Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 OPPIJAKSO 14

Miten voimme palvoa Jumalaa tavalla jonka hän hyväksyy?

Miten voimme palvoa Jumalaa tavalla jonka hän hyväksyy?

Edellisestä oppijaksosta kävi ilmi, että Jumala ei hyväksy kaikkia uskontoja. On kuitenkin mahdollista palvoa häntä tavalla, joka tuo hänelle iloa. Raamattu kertoo, millaisen palvonnan eli uskonnon Jumala hyväksyy (Jaakobin kirje 1:27, alaviite).

1. Mihin uskontomme pitäisi perustua?

Uskontomme pitäisi perustua Jumalan sanaan Raamattuun. Jeesus sanoi Jumalalle: ”Sinun sanasi on totuus.” (Johannes 17:17.) Jotkin uskonnot sivuuttavat Raamatun sisältämän totuuden ja korvaavat sen ihmisten opetuksilla ja perinteillä. Jehova ei kuitenkaan hyväksy sitä, että hänen käskynsä jätetään huomiotta. (Lue Markuksen 7:9.) Toisaalta hän saa paljon iloa siitä, että pidämme kiinni Raamatun totuudesta ja noudatamme sen ohjeita.

2. Miten Jehovaa pitäisi palvoa?

Koska Jehova on Luojamme, hän ansaitsee sen, että rakastamme häntä ja palvomme ainoastaan häntä (Ilmestys 4:11). Meidän ei pidä käyttää palvonnassa kuvia, patsaita tai muita esineitä. (Lue Jesajan 42:8.)

Palvontamme täytyy olla ”pyhää” ja sellaista, että se ”miellyttää Jumalaa” (Roomalaisille 12:1). Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on elettävä hänen normiensa mukaan. Ne jotka rakastavat Jehovaa, kunnioittavat ja noudattavat esimerkiksi hänen avioliittoa koskevia normejaan. He myös karttavat vahingollisia tapoja, kuten tupakointia, huumeiden käyttöä ja liiallista alkoholinkäyttöä. *

3. Miksi meidän tulisi palvoa Jehovaa yhdessä toisten kanssa?

Viikoittain pidettävissä kokouksissa meillä on mahdollisuus ”ylistää Jehovaa – – seurakunnassa” (Psalmit 111:1, 2). Yksi tapa ylistää häntä on laulaa ylistyslauluja. (Lue psalmi 104:33.) Jehova toivoo, että käymme kokouksissa, koska hän rakastaa meitä ja tietää, että niissä saatava opetus auttaa meitä elämään onnellista elämää. Kokouksissa voimme rohkaista toisia ja saada rohkaisua myös itse.

 TUTKI TARKEMMIN

Ota selvää, miksi Jehova ei hyväksy kuvien käyttöä palvonnassa ja millä tavoilla voimme ylistää häntä.

4. Meidän ei tulisi käyttää palvonnassa kuvia

Mistä tiedämme, että Jumala ei halua meidän käyttävän palvonnassa kuvia? Katsokaa VIDEO ja miettikää yhdessä seuraavaa kysymystä:

 • Mitä tapahtui, kun jotkut Jumalan palvelijat yrittivät Raamatun aikoina palvoa Jumalaa patsaan välityksellä?

Jotkut käyttävät palvonnassa kuvia, koska he ajattelevat pääsevänsä siten lähemmäs Jumalaa. Onko siitä todellisuudessa apua? Vai voisiko vaikutus olla jopa päinvastainen? Lukekaa 2. Mooseksen kirjan 20:4–6 ja psalmi 106:35, 36 ja keskustelkaa seuraavista kysymyksistä:

 • Mitä kuvia tai esineitä sinä olet nähnyt ihmisten käyttävän palvonnassaan?

 • Mitä mieltä Jehova on kuvien käytöstä?

 • Mitä sinä ajattelet kuvien käytöstä?

5. Miten se, että palvomme vain Jehovaa, hyödyttää meitä?

Se, että palvoo Jehovaa hänen hyväksymällään tavalla, auttaa vapautumaan vääristä uskonnollisista käsityksistä. Miten? Katsokaa VIDEO.

Lukekaa psalmi 91:14 ja miettikää yhdessä seuraavaa kysymystä:

 • Mitä Jehova lupaa meille, jos osoitamme rakkautemme häntä kohtaan palvomalla vain häntä?

 6. Palvomme Jumalaa seurakunnan kokouksissa

Voimme ylistää Jehovaa ja rohkaista toisiamme, kun laulamme ja vastaamme kokouksissa. Lukekaa psalmi 22:22 ja keskustelkaa seuraavista kysymyksistä:

 • Onko sinusta ollut mukava kuulla toisten vastauksia kokouksissa?

 • Haluaisitko sinä valmistautua vastaamaan kokouksessa?

7. Jehova on iloinen siitä, että kerromme oppimistamme asioista toisille

Raamatun totuuksista voi kertoa toisille monissa eri tilanteissa. Lukekaa psalmi 9:1 ja 34:1 ja keskustelkaa seuraavasta kysymyksestä:

 • Mitä sellaista olet oppinut Raamatusta, mistä haluaisit kertoa jollekin toiselle?

JOKU VOI SANOA: ”Ei sillä ole väliä, miten Jumalaa palvoo, kunhan ei tee kenellekään pahaa.”

 • Mitä mieltä sinä olet?

 TIIVISTELMÄ

Teemme Jehovan iloiseksi, kun palvomme vain häntä, ylistämme häntä seurakunnan kokouksissa ja kerromme muille siitä, mitä olemme oppineet.

Kertaus

 • Mistä voi tietää, millaisen palvonnan Jumala hyväksyy?

 • Miksi meidän tulee palvoa ainoastaan Jehovaa?

 • Miksi meidän tulisi palvoa Jehovaa yhdessä toisten kanssa?

Tavoite

TUTUSTU MYÖS NÄIHIN

Lue kertomus ”En ole enää epäjumalien orja”, jossa eräs nainen kertoo, miten hän pääsi eroon epäjumalien palvonnasta.

”Raamattu voi muuttaa elämän” (Vartiotorni 1.7.2011)

Ota selvää, miten voit saada rohkeutta vastata kokouksessa.

”Ylistä Jehovaa seurakunnassa” (Vartiotorni tammikuu 2019)

Katso, miten eräs nuori mies hyötyi kokouksista, vaikka niissä käyminen oli hänelle vaikeaa.

Jehova huolehtii minusta (3.07)

Monet liittävät ristin kristillisyyteen. Onko oikein käyttää sitä palvonnassa?

”Miksi Jehovan todistajat eivät käytä palvonnassaan ristiä?” (nettiartikkeli)

^ kpl 8 Näitä aiheita käsitellään myöhemmissä oppijaksoissa.