Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 OPPIJAKSO 55

Miten voimme tukea omaa seurakuntaamme?

Miten voimme tukea omaa seurakuntaamme?

Kautta maailman miljoonat ihmiset palvelevat Jehovaa tuhansien seurakuntien yhteydessä. He arvostavat saamaansa opetusta ja tukevat seurakuntaa innokkaasti monin eri tavoin. Haluaisitko sinä tehdä jotain oman seurakuntasi hyväksi?

1. Miten voit käyttää aikaasi ja energiaasi seurakunnan tukemiseen?

Jokainen meistä voi olla avuksi seurakunnassa. Jos seurakunnassa on esimerkiksi iäkkäitä tai huonokuntoisia, voisitko auttaa heitä pääsemään kokouksiin? Tai voisitko auttaa heitä muissa käytännön asioissa, kuten kaupassa käymisessä tai kotitöissä? (Lue Jaakobin kirjeen 1:27.) Voimme myös tarjoutua auttamaan valtakunnansalin siivouksessa ja kunnossapidossa. Emme tee näitä asioita siksi, että meidän olisi pakko. ”Asetumme mielellämme käytettäviksi”, koska rakastamme Jumalaa ja veljiämme ja sisariamme (Psalmit 110:3).

Kastetut Jehovan todistajat voivat tukea seurakuntaa vielä muillakin tavoilla. Hengellisesti pätevät veljet voivat toimia avustavina palvelijoina ja aikanaan vanhimpina. Sekä veljillä että sisarilla on mahdollisuus tukea saarnaamistyötä palvelemalla tienraivaajina. Jotkut todistajat voivat auttaa kokouspaikkojen rakentamisessa, jotkut taas voivat muuttaa johonkin sellaiseen seurakuntaan, jossa tarvitaan muunlaista apua.

2. Miten voimme tukea seurakuntaamme taloudellisesti?

Raamattu sanoo: ”Kunnioita Jehovaa sillä arvokkaalla, mitä sinulla on.” (Sananlaskut 3:9.) Saamme iloa siitä, että voimme käyttää varojamme ja muita resurssejamme paikallisen seurakunnan ja maailmanlaajuisen saarnaamistyön tukemiseen. (Lue 2. Korinttilaiskirjeen 9:7.) Lahjoituksiamme käytetään myös katastrofiapuun. Monet ovat päättäneet ”panna jotain sivuun” säännöllisesti lahjoituksia varten. (Lue 1. Korinttilaiskirjeen 16:2.) Kokouspaikoissamme on lahjalaatikoita, joihin voi halutessaan laittaa rahalahjoituksen. Joissain maissa lahjoituksia voi tehdä myös donate.jw.org-sivuston kautta. Jehova antaa meille mahdollisuuden osoittaa rakkautemme häneen sillä, miten käytämme varojamme.

 TUTKI TARKEMMIN

Tutustu tarkemmin siihen, miten voimme tukea seurakuntaa.

3. Voimme tukea työtä taloudellisesti

Jehova ja Jeesus rakastavat ihmistä, joka antaa mielellään omastaan toisille. Jeesus esimerkiksi kiinnitti huomiota leskeen, joka antoi halukkaasti lahjoituksen, vaikka oli köyhä. Lukekaa Luukkaan 21:1–4 ja miettikää yhdessä seuraavia kysymyksiä:

 • Onko lahjoitustemme oltava suuria, jotta Jehova ilahtuisi niistä?

 • Mitä mieltä Jehova ja Jeesus ovat lahjoituksista, joita annamme sydämestämme?

Katsokaa VIDEO, jolla kerrotaan, miten lahjoituksiamme käytetään. Miettikää sitten yhdessä seuraavaa kysymystä:

 • Miten lahjoituksia käytetään seurakuntien hyödyksi?

 4. Voimme tarjoutua auttamaan käytännön töissä

Raamatun aikoina Jehovan palvelijat osallistuivat halukkaasti palvontapaikkojensa ylläpitoon. Siihen sisältyi muutakin kuin rahan lahjoittaminen. Lukekaa 2. Aikakirjan 34:9–11 ja miettikää yhdessä seuraavaa kysymystä:

 • Miten israelilaisilla oli mahdollisuus tukea temppelin kunnostustöitä?

Katsokaa VIDEO, jolla kerrotaan, miten Jehovan todistajat toimivat samaan tapaan nykyään. Miettikää sitten yhdessä seuraavia kysymyksiä:

 • Miksi valtakunnansalin pitäminen puhtaana ja hyvässä kunnossa on tärkeää?

 • Miten sinä voisit auttaa?

5. Veljet voivat ottaa tavoitteekseen kantaa vastuuta seurakunnassa

Raamattu kannustaa kristittyjä miehiä tekemään parhaansa seurakunnan tukemiseksi. Katsokaa VIDEO ja miettikää yhdessä seuraavaa kysymystä:

 • Mitä Ryan teki voidakseen tukea seurakuntaa enemmän?

Raamatussa kerrotaan, millaiset ovat avustavien palvelijoiden ja vanhinten pätevyysvaatimukset. Lukekaa 1. Timoteuksen kirjeen 3:1–13 ja miettikää yhdessä seuraavia kysymyksiä:

 • Mitä odotetaan veljiltä, joiden tavoitteena on toimia avustavina palvelijoina ja vanhimpina?

 • Mitä heidän perheenjäseniltään odotetaan? (Ks. jakeet 4 ja 11.)

 • Miten kaikki seurakuntaan kuuluvat hyötyvät, kun veljet pyrkivät täyttämään nämä pätevyysvaatimukset?

JOKU VOI KYSYÄ: ”Miten Jehovan todistajat rahoittavat toimintansa?”

 • Miten vastaisit?

 TIIVISTELMÄ

Jehova arvostaa hyvin paljon sitä, että käytämme aikaamme, energiaamme ja varojamme seurakunnan tukemiseen.

Kertaus

 • Miten voimme käyttää aikaamme ja energiaamme seurakunnan tukemiseen?

 • Miten voimme tukea seurakuntaa taloudellisesti?

 • Millä tavalla sinä haluaisit tukea omaa seurakuntaasi?

Tavoite

TUTUSTU MYÖS NÄIHIN

Miksi Jumalan palvelijoiden ei tarvitse enää nykyään maksaa kymmenyksiä?

”Mitä Raamattu sanoo kymmenyksistä?” (nettiartikkeli)

Lue, miten veli voi pätevöityä avustavan palvelijan ja vanhimman tehtävään.

”Tavoitteletko palvelustehtäviä?” (Vartiotorni 15.9.2014)

Tutustu sinnikkäisiin todistajiin, jotka tekevät suuria uhrauksia kuljettaakseen julkaisuja veljilleen ja sisarilleen.

Raamatullisen kirjallisuuden jakelua Kongossa (4.25)

Millä tavoin Jehovan todistajien työn rahoittaminen eroaa siitä, miten muut uskontokunnat rahoittavat toimintansa?

”Miten Jehovan todistajien työ rahoitetaan?” (nettiartikkeli)