Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 OPPIJAKSO 59

Voit kestää vastustusta ja vainoa

Voit kestää vastustusta ja vainoa

Ennemmin tai myöhemmin kaikki kristityt kohtaavat vastustusta ja jopa vainoa. Pitäisikö meidän olla huolissamme tai peloissamme?

1. Miksi voimme odottaa vainoa?

Raamatussa sanotaan selvästi: ”Kaikkia, jotka haluavat palvella Jumalaa antaumuksellisesti Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, tullaan myös vainoamaan.” (2. Timoteukselle 3:12.) Jeesusta vainottiin, koska hän ei ollut osa tästä Saatanan maailmasta. Mekään emme ole osa maailmasta, joten emme ole yllättyneitä siitä, että tämän maailman hallitukset ja uskonnolliset järjestöt saattavat vainota meitä. (Johannes 15:18, 19.)

2. Miten voimme valmistautua vainoon?

Meidän täytyy vahvistaa luottamustamme Jehovaan nyt. Järjestä joka päivä aikaa rukoilemiseen ja Raamatun lukemiseen. Käy säännöllisesti kokouksissa. Kaikki tämä antaa sinulle voimaa, jotta voit kohdata vainon rohkeasti, vaikka se tulisi perheen ja sukulaisten taholta. Paavali, joka koki paljon vainoa, kirjoitti: ”Jehova auttaa minua, en pelkää.” (Heprealaisille 13:6.)

Voimme kasvattaa rohkeutta myös osallistumalla säännöllisesti kenttätyöhön. Kenttätyö opettaa luottamaan Jehovaan ja auttaa voittamaan ihmispelon (Sananlaskut 29:25). Jos pyrit tekemään kenttätyötä rohkeasti jo nyt, olet valmiimpi jatkamaan sitä myös siinä tapauksessa, että viranomaiset asettavat rajoituksia työllemme (1. Tessalonikalaisille 2:2).

3. Mitä hyvää vainon kestäminen saa aikaan?

Vaino ei tietenkään tunnu mukavalta, mutta kun kestämme sen, uskomme vahvistuu. Pääsemme lähemmäs Jehovaa, koska tunnemme hänen apunsa selvemmin silloin kun omat voimamme eivät enää tunnu riittävän. (Lue Jaakobin kirjeen 1:2–4.) Jehova tuntee tuskaa, kun hän näkee meidän kärsivän, mutta hän iloitsee, kun kestämme. Raamatussa sanotaan: ”Jumalalle on mieluisaa se, että kestätte, jos joudutte kärsimään hyvien tekojen takia.” (1. Pietarin kirje 2:20.) Jehova palkitsee kaikki, jotka kestävät uskollisesti. He saavat elää ikuisesti maailmassa, jossa kenenkään ei enää tarvitse kokea minkäänlaista vainoa. (Matteus 24:13.)

 TUTKI TARKEMMIN

Perehdy tarkemmin siihen, miksi on mahdollista pysyä uskollisena Jehovalle vainosta huolimatta ja miten hän palkitsee ne, jotka eivät anna periksi.

4. Kun perhe vastustaa

Jeesus totesi realistisesti, että perheenjäsenemme eivät välttämättä suhtaudu myönteisesti päätökseemme palvella Jehovaa. Lukekaa Matteuksen 10:34–36 ja miettikää yhdessä seuraavaa kysymystä:

 • Mitä voi tapahtua, kun joku perheessä päättää palvella Jehovaa?

Katsokaa VIDEO, jolla kerrotaan tästä esimerkki. Keskustelkaa sitten seuraavasta kysymyksestä:

 • Mitä tekisit, jos joku sukulainen tai ystävä yrittäisi saada sinut lopettamaan Jehovan palvelemisen?

Lukekaa psalmi 27:10 ja Markuksen 10:29, 30. Keskustelkaa kummankin raamatunkohdan jälkeen seuraavasta kysymyksestä:

 • Miten tämä lupaus voi auttaa, jos perhe tai ystävät vastustavat sinua?

5. Palvo Jehovaa vainosta huolimatta

Vaatii rohkeutta palvella Jehovaa, kun toiset yrittävät estää meitä tekemästä niin. Katsokaa VIDEO ja keskustelkaa seuraavasta kysymyksestä:

 • Miten videon esimerkit antavat sinulle rohkeutta?

Lukekaa Apostolien tekojen 5:27–29 ja Heprealaiskirjeen 10:24, 25. Miettikää kummankin raamatunkohdan jälkeen seuraavaa kysymystä:

 • Miksi on tärkeää jatkaa Jehovan palvelemista, vaikka emme saisi tehdä kenttätyötä tai pitää kokouksia vapaasti?

 6. Jehova auttaa sinua kestämään

Eri-ikäiset ja -taustaiset Jehovan todistajat ovat jatkaneet uskollisesti Jehovan palvelemista silloinkin kun heitä on vainottu. Mikä on auttanut heitä? Katsokaa VIDEO ja miettikää yhdessä seuraavaa kysymystä:

 • Mikä auttoi näitä Jehovan todistajia kestämään?

Lukekaa Roomalaiskirjeen 8:35, 37–39 ja Filippiläiskirjeen 4:13. Keskustelkaa kummankin raamatunkohdan jälkeen seuraavasta kysymyksestä:

 • Miten tämä raamatunkohta vahvistaa luottamustasi siihen, että voit kestää minkä koettelemuksen tahansa?

Lukekaa Matteuksen 5:10–12 ja keskustelkaa seuraavasta kysymyksestä:

 • Miksi voit olla onnellinen vainosta huolimatta?

Miljoonat Jehovan palvelijat ovat pysyneet uskollisina Jehovalle vastustuksesta huolimatta. Se on mahdollista sinullekin!

JOKU VOI SANOA: ”Minä en pystyisi kestämään, jos minua vainottaisiin.”

 • Mitkä raamatunkohdat voisivat antaa rohkeutta ihmiselle, joka ajattelee näin?

 TIIVISTELMÄ

Jehova arvostaa sitä, että palvelemme häntä parhaamme mukaan vastustuksesta huolimatta. Hänen avullaan voimme kestää!

Kertaus

 • Miksi vaino ei tule kristityille yllätyksenä?

 • Mitä voit tehdä nyt, jotta olisit valmis kohtaamaan vainoa?

 • Miksi voit luottaa siihen, että voit palvella Jehovaa mistä tahansa koettelemuksesta huolimatta?

Tavoite

TUTUSTU MYÖS NÄIHIN

Miten Jehova auttoi erästä veljeä, joka joutui vankilaan puolueettomuuden takia?

Pysy kestävänä vainosta huolimatta (2.34)

Katso, mikä auttoi erästä pariskuntaa palvelemaan Jehovaa uskollisesti vastustuksesta huolimatta.

Palvele Jehovaa muutosten keskellä (7.11)

Miten meidän pitäisi suhtautua perheen vastustukseen, ja mikä voi auttaa selviytymään tällaisesta tilanteesta?

”Totuus ei tuo ’rauhaa, vaan miekan’” (Vartiotorni lokakuu 2017)