Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 OPPIJAKSO 27

Miten Jeesuksen kuolema voi pelastaa meidät?

Miten Jeesuksen kuolema voi pelastaa meidät?

Synti, kärsimys ja kuolema ovat seurausta siitä, että ensimmäiset ihmiset, Aadam ja Eeva, kapinoivat Jumalaa vastaan. * Tilanne ei kuitenkaan ole toivoton. Jehova lähetti Poikansa Jeesuksen Kristuksen maan päälle, jotta me voisimme vapautua synnistä ja kuolemasta. Raamattu opettaa, että Jeesus antoi elämänsä lunnaiksi. Lunnaat ovat hinta, joka maksetaan jonkun vapauttamiseksi. Hinta, jonka Jeesus maksoi, oli hänen täydellinen ihmiselämänsä. (Lue Matteuksen 20:28.) Kun Jeesus luopui oikeudestaan elää ikuisesti maan päällä, hän avasi meille mahdollisuuden saada takaisin kaikki se, mitä Aadam ja Eeva menettivät. Näin Jeesus myös osoitti, kuinka paljon hän ja Jehova rakastavat meitä. Tämä oppijakso voi auttaa sinua lisäämään arvostusta Jeesuksen kuolemaa kohtaan.

1. Miten voimme hyötyä Jeesuksen kuolemasta nykyään?

Koska olemme syntisiä, teemme paljon sellaista, mikä ei ole Jehovan tahdon mukaista. Voimme kuitenkin olla Jehovan ystäviä, jos olemme aidosti pahoillamme virheistämme, pyydämme häntä Jeesuksen Kristuksen nimessä antamaan ne meille anteeksi ja yritämme parhaamme mukaan olla toistamatta niitä (1. Johanneksen kirje 2:1). Raamattu sanoo: ”Kuolihan Kristuskin vain yhden kerran syntien edestä, hyvä ihminen pahojen puolesta, johdattaakseen teidät Jumalan luo.” (1. Pietarin kirje 3:18.)

2. Miten voimme hyötyä Jeesuksen kuolemasta tulevaisuudessa?

Jehova lähetti Jeesuksen uhraamaan täydellisen ihmiselämänsä, ”jottei kukaan, joka uskoo häneen [Jeesukseen], tuhoutuisi vaan saisi ikuisen elämän” (Johannes 3:16). Sen ansiosta, mitä Jeesus teki, Jehova poistaa pian kaiken sen pahan, mitä Aadamin tottelemattomuudesta on seurannut. Jos uskomme Jeesuksen uhriin, meillä on mahdollisuus elää onnellista elämää ikuisesti paratiisissa maan päällä (Jesaja 65:21–23).

 TUTKI TARKEMMIN

Tutki syvällisemmin sitä, miksi Jeesus antoi elämänsä, ja mieti sen merkitystä sinulle.

3. Jeesuksen kuolema vapauttaa meidät synnistä ja kuolemasta

Katsokaa VIDEO ja miettikää yhdessä seuraavaa kysymystä:

 • Minkä mahdollisuuden Aadam menetti, kun hän kapinoi Jumalaa vastaan?

Lukekaa Roomalaiskirjeen 5:12 ja keskustelkaa seuraavasta kysymyksestä:

 • Miten Aadamin synti on vaikuttanut sinun elämääsi?

Lukekaa Johanneksen 3:16 ja miettikää yhdessä seuraavaa kysymystä:

 • Miksi Jehova lähetti Poikansa maan päälle?

 1. Aadam oli täydellinen ihminen. Koska hän ei totellut Jumalaa, hän jätti ihmisille perinnöksi synnin ja kuoleman.

 2. Jeesus oli täydellinen ihminen. Koska hän totteli Jumalaa, hän avasi ihmisille mahdollisuuden tulla täydellisiksi ja elää ikuisesti.

4. Kaikilla on mahdollisuus hyötyä Jeesuksen kuolemasta

Katsokaa VIDEO ja miettikää yhdessä seuraavaa kysymystä:

 • Miten yhden ihmisen kuolema voisi hyödyttää kaikkia ihmisiä?

Lukekaa 1. Timoteuksen kirjeen 2:5, 6 ja miettikää yhdessä seuraavaa kysymystä:

 • Aadam oli täydellinen ihminen mutta jätti jälkeläisilleen perinnöksi synnin ja kuoleman. Myös Jeesus oli täydellinen ihminen. Millä tavoin hän antoi ”vastaavat lunnaat”?

 5. Lunnaat ovat Jehovan lahja sinulle

Lunnaat ovat meille henkilökohtainen lahja Jehovalta. Lukekaa Galatalaiskirjeen 2:20 ja miettikää yhdessä seuraavaa kysymystä:

 • Miten apostoli Paavalin sanat osoittavat, että hän piti lunnaita henkilökohtaisena lahjana?

Kun Aadam teki syntiä, hän ja kaikki hänen jälkeläisensä saivat kuolemantuomion. Jehova kuitenkin lähetti Poikansa kuolemaan puolestamme, jotta meillä olisi mahdollisuus elää ikuisesti.

Mieti seuraavaa raamatunkohtaa luettaessa, miltä Jehovasta on täytynyt tuntua, kun hän näki, miten hänen Poikaansa kohdeltiin. Lukekaa Johanneksen 19:1–7, 16–18 ja keskustelkaa seuraavasta kysymyksestä:

 • Millaisia tunteita se, mitä Jehova ja Jeesus ovat tehneet puolestasi, herättää sinussa?

JOKU VOI KYSYÄ: ”Miten yksi ihminen olisi voinut kuolla kaikkien ihmisten puolesta?”

 • Miten vastaisit?

 TIIVISTELMÄ

Koska Jeesus kuoli puolestamme, Jehova voi antaa syntimme anteeksi ja meillä on mahdollisuus elää ikuisesti.

Kertaus

 • Miksi Jeesus kuoli?

 • Miten Jeesus saattoi antaa elämänsä ”vastaaviksi lunnaiksi”?

 • Miten sinä voit hyötyä Jeesuksen kuolemasta?

Tavoite

TUTUSTU MYÖS NÄIHIN

Miksi täydellistä ihmiselämää, jonka Jeesus uhrasi, sanotaan lunnaiksi?

”Miten Jeesus antoi elämänsä ’lunnaiksi monen edestä’?” (nettiartikkeli)

Ota selvää, mitä meidän täytyy tehdä voidaksemme pelastua.

”’Jeesus pelastaa’ – mitä se oikein tarkoittaa?” (nettiartikkeli)

Voiko Jehova antaa anteeksi vakavatkin synnit?

”Vastauksia raamatullisiin kysymyksiin” (Vartiotorni 1.5.2013)

Lue, miten tieto Kristuksen lunastusuhrista auttoi miestä, joka kamppaili tuskallisten muistojen kanssa.

”Ensi rakkauteni muistaminen on auttanut minua kestämään” (Vartiotorni 15.5.2015)

^ kpl 3 Synnillä ei tarkoiteta pelkästään pahoja tekoja vaan myös sitä, että meillä on peritty taipumus tehdä pahaa.