Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 OPPIJAKSO 21

Miten hyvää uutista kerrotaan?

Miten hyvää uutista kerrotaan?

Jehova poistaa pian valtakuntansa välityksellä kaikki ihmisten ongelmat. Tämä uutinen on liian hyvä pidettäväksi vain itsellä. Jeesus halusi, että hänen seuraajansa kertoisivat siitä kaikille (Matteus 28:19, 20). Miten Jehovan todistajat ovat suhtautuneet Jeesuksen antamaan tehtävään?

1. Miten Matteuksen 24:14 täyttyy nykyään?

Jeesus ennusti: ”Tämä valtakunnan hyvä uutinen saarnataan koko maailmassa.” (Matteus 24:14.) Jehovan todistajat ovat iloisia siitä, että he voivat tehdä tätä tärkeää työtä. Kerromme hyvää uutista kaikkialla maailmassa yli tuhannella kielellä. Tämä vaatii valtavasti työtä ja hyvää organisointia. Emme selviäisi siitä ilman Jehovan apua.

2. Millä eri tavoilla kerromme hyvää uutista?

Kerromme hyvää uutista kaikkialla, missä on ihmisiä. Saarnaamme ”talosta taloon”, aivan kuten ensimmäisen vuosisadan kristityt (Apostolien teot 5:42). Tämän järjestelmällisen menetelmän avulla tavoitetaan miljoonia ihmisiä joka vuosi. Osaa ihmisistä on vaikea tavoittaa kotoa, joten saarnaamme myös julkisilla paikoilla. Kerromme toisille Jehovasta ja hänen lupauksistaan aina kun siihen tulee sopiva tilaisuus.

3. Kenen vastuulla hyvän uutisen kertominen on?

Jokaisen kristityn vastuulla on kertoa hyvää uutista toisille. Suhtaudumme vastuuseemme vakavasti. Osallistumme tähän työhön niin paljon kuin olosuhteemme sallivat, koska tiedämme, että kyse on ihmisten elämästä. (Lue 1. Timoteuksen kirjeen 4:16.) Tämä työ on palkatonta, sillä Raamatussa sanotaan: ”Ilmaiseksi olette saaneet, ilmaiseksi antakaa.” (Matteus 10:7, 8.) Kaikki eivät kuuntele sanomaamme, mutta me jatkamme hyvän uutisen kertomista, koska se on osa Jehovan palvontaa ja tuo hänelle iloa.

 TUTKI TARKEMMIN

Tutustu lähemmin saarnaamistyöhön, jota Jehovan todistajat tekevät joka puolella maailmaa, ja siihen, miten Jehova auttaa heitä.

4. Yritämme tavoittaa kaikki ihmiset

Jehovan todistajat tekevät parhaansa voidakseen kertoa hyvää uutista kaikkialla. Katsokaa VIDEO ja keskustelkaa seuraavasta kysymyksestä:

  • Mitä ajattelet siitä, että Jehovan todistajat näkevät niin paljon vaivaa kertoakseen hyvää uutista?

Lukekaa Matteuksen 22:39 ja Roomalaiskirjeen 10:13–15 ja miettikää yhdessä seuraavia kysymyksiä:

  • Miten saarnaamistyö osoittaa, että rakastamme lähimmäisiämme?

  • Mitä Jehova ajattelee niistä, jotka kertovat hyvää uutista? (Ks. jae 15.)

 5. Olemme ”Jumalan työtovereita”

Monet kokemukset osoittavat, että Jehova ohjaa työtämme. Esimerkiksi Uudessa-Seelannissa Paul-niminen todistaja tapasi eräänä iltapäivänä talosta-taloon-työssä naisen, joka oli saman päivän aamuna rukoillut Jumalaa. Hän oli rukoillessaan käyttänyt Jumalan nimeä Jehova ja pyytänyt, että joku tulisi käymään hänen luonaan. ”Kolme tuntia myöhemmin minä ilmestyin hänen ovelleen”, Paul kertoo.

Lukekaa 1. Korinttilaiskirjeen 3:9 ja miettikää yhdessä seuraavaa kysymystä:

  • Miten edellä kerrotun kaltaiset kokemukset osoittavat, että Jehova ohjaa saarnaamistyötä?

Lukekaa Apostolien tekojen 1:8 ja miettikää yhdessä seuraavaa kysymystä:

  • Miksi tarvitsemme Jehovan apua, jotta saarnaamistyö saadaan tehtyä?

Tiesitkö?

Jehovan todistajien viikkokokouksissa annetaan valmennusta saarnaamistyöhön. Jos olet jo ollut viikkokokouksessa, mitä mieltä olet siellä saatavasta opetuksesta?

6. Noudatamme Jumalan antamaa saarnaamiskäskyä

Ensimmäisellä vuosisadalla vastustajat yrittivät estää Jeesuksen seuraajia kertomasta hyvää uutista. Varhaiskristityt puolustivat oikeuttaan saarnata vetoamalla lakiin (Filippiläisille 1:7). Jehovan todistajat toimivat samoin nykyään. *

Lukekaa Apostolien tekojen 5:27–42 ja miettikää yhdessä seuraavaa kysymystä:

  • Miksi vastustus ei saa meitä lopettamaan hyvän uutisen kertomista? (Ks. jakeet 29, 38 ja 39.)

JOKU VOI KYSYÄ: ”Miksi Jehovan todistajat käyvät ihmisten ovilla?”

  • Mitä sinä vastaisit?

 TIIVISTELMÄ

Jeesus käski seuraajiaan kertomaan hyvää uutista kaikille kansoille. Jehova auttaa heitä tässä työssä.

Kertaus

  • Ketkä julistavat hyvää uutista maailmanlaajuisesti?

  • Miten saarnaamistyö osoittaa, että rakastamme lähimmäisiämme?

  • Uskotko, että hyvän uutisen kertominen voisi olla antoisaa työtä? Miksi?

Tavoite

TUTUSTU MYÖS NÄIHIN

Katso, miten Jehovan todistajat kertovat hyvää uutista suurissa kaupungeissa.

Julkista todistamista Pariisissa (5.11)

Miten Jehovan todistajat ovat pyrkineet tavoittamaan pakolaisia?

Hengellistä huolenpitoa pakolaisleirillä (5.59)

Katso, miten antoisaa elämä voi olla, kun sen käyttää hyvän uutisen kertomiseen.

Tein oikean valinnan (6.29)

Mitkä merkittävät oikeusvoitot ovat edistäneet saarnaamistyötä?

”Valtakunnan saarnaajat hakevat oikeutta” (Jumalan valtakunta hallitsee! luku 13)

^ kpl 28 Valtuutus kertoa hyvää uutista on saatu Jumalalta. Siksi Jehovan todistajat eivät tarvitse siihen viranomaisten lupaa.