovansa Jeesukseen on pyrkiä parhaansa mukaan jäljittelemään häntä paitsi sanoin myös teoin (Johannes 13:15).

21, 22. a) Miksi meidän tulisi olla läsnä Jeesuksen kuoleman vuotuisessa muistonvietossa? b) Mitä selitetään luvuissa 6 ja 7?

21 Tule Jeesuksen kuoleman vuotuiseen muistojuhlaan. Nisankuun 14. päivän iltana vuonna 33 Jeesus pani alulle erikoisjuhlan, jota Raamatussa kutsutaan ”Herran illalliseksi” (1. Korinttilaisille 11:20; Matteus 26:26–28). Sitä sanotaan myös Kristuksen kuoleman muistonvietoksi. Jeesus pani sen alulle auttaakseen apostoleitaan ja  kaikkia heidän jälkeensä eläviä tosi kristittyjä pitämään mielessään, että kuolemalla täydellisenä ihmisenä hän antoi sielunsa eli elämänsä lunnaiksi. Jeesus antoi tästä juhlasta käskyn: ”Tehkää tämä toistuvasti minun muistokseni.” (Luukas 22:19.) Juhla palauttaa mieleemme sen suuren rakkauden, jota sekä Jehova että Jeesus osoittivat lunnaiden yhteydessä. Voimme osoittaa arvostavamme lunnaita olemalla läsnä Jeesuksen kuoleman vuotuisessa muistonvietossa. *

22 Jehovan lunastusjärjestely on todellakin mittaamattoman arvokas lahja (2. Korinttilaisille 9:14, 15). Siitä voivat hyötyä jopa kuolleet. Luvuissa 6 ja 7 selitetään miten.

^ kpl 21 Lisää tietoa Herran illallisen merkityksestä on liitteessä sivuilla 206–208.