Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 OPPIJAKSO 54

”Uskollisen ja ymmärtäväisen orjan” vastuullinen tehtävä

”Uskollisen ja ymmärtäväisen orjan” vastuullinen tehtävä

Jeesus on kristillisen seurakunnan pää (Efesolaisille 5:23). Nykyään hän ohjaa taivaasta käsin maan päällä olevia seuraajiaan ”uskollisen ja ymmärtäväisen orjan” välityksellä. (Lue Matteuksen 24:45.) Jeesus on nimittänyt tuon ”orjan” tehtäväänsä, ja sille on annettu jonkin verran valtaa. Se on kuitenkin aina alamainen Kristukselle ja palvelee hänen veljiään. Kuka tuo ”orja” on? Miten se huolehtii meistä?

1. Kuka on ”uskollinen ja ymmärtäväinen orja”?

Jehova on aina käyttänyt kansansa ohjaamisessa yhtä ihmistä tai pientä ihmisryhmää (Malakia 2:7; Heprealaisille 1:1). Jeesuksen kuoleman jälkeen tässä vastuullisessa tehtävässä toimivat Jerusalemissa olevat apostolit ja vanhimmat (Apostolien teot 15:2). Tuon mallin mukaisesti nykyään pieni ryhmä vanhimpia – Jehovan todistajien hallintoelin – jakaa hengellistä ruokaa ja ohjaa saarnaamistyötä. Tämä ryhmä on ”uskollinen ja ymmärtäväinen orja, jonka hänen isäntänsä [Jeesus] on asettanut” (Matteus 24:45a). Kaikki hallintoelimeen kuuluvat ovat pyhällä hengellä voideltuja kristittyjä. Heillä on toivo hallita Kristuksen kanssa taivaallisessa valtakunnassa sen jälkeen kun heidän elämänsä maan päällä päättyy.

2. Millaista hengellistä ruokaa uskollinen orja jakaa?

Jeesus sanoi, että uskollinen orja antaisi muille kristityille ”heidän ruokansa oikeaan aikaan” (Matteus 24:45b). Aivan kuten kirjaimellinen ruoka auttaa meitä pysymään fyysisesti vahvana ja terveenä, hengellinen ruoka – Jumalan sanaan perustuva opetus – antaa meille voimaa, niin että voimme pysyä uskollisena Jehovalle ja tehdä sen työn, jonka Jeesus on antanut meille (1. Timoteukselle 4:6). Saamme hengellistä ruokaa kokousten ja konventtien sekä Raamattuun perustuvien julkaisujen ja videoiden välityksellä. Ne kaikki auttavat meitä ymmärtämään, mitä Jumala odottaa meiltä, ja vahvistamaan ystävyyttämme hänen kanssaan.

 TUTKI TARKEMMIN

Ota selvää, miksi tarvitsemme ”uskollista ja ymmärtäväistä orjaa” eli hallintoelintä.

Hallintoelin antaa hengellistä ruokaa, ohjausta ja käytännön apua eri puolilla maailmaa asuville Jehovan todistajille.

3. Jehovan kansan täytyy olla hyvin organisoitu

Jeesus ohjaa hallintoelintä, joka organisoi Jehovan todistajien työtä. Hän ohjasi samalla tavalla varhaiskristittyjä. Katsokaa VIDEO.

Lukekaa 1. Korinttilaiskirjeen 14:33, 40 ja miettikää yhdessä seuraavaa kysymystä:

 • Miten nämä jakeet osoittavat, että Jehova haluaa todistajiensa toimivan organisoidusti?

4. Uskollinen orja organisoi saarnaamistyötä

Hyvän uutisen julistaminen oli varhaiskristittyjen tärkein työ. Lukekaa Apostolien tekojen 8:14, 25 ja miettikää yhdessä seuraavia kysymyksiä:

 • Ketkä ohjasivat saarnaamistyötä varhaiskristittyjen keskuudessa?

 • Miten Pietari ja Johannes suhtautuivat muiden apostolien antamaan ohjaukseen?

Hyvän uutisen kertominen on tärkein hallintoelimen organisoimista töistä. Katsokaa VIDEO.

 Jeesus korosti sitä, miten tärkeää saarnaamistyö on. Lukekaa Markuksen 13:10 ja miettikää yhdessä seuraavia kysymyksiä:

 • Miksi saarnaamistyö on hallintoelimelle hyvin tärkeää?

 • Miksi ”uskollista ja ymmärtäväistä orjaa” tarvitaan tämän työn organisoimiseen?

5. Uskollinen orja antaa ohjausta

Hallintoelin ohjaa Jehovan todistajien maailmanlaajuista toimintaa. Miten se ratkaisee, millaista ohjausta on tarpeen antaa? Raamattu kertoo, miten ensimmäisen vuosisadan hallintoelin teki ratkaisunsa. Lukekaa Apostolien tekojen 15:1, 2 ja miettikää yhdessä seuraavia kysymyksiä:

 • Mikä aiheutti erimielisyyttä joidenkin varhaiskristittyjen keskuudessa?

 • Kenen puoleen Paavali, Barnabas ja muut kääntyivät, jotta asia saataisiin ratkaistua?

Lukekaa Apostolien tekojen 15:12–18, 23–29 ja miettikää yhdessä seuraavaa kysymystä:

 • Mitä hallintoelin teki saadakseen selville Jumalan näkemyksen asiasta ennen kuin se teki ratkaisunsa? (Ks. jakeet 12, 15 ja 28.)

Lukekaa Apostolien tekojen 15:30, 31 ja 16:4, 5 ja miettikää yhdessä seuraavia kysymyksiä:

 • Miten varhaiskristityt suhtautuivat hallintoelimen ohjaukseen?

 • Mitä hyvää seurasi siitä, että he noudattivat saamaansa ohjausta?

Lukekaa 2. Timoteuksen kirjeen 3:16 ja Jaakobin kirjeen 1:5 ja miettikää yhdessä seuraavaa kysymystä:

 • Mistä hallintoelin nykyään etsii ohjausta, kun se tekee päätöksiä?

JOKU VOI SANOA: ”Te teette, mitä hallintoelin käskee, joten te seuraatte ihmisiä.”

 • Mitä todisteita on siitä, että Jeesus ohjaa hallintoelintä?

 TIIVISTELMÄ

Hallintoelin on ”uskollinen ja ymmärtäväinen orja”, jonka Kristus on nimittänyt. Se antaa ohjausta ja hengellistä ruokaa eri puolilla maailmaa asuville kristityille.

Kertaus

 • Kuka on asettanut ”uskollisen ja ymmärtäväisen orjan” tehtäväänsä?

 • Miten hallintoelin huolehtii meistä?

 • Uskotko sinä, että hallintoelin on ”uskollinen ja ymmärtäväinen orja”?

Tavoite

TUTUSTU MYÖS NÄIHIN

Miten hallintoelin huolehtii siitä, että saamamme hengellinen ruoka on täsmällistä ja luotettavaa?

Järjestön täsmälliset julkaisut (17.18)

Miten hallintoelimeen kuuluvat suhtautuvat työhön, jonka Jeesus on heille antanut?

Arvokas tehtävä (7.04)

Miten kokoukset ja konventit osoittavat, että Jehova ohjaa hallintoelintä?

Jehova opettaa kansaansa (9.39)