Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 OPPIJAKSO 45

Mitä puolueettomuus merkitsee?

Mitä puolueettomuus merkitsee?

Jeesus opetti, että hänen seuraajansa ”eivät ole osa maailmasta” (Johannes 15:19). Tähän sisältyy se, että he ovat puolueettomia, eli he eivät ota kantaa politiikkaan eivätkä osallistu sotiin. Ei ole tietenkään aina helppoa olla puolueeton. Meitä voidaan pilkata sen vuoksi. Miten voimme pysyä puolueettomina ja olla uskollisia Jehova Jumalalle?

1. Miten aidot kristityt suhtautuvat ihmisten hallintojärjestelmiin?

Kristityt kunnioittavat valtion käyttämää valtaa. Me noudatamme Jeesuksen käskyä: ”Antakaa takaisin keisarille, mikä kuuluu keisarille.” (Markus 12:17.) Toisin sanoen noudatamme maan lakeja, muun muassa niitä, jotka koskevat verojen maksamista. Raamatussa osoitetaan, että ihmisten hallintojärjestelmät ovat olemassa vain siksi, että Jehova sallii sen (Roomalaisille 13:1). Siksi ymmärrämme, että vallassa olevien ihmisten valta on suhteellista, rajallista. Me odotamme, että Jumala ja hänen taivaallinen valtakuntansa ratkaisevat ihmiskunnan ongelmat.

2. Miten voimme osoittaa, että olemme puolueettomia?

Jeesus ei osallistunut politiikkaan, ja me jäljittelemme hänen malliaan. Kerran kun ihmiset näkivät hänen tekevän ihmeen, he päättivät tehdä hänestä kuninkaan. Hän ei kuitenkaan antanut heille siihen mahdollisuutta. (Johannes 6:15.) Miksi ei? Hän sanoi myöhemmin: ”Minun valtakuntani ei ole osa tästä maailmasta.” (Johannes 18:36.) Koska olemme Jeesuksen opetuslapsia, mekin olemme puolueettomia, ja se näkyy monin eri tavoin. Emme esimerkiksi osallistu sotiin. (Lue Miikan 4:3.) Kunnioitamme kansallissymboleja, kuten lippua, mutta emme osoita niille sellaista kunnioitusta, joka voitaisiin rinnastaa palvontaan (1. Johanneksen kirje 5:21). Emme myöskään kannata tai vastusta mitään poliittista puoluetta tai ketään ehdokasta. Näillä ja monilla muilla tavoilla osoitamme, että olemme ehdottoman uskollisia Jumalalle ja hänen valtakunnalleen.

 TUTKI TARKEMMIN

Perehdy siihen, mitkä tilanteet voisivat koetella puolueettomuuttamme ja miten voisimme tehdä ratkaisuja, jotka miellyttävät Jehovaa.

3. Aidot kristityt ovat puolueettomia

Jeesus ja varhaiskristityt antoivat meille mallin puolueettomuudesta. Lukekaa Roomalaiskirjeen 13:1, 5–7 ja 1. Pietarin kirjeen 2:13, 14 ja katsokaa VIDEO. Miettikää sitten yhdessä seuraavia kysymyksiä:

 • Miksi meidän tulisi kunnioittaa viranomaisia?

 • Millä tavoilla voimme osoittaa, että olemme heille alamaisia?

Kun jotkin valtiot sotivat keskenään, muut valtiot voivat väittää olevansa puolueettomia ja kuitenkin samaan aikaan tukea sodan osapuolia. Millaista on aito puolueettomuus? Lukekaa Johanneksen 17:16 ja katsokaa VIDEO. Miettikää sitten yhdessä seuraavaa kysymystä:

 • Mitä puolueettomana oleminen tarkoittaa?

Entä jos viranomaiset vaativat tekemään jotain, mikä on vastoin Jumalan lakia? Lukekaa Apostolien tekojen 5:28, 29 ja katsokaa VIDEO. Miettikää sitten yhdessä seuraavia kysymyksiä:

 • Jos ihmisten säätämä laki ja Jumalan laki ovat ristiriidassa keskenään, kumpaa lakia meidän pitäisi totella?

 • Tuleeko mieleesi mitään tilannetta, jossa kristitty ei noudattaisi viranomaisten määräyksiä?

 4. Puolueettomuus ajatuksissa ja teoissa

Lukekaa 1. Johanneksen kirjeen 5:21 ja katsokaa VIDEO. Miettikää sitten yhdessä seuraavia kysymyksiä:

 • Miksi Ayenge ei liittynyt poliittiseen puolueeseen eikä osallistunut isänmaallisiin seremonioihin, kuten lipun tervehtimiseen?

 • Toimiko hän mielestäsi viisaasti?

Missä muissa tilanteissa puolueettomuus voi joutua koetukselle? Katsokaa VIDEO ja miettikää yhdessä seuraavia kysymyksiä:

 • Miten voimme pysyä puolueettomina, kun katsomme eri maiden välisiä urheilukisoja?

 • Miten voimme pysyä puolueettomina silloinkin kun poliitikkojen päätökset vaikuttavat meihin henkilökohtaisesti?

 • Miten media tai ihmiset, joiden kanssa olemme tekemisissä, voisivat tehdä puolueettomana pysymisen vaikeaksi?

Missä eri tilanteissa kristittyjen täytyy pysyä puolueettomina?

JOKU VOI KYSYÄ: ”Miksi et ota osaa politiikkaan?”

 • Miten vastaisit?

 TIIVISTELMÄ

Kristityt pyrkivät olemaan kaikin tavoin poliittisesti puolueettomia. Tämä vaikuttaa siihen, miten ajattelemme, puhumme ja toimimme.

Kertaus

 • Mitä vallanpitäjillä on oikeus odottaa meiltä?

 • Miksi pysymme poliittisesti puolueettomina?

 • Missä tilanteissa puolueettomuutemme voi joutua koetukselle?

Tavoite

TUTUSTU MYÖS NÄIHIN

Mitä uhrauksia puolueettomuuden vuoksi voi joskus joutua tekemään?

Jehova on aina pitänyt meistä huolen (3.14)

Katso, miten perheet voivat valmistautua tilanteisiin, joissa puolueettomuus voi joutua koetukselle.

Pysy puolueettomana kaikissa tilanteissa (4.25)

Miksi oman maan puolustaminen ei ole suurin kunnia, joka ihmisellä voi olla?

”Jumalalle on kaikki mahdollista” (5.19)

Miten se, ettei ole osa maailmasta, voi vaikuttaa työpaikan valintaan?

”Kukin joutuu kantamaan oman kuormansa” (Vartiotorni 15.3.2006)