Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 NELJÄS LUKU

Kuka on Jeesus Kristus?

Kuka on Jeesus Kristus?
  • Mikä erikoistehtävä Jeesuksella on?

  • Mistä hän tuli?

  • Millainen ihminen hän oli?

1, 2. a) Miksi emme välttämättä tunne kuuluisaa ihmistä, vaikka tiedämme hänestä jotain? b) Millaisia käsityksiä ihmisillä on Jeesuksesta?

MAAILMASSA on monia kuuluisia ihmisiä. Jotkut tunnetaan kotipaikkakunnallaan tai kotimaassaan, toiset ovat maailmankuuluja. Kuuluisan henkilön tietäminen nimeltä ei kuitenkaan vielä merkitse, että todella tunnemme hänet. Emme välttämättä tiedä, millainen tausta hänellä on tai millainen hän on ihmisenä.

2 Kaikkialla maailmassa tiedetään jotain Jeesuksesta Kristuksesta, vaikka hän eli maan päällä parituhatta vuotta sitten. Monilla ei kuitenkaan ole selvää käsitystä siitä, kuka hän oikein oli. Jotkut sanovat, että hän oli vain hyvä ihminen. Toiset taas väittävät, että hän oli pelkkä profeetta. Vielä jotkut uskovat, että Jeesus on Jumala, jota tulisi palvoa. Tulisiko häntä palvoa?

3. Miksi sinun on tärkeää tietää totuus Jeesuksesta?

3 Sinun on tärkeää tietää totuus Jeesuksesta. Mitä varten? Raamattu vastaa: ”Tämä merkitsee ikuista elämää, että he hankkivat sinun tuntemustasi, ainoan tosi Jumalan, ja hänen tuntemustaan, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.” (Johannes 17:3.) Jehova Jumalaa ja Jeesusta Kristusta koskevan totuuden tunteminen voi johtaa ikuiseen elämään maanpäällisessä paratiisissa (Johannes  14:6). Jeesus on lisäksi paras esimerkki siitä, miten elää ja kuinka kohdella toisia (Johannes 13:34, 35). Tarkastelimme kirjan ensimmäisessä luvussa totuutta Jumalasta. Katsotaanpa nyt, mitä Raamattu todella opettaa Jeesuksesta Kristuksesta.

LUVATTU MESSIAS

4. Mitä arvonimet ”Messias” ja ”Kristus” merkitsevät?

4 Jo kauan ennen Jeesuksen syntymää Raamatussa ennustettiin, että Jumala lähettäisi maan päälle Messiaan eli Kristuksen. Arvonimet ”Messias” (juontuu hepreankielisestä sanasta) ja ”Kristus” (juontuu kreikankielisestä sanasta) merkitsevät molemmat ’voideltua’.  Jumala voitelisi eli nimittäisi tämän Luvatun erikoistehtävään. Saamme myöhemmistä luvuista tietää lisää Messiaan tärkeästä asemasta Jumalan lupausten täyttymisessä. Luemme myös siunauksista, joita voimme saada Jeesuksen välityksellä jo nykyään. Mutta ennen Jeesuksen syntymää monet varmastikin miettivät, kuka tulisi olemaan Messias.

5. Mistä Jeesuksen opetuslapset olivat täysin vakuuttuneita?

5 Jeesus Nasaretilaisen opetuslapset olivat ensimmäisellä vuosisadalla täysin vakuuttuneita siitä, että Jeesus oli ennustettu Messias (Johannes 1:41). Yksi heistä, Simon Pietari, sanoi Jeesukselle suoraan: ”Sinä olet Kristus.” (Matteus 16:16.) Miten nuo opetuslapset saattoivat olla varmoja, että Jeesus todella on luvattu Messias, ja miten me voimme olla siitä varmoja nykyään?

6. Valaise sitä, miten Jehova on auttanut uskollisia tunnistamaan Messiaan.

6 Ennen Jeesusta eläneet Jumalan profeetat esittivät Messiaasta monia yksityiskohtaisia ennustuksia. Niiden avulla toiset voisivat tunnistaa hänet. Valaistaanpa asiaa. Jos sinun pitäisi mennä vilkkaalle linja-auto-, rautatie- tai lentoasemalle hakemaan joku, jota et ole koskaan tavannut, niin eikö olisi hyvä, jos joku antaisi sinulle hänestä muutamia tuntomerkkejä? Samoin Jehova esitti Raamatun profeettojen välityksellä hyvin yksityiskohtaisen kuvauksen siitä, mitä Messias tekisi ja kokisi. Näiden lukuisten ennustusten täyttyminen auttaisi uskollisia tunnistamaan hänet selvästi.

7. Mitkä kaksi ennustusta täyttyivät Jeesuksessa?

7 Otetaan tästä kaksi esimerkkiä. Ensiksikin profeetta Miika ennusti yli 700 vuotta etukäteen, että Luvattu syntyisi Juudan pikkukaupungissa Betlehemissä (Miika 5:2). Missä Jeesus syntyi? Juuri tuossa kaupungissa! (Matteus 2:1, 3–9.) Toiseksi Danielin 9:25:ssä oleva ennustus viittasi  satoja vuosia etukäteen siihen vuoteen, jona Messias ilmaantuisi: vuoteen 29 ya. * Näiden ja muiden ennustusten täyttyminen todistaa Jeesuksen olleen luvattu Messias.

Jeesuksesta tuli kasteensa yhteydessä Messias eli Kristus

8, 9. Mitä selviä todisteita Jeesuksen messiaanisuudesta saatiin hänen kasteensa yhteydessä?

8 Lisää selviä todisteita Jeesuksen messiaanisuudesta saatiin vuoden 29 lopulla. Tuona vuonna Jeesus meni Johannes Kastajan luo, jotta tämä kastaisi hänet Jordanissa. Jehova oli luvannut Johannekselle merkin, jonka perusteella tämä tunnistaisi Messiaan. Johannes näki sen Jeesuksen kasteen yhteydessä. Raamattu kuvailee, mitä tapahtui: ”Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja tulevan hänen päälleen. Katso! Taivaista kuului myös ääni, joka sanoi: ’Tämä on minun rakas Poikani, jonka olen hyväksynyt.’” (Matteus 3:16, 17.) Nähtyään ja kuultuaan tämän Johanneksella ei ollut pienintäkään epäilystä siitä, että Jumala oli lähettänyt Jeesuksen. (Johannes 1:32–34.) Sillä hetkellä kun Jumalan henki eli vaikuttava voima vuodatettiin Jeesuksen päälle tuona päivänä, hänestä tuli Messias eli Kristus, joka oli nimitetty tulevaksi Johtajaksi ja Kuninkaaksi (Jesaja 55:4).

9 Raamatun ennustusten täyttyminen ja Jehova Jumalan oma todistus osoittavat selvästi, että Jeesus oli luvattu Messias. Raamattu vastaa myös seuraaviin kahteen tärkeään kysymykseen, jotka koskevat Jeesusta Kristusta: mistä hän tuli, ja millainen ihminen hän oli?

MISTÄ JEESUS TULI?

10. Mitä Raamattu opettaa Jeesuksen olemassaolosta ennen maan päälle tuloa?

10 Raamattu opettaa, että Jeesus eli taivaassa ennen  kuin hän tuli maan päälle. Miika ennusti, että Messias syntyisi Betlehemissä, ja sanoi lisäksi, että hänen alkuperänsä juontui ”varhaisista ajoista” (Miika 5:2). Jeesus itse sanoi monta kertaa, että hän oli elänyt taivaassa ennen kuin syntyi ihmiseksi (Johannes 3:13; 6:38, 62; 17:4, 5). Hänellä oli taivaassa henkiolentona ainutlaatuinen suhde Jehovaan.

11. Miten Raamattu osoittaa, että Jeesus on Jehovan rakkain Poika?

11 Jeesus on Jehovan rakkain Poika ja syystäkin. Häntä sanotaan ”luomakunnan esikoiseksi”, sillä Jumala loi kaikkein ensimmäiseksi hänet (Kolossalaisille 1:15). * Tämä Poika on ainutlaatuinen muutenkin. Hän on ”ainosyntyinen” (Johannes 3:16). Tämä tarkoittaa sitä, että Jeesus on ainoa, jonka Jumala itse on suoranaisesti luonut. Jumala myös käytti ainoastaan häntä luodessaan kaiken muun (Kolossalaisille 1:16). Jeesusta kutsutaan myös ”Sanaksi” (Johannes 1:14). Tämä viittaa siihen, että hän edusti Jumalaa; hän varmastikin välitti sanomia ja ohjeita Isän muille henki- ja ihmispojille.

12. Mistä tiedämme, että Esikoispoika ei ole yhdenvertainen Jumalan kanssa?

12 Onko Esikoispoika yhdenvertainen Jumalan kanssa, kuten jotkut uskovat? Raamattu ei opeta näin. Edellisessä kappaleessa osoitettiin, että Poika on luotu. Hänellä on siis alku, kun taas Jehova Jumalalla ei ole alkua eikä loppua (Psalmit 90:2). Ainosyntyinen Poika ei koskaan ole edes yrittänyt olla Isänsä vertainen. Raamattu opettaa selvästi, että Isä on suurempi kuin Poika (Johannes 14:28; 1. Korinttilaisille 11:3). Yksin Jehova on ”Jumala, Kaikkivaltias”  (1. Mooseksen kirja 17:1). Siksi hänellä ei ole vertaistaan. *

13. Mitä Raamatussa tarkoitetaan, kun siinä sanotaan Poikaa ”näkymättömän Jumalan kuvaksi”?

13 Jehova ja hänen Esikoispoikansa olivat läheisissä tekemisissä toistensa kanssa miljardeja vuosia, jo kauan ennen kuin tähtitaivaat ja maapallo luotiin. Miten suuresti heidän onkaan täytynyt rakastaa toisiaan! (Johannes 3:35; 14:31.) Tämä rakas Poika oli aivan samanlainen kuin Isänsä. Siksi Raamatussa sanotaan, että Poika on ”näkymättömän Jumalan kuva” (Kolossalaisille 1:15). Niin kuin ihmispoika saattaa muistuttaa suuresti isäänsä monessa suhteessa, tuo taivaallinen Poika heijasti Isänsä ominaisuuksia ja persoonallisuutta.

14. Miten Jehovan ainosyntyinen Poika syntyi ihmiseksi?

14 Jehovan ainosyntyinen Poika oli halukas jättämään taivaan ja tulemaan maan päälle ihmiseksi. Mutta miten henkiolento voi syntyä ihmiseksi? Jehova teki ihmeen. Hän siirsi Esikoispoikansa elämän taivaasta juutalaisen neitsyen Marian kohtuun. Ihmisisää ei tarvittu. Maria synnytti täydellisen pojan ja antoi hänelle nimeksi Jeesus. (Luukas 1:30–35.)

MILLAINEN IHMINEN JEESUS OLI?

15. Miksi voidaan sanoa, että opimme Jeesuksen välityksellä tuntemaan paremmin Jehovan?

15 Voimme oppia tuntemaan Jeesuksen hyvin tutkimalla, mitä hän sanoi ja teki ollessaan maan päällä. Hänen välityksellään opimme tuntemaan paremmin myös Jehovan. Kuinka niin? Tämä Poikahan heijastaa täydellisesti Isäänsä. Siksi Jeesus sanoi eräälle opetuslapselleen: ”Joka on nähnyt minut, on nähnyt myös Isän.” (Johannes 14:9.) Neljässä Raamatun kirjassa – Matteuksen, Markuksen,  Luukkaan ja Johanneksen evankeliumeissa – kerrotaan paljon Jeesuksen Kristuksen elämästä, toiminnasta ja persoonallisuudesta.

16. Mikä oli Jeesuksen pääsanoma, ja keneltä hänen opetuksensa olivat peräisin?

16 Jeesus tunnettiin laajalti ”Opettajana” (Johannes 1:38; 13:13). Mitä hän opetti? Hänen pääsanomansa oli ”valtakunnan hyvä uutinen”. Hän kertoi Jumalan valtakunnasta, siitä taivaallisesta hallituksesta, joka tulee hallitsemaan koko maata ja vuodattamaan loputtomasti siunauksia tottelevaisille ihmisille. (Matteus 4:23.) Keneltä tuo sanoma oli? Jeesus sanoi: ”Se, mitä minä opetan, ei ole minun, vaan hänen, joka on lähettänyt minut”, eli Jehovan (Johannes 7:16). Hän tiesi, että hänen Isänsä haluaa ihmisten kuulevan Valtakunnan hyvän uutisen. Luvussa 8 kerrotaan lisää Jumalan valtakunnasta ja siitä, mitä se saa aikaan.

17. Missä Jeesus opetti, ja miksi hän näki paljon vaivaa opettaakseen toisia?

17 Missä Jeesus opetti? Siellä missä hän tapasi ihmisiä: maaseudulla, kaupungeissa ja kylissä, toreilla ja kodeissa. Hän ei odottanut ihmisten tulevan hänen luokseen. Hän meni heidän luokseen. (Markus 6:56; Luukas 19:5, 6.) Miksi Jeesus näki niin paljon vaivaa ja käytti paljon aikaa saarnaamiseen ja opettamiseen? Koska se oli Jumalan tahto, ja Jeesus teki aina Isänsä tahdon (Johannes 8:28, 29). Saarnaamiseen oli toinenkin syy. Hän tunsi myötätuntoa luokseen tulleita ihmisjoukkoja kohtaan (Matteus 9:35, 36). Uskonnolliset johtajat eivät välittäneet ihmisistä, vaikka heidän olisi pitänyt opettaa näille totuutta Jumalasta ja hänen tarkoituksistaan. Jeesus tiesi, miten kipeä tarve ihmisillä oli kuulla Valtakunnan sanoma.

18. Mitkä Jeesuksen ominaisuudet vetoavat sinuun eniten?

18 Jeesus oli lämminsydäminen, syvästi tunteva mies.  Sen vuoksi hänet koettiin helposti lähestyttäväksi ja ystävälliseksi. Lapsetkin viihtyivät hänen seurassaan (Markus 10:13–16). Jeesus oli puolueeton. Hän vihasi korruptiota ja vääryyttä (Matteus 21:12, 13). Hän kohteli naisia kunnioittavasti aikana, jolloin heitä ei juuri arvostettu eikä heillä ollut paljon oikeuksia tai etuja (Johannes 4:9, 27). Jeesus oli aidosti nöyrä. Kerran hän pesi apostoliensa jalat, mikä oli yleensä alhaisen palvelijan tehtävä.

Jeesus saarnasi aina siellä missä hän tapasi ihmisiä

19. Mikä esimerkki osoittaa, että Jeesus tajusi herkästi toisten tarpeet?

19 Jeesus tajusi herkästi toisten tarpeet. Tämä ilmeni erityisesti silloin kun hän Jumalan hengen voimalla teki ihmeparannuksia (Matteus 14:14). Esimerkiksi kerran Jeesuksen luo tuli spitaalinen mies, joka sanoi: ”Jos vain haluat, niin sinä voit puhdistaa minut.” Jeesus tajusi, millaista tuskaa ja kärsimystä mies joutui kokemaan. Säälistä liikuttuneena hän ojensi kätensä, kosketti miestä ja sanoi: ”Minä haluan. Puhdistu.” Ja sairas parantui! (Markus  1:40–42.) Voitko kuvitella, miltä miehestä on täytynyt tuntua?

USKOLLINEN LOPPUUN SAAKKA

20, 21. Miten Jeesus antoi esimerkin Jumalan uskollisesta tottelemisesta?

20 Jeesus antoi parhaan esimerkin siitä, miten totella uskollisesti Jumalaa. Hän pysyi uskollisena taivaalliselle Isälleen kaikissa olosuhteissa ja kaikenlaisesta vastustuksesta ja kärsimyksestä huolimatta. Hän torjui päättäväisesti Saatanan kiusaukset (Matteus 4:1–11). Yhteen aikaan jotkut hänen sukulaisensa eivät uskoneet häneen vaan sanoivat jopa, että hän oli ”järjiltään” (Markus 3:21). Jeesus ei kuitenkaan antanut heidän vaikuttaa itseensä, vaan jatkoi määrätietoisesti Jumalan työn tekemistä. Loukkausten ja herjausten edessä hän hillitsi itsensä eikä koskaan yrittänyt vahingoittaa vastustajiaan. (1. Pietarin kirje 2:21–23.)

 21 Jeesus pysyi uskollisena kuolemaan saakka – väkivaltaiseen, tuskalliseen kuolemaan vihollistensa käsissä (Filippiläisille 2:8). Mietihän, mitä hän joutui kestämään ihmiselämänsä viimeisenä päivänä: hänet pidätettiin, väärät todistajat puhuivat häntä vastaan, turmeltuneet tuomarit langettivat hänelle tuomion, väkijoukot pilkkasivat häntä, ja sotilaat kiduttivat häntä. Paaluun naulittuna hän veti viimeisen henkäyksensä ja huudahti: ”Se on täytetty!” (Johannes 19:30.) Mutta kolmantena päivänä Jeesuksen kuoleman jälkeen hänen taivaallinen Isänsä herätti hänet takaisin eloon henkielämään (1. Pietarin kirje 3:18). Muutaman viikon kuluttua hän palasi taivaaseen. Siellä hän ”istui Jumalan oikealle puolelle” ja alkoi odottaa aikaa, jolloin hän saisi kuninkaallisen vallan (Heprealaisille 10:12, 13).

22. Mitä Jeesus sai aikaan pysymällä uskollisena kuolemaan asti?

22 Mitä Jeesus sai aikaan pysymällä uskollisena kuolemaan asti? Hänen kuolemansa antaa meille mahdollisuuden elää ikuisesti maanpäällisessä paratiisissa, sopusoinnussa Jehovan alkuperäisen tarkoituksen kanssa. Tarkastelemme seuraavassa luvussa, miten Jeesuksen kuolema mahdollistaa tämän.

^ kpl 7 Danielin profetian täyttymistä Jeesuksessa selitetään liitteessä sivuilla 197–199.

^ kpl 11 Jehovaa sanotaan Isäksi siksi, että hän on Luoja (Jesaja 64:8). Jeesusta sanotaan Jumalan Pojaksi, koska Jumala on luonut hänet. Vastaavista syistä muitakin henkiolentoja ja jopa Aadamia sanotaan Jumalan pojiksi (Job 1:6; Luukas 3:38).

^ kpl 12 Liitteessä sivuilla 201–204 on lisätodisteita siitä, että Esikoispoika ei ole yhdenvertainen Jumalan kanssa.