Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 OPPIJAKSO 31

Mikä on Jumalan valtakunta?

Mikä on Jumalan valtakunta?

Raamatun keskeisimpiä teemoja on Jumalan valtakunta. Valtakuntansa välityksellä Jehova toteuttaa alkuperäisen tarkoituksensa maan suhteen. Mikä tuo valtakunta on? Mistä tiedämme, että se hallitsee parhaillaan? Mitä se on jo tehnyt? Mitä se tekee tulevaisuudessa? Näihin kysymyksiin vastataan tässä ja kahdessa seuraavassa oppijaksossa.

1. Mikä on Jumalan valtakunta, ja kuka on sen kuningas?

Jumalan valtakunta on hallitus, jonka Jehova Jumala on perustanut. Sen kuningas, Jeesus Kristus, hallitsee taivaasta käsin (Matteus 4:17; Johannes 18:36). Raamattu sanoo Jeesuksesta: ”Hän hallitsee kuninkaana – – ikuisesti.” (Luukas 1:32, 33.) Jeesuksen hallinto tulee ulottumaan kaikkialle maapallolle.

2. Ketkä hallitsevat Jeesuksen kanssa?

Jeesus ei hallitse yksin. Raamatussa sanotaan, että ”ihmisiä jokaisesta heimosta, kieliryhmästä, kansasta ja kansakunnasta – – tulee hallitsemaan kuninkaina maata” (Ilmestys 5:9, 10). Kuinka monta ihmistä Jeesuksen kanssa tulee hallitsemaan? Siitä lähtien kun Jeesus oli maan päällä, miljoonista ihmisistä on tullut hänen seuraajiaan. Heistä kuitenkin vain 144000 menee taivaaseen hallitsemaan hänen kanssaan. (Lue Ilmestyksen 14:1–4.) Kaikilla muilla Jeesuksen seuraajilla on mahdollisuus olla Jumalan valtakunnan kansalaisia maan päällä (Psalmit 37:29).

3. Miksi Jumalan valtakunta on parempi kuin ihmisten hallitukset?

Vaikka ihmishallitsijalla olisi miten hyvät aikeet tahansa, hän ei pysty tekemään kaikkea, mitä haluaisi. Aikanaan hänen tilalleen tulee joku muu, joka ei välttämättä ajattele kansalaisten parasta. Jeesuksen tilalle ei kuitenkaan koskaan tule ketään toista. Jumalan valtakunta ”ei ikinä tuhoudu” (Daniel 2:44). Jeesus tulee hallitsemaan koko maata, ja hän kohtelee kaikkia tasapuolisesti. Hän on rakastava, ystävällinen ja oikeudenmukainen, ja hän opettaa myös ihmisiä kohtelemaan toisiaan samalla tavalla. (Lue Jesajan 11:9.)

 TUTKI TARKEMMIN

Perehdy siihen, miksi Jumalan valtakunta on parempi kuin ihmisten hallitukset.

4. Jumalan valtakunta tulee hallitsemaan koko maata

Jeesuksella Kristuksella on enemmän valtaa kuin kenelläkään ihmishallitsijalla on koskaan ollut. Lukekaa Matteuksen 28:18 ja miettikää yhdessä seuraavaa kysymystä:

 • Miten Jeesuksen valta eroaa merkittävästi siitä vallasta, jota ihmishallitsijoilla on?

Ihmishallitukset vaihtuvat usein, ja jokainen niistä hallitsee vain pientä osaa maapallosta. Entä Jumalan valtakunta? Lukekaa Danielin 7:14 ja miettikää yhdessä seuraavia kysymyksiä:

 • Miksi on hyvä, että Jumalan valtakunta ei tuhoudu?

 • Miksi on hyvä, että se hallitsee koko maata?

5. Ihmishallinto on epäonnistunut

Miksi on välttämätöntä, että Jumalan valtakunta tulee ihmisten hallitusten tilalle? Katsokaa VIDEO ja miettikää yhdessä seuraavaa kysymystä:

 • Mitä siitä, että ihmiset ovat hallinneet toisiaan, on seurannut?

Lukekaa Saarnaajan 8:9 ja keskustelkaa seuraavasta kysymyksestä:

 • Oletko sinä sitä mieltä, että Jumalan valtakuntaa tarvitaan? Miksi?

 6. Jumalan valtakunnan hallitsijat ymmärtävät meitä

Jeesus on elänyt ihmisenä, joten hän osaa ”suhtautua myötätuntoisesti heikkouksiimme” (Heprealaisille 4:15). Jeesuksen kanssa tulee hallitsemaan 144000 miestä ja naista, jotka ovat palvelleet Jehovaa uskollisesti ja jotka Jehova on valinnut ”jokaisesta heimosta, kieliryhmästä, kansasta ja kansakunnasta” (Ilmestys 5:9).

 • Miltä sinusta tuntuu tietää, että Jeesus ja 144000 ymmärtävät, millaista on elää ihmisenä?

Jehova on valinnut erilaisista taustoista tulevia miehiä ja naisia hallitsemaan Jeesuksen kanssa.

7. Jumalan valtakunnan lait ovat ylivertaisia

Viranomaiset säätävät lakeja, joiden tarkoitus on suojella ja hyödyttää kansalaisia eri tavoin. Myös Jumalan valtakunnalla on lakeja, joita sen kansalaisten täytyy noudattaa. Lukekaa 1. Korinttilaiskirjeen 6:9–11 ja keskustelkaa seuraavista kysymyksistä:

 • Mitä ajattelet, millainen maailma on sitten kun kaikki noudattavat Jumalan lakeja? *

 • Onko sinusta kohtuullista, että Jehova odottaa valtakuntansa alamaisten noudattavan näitä lakeja? Miksi?

 • Mikä osoittaa, että sellaisetkin ihmiset, jotka eivät noudata näitä lakeja, voivat muuttua? (Ks. jae 11.)

Viranomaiset säätävät lakeja kansalaisten hyväksi. Myös Jumalan valtakunnalla on lakeja, jotka hyödyttävät sen kansalaisia.

JOKU VOI KYSYÄ: ”Mikä Jumalan valtakunta on?”

 • Miten sinä vastaisit?

 TIIVISTELMÄ

Jumalan valtakunta on taivaassa oleva hallitus, joka tulee hallitsemaan koko maata.

Kertaus

 • Ketkä hallitsevat Jumalan valtakunnassa?

 • Miksi Jumalan valtakunta on parempi kuin ihmisten hallitukset?

 • Mitä Jehova odottaa valtakuntansa kansalaisilta?

Tavoite

TUTUSTU MYÖS NÄIHIN

Opettiko Jeesus, että Jumalan valtakunta on ihmisen sydämessä?

”Onko Jumalan valtakunta ihmisen sydämessä?” (nettiartikkeli)

Miksi Jehovan todistajat eivät osallistu kansojen välisiin konflikteihin?

Uskollisia Jumalan valtakunnalle (1.43)

Ota selvää, mitä Raamattu sanoo niistä, jotka Jehova valitsee hallitsemaan Jeesuksen kanssa.

”Ketkä menevät taivaaseen?” (nettiartikkeli)

Mikä sai erään vankilassa olevan naisen vakuuttumaan siitä, että vain Jumala voi saada aikaan oikeudenmukaisen maailman?

”Sain tietää mikä on ratkaisu epäoikeudenmukaisuuteen” (Herätkää! marraskuu 2011)

^ kpl 29 Joitain näistä laeista käsitellään tämän julkaisun 3. osassa.