Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 OPPIJAKSO 49

Miten perhe-elämä voi olla onnellista? (1. osa)

Miten perhe-elämä voi olla onnellista? (1. osa)

Vastavihitty pari toivoo, että onnellisuus, jota he tuntevat hääpäivänään, olisi pysyvää. Tämä on aivan realistinen toive. Jehovan palvelijat, jotka ovat olleet pitkään naimisissa ja jotka yrittävät parhaansa mukaan noudattaa Raamatun neuvoja, tietävät, että se on mahdollista.

1. Mitä neuvoja Raamatussa on aviomiehille?

Jehova on antanut vastuun perheestä aviomiehelle. (Lue Efesolaiskirjeen 5:23.) Jehova odottaa, että aviomies tekee päätöksiä, jotka hyödyttävät koko perhettä. Raamattu neuvoo miehiä: ”Rakastakaa jatkuvasti vaimoanne.” (Efesolaisille 5:25.) Mitä se tarkoittaa? Miehen tulee kohdella vaimoaan huomaavaisesti sekä kahden kesken että muiden seurassa. Hän huolehtii parhaansa mukaan vaimonsa fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista ja haluaa, että tämä tuntee olonsa turvalliseksi (1. Timoteukselle 5:8). Ennen kaikkea hänellä on vastuu pitää vaimostaan hyvää huolta hengellisesti (Matteus 4:4). Hän voi esimerkiksi rukoilla vaimonsa kanssa ja lukea hänen kanssaan Raamattua. Kun aviomies huolehtii vaimostaan hyvin, hän pysyy Jehovan ystävänä. (Lue 1. Pietarin kirjeen 3:7.)

2. Mitä neuvoja Raamatussa on vaimoille?

Raamatussa sanotaan, että vaimon ”tulee kunnioittaa syvästi miestään” (Efesolaisille 5:33). Vaimo voi miettiä miehensä hyviä ominaisuuksia ja sitä, miten paljon mies näkee vaivaa huolehtiessaan hänestä ja lapsista. Hän voi osoittaa kunnioituksensa tukemalla miehensä päätöksiä ja puhumalla ystävällisesti hänelle ja hänestä, vaikka mies ei olisi Jehovan palvelija.

3. Miten mies ja vaimo voivat lujittaa avioliittoaan?

Raamattu sanoo miehestä ja vaimosta: ”Niistä kahdesta tulee yhtä lihaa.” (Matteus 19:5.) Aviopuolisoiden täytyy siis kaikin tavoin varoa sitä, että he kasvaisivat erilleen. Siksi heidän täytyy viettää säännöllisesti aikaa yhdessä ja keskustella avoimesti ja kunnioittavasti ajatuksistaan ja tunteistaan. Mikään tai kukaan – Jehovaa lukuun ottamatta – ei saa tulla heille tärkeämmäksi kuin puoliso. Heidän täytyy varoa solmimasta liian läheistä suhdetta kehenkään muuhun.

 TUTKI TARKEMMIN

Tutustu Raamatun periaatteisiin, jotka voivat lujittaa avioliittoasi.

4. Rakasta vaimoasi ja huolehdi hänestä hyvin

Raamatussa sanotaan, että ”miesten tulee rakastaa vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan” (Efesolaisille 5:28, 29). Mitä se tarkoittaa? Katsokaa VIDEO ja miettikää yhdessä seuraavaa kysymystä:

 • Millä tavoilla mies voi osoittaa, että hän rakastaa vaimoaan ja on kiinnostunut hänestä?

Lukekaa Kolossalaiskirjeen 3:12 ja miettikää yhdessä seuraavaa kysymystä:

 • Miten mies voi ilmaista näitä ominaisuuksia avioliitossa?

5. Rakasta ja kunnioita aviomiestäsi

Raamattu kehottaa vaimoa kunnioittamaan miestään, palveleepa tämä Jehovaa tai ei. Lukekaa 1. Pietarin kirjeen 3:1, 2 ja keskustelkaa seuraavista kysymyksistä:

 • Jos miehesi ei palvele Jehovaa, toivot varmasti, että hänestä tulisi Jehovan palvelija. Mitä ajattelet, kumpi tuottaa parempia tuloksia: jatkuva saarnaaminen vai kunnioittava asenne ja hyvä käytös? Miksi?

Yhdessä mies ja vaimo voivat tehdä hyviä ratkaisuja. Entä kun vaimo on eri mieltä  miehensä kanssa? Hänen tulisi silloinkin pyrkiä kertomaan mielipiteensä rauhallisesti ja kunnioittavasti ja muistaa, että Jehova on antanut miehelle vastuun päättää, mikä on perheelle parasta. Hänen pitäisi parhaansa mukaan tukea miehensä päätöstä. Näin hän edistää koko perheen onnellisuutta. Lukekaa 1. Pietarin kirjeen 3:3–5 ja miettikää yhdessä seuraavaa kysymystä:

 • Miltä Jehovasta tuntuu, kun hän näkee, että vaimo kunnioittaa miestään?

6. Avioliittoa voi lujittaa

Mikään avioliitto ei ole täydellinen. Kun ongelmia syntyy, puolisoiden on tärkeää yrittää selvittää ne yhdessä. Katsokaa VIDEO ja miettikää yhdessä seuraavia kysymyksiä:

 • Mitä merkkejä oli siitä, että aviopuolisot olivat kasvamassa erilleen?

 • Mitä he tekivät lujittaakseen avioliittoaan?

Lukekaa 1. Korinttilaiskirjeen 10:24 ja Kolossalaiskirjeen 3:13. Miettikää kummankin raamatunkohdan jälkeen seuraavaa kysymystä:

 • Miten tämän neuvon noudattaminen voi lujittaa avioliittoa?

Raamatussa sanotaan, että meidän tulee kunnioittaa toinen toistamme. Meidän tulee siis kohdella toisia ystävällisesti ja arvostavasti. Lukekaa Roomalaiskirjeen 12:10 ja miettikää yhdessä seuraavaa kysymystä:

 • Pitäisikö meidän odottaa, että puolisomme tekee aloitteen kunnian osoittamisessa?

JOKU VOI SANOA: ”Minä ja puolisoni emme ole enää yhtä läheisiä kuin ennen.”

 • Miten voisit kertoa, että Raamattu voi auttaa heitä?

 TIIVISTELMÄ

Mies ja vaimo voivat olla onnellisia, kun he rakastavat ja kunnioittavat toisiaan ja elävät Raamatun periaatteiden mukaan.

Kertaus

 • Miten mies voi edistää avioliiton onnellisuutta?

 • Miten vaimo voi edistää avioliiton onnellisuutta?

 • Jos olet naimisissa, mikä Raamatun periaate voisi auttaa sinua lujittamaan avioliittoasi?

Tavoite

TUTUSTU MYÖS NÄIHIN

Tutustu käytännöllisiin ehdotuksiin, jotka voivat lisätä perheen onnellisuutta.

Onnellinen perhe – miten? (kirjanen)

Jumalan neuvojen noudattaminen tuo avioliittoon paljon iloa. Katso siitä kertova musiikkivideo.

Rakastan sua (4.26)

Mitä se, että vaimo on alamainen aviomiehelle, merkitsee?

”Naiset, miksi teidän tulee olla alamaisia?” (Vartiotorni 15.5.2010)

Katso video siitä, miten suuri vaikutus Raamatun neuvoilla voi olla.

Raamattu pelasti avioliittomme (7.12)