Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 OPPIJAKSO 32

Jumalan valtakunta hallitsee!

Jumalan valtakunta hallitsee!

Jumalan valtakunta alkoi hallita taivaassa vuonna 1914. Silloin alkoivat myös ihmishallinnon viimeiset päivät. Mistä tiedämme sen? Tässä oppijaksossa tarkastellaan tähän liittyviä Raamatun ennustuksia sekä sitä, miten maailman olosuhteet ja ihmisten asenteet ovat muuttuneet vuodesta 1914 lähtien.

1. Mitä Raamatun ennustukset osoittavat?

Danielin kirjassa ennustettiin, että Jumalan valtakunta alkaisi hallita, kun ”seitsemän aikaa” olisivat päättyneet (Daniel 4:16, 17). Satoja vuosia myöhemmin, kun Jeesus oli maan päällä, hän käytti tuosta samasta ajanjaksosta ilmausta ”kansojen määräajat” (Luukas 21:24). Tästä voidaan nähdä, että tuo ajanjakso ei ollut vielä tuolloin päättynyt. Todisteet osoittavat, että seitsemän aikaa päättyivät vuonna 1914.

2. Mitkä olosuhteet ja asenteet ovat olleet tunnusomaisia maailmassa vuodesta 1914 lähtien?

Opetuslapset kysyivät Jeesukselta: ”Sano meille, – – mikä on merkkinä sinun läsnäolostasi ja siitä, että tämä aikakausi on päättymässä.” (Matteus 24:3.) Vastauksessaan Jeesus kertoi, mitä maailmassa tapahtuisi sen jälkeen kun hän alkaisi hallita taivaassa Jumalan valtakunnan kuninkaana. Hän ennusti muun muassa sodat, nälänhädän ja maanjäristykset. (Lue Matteuksen 24:7.) Raamatussa ennustettiin myös, että ihmisten asenteiden vuoksi ”viimeisistä päivistä” olisi ”vaikea selviytyä” (2. Timoteukselle 3:1–5). Tämä kaikki on ollut erityisen selvästi nähtävissä vuodesta 1914 lähtien.

3. Miksi maailman olosuhteet ovat huonontuneet sen jälkeen kun Jumalan valtakunta alkoi hallita?

Pian sen jälkeen kun Jeesuksesta tuli Jumalan valtakunnan kuningas, hän kävi taivaassa sodan Saatanaa ja demoneja vastaan. Saatana hävisi tuon sodan. Raamattu sanoo, että ”hänet heitettiin alas maahan, ja hänen enkelinsä heitettiin alas hänen kanssaan” (Ilmestys 12:9, 12). Saatana on raivoissaan, koska hän tietää, että hänet tuhotaan. Hän aiheuttaa kärsimystä koko maailmassa, joten ei ihme, että maailman olosuhteet ovat niin huonot. Jumalan valtakunta kuitenkin ratkaisee kaikki maailman ongelmat.

 TUTKI TARKEMMIN

Perehdy syvällisemmin siihen, mistä voidaan tietää, että Jumalan valtakunta alkoi hallita vuonna 1914, ja mieti, miten tämän tiedon pitäisi vaikuttaa meihin.

4. Raamatun ennustukset viittaavat vuoteen 1914

Muinaisen Babylonin kuningas Nebukadnessar näki Jumalan antaman profeetallisen unen, jonka merkityksen profeetta Daniel selitti. Unesta ja sen selityksestä voidaan päätellä, että se soveltuu sekä Nebukadnessarin hallintoon että Jumalan valtakuntaan. (Lukekaa Danielin 4:17.) *

Lukekaa Danielin 4:20–26 ja keskustelkaa oheisen kaavion avulla seuraavista kysymyksistä:

 • A) Mitä Nebukadnessar näki unessa? (Ks. jakeet 20 ja 21.)

 • B) Mitä puulle tapahtuisi? (Ks. jae 23.)

 • C) Mitä tapahtuisi ”seitsemän ajan” päätyttyä? (Ks. jae 26.)

 Miten uni suuresta puusta liittyy Jumalan valtakuntaan?

ENNUSTUS (Daniel 4:20–36)

Hallitusvalta

A) Suuri puu

Hallitusvalta keskeytyy

B) ”Hakatkaa puu poikki – – mutta jättäkää sen kanto juurineen maahan”, kunnes ”on kulunut seitsemän aikaa”

Hallitusvalta palautetaan

C) ”Saat valtakuntasi takaisin”

Ensimmäinen täyttymys

ENSIMMÄINEN TÄYTTYMYS

Hallitusvalta

D) Babylonin kuningas Nebukadnessar

Hallitusvalta keskeytyy

E) Vuoden 606 eaa. jälkeen Nebukadnessar menettää mielenterveytensä eikä kykene hallitsemaan seitsemään kirjaimelliseen vuoteen

Hallitusvalta palautetaan

F) Nebukadnessar saa mielenterveytensä takaisin ja alkaa jälleen hallita

Toinen täyttymys

 • G) Keitä puu kuvasi? (Lukekaa 1. Aikakirjan 29:23.)

 • H) Miten heidän hallitusvaltansa keskeytyi? Mistä tiedämme, että tilanne oli edelleen sama, kun Jeesus oli maan päällä? (Lukekaa Luukkaan 21:24.)

 • I) Milloin ja miten tämä hallitusvalta palautettiin?

TOINEN TÄYTTYMYS

Hallitusvalta

G) Israelin kuninkaat, jotka edustivat Jumalan hallitusvaltaa

Hallitusvalta keskeytyy

H) Jerusalem tuhotaan, jolloin israelilaiskuninkaiden ketju katkeaa 2520 vuodeksi

Hallitusvalta palautetaan

I) Jeesus alkaa hallita taivaassa Jumalan valtakunnan kuninkaana

Mikä on seitsemän ajan pituus?

Jotkin Raamatun osat auttavat ymmärtämään sen muita osia. Esimerkiksi Ilmestyskirjassa sanotaan, että kolme ja puoli aikaa on yhtä kuin 1260 päivää (Ilmestys 12:6, 14). Seitsemän aikaa on kaksi kertaa tuo aika eli 2520 päivää. Toisinaan Raamatussa päivä edustaa vuotta (Hesekiel 4:6). Tämä soveltuu myös Danielin kirjassa mainittuihin seitsemään aikaan. Ne edustavat 2520:tä vuotta.

 5. Maailma on muuttunut vuoden 1914 jälkeen

Jeesus ennusti, mitä maailmassa tapahtuisi sen jälkeen kun hänestä tulisi kuningas. Lukekaa Luukkaan 21:9–11 ja keskustelkaa seuraavasta kysymyksestä:

 • Mitkä tässä mainituista asioista ovat nykyään nähtävissä?

Paavali kuvaili, millaisia ihmiset olisivat ihmishallinnon viimeisinä päivinä. Lukekaa 2. Timoteuksen kirjeen 3:1–5 ja keskustelkaa seuraavasta kysymyksestä:

 • Mitä tässä mainittuja piirteitä olet havainnut ihmisissä?

 6. Miten tiedon siitä, että Jumalan valtakunta hallitsee, pitäisi vaikuttaa meihin?

Lukekaa Matteuksen 24:3, 14 ja miettikää yhdessä seuraavia kysymyksiä:

 • Mikä meneillään oleva työ osoittaa, että Jumalan valtakunta hallitsee parhaillaan?

 • Miten sinä voit osallistua tähän tärkeään työhön?

Jumalan valtakunta hallitsee, ja se päivä, jona se ottaa maan kokonaan hallintaansa, on lähellä. Lukekaa Heprealaiskirjeen 10:24, 25 ja miettikää yhdessä seuraavaa kysymystä:

 • Mitä meidän jokaisen pitäisi tehdä, kun näemme ”sen päivän” tulevan lähemmäs?

Mitä tekisit, jos saisit tietää jotain, mikä voisi hyödyttää muita ja jopa pelastaa heidän elämänsä?

JOKU VOI KYSYÄ: ”Miksi Jehovan todistajat pitävät vuotta 1914 niin tärkeänä?”

 • Mitä sinä sanoisit?

 TIIVISTELMÄ

Raamatun ennustukset ja maailman olosuhteet todistavat, että Jumalan valtakunta hallitsee parhaillaan. Osoitamme uskovamme tähän, kun kerromme valtakunnasta toisille ja käymme seurakunnan kokouksissa.

Kertaus

 • Mitä tapahtui, kun Danielin kirjassa ennustetut seitsemän aikaa päättyivät?

 • Uskotko, että Jumalan valtakunta alkoi hallita vuonna 1914? Miksi?

 • Miten voit osoittaa uskovasi, että Jumalan valtakunta hallitsee parhaillaan?

Tavoite

TUTUSTU MYÖS NÄIHIN

Mitä jotkut asiantuntijat ovat sanoneet vuoden 1914 jälkeisestä ajasta?

”Moraalin syöksykierre alkaa” (Herätkää! huhtikuu 2007)

Lue, miten Matteuksen 24:14:ssä oleva ennustus vaikutti erään miehen elämään.

”Rakastin baseballia yli kaiken!” (Vartiotorni nro 3 2017)

 Mistä voidaan tietää, että Danielin 4. luvun ennustus soveltuu Jumalan valtakuntaan?

”Milloin Jumalan valtakunta alkoi hallita? (1. osa)” (Vartiotorni 1.10.2014)

Mikä osoittaa, että Danielin 4. luvun ”seitsemän aikaa” päättyivät vuonna 1914?

”Milloin Jumalan valtakunta alkoi hallita? (2. osa)” (Vartiotorni 1.11.2014)

^ kpl 15 Lisätietoa on tämän oppijakson Tutustu myös näihin -osion  kahdessa viimeisessä artikkelissa.