Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 OPPIJAKSO 09

Puhu Jumalalle rukouksessa

Puhu Jumalalle rukouksessa

Kaipaatko joskus hyviä elämänohjeita? Onko sinulla tärkeitä kysymyksiä, joihin haluaisit saada vastauksen? Tarvitsetko toisinaan lohdutusta? Haluaisitko päästä lähemmäs Jehovaa? Rukous voi auttaa sinua kaikessa tässä. Mutta miten meidän pitäisi rukoilla? Kuunteleeko Jumala kaikkia rukouksia? Miten voit varmistua siitä, että Jumala kuulee sinun rukouksesi?

1. Ketä meidän pitäisi rukoilla, ja mitä voimme rukoilla?

Jeesus opetti, että meidän pitäisi rukoilla vain taivaallista Isäämme Jehovaa. Jeesuskin rukoili häntä. Hän sanoi: ”Teidän täytyy siis rukoilla näin: ’Meidän Isämme, joka olet taivaassa...’” (Matteus 6:9.) Kun rukoilemme Jehovaa, vahvistamme ystävyyttämme hänen kanssaan.

Voimme puhua Jehovalle oikeastaan mistä asiasta tahansa. Rukousten täytyy tietenkin olla hänen tahtonsa mukaisia, jotta hän vastaa meille. ”Jumala kuulee meitä, mitä tahansa pyydämmekin hänen tahtonsa mukaan.” (1. Johanneksen kirje 5:14.) Jeesus kertoi esimerkkejä siitä, millaisia asioita voimme rukoilla. (Lue Matteuksen 6:9–13.) Sen lisäksi että puhumme Jumalalle omista huolistamme, haluamme muistaa kiittää häntä siitä, mitä hän on tehnyt hyväksemme, ja pyytää häntä auttamaan myös toisia.

2. Miten meidän tulisi rukoilla?

Raamattu kannustaa meitä ”vuodattamaan hänelle [Jumalalle] sydämemme” (Psalmit 62:8). Rukoustemme täytyy olla vilpittömiä, ja niiden täytyy tulla sydämestä. Voimme rukoilla ääneen tai hiljaa mielessämme, missä ja milloin vain. Jehova ei vaadi meitä rukoilemaan missään tietyssä asennossa. Tärkeintä on, että olemme kunnioittavia häntä kohtaan.

3. Miten Jumala vastaa rukouksiimme?

Jumala vastaa rukouksiin eri tavoin. Hän on antanut sanansa Raamatun, josta voimme löytää vastaukset moniin kysymyksiimme. Raamatun lukeminen voi ”tehdä kokemattomasta viisaan”. (Psalmit 19:7; lue Jaakobin kirjeen 1:5.) Jumala voi myös antaa meille mielenrauhan, kun meillä on vaikeaa. Lisäksi hän voi saada jonkun palvelijoistaan tulemaan avuksemme, kun olemme avun tarpeessa.

 TUTKI TARKEMMIN

Ota selvää, millaisia rukouksia Jumala kuuntelee ja miten rukoileminen voi auttaa sinua.

4. Rukousten täytyy täyttää tietyt ehdot

Mikä ratkaisee, kuunteleeko Jumala rukouksiamme vai ei? Katsokaa VIDEO.

Jehova haluaa, että rukoilemme häntä. Lukekaa psalmi 65:2 ja miettikää yhdessä seuraavia kysymyksiä:

 • Uskotko, että Jehova haluaa sinun rukoilevan häntä? Miksi ajattelet niin?

Jos haluamme, että Jumala kuulee rukouksemme, meidän täytyy pyrkiä elämään hänen ohjeidensa mukaan. Lukekaa Miikan 3:4 ja 1. Pietarin kirjeen 3:12 ja miettikää yhdessä seuraavaa kysymystä:

 • Miten voimme varmistua siitä, että Jumala kuuntelee meitä?

Sodassa molemmat osapuolet voivat rukoilla voittoa. Onko järkevää odottaa, että Jumala vastaa tällaisiin rukouksiin?

5. Rukousten pitäisi tulla sydämestä

Monia on opetettu toistamaan tiettyjä rukouksia sanasta sanaan. Mitä Jumala ajattelee tällaisista rukouksista? Lukekaa Matteuksen 6:7 ja miettikää yhdessä seuraavaa kysymystä:

 • Miten voi välttää sen, että ”hokee samoja asioita”, kun rukoilee?

Voisit joka päivä miettiä, mitä hyvää sinulle on tapahtunut sinä päivänä, ja kiittää Jehovaa siitä. Kun teet näin viikon ajan, olet viikon lopussa puhunut hänelle seitsemästä asiasta toistamatta itseäsi.

Isä toivoo, että lapsi kertoo avoimesti, miltä hänestä tuntuu. Jehovakin haluaa, että me puhumme hänelle avoimesti.

 6. Rukous on lahja Jumalalta

Miten rukoileminen voi antaa meille voimaa, varsinkin silloin kun elämässä on vaikeaa? Katsokaa VIDEO.

Raamatussa luvataan, että rukoileminen voi auttaa meitä saamaan mielenrauhan. Lukekaa Filippiläiskirjeen 4:6, 7 ja miettikää yhdessä seuraavia kysymyksiä:

 • Vaikka ongelmamme eivät poistuisikaan, kun rukoilemme, mitä apua rukoilemisesta on?

 • Mistä sinä haluaisit puhua Jumalalle rukouksessa?

Tiesitkö?

Sana ”aamen” merkitsee ’olkoon niin’ tai ’varmasti’. Rukouksen lopussa on sanottu ”aamen” Raamatun ajoista asti (1. Aikakirja 16:36).

7. Varaa aikaa rukoilemiseen

Joskus meillä voi olla niin kiire, että unohdamme rukoilla. Miten tärkeää rukoileminen oli Jeesukselle? Lukekaa Matteuksen 14:23 ja Markuksen 1:35 ja miettikää yhdessä seuraavia kysymyksiä:

 • Mitä Jeesus teki, jotta hänellä olisi ollut aikaa rukoilla?

 • Mistä sinä voisit löytää aikaa rukoilemiseen?

JOKU VOI SANOA: ”Rukous on vain keino parantaa omaa oloa.”

 • Mitä sinä vastaisit?

 TIIVISTELMÄ

Kun rukoilemme, voimme päästä lähemmäs Jumalaa. Lisäksi voimme saada mielenrauhan ja voimaa, niin että voimme toimia Jumalaa miellyttävällä tavalla.

Kertaus

 • Ketä meidän pitäisi rukoilla?

 • Miten meidän pitäisi rukoilla?

 • Mitä apua rukouksesta on?

Tavoite

TUTUSTU MYÖS NÄIHIN

Lue vastaukset moniin rukousta koskeviin kysymyksiin.

”Seitsemän tärkeää seikkaa rukouksesta” (Vartiotorni 1.10.2010)

Ota selvää, miksi on tärkeää rukoilla ja miten rukousten laatua voi parantaa.

”Miksi minun pitäisi rukoilla?” (nettiartikkeli)

Mitä Raamattu sanoo siitä, ketä meidän pitäisi rukoilla?

”Tulisiko minun rukoilla pyhimyksiä?” (nettiartikkeli)

Onko sillä väliä, missä ja milloin rukoilee? Katso musiikkivideo.

Rukoile milloin vain (1.22)