Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 OPPIJAKSO 13

Miten uskonnot ovat antaneet Jumalasta väärän kuvan?

Miten uskonnot ovat antaneet Jumalasta väärän kuvan?

Jumala on rakkaus. Miksi sitten uskonnot, jotka sanovat edustavansa Jumalaa, ovat tehneet niin paljon pahaa? Yksinkertaisesti sanottuna tällaiset uskonnot ovat vääriä uskontoja. Ne ovat antaneet Jumalasta valheellisen kuvan opetuksillaan ja teoillaan. Mitä Jumala ajattelee siitä? Mitä hän tulee tekemään asialle?

1. Miten uskonnot ovat antaneet Jumalasta väärän kuvan opetuksillaan?

Väärät uskonnot ovat ”vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen” (Roomalaisille 1:25). Useimmat uskonnot eivät esimerkiksi opeta kannattajilleen Jumalan nimeä, vaikka Raamatun mukaan sitä tulee käyttää (Roomalaisille 10:13, 14). Kun tapahtuu jotain järkyttävää, jotkut uskonnolliset johtajat sanovat, että se oli Jumalan tahto. Se ei kuitenkaan ole totta. Jumala ei koskaan aiheuta mitään pahaa. (Lue Jaakobin kirjeen 1:13.) Tämänkaltaiset valheet ovat etäännyttäneet ihmiset Jumalasta.

2. Miten uskonnot ovat antaneet Jumalasta väärän kuvan teoillaan?

Väärät uskonnot eivät kohtele ihmisiä siten kuin Jehova haluaa. Raamatun mukaan niiden synnit ovat ”kasaantuneet aina taivaaseen asti” (Ilmestys 18:5). Uskonnot ovat läpi vuosisatojen sekaantuneet politiikkaan, tukeneet sotia ja aiheuttaneet tai hyväksyneet lukemattomien ihmisten tappamisen. Jotkut uskonnolliset johtajat elävät ylellistä elämää ja jopa vaativat ihmisiltä rahaa. Kaikki tämä osoittaa, että he eivät todellisuudessa tunne Jumalaa, puhumattakaan siitä, että heillä olisi oikeus edustaa häntä. (Lue 1. Johanneksen kirjeen 4:8.)

3. Mitä mieltä Jumala on väärästä uskonnosta?

Jos se, mitä uskonnot ovat tehneet, herättää sinussa suuttumusta, miltä luulet Jehovasta tuntuvan? Hän rakastaa ihmisiä, mutta hän ei hyväksy uskonnollisia johtajia, jotka antavat hänestä valheellisen kuvan ja kohtelevat ihmisiä huonosti. Hän lupaa, että väärä uskonto tuhotaan ”eikä sitä enää ole” (Ilmestys 18:21). Pian Jumala tekee lopun kaikista vääristä uskonnoista (Ilmestys 18:8).

 TUTKI TARKEMMIN

Opi lisää siitä, mitä Jumala ajattelee vääristä uskonnoista. Ota selvää, mitä pahaa ne ovat tehneet, mutta miksi sinun kannattaa siitä huolimatta hankkia tietoa Jehovasta.

4. Jumala ei hyväksy kaikkia uskontoja

Monien mielestä uskonnot ovat vain eri teitä, jotka vievät Jumalan luo. Onko se totta? Lukekaa Matteuksen 7:13, 14 ja miettikää yhdessä seuraavaa kysymystä:

 • Miten Raamatussa kuvaillaan tietä, joka vie elämään?

Katsokaa VIDEO ja miettikää yhdessä seuraavaa kysymystä:

 • Sanooko Raamattu, että on monia Jumalan hyväksymiä uskontoja?

5. Väärät uskonnot eivät jäljittele Jumalan rakkautta

Uskonnot ovat esittäneet Jumalan väärässä valossa monin eri tavoin. Yksi paljonpuhuva esimerkki on niiden sekaantuminen sotiin. Katsokaa VIDEO ja miettikää yhdessä seuraavia kysymyksiä:

 • Millaisen kannan monet kirkot ottivat toisen maailmansodan aikana?

 • Mitä sinä ajattelet niiden toiminnasta?

Lukekaa Johanneksen 13:34, 35 ja 17:16. Keskustelkaa sitten seuraavista kysymyksistä:

 • Miltä ajattelet Jehovasta tuntuvan, kun uskonnot ovat mukana sodissa?

 • Uskonnot ovat syyllistyneet monenlaiseen pahaan. Tuleeko mieleesi esimerkkejä siitä, miten ne ovat epäonnistuneet Jumalan rakkauden jäljittelemisessä?

Väärät uskonnot eivät ole jäljitelleet Jumalan rakkautta.

 6. Jumala haluaa, että ihmiset pääsevät vapaaksi väärästä uskonnosta

Lukekaa Ilmestyksen 18:4 * ja keskustelkaa seuraavasta kysymyksestä:

 • Miltä sinusta tuntuu tietää, että Jumala haluaa auttaa niitä, joita väärä uskonto on johtanut harhaan?

7. Jatka tiedon hankkimista Jumalasta

Pitäisikö sen, mitä uskonnot ovat tehneet, vaikuttaa siihen, mitä sinä ajattelet Jumalasta? Kuvitellaan, että perheessä on poika, joka ei välitä isänsä viisaista neuvoista. Hän lähtee kotoa ja alkaa viettää huonoa elämää. Isä ei hyväksy sitä, mitä poika tekee. Miksi olisi epäoikeudenmukaista syyttää isää siitä, miten poika elää?

 • Olisiko oikein syyttää Jehovaa siitä, mitä väärät uskonnot ovat tehneet? Olisiko viisasta lakata hankkimasta tietoa hänestä sen vuoksi?

JOKU VOI SANOA: ”En ole kiinnostunut Jumalasta ja uskonnosta. Uskonnon nimissä on tehty niin paljon pahaa.”

 • Mitä sinä ajattelet?

 • Miksi väärien uskontojen ei pitäisi vaikuttaa näkemykseemme Jehovasta?

 TIIVISTELMÄ

Uskonnot ovat antaneet Jumalasta valheellisen kuvan opetuksillaan ja teoillaan. Jumala tulee hävittämään kaikki väärät uskonnot.

Kertaus

 • Mitä sinä ajattelet siitä, mitä väärät uskonnot ovat opettaneet ja tehneet?

 • Mitä mieltä Jehova on vääristä uskonnoista?

 • Mitä Jehova tulee tekemään väärille uskonnoille?

Tavoite

TUTUSTU MYÖS NÄIHIN

Lue, mistä kahdesta syystä useimmat uskonnot eivät miellytä Jumalaa.

”Ovatko kaikki uskonnot oikeassa? Johtavatko ne kaikki Jumalan luo?” (nettiartikkeli)

Haluaako Jehova, että palvomme häntä yhdessä toisten kanssa?

”Onko välttämätöntä kuulua johonkin uskontokuntaan?” (nettiartikkeli)

Erästä pappia vaivasivat jotkin hänen kirkkoonsa liittyvät asiat. Hän ei kuitenkaan kääntänyt selkäänsä Jumalalle.

”Miksi eräs pappi jätti kirkkonsa?” (Herätkää! helmikuu 2015)

Lue, mitkä kolme yleistä opetusta ovat antaneet Jumalasta etäisen ja jopa julman kuvan ja miksi ne ovat valheita.

”Valheita jotka estävät rakastamasta Jumalaa” (Vartiotorni 1.11.2013)

^ kpl 27 Loppuviitteessä 1 kerrotaan, miksi väärää uskontoa sanotaan Ilmestyskirjassa naiseksi, jonka nimi on Suuri Babylon.