Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 OPPIJAKSO 15

Kuka Jeesus on?

Kuka Jeesus on?

Jeesus on historian kuuluisimpia henkilöitä. Monet eivät kuitenkaan tiedä hänestä juuri muuta kuin nimen. Jeesuksesta on monia erilaisia näkemyksiä, mutta kuka hän todellisuudessa on? Mitä Raamattu sanoo hänestä?

1. Kuka Jeesus on?

Jeesus on voimakas henkiolento, ja hän asuu taivaassa. Jehova Jumala loi hänet ennen kuin hän loi mitään muuta, ja siksi häntä sanotaan ”koko luomakunnan esikoiseksi” (Kolossalaisille 1:15). Jeesusta sanotaan Raamatussa Jumalan ”ainosyntyiseksi Pojaksi”, koska hän on ainoa, jonka Jumala on itse suoranaisesti luonut (Johannes 3:16). Jeesus auttoi Isäänsä Jehovaa kaiken muun luomisessa ja oli läheisessä yhteistyössä hänen kanssaan. (Lue Sananlaskujen 8:30.) Jeesuksella on edelleen läheinen suhde Jehovaan. Hän toimii Jumalan edustajana ja välittää hänen viestejään ja ohjeitaan, ja siksi häntä sanotaan myös ”Sanaksi” (Johannes 1:14).

2. Miksi Jeesus tuli maan päälle?

Noin kaksituhatta vuotta sitten Jehova siirsi pyhän henkensä välityksellä Jeesuksen elämän taivaasta Maria-nimisen nuoren neitsyen kohtuun. Näin Jeesus syntyi ihmiseksi. (Lue Luukkaan 1:34, 35.) Jeesus oli luvattu Messias eli Kristus, joka pelastaisi ihmiskunnan. * Hän täytti kaikki Messiasta koskevat Raamatun ennustukset, ja sen ansiosta ihmisten oli mahdollista nähdä, että hän oli ”Kristus, elävän Jumalan Poika” (Matteus 16:16).

3. Missä Jeesus on nyt?

Sen jälkeen kun Jeesuksen elämä ihmisenä oli päättynyt, hänet herätettiin kuolleista henkiolennoksi ja hän palasi taivaaseen. Siellä ”Jumala korotti hänet ylempään asemaan” (Filippiläisille 2:9). Nyt Jeesuksella on korkea asema ja paljon valtaa. Ainoastaan Jehova on hänen yläpuolellaan.

 TUTKI TARKEMMIN

Perehdy tarkemmin siihen, kuka Jeesus on ja miksi meidän on tärkeää hankkia tietoa hänestä.

4. Jeesus ei ole Kaikkivaltias Jumala

Raamattu opettaa, että vaikka Jeesus on voimakas henkiolento taivaassa, hän on alamainen Jehovalle, joka on hänen Isänsä ja Jumalansa. Katsokaa VIDEO, jolla kerrotaan, mikä on Jeesuksen asema suhteessa kaikkivaltiaaseen Jumalaan.

Seuraavat raamatunkohdat auttavat ymmärtämään, mitä eroa Jehovalla ja Jeesuksella on. Lukekaa raamatunkohdat ja miettikää yhdessä niihin liittyviä kysymyksiä:

Lukekaa Luukkaan 1:30–32.

 • Mitä enkeli sanoi Jeesuksen ja Jehova Jumalan, ”Korkeimman”, välisestä suhteesta?

Lukekaa Matteuksen 3:16, 17.

 • Kun Jeesus kastettiin, mitä ääni taivaasta sanoi?

 • Mitä ajattelet, kenen ääni se oli?

Lukekaa Johanneksen 14:28.

 • Kumpi on vanhempi ja kummalla on enemmän valtaa: isällä vai pojalla?

 • Mitä Jeesus osoitti sillä, että hän sanoi Jehovaa Isäkseen?

Lukekaa Johanneksen 12:49.

 • Ajatteliko Jeesus, että hän ja hänen Isänsä ovat yksi ja sama persoona? Mitä sinä ajattelet?

 5. Mikä osoitti, että Jeesus on Messias?

Raamatussa on monia ennustuksia Messiaasta, jonka välityksellä Jumala pelastaisi ihmiset. Noiden ennustusten avulla Messias voitaisiin tunnistaa. Katsokaa VIDEO, jolla kerrotaan lyhyesti muutamista ennustuksista, jotka Jeesus täytti ollessaan maan päällä.

Lukekaa seuraavat Raamatun ennustukset ja miettikää yhdessä niihin liittyviä kysymyksiä:

Lukekaa Miikan 5:2, jossa kerrotaan, missä Messias syntyisi. *

 • Täyttikö Jeesuksen syntymä tämän ennustuksen? (Matteus 2:1)

Lukekaa psalmi 34:20 ja Sakarjan 12:10, joissa on Messiaan kuolemaan liittyviä ennustuksia.

 • Toteutuivatko nämä ennustukset? (Johannes 19:33–37)

 • Olisiko Jeesus sinun mielestäsi voinut vaikuttaa näiden ennustusten täyttymiseen?

 • Mitä ajattelet, mitä tämä todistaa Jeesuksesta?

6. Miten hyödymme siitä, että hankimme tietoa Jeesuksesta?

Raamattu osoittaa, että on tärkeää hankkia tietoa Jeesuksesta ja siitä, minkä tehtävän Jumala on antanut hänelle. Lukekaa Johanneksen 14:6 ja 17:3 ja miettikää yhdessä seuraavaa kysymystä:

 • Miksi on välttämätöntä hankkia tietoa Jeesuksesta?

Jeesus avasi ihmisille tien ystävyyteen Jehovan kanssa. Hän opetti totuuden Jehovasta, ja hänen kauttaan voimme saada ikuisen elämän.

JOKU VOI SANOA: ”Jehovan todistajat eivät usko Jeesukseen.”

 • Mitä sinä sanoisit?

 TIIVISTELMÄ

Jeesus on voimakas henkiolento. Hän on Jumalan Poika ja Messias.

Kertaus

 • Miksi Jeesusta sanotaan ”koko luomakunnan esikoiseksi”?

 • Mitä Jeesus teki ennen kuin hän tuli maan päälle?

 • Mistä voidaan tietää, että Jeesus on Messias?

Tavoite

TUTUSTU MYÖS NÄIHIN

Lue lisää siitä, millä perusteella voidaan tietää, että Jeesus oli luvattu Messias.

”Todistavatko Messiasta koskevat profetiat, että Jeesus oli Messias?” (nettiartikkeli)

Opettaako Raamattu, että Jumala tuli Jeesuksen isäksi samalla tavalla kuin ihmiset tulevat isäksi?

”Miksi Jeesusta sanotaan Jumalan Pojaksi?” (nettiartikkeli)

Lue, miksi voidaan sanoa, että kolminaisuusoppi ei perustu Raamattuun.

”Onko Jeesus Jumala?” (Vartiotorni 1.4.2009)

Mikä sai erään naisen muuttamaan käsityksensä Jeesuksesta?

”Juutalaisnainen kertoo miksi hän tarkisti uskonkäsityksiään” (Herätkää! toukokuu 2013)

^ kpl 7 Oppijaksoissa 26 ja 27 käsitellään sitä, miksi ihmiset tarvitsevat pelastajaa ja miten Jeesus pelastaa meidät.

^ kpl 30 Loppuviitteessä 2 käsitellään ennustusta, jossa kerrottiin, milloin Messias ilmaantuisi.