Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 OPPIJAKSO 50

Miten perhe-elämä voi olla onnellista? (2. osa)

Miten perhe-elämä voi olla onnellista? (2. osa)

Lapset ovat lahjoja Jehovalta. Jehova odottaa, että vanhemmat pitävät heistä hyvää huolta, ja hän antaa vanhemmille viisaat ohjeet sitä varten. Hänen ohjeensa voivat auttaa myös lapsia tekemään oman osansa, niin että perhe-elämä voisi olla onnellista.

1. Mitä ohjeita Jehova antaa vanhemmille?

Jehova haluaa, että vanhemmat rakastavat lapsiaan ja viettävät heidän kanssaan mahdollisimman paljon aikaa. Hän haluaa myös, että he suojelevat lapsiaan ja noudattavat Raamatun periaatteita kasvattaessaan heitä (Sananlaskut 1:8). Jehova sanoo isille: ”Kasvattakaa heitä [lapsianne] antamalla heille Jehovalta tulevaa – – ohjausta.” (Lue Efesolaiskirjeen 6:4.) Jehova arvostaa sitä, että vanhemmat toimivat hänen ohjeidensa mukaan eivätkä sysää kasvatusvastuuta kenellekään muulle.

2. Mitä ohjeita Jehova antaa lapsille?

Jehova sanoo lapsille: ”Olkaa tottelevaisia vanhemmillenne.” (Lue Kolossalaiskirjeen 3:20.) Kun lapset kunnioittavat ja tottelevat vanhempiaan, he tuovat iloa heille ja myös Jehovalle (Sananlaskut 23:22–25). Kun Jeesus oli lapsi, hän antoi tästä hyvän mallin. Vaikka hän itse oli täydellinen, hän totteli ja kunnioitti epätäydellisiä vanhempiaan. (Luukas 2:51, 52.)

3. Miten perheenne voi päästä lähemmäs Jumalaa?

Jos sinulla on lapsia, haluat varmasti, että he oppivat rakastamaan Jehovaa yhtä paljon kuin sinä. Raamatussa kerrotaan, miten voit auttaa heitä tässä: ”Opeta niitä [Jehovan sanoja] toistuvasti lapsillesi ja puhu niistä kotona istuessasi, tiellä kulkiessasi.” (5. Mooseksen kirja 6:7.) Vanhemmat tietävät, että lapsille on usein sanottava sama asia monta kertaa, ennen kuin he muistavat sen. Tämä raamatunkohta tarkoittaa sitä, että vanhempien täytyy etsiä tilaisuuksia puhua Jehovasta lapsilleen säännöllisesti. Perheen on hyvä varata joka viikko aikaa yhteiseen Raamatun tutkimiseen. Niidenkin, joilla ei ole lapsia, on hyödyllistä käyttää aikaa Raamatun tutkimiseen joka viikko.

 TUTKI TARKEMMIN

Tarkastele käytännön ehdotuksia, jotka auttavat edistämään perheessä hyvää ja turvallista ilmapiiriä.

4. Kasvata lapsiasi rakkaudella

Lasten kasvattaminen ei ole aina helppoa. Miten Raamattu voi auttaa? Lukekaa Jaakobin kirjeen 1:19, 20 ja miettikää yhdessä seuraavia kysymyksiä:

 • Miten vanhemmat voivat osoittaa rakkautta, kun he puhuvat lastensa kanssa?

 • Miksi vanhempien ei pitäisi ojentaa lapsiaan ollessaan vihaisia?

5. Suojelkaa lapsianne

Jotta vanhemmat voisivat suojella lapsiaan, heidän on hyvin tärkeää puhua jokaisen lapsensa kanssa seksistä. Se voi joistakuista tuntua kiusalliselta. Katsokaa VIDEO ja miettikää yhdessä seuraavia kysymyksiä:

 • Miksi joidenkin vanhempien on vaikea puhua lastensa kanssa seksistä?

 • Miten jotkut vanhemmat ovat kertoneet seksistä lapsilleen?

Kuten Raamatussa on ennustettu, tämä Saatanan hallitsema maailma muuttuu koko ajan pahemmaksi. Lukekaa 2. Timoteuksen kirjeen 3:1, 13 ja miettikää yhdessä seuraavaa kysymystä:

 • Jakeessa 13 mainittuihin pahoihin ihmisiin sisältyvät ne, jotka käyttävät lapsia seksuaalisesti hyväkseen. Miksi vanhempien on tärkeää puhua lapsilleen seksistä ja opettaa heitä suojelemaan itseään hyväksikäyttäjiltä?

Tiesitkö?

Jehovan todistajat ovat valmistaneet paljon aineistoa, jonka avulla vanhemmat voivat puhua lapsilleen seksistä ja suojella heitä hyväksikäytöltä. Tässä joitain esimerkkejä:

 6. Kunnioita vanhempiasi

Lapset ja nuoret voivat osoittaa puhetavallaan, että he kunnioittavat vanhempiaan. Katsokaa VIDEO ja miettikää yhdessä seuraavia kysymyksiä:

 • Miksi nuoren kannattaa puhua vanhemmilleen kunnioittavasti?

 • Miten nuori voi osoittaa puhetavallaan, että hän kunnioittaa vanhempiaan?

Lukekaa Sananlaskujen 1:8 ja miettikää yhdessä seuraavaa kysymystä:

 • Miten lapsen tai nuoren pitäisi suhtautua vanhempiensa antamiin neuvoihin?

7. Palvokaa Jehovaa perheenä

Jehovan todistajien perheet varaavat joka viikko tietyn ajan yhteiseen palvontaan. Mitä silloin voisi tehdä? Katsokaa VIDEO ja miettikää yhdessä seuraavia kysymyksiä:

 • Miten perheen yhteisen palvontahetken voi pitää säännöllisenä?

 • Miten isä tai äiti voi tehdä palvontahetkestä käytännöllisen ja mukavan? (Ks. kuva oppijakson alussa.)

 • Miksi perheen yhteisen tutkimishetken järjestäminen voi olla haasteellista?

Muinaisessa Israelissa Jehova odotti perheiden keskustelevan säännöllisesti Raamatun kirjoituksista. Lukekaa 5. Mooseksen kirjan 6:6, 7 ja keskustelkaa seuraavasta kysymyksestä:

 • Miten sinä voisit noudattaa tätä periaatetta?

Ideoita perheen palvontahetkeen:

 • Valmistautukaa seurakunnan kokouksiin.

 • Lukekaa jokin Raamatun kertomus, josta perheenne pitää, ja keskustelkaa siitä.

 • Jos perheessä on pieniä lapsia, ladatkaa tai tulostakaa jokin lapsille tarkoitettu tehtävä jw.orgista.

 • Jos perheessä on teini-ikäisiä lapsia, käsitelkää jotain jw.orgissa olevaa nuorten artikkelia.

 • Näytelkää lasten kanssa jokin Raamatun kertomus.

 • Katsokaa jokin video jw.orgista.

JOKU VOI SANOA: ”Raamattu on liian vaikea kirja lapsille.”

 • Mitä sinä sanoisit?

 TIIVISTELMÄ

Jehova haluaa, että vanhemmat rakastavat, kasvattavat ja suojelevat lapsiaan ja että lapset kunnioittavat ja tottelevat vanhempiaan. Hän toivoo myös, että perhe palvoo häntä yhdessä.

Kertaus

 • Miten vanhemmat voivat opettaa ja suojella lapsiaan?

 • Miten lapset voivat osoittaa, että he kunnioittavat vanhempiaan?

 • Miksi perheen on hyvä varata joka viikko tietty aika Raamatun tutkimiseen yhdessä?

Tavoite

TUTUSTU MYÖS NÄIHIN

Miten lapsia voi auttaa valmistautumaan aikuisuuteen?

”Kuusi asiaa jotka lasten tulisi oppia” (Herätkää! nro 2 2019)

Mitä neuvoja Raamatussa on niille, jotka huolehtivat iäkkäistä vanhemmistaan?

”Miten iäkkäistä vanhemmista pitäisi Raamatun mukaan huolehtia?” (nettiartikkeli)

Katso video, jolla eräs isä kertoo, miten hän oppi kasvattamaan lapsiaan.

Jehova opetti kasvattamaan lapset (5.58)