Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 4. JAKSO

Miten hoitaa raha-asioita?

Miten hoitaa raha-asioita?

”Keskenään neuvottelevilla on viisaus.” (Sananlaskut 13:10)

Me kaikki tarvitsemme rahaa huolehtiaksemme perheestämme (Sananlaskut 30:8). ”Raha on suojaksi.” (Saarnaaja 7:12.) Raha-asioista keskusteleminen ei ehkä ole helppoa, mutta älkää antako rahan aiheuttaa ongelmia avioliitossanne (Efesolaisille 4:32). Puolisoiden tulisi luottaa toisiinsa ja päättää rahankäytöstä yhdessä.

 1 TEHKÄÄ TARKAT SUUNNITELMAT

MITÄ RAAMATTU SANOO: ”Kuka teistä, joka haluaa rakentaa tornin, ei ensin istu laskemaan kustannuksia nähdäkseen, onko hänellä varaa tehdä se loppuun?” (Luukas 14:28.) On tärkeää, että suunnittelette yhdessä, miten käytätte varojanne (Aamos 3:3). Miettikää, mitä teidän tarvitsee ostaa ja kuinka paljon voitte kuluttaa rahaa (Sananlaskut 31:16). Se että teillä on rahaa ostaa jotain, ei välttämättä tarkoita, että teidän pitäisi ostaa se. Välttäkää velkaantumista. Käyttäkää vain sen verran rahaa kuin teillä on. (Sananlaskut 21:5; 22:7.)

MITÄ VOITTE TEHDÄ?

  • Jos teillä on kuukauden lopussa ylimääräistä rahaa, päättäkää yhdessä, miten käytätte sen.

  • Jos budjetissanne on vajausta, suunnitelkaa, millä nimenomaisilla tavoilla voitte vähentää menoja. Voisitte esimerkiksi valmistaa omat aterianne sen sijaan, että menisitte ulos syömään.

  2 OLKAA AVOIMIA JA REALISTISIA

MITÄ RAAMATTU SANOO: ”[Pitäkää] huolta siitä, mikä on rehellistä, ei vain Jehovan silmissä, vaan myös ihmisten silmissä.” (2. Korinttilaisille 8:21.) Kerro puolisollesi rehellisesti tuloistasi ja menoistasi.

Neuvottele aina puolisosi kanssa suuremmista raha-asioita koskevista ratkaisuista (Sananlaskut 20:18). Rahankäytöstä keskusteleminen auttaa säilyttämään rauhan perheessä. Älä pidä tulojasi vain omina rahoinasi vaan yhteisinä rahoina (1. Timoteukselle 5:8).

MITÄ VOITTE TEHDÄ?

  • Sopikaa, kuinka paljon kumpikin teistä voi käyttää rahaa neuvottelematta siitä toisen kanssa.

  • Puhukaa raha-asioista ennen kuin ongelmia syntyy.