Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 OPPIJAKSO 20

Miten seurakunta on organisoitu?

Miten seurakunta on organisoitu?

Jehova on järjestyksen Jumala (1. Korinttilaisille 14:33). Siksi on johdonmukaista odottaa, että myös hänen palvelijoidensa keskuudessa vallitsee järjestys. Miten kristillinen seurakunta on organisoitu? Miten me voimme osaltamme vaikuttaa siihen, että se toimii hyvin?

1. Kuka johtaa seurakuntaa?

”Kristus on seurakunnan pää.” (Efesolaisille 5:23.) Hän valvoo taivaasta käsin Jehovan palvelijoiden maailmanlaajuista toimintaa. Jeesus on nimittänyt ”uskollisen ja ymmärtäväisen orjan”. Se on kokeneiden vanhinten muodostama ryhmä, jota sanotaan myös hallintoelimeksi. (Lue Matteuksen 24:45–47.) Hallintoelin ohjaa maailmanlaajuista seurakuntaa, aivan kuten Jerusalemissa toimivat apostolit ja vanhimmat tekivät ensimmäisellä vuosisadalla (Apostolien teot 15:2). Nämä miehet eivät kuitenkaan ole järjestömme johtajia. He tutkivat Raamattua saadakseen selville, mitä Jehova haluaa heidän tekevän, ja noudattavat Jeesuksen ohjausta.

2. Keitä vanhimmat ovat, ja mitä he tekevät?

Seurakuntien vanhimmat ovat kokeneita kristittyjä miehiä, jotka antavat Raamattuun perustuvaa opetusta ja auttavat ja rohkaisevat seurakuntaan kuuluvia. He eivät saa työstään palkkaa. He noudattavat Raamatun kehotusta: ”Palvelkaa valvojina Jumalan edessä, älkää pakosta vaan halukkaasti, älkää saadaksenne ahneesti voittoa vaan alttiisti.” (1. Pietarin kirje 5:1, 2.) Vanhinten apuna on avustavia palvelijoita, joista voi aikanaan tulla päteviä toimimaan itsekin vanhimpina.

Hallintoelin nimittää joitain vanhimpia kierrosvalvojiksi. He vierailevat seurakunnissa ja antavat neuvoja ja rohkaisua. He nimittävät vanhimmat ja avustavat palvelijat, joiden täytyy täyttää Raamatussa esitetyt pätevyysvaatimukset (1. Timoteukselle 3:1–10, 12; Titukselle 1:5–9).

3. Mitä jokainen seurakuntaan kuuluva voi tehdä?

Kaikki seurakuntaan kuuluvat ”ylistävät – – Jehovan nimeä” osallistumalla seurakunnan kokouksiin ja kertomalla hyvää uutista siinä määrin kuin heidän olosuhteensa sallivat. (Lue psalmi 148:12, 13.)

 TUTKI TARKEMMIN

Ota selvää siitä, millainen johtaja Jeesus on, miten vanhimmat yrittävät jäljitellä hänen esimerkkiään ja miten me voimme olla yhteistoiminnassa Jeesuksen ja vanhinten kanssa.

4. Jeesus on lempeä johtaja

Jeesus esittää meille vetoavan kutsun. Lukekaa Matteuksen 11:28–30 ja miettikää yhdessä seuraavaa kysymystä:

 • Millainen johtaja Jeesus on?

Miten vanhimmat jäljittelevät Jeesuksen esimerkkiä? Katsokaa VIDEO.

Raamatussa kerrotaan selvästi, miten vanhinten tulisi huolehtia tehtävästään.

Lukekaa Jesajan 32:2 ja 1. Pietarin kirjeen 5:1–3 ja keskustelkaa seuraavista kysymyksistä:

 • Miltä sinusta tuntuu tietää, että vanhimmat haluavat Jeesuksen tavoin olla toisten tukena?

 • Millä muilla tavoilla vanhimmat jäljittelevät Jeesusta?

5. Vanhimmat opettavat esimerkillään

Miten Jeesus haluaa vanhinten suhtautuvan tehtäväänsä? Katsokaa VIDEO.

Jeesus antoi selvät ohjeet niille, jotka ottavat johdon seurakunnassa. Lukekaa Matteuksen 23:8–12 ja miettikää yhdessä seuraavia kysymyksiä:

 • Mitkä ohjeet Raamatussa annetaan vanhimmille? Mitä ajattelet, noudattavatko uskonnolliset johtajat yleensä näitä ohjeita?

 1. Vanhimmat huolehtivat omasta ja perheensä hengellisyydestä.

 2. Vanhimmat välittävät kaikista seurakuntaan kuuluvista.

 3.   Vanhimmat tekevät saarnaamistyötä säännöllisesti.

 4. Vanhimmat ovat opettajia, mutta he osallistuvat myös siivoukseen ja muihin käytännön töihin.

6. Yhteistyö vanhinten kanssa

Raamatussa kerrotaan, miksi on tärkeää olla yhteistyössä vanhinten kanssa. Lukekaa Heprealaiskirjeen 13:17 ja miettikää yhdessä seuraavia kysymyksiä:

 • Miksi Raamattu kehottaa meitä olemaan tottelevaisia niille, jotka ottavat johdon seurakunnassa? Miltä tämä ajatus tuntuu sinusta?

Lukekaa Luukkaan 16:10 ja miettikää yhdessä seuraavaa kysymystä:

 • Miksi on tärkeää olla yhteistyössä vanhinten kanssa pieniltäkin tuntuvissa asioissa?

JOKU VOI SANOA: ”Jumalaa voi palvella ilman että kuuluu mihinkään seurakuntaan.”

 • Mitä hyötyä mielestäsi on siitä, että palvelee Jumalaa seurakunnan yhteydessä?

 TIIVISTELMÄ

Jeesus on seurakunnan pää. Hänen alaisuudessaan palvelevat vanhimmat ovat tukenamme ja näyttävät meille hyvää esimerkkiä, ja siksi haluamme olla yhteistyössä heidän kanssaan.

Kertaus

 • Kuka on seurakunnan pää?

 • Miten vanhimmat auttavat seurakuntaa?

 • Mitä jokainen seurakuntaan kuuluva voi tehdä?

Tavoite

TUTUSTU MYÖS NÄIHIN

Katso, miten hallintoelin ja muut vanhimmat huolehtivat kristilliseen seurakuntaan kuuluvista.

Veljiä vahvistetaan kiellon alaisuudessa (4.22)

Tutustu kierrosvalvojien työhön.

Kierrostyössä Brasilian rannikolla (4.51)

Lue, mitä vanhimmat tekevät rohkaistakseen seurakuntaan kuuluvia.

”Kristityt vanhimmat – työtovereita meidän iloksemme” (Vartiotorni 15.1.2013)