Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 OPPIJAKSO 17

Millainen Jeesus on?

Millainen Jeesus on?

Kun saamme tietää, mitä Jeesus sanoi ja teki maan päällä, huomaamme, että hänellä on monia ihailtavia ominaisuuksia, jotka lähentävät meitä häneen ja hänen Isäänsä Jehovaan. Tässä oppijaksossa tutustumme tarkemmin Jeesuksen persoonallisuuteen ja siihen, miten voimme jäljitellä häntä.

1. Millä tavoilla Jeesus muistuttaa Isäänsä?

Jeesus on ollut Isänsä kanssa miljardeja vuosia ja ottanut hänestä mallia. Siksi hän ajattelee, tuntee ja toimii samalla tavalla kuin Isänsä. (Lue Johanneksen 5:19.) Jeesus muistuttaa Isäänsä niin täydellisesti, että hän sanoi: ”Se joka on nähnyt minut, on nähnyt myös Isän.” (Johannes 14:9.) Kun tutustumme Jeesuksen persoonallisuuteen, opimme tuntemaan paremmin myös Jehovan. Esimerkiksi se, miten myötätuntoisesti Jeesus suhtautui ihmisiin, osoittaa, millaisia tunteita Jehovalla on sinua kohtaan.

2. Miten Jeesus on osoittanut, että hän rakastaa Jehovaa?

Jeesus sanoi: ”Jotta maailma tietäisi, että minä rakastan Isää, minä teen juuri niin kuin Isä on käskenyt minun tehdä.” (Johannes 14:31.) Kun Jeesus oli maan päällä, hän osoitti syvän rakkautensa Isäänsä kohtaan tekemällä aina hänen tahtonsa, silloinkin kun se oli vaikeaa. Jeesus myös puhui mielellään Isästään ja halusi auttaa toisia tulemaan hänen ystävikseen (Johannes 14:23).

3. Miten Jeesus on osoittanut, että hän rakastaa ihmisiä?

Raamattu sanoo, että Jeesus on ”erityisen kiintynyt ihmisiin” (Sananlaskut 8:31). Hän osoitti rakkautensa rohkaisemalla ihmisiä ja auttamalla heitä epäitsekkäästi. Hänen tekemänsä ihmeet kertoivat paitsi hänen voimastaan myös hänen myötätunnostaan (Markus 1:40–42). Hän kohteli kaikkia ystävällisesti ja puolueettomasti. Hänen sanansa lohduttivat ja antoivat toivoa kaikille nöyrille ihmisille, jotka kuuntelivat häntä. Jeesus rakastaa ihmiskuntaa niin paljon, että hän oli halukas jopa kärsimään ja kuolemaan sen puolesta. Erityisen paljon hän rakastaa niitä, jotka noudattavat hänen opetuksiaan. (Lue Johanneksen 15:13, 14.)

 TUTKI TARKEMMIN

Tutustu tarkemmin Jeesuksen persoonallisuuteen ja mieti, miten voit jäljitellä hänen rakkauttaan ja anteliaisuuttaan.

4. Jeesus rakastaa Isäänsä

Jeesus näytti esimerkkiä siitä, miten osoittaa rakkautta Jumalaa kohtaan. Lukekaa Luukkaan 6:12 ja Johanneksen 15:10 ja 17:26. Miettikää jokaisen raamatunkohdan jälkeen seuraavaa kysymystä:

 • Miten me voimme osoittaa, että rakastamme Jehovaa?

Jeesus rakasti taivaallista Isäänsä ja puhui hänelle usein rukouksessa.

5. Jeesus välittää niistä, jotka tarvitsevat apua

Jeesus asetti aina toisten tarpeet omiensa edelle. Väsyneenäkin hän käytti aikaansa ja voimiaan toisten auttamiseen. Lukekaa Markuksen 6:30–44 ja miettikää yhdessä seuraavia kysymyksiä:

 • Miten Jeesus tässä kertomuksessa osoitti olevansa kiinnostunut toisten hyvinvoinnista? (Ks. jakeet 31, 34, 41 ja 42.)

 • Mikä sai Jeesuksen auttamaan ihmisiä? (Ks. jae 34.)

 • Koska Jeesus on Isänsä kaltainen, mitä tämä kaikki kertoo sinulle Jehovasta?

 • Millä tavoilla voimme jäljitellä Jeesuksen myötätuntoa?

 6. Jeesus on antelias

Jeesus oli antelias, vaikka hänellä ei ollut paljon omaisuutta, ja hän kehottaa meitäkin olemaan anteliaita. Lukekaa Apostolien tekojen 20:35 ja miettikää yhdessä seuraavaa kysymystä:

 • Mikä Jeesuksen mukaan tekee onnelliseksi?

Katsokaa VIDEO ja miettikää yhdessä seuraavaa kysymystä:

 • Miten voimme olla anteliaita, vaikka emme olisi varakkaita?

Tiesitkö?

Raamattu opettaa rukoilemaan Jehovaa Jeesuksen nimessä. (Lue Johanneksen 16:23, 24.) Kun teemme niin, osoitamme, että olemme kiitollisia siitä, mitä Jeesus on tehnyt auttaakseen meitä tulemaan Jehovan ystäviksi.

JOKU VOI SANOA: ”Jumala ei välitä ihmisistä.”

 • Miten Jeesus osoitti maan päällä ollessaan, että Jehova välittää meistä?

 TIIVISTELMÄ

Jeesus rakastaa Jehovaa ja meitä ihmisiä. Jeesus on Isänsä kaltainen, joten mitä paremmin opit tuntemaan Jeesuksen, sitä paremmin opit tuntemaan myös hänen Isänsä.

Kertaus

 • Miten voimme Jeesuksen tavoin osoittaa, että rakastamme Jehovaa?

 • Miten voimme Jeesuksen tavoin osoittaa, että rakastamme ihmisiä?

 • Mikä Jeesuksen persoonallisuudessa vetoaa sinuun eniten?

Tavoite

TUTUSTU MYÖS NÄIHIN

Tutustu joihinkin Jeesuksen ominaisuuksiin, joita voimme jäljitellä.

”Jäljittele Jeesusta ja ole...” (Jeesus – tie, totuus ja elämä, s. 317)

Lue lisää siitä, miksi meidän pitäisi rukoilla Jeesuksen nimessä.

”Miksi rukoilla Jeesuksen nimessä?” (Vartiotorni 1.2.2008)

Kertooko Raamattu mitään Jeesuksen ulkonäöstä?

”Miltä Jeesus näytti?” (nettiartikkeli)

Mitä voidaan oppia siitä, miten Jeesus kohteli naisia?

”Kunnioitettuja ja arvostettuja Jumalan huolenpidossa” (Vartiotorni 1.9.2012)