Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 OPPIJAKSO 47

Oletko valmis menemään kasteelle?

Oletko valmis menemään kasteelle?

Olet oppinut Jehovasta jo paljon, kun olet tutkinut Raamattua. Olet luultavasti tehnyt myös joitain muutoksia elämässäsi sen perusteella, mitä olet oppinut. Ehkä jokin kuitenkin estää sinua vihkiytymästä Jehovalle ja menemästä kasteelle. Tässä oppijaksossa käsitellään sitä, millaisia esteitä kasteelle menemiselle voi olla ja miten ne voi voittaa.

1. Kuinka hyvin täytyy tuntea Raamattu ennen kuin voi mennä kasteelle?

Ennen kasteelle menoa täytyy ”oppia tuntemaan totuus täsmällisesti” (1. Timoteukselle 2:4). Tämä ei tarkoita sitä, että sinun pitäisi osata vastata kaikkiin kysymyksiin, joita sinulle Raamatusta voidaan esittää. Nekin kristityt, jotka ovat käyneet kasteella jo kauan sitten, oppivat kaiken aikaa lisää (Kolossalaisille 1:9, 10). Sinun on kuitenkin ymmärrettävä Raamatun perusopetukset. Seurakunnan vanhimmat voivat auttaa sinua saamaan selville, onko sinulla tarpeeksi tietoa.

2. Mitä sinun pitää tehdä ennen kasteelle menoa?

Ennen kuin sinut voidaan kastaa, sinun täytyy ”katua ja kääntyä”. (Lue Apostolien tekojen 3:19.) Tämä merkitsee sitä, että kadut vilpittömästi niitä syntejä, joita olet menneisyydessä tehnyt, ja pyydät Jehovaa antamaan ne anteeksi. Päätät myös lujasti karttaa kaikkea sitä, mitä Jehova ei hyväksy, ja elää tavalla, joka miellyttää häntä. Lisäksi osallistut seurakunnan toimintaan käymällä kokouksissa ja kertomalla hyvää uutista kastamattomana julistajana.

3. Miksi sinun ei kannata antaa pelon olla esteenä?

Jotkut pelkäävät, että he eivät pysty pitämään Jehovalle antamaansa lupausta. On totta, että tulet välillä tekemään virheitä, aivan kuten tekivät Jehovan uskolliset palvelijat, joista kerrotaan Raamatussa. Jehova ei kuitenkaan odota meiltä täydellisyyttä. (Lue psalmi 103:13, 14.) Hän tuntee iloa, kun hän näkee, että teet parhaasi. Hän auttaa sinua. Raamatussa Jehova vakuuttaa meille, ettei mikään ”voi erottaa meitä – – [hänen] rakkaudestaan”. (Lue Roomalaiskirjeen 8:38, 39.)

 TUTKI TARKEMMIN

Ota selvää, miten se, että opit tuntemaan Jehovan paremmin ja luotat hänen apuunsa, voi auttaa sinua voittamaan esteet, joita kasteelle menemiselle voi olla.

4. Opi tuntemaan Jehova paremmin

Miten hyvin sinun täytyy tuntea Jehova ennen kuin voit mennä kasteelle? Sinun täytyy tuntea hänet niin hyvin, että rakastat häntä ja haluat elää hänen tahtonsa mukaan. Katsokaa VIDEO, jolla kerrotaan eri puolilla maailmaa asuvista raamattukurssioppilaista, jotka ovat käyneet kasteella. Miettikää sitten yhdessä seuraavaa kysymystä:

 • Mikä auttoi videolla esiintyneitä henkilöitä edistymään niin, että he olivat valmiita menemään kasteelle?

Lukekaa Roomalaiskirjeen 12:2 ja keskustelkaa seuraavista kysymyksistä:

 • Onko sinulla epäilyksiä siitä, pitävätkö jotkin Raamatun opetukset paikkansa tai opettavatko Jehovan todistajat totuutta?

 • Jos on, mitä voit tehdä?

5. Miten voittaa mahdolliset esteet?

Kun päätämme vihkiytyä Jehovalle ja mennä kasteelle, kohtaamme väistämättä haasteita. Katsokaa VIDEO, jolla kerrotaan erään naisen kokemus, ja miettikää yhdessä seuraavia kysymyksiä:

 • Mitä esteitä Narangerelin piti voittaa voidakseen palvella Jehovaa?

 • Miten rakkaus Jehovaan auttoi häntä voittamaan nuo esteet?

Lukekaa Sananlaskujen 29:25 ja 2. Timoteuksen kirjeen 1:7 ja miettikää yhdessä seuraavaa kysymystä:

 • Mistä saa rohkeutta esteiden voittamiseen?

 6. Luota Jehovan apuun

Jehova auttaa sinua tekemään hänen tahtonsa. Katsokaa VIDEO ja miettikää yhdessä seuraavia kysymyksiä:

 • Mikä esti raamattukurssioppilasta menemästä kasteelle?

 • Minkä ymmärtäminen vahvisti hänen luottamustaan Jehovaan?

Lukekaa Jesajan 41:10, 13 ja keskustelkaa seuraavasta kysymyksestä:

 • Miksi voit luottaa siihen, että pystyt pitämään lupauksen, jonka annat vihkiytyessäsi?

7. Kasvata kiitollisuuttasi Jehovan rakkautta kohtaan

Mitä enemmän mietimme sitä, miten paljon Jehova rakastaa meitä, sitä kiitollisempia olemme ja sitä voimakkaampi on halumme palvella häntä ikuisesti. Lukekaa psalmi 40:5 ja keskustelkaa seuraavasta kysymyksestä:

 • Mitä Jehovan antamia lahjoja sinä arvostat erityisesti?

Profeetta Jeremia rakasti Jehovaa ja hänen sanaansa, ja hän piti suurena kunniana saada edustaa Jehovaa. Hän sanoi: ”Sinun sanastasi tuli minulle riemu ja sydämeni ilo, sillä sinun nimesi on liitetty minuun, Jehova.” (Jeremia 15:16.) Keskustelkaa seuraavista kysymyksistä:

 • Miksi on suuri kunnia olla Jehovan todistaja?

 • Haluaisitko sinä mennä kasteelle ja tulla Jehovan todistajaksi?

 • Onko sille, että menisit kasteelle, mitään estettä?

 • Tuntuuko sinusta, että sinun pitäisi vielä tehdä jotain, jotta voisit saavuttaa tuon tavoitteen?

JOKU VOI SANOA: ”En usko, että pystyn kantamaan sitä vastuuta, jonka kasteelle meneminen tuo.”

 • Tuntuuko sinusta tältä?

 TIIVISTELMÄ

Jehovan avulla voit voittaa mitkä tahansa esteet, joita kasteelle menemiselle voi olla.

Kertaus

 • Miten hyvin sinun pitää tuntea Raamattu ennen kuin voit mennä kasteelle?

 • Mitä muutoksia sinun on ehkä vielä tehtävä ennen kuin voit mennä kasteelle?

 • Miksi sinun ei pitäisi antaa pelon olla esteenä?

Tavoite

TUTUSTU MYÖS NÄIHIN

Minkä pitäisi olla kasteelle menemisen vaikuttimena?

”Oletko valmis menemään kasteelle?” (Vartiotorni maaliskuu 2020)

Lue, miten voi voittaa jotkin kasteelle menemisen esteet.

”Estääkö jokin minua menemästä kasteelle?” (Vartiotorni maaliskuu 2019)

Katso, miten eräs mies onnistui voittamaan haasteet, jotka estivät häntä menemästä kasteelle.

Viivytteletkö kastetta? (1.10)

Ataa-niminen mies epäröi mennä kasteelle. Mikä sai hänet lopulta ottamaan tuon tärkeän askeleen?

Ansaitsenko todella kaiken tämän? (7.21)