Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 OPPIJAKSO 07

Millainen Jehova on?

Millainen Jehova on?

Mitä tulee mieleesi, kun ajattelet Jehovaa? Ehkä tunnet syvää kunnioitusta häntä kohtaan, mutta samalla hän voi tuntua yhtä etäiseltä kuin tähdet kaukana avaruudessa. Vai onko hän sinulle mahtava mutta persoonaton voima, ikään kuin ukkosmyrsky? Millainen Jehova oikeastaan on? Raamatussa kerrotaan, millaisia ominaisuuksia hänellä on ja miten hän suhtautuu meihin.

1. Miksi emme voi nähdä Jumalaa?

”Jumala on henki.” (Johannes 4:24.) Hänellä ei ole samanlaista fyysistä ruumista kuin meillä. Hän on henkiolento, ja hän asuu taivaassa, paikassa, jota emme voi nähdä.

2. Millaisia ominaisuuksia Jehovalla on?

Vaikka emme voi nähdä Jehovaa, hän on todellinen persoona, jolla on hienoja ominaisuuksia, ja hänestä voi tulla meille läheinen. Raamatussa sanotaan: ”Jehova rakastaa oikeutta, eikä hän hylkää hänelle uskollisia.” (Psalmit 37:28.) Lisäksi ”Jehovan kiintymys on hyvin hellää” ja ”hän on armollinen”, varsinkin niitä kohtaan, jotka joutuvat kärsimään (Jaakobin kirje 5:11). ”Jehova on lähellä niitä, joiden sydän on särkynyt, hän pelastaa ne, joiden mieli on maassa.” (Psalmit 34:18, alaviite.) Tiesitkö myös, että se, mitä teemme, voi vaikuttaa Jehovan tunteisiin? Ihminen, joka toimii tahallaan väärin, tuottaa hänelle pettymyksen ja aiheuttaa hänelle surua (Psalmit 78:40, 41). Toisaalta ihminen, joka yrittää toimia oikein, tuo hänelle iloa. (Lue Sananlaskujen 27:11.)

3. Miten Jehova osoittaa, että hän rakastaa meitä?

Jehovan huomattavin ominaisuus on rakkaus. Raamatussa jopa sanotaan, että ”Jumala on rakkaus” (1. Johanneksen kirje 4:8). Jehovan rakkaus ilmenee paitsi siitä, mitä hänestä kerrotaan Raamatussa, myös siitä, mitä hän on luonut. (Lue Apostolien tekojen 14:17.) Mieti esimerkiksi sitä, miten meidät on tehty. Hän on antanut meille kyvyn nähdä värejä, kuulla musiikkia ja maistaa erilaisia makuja. Hän haluaa meidän nauttivan elämästä.

 TUTKI TARKEMMIN

Ota tarkemmin selvää siitä, minkä välityksellä Jehova tekee monia ihmeellisiä asioita, ja tutustu lähemmin hänen hienoihin ominaisuuksiinsa.

4. Pyhä henki – Jumalan aktiivinen voima

Aivan kuten me teemme työtä käsillämme, Jehova tekee asioita pyhän henkensä välityksellä. Raamattu osoittaa, että pyhä henki ei ole persoona vaan voima, jota Jumala käyttää tahtonsa toteuttamiseen. Lukekaa Luukkaan 11:13 ja Apostolien tekojen 2:17 ja keskustelkaa seuraavista kysymyksistä:

 • Jumala ”vuodattaa henkeään” niiden päälle, jotka pyytävät sitä häneltä. Onko pyhä henki siis sinun mielestäsi persoona vai voima, jota Jumala käyttää? Miksi ajattelet niin?

Jehova saa pyhän henkensä välityksellä aikaan hämmästyttäviä asioita. Lukekaa psalmi 33:6 ja 2. Pietarin kirjeen 1:20, 21 ja miettikää yhdessä seuraavaa kysymystä:

 • Esimerkiksi millä tavoilla Jehova on käyttänyt pyhää henkeään?

5. Jehovalla on hienoja ominaisuuksia

Mooses oli palvellut Jumalaa uskollisesti jo pitkään, mutta silti hän halusi oppia tuntemaan hänet paremmin. Mooses sanoi Jumalalle: ”Autathan minua tuntemaan tiesi, niin että tuntisin sinut.” (2. Mooseksen kirja 33:13.) Vastaukseksi Jehova kuvaili Moosekselle sitä, millainen hän on. Lukekaa 2. Mooseksen kirjan 34:4–6 ja miettikää yhdessä seuraavia kysymyksiä:

 • Millaisia ominaisuuksia Jehova kertoi itsellään olevan?

 • Mikä Jehovan ominaisuus vetoaa sinuun aivan erityisesti?

 6. Jehova välittää ihmisistä

Heprealaiset, jotka olivat muinoin Jumalan kansa, olivat orjina Egyptissä. Miltä Jehovasta tuntui, kun hän näki kansansa kärsivän? Kuunnelkaa ÄÄNITE tai lukekaa 2. Mooseksen kirjan 3:1–10. Miettikää sitten yhdessä seuraavia kysymyksiä:

 • Mitä tämä kertomus osoittaa siitä, miten Jehova suhtautuu ihmisten kärsimyksiin? (Ks. jakeet 7 ja 8.)

 • Uskotko sinä, että Jehova haluaa auttaa ihmisiä ja että hän myös pystyy auttamaan? Miksi ajattelet siten?

7. Luomakunta kertoo paljon Jehovan ominaisuuksista

Voimme oppia paljon Jehovan persoonallisuudesta, kun tarkkailemme sitä, mitä hän on luonut. Katsokaa VIDEO. Sen jälkeen lukekaa Roomalaiskirjeen 1:20 ja miettikää yhdessä seuraavaa kysymystä:

 • Mitä Jehovan ominaisuuksia sinulle tulee mieleen, kun ajattelet hänen luomistöitään?

JOKU VOI SANOA: ”Jumala ei ole persoona. Hän on kaikkialla läsnä oleva voima.”

 • Mitä mieltä sinä olet?

 • Miksi ajattelet niin?

 TIIVISTELMÄ

Jehova on näkymätön henkiolento. Hänellä on monia hienoja ominaisuuksia, joista tärkein on rakkaus.

Kertaus

 • Miksi emme voi nähdä Jehovaa?

 • Mikä pyhä henki on?

 • Millaisia ominaisuuksia Jehovalla on?

Tavoite

TUTUSTU MYÖS NÄIHIN

Opettele tuntemaan Jehova paremmin tutustumalla neljään hänen huomattavaan ominaisuuteensa.

”Millainen Jumala on?” (Vartiotorni nro 1 2019)

Tarkastele todisteita siitä, että Jehova ei ole läsnä kaikkialla ja kaikessa.

”Onko Jumala läsnä kaikkialla?” (nettiartikkeli)

Miksi pyhää henkeä sanotaan Raamatussa Jumalan käsiksi?

”Mikä on pyhä henki?” (nettiartikkeli)

Erään sokean miehen oli vaikea uskoa, että Jumala olisi kiinnostunut hänestä. Lue, mikä sai aikaan muutoksen.

”Nyt tunnen pystyväni auttamaan toisia” (Vartiotorni 1.10.2015)