Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 9. JAKSO

Palvokaa Jehovaa perheenä

Palvokaa Jehovaa perheenä

”Palvokaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan.” (Ilmestys 14:7)

Kuten tästä kirjasesta on käynyt ilmi, Raamattu sisältää monia periaatteita, jotka voivat auttaa sinua ja perhettäsi. Jehova haluaa teidän olevan onnellisia. Hän lupaa, että jos asetatte hänen palvontansa ensi sijalle, ”kaikki – – muu lisätään teille” (Matteus 6:33). Hän todella haluaa teidän olevan hänen ystäviään. Käyttäkää hyväksenne jokainen tilaisuus vahvistaa ystävyyttänne Jumalaan, sillä se on suurin etuoikeus, joka ihmisellä voi olla (Matteus 22:37, 38).

 1 LUJITTAKAA SUHDETTANNE JEHOVAAN

MITÄ RAAMATTU SANOO: ” ’Minä tulen olemaan teille isänä, ja te tulette olemaan minulle poikina ja tyttärinä’, sanoo Jehova.” (2. Korinttilaisille 6:18.) Jumala haluaa, että sinusta ja perheestäsi tulee hänen läheisiä ystäviään. Rukous on yksi keino päästä hänen lähelleen. Jehova kehottaa: ”Rukoilkaa lakkaamatta.” (1. Tessalonikalaisille 5:17.) Hän haluaa mielellään kuulla syvimmät ajatuksenne ja tunteenne (Filippiläisille 4:6). Kun rukoilet yhdessä muiden perheenjäsenten kanssa, he näkevät, että Jumala on sinulle todellinen.

Sen lisäksi että puhutte Jumalalle, teidän täytyy myös kuunnella häntä. Voitte kuunnella Jumalaa tutkimalla hänen Sanaansa Raamattua ja siihen perustuvia julkaisuja. (Psalmit 1:1, 2.) Mietiskelkää lukemaanne (Psalmit 77:11, 12). Jumalan kuunteleminen edellyttää myös sitä, että käytte säännöllisesti seurakunnan kokouksissa (Psalmit 122:1–4).

Eräs tapa lujittaa suhdettanne Jehovaan on puhua hänestä toisille. Mitä enemmän puhutte hänestä muille, sitä läheisemmäksi hän tulee teille. (Matteus 28:19, 20.)

MITÄ VOITTE TEHDÄ?

  • Varatkaa aikaa Raamatun lukemiseen ja rukoilemiseen joka päivä.

  • Pitäkää perheessänne hengellisiä asioita tärkeämpinä kuin ajanvietettä ja rentoutumista.

2 NAUTTIKAA PERHEEN YHTEISESTÄ PALVONNASTA

MITÄ RAAMATTU SANOO: ”Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä.” (Jaakobin kirje 4:8.) Laatikaa säännöllinen aikataulu perheen yhteistä palvontaa varten ja pitäkää siitä kiinni (1. Mooseksen kirja 18:19). Tämän lisäksi tarvitaan vielä muutakin. Jumalan täytyy kuulua jokapäiväiseen elämäänne. Lujittakaa perheenne suhdetta Jumalaan puhumalla hänestä ”kotona istuessanne ja tietä kulkiessanne ja maata mennessänne ja ylös noustessanne” (5. Mooseksen kirja 6:6, 7). Ottakaa esimerkiksenne Joosua, joka sanoi: ”Minä ja minun huonekuntani palvelemme Jehovaa.” (Joosua 24:15.)

MITÄ VOITTE TEHDÄ?

  • Pitäkää opetus säännöllisenä ja johdonmukaisena ja ottakaa huomioon kaikkien perheenjäsenten tarpeet.