Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 OPPIJAKSO 05

Raamattu on sanoma Jumalalta

Raamattu on sanoma Jumalalta

Jehova on antanut meille lahjaksi hienon kirjan, Raamatun, joka koostuu 66 pienemmästä kirjasta. Saatat miettiä, miten Raamattu on tullut ihmisten saataville ja kuka sen on kirjoittanut. Tässä oppijaksossa saadaan vastaukset noihin kysymyksiin.

1. Miten Raamattu voi olla lähtöisin Jumalalta, jos ihmiset ovat kirjoittaneet sen?

Raamattu kirjoitettiin noin 1600 vuoden aikana vuosien 1513 eaa. ja 98 jaa. välillä. Sen kirjoitti noin 40 ihmistä, joilla oli hyvin erilaiset taustat. Kaikesta tästä huolimatta mitkään sen osat eivät ole ristiriidassa keskenään. Miten se on mahdollista? Koska Raamatun todellinen tekijä on Jumala. (Lue 1. Tessalonikalaiskirjeen 2:13.) Raamatun kirjoittajat eivät merkinneet muistiin omia ajatuksiaan, vaan he ”puhuivat pyhän hengen ohjauksessa sen, mikä oli lähtöisin Jumalalta” * (2. Pietarin kirje 1:21). Jumala ohjasi heitä pyhällä hengellään niin että he kirjoittivat hänen ajatuksiaan (2. Timoteukselle 3:16).

2. Keillä on mahdollisuus lukea Raamattua?

”Jokaiseen kansakuntaan, heimoon, kieliryhmään ja kansaan” kuuluvat voivat hyötyä Raamatussa olevasta hyvästä uutisesta. (Lue Ilmestyksen 14:6.) Jumala on huolehtinut siitä, että Raamattu on saatavilla useammalla kielellä kuin mikään muu kirja. Lähes kaikki voivat lukea Raamattua omalla kielellään, riippumatta siitä, missä he asuvat tai mitä kieltä he puhuvat.

3. Miten Raamattu on säilynyt meidän aikaamme asti?

Raamattu kirjoitettiin alun perin materiaaleille, jotka eivät ole kovin kestäviä, kuten nahalle ja papyrukselle. Ihmiset, jotka rakastivat Raamattua, tekivät siitä kuitenkin tarkkoja jäljennöksiä. Vaikka monet vaikutusvaltaiset ihmiset ovat yrittäneet hävittää Raamatun, jotkut ovat olleet valmiita vaarantamaan henkensä, jotta se säilyisi. Kukaan tai mikään ei ole voinut estää Jehovaa välittämästä sanomaansa meille. Raamatussa sanotaankin: ”Jumalamme sana pysyy ikuisesti.” (Jesaja 40:8.)

 TUTKI TARKEMMIN

Perehdy tarkemmin siihen, miten Jumala ohjasi Raamatun kirjoittamista ja miten hän on huolehtinut siitä, että se on säilynyt meidän aikaamme asti ja että se on mahdollisimman monien saatavilla.

4. Raamatussa kerrotaan, kuka on sen tekijä

Katsokaa VIDEO. Lukekaa 2. Timoteuksen kirjeen 3:16 ja miettikää sitten yhdessä seuraavia kysymyksiä:

 • Miksi Raamattua sanotaan Jumalan sanaksi, vaikka ihmiset ovat kirjoittaneet sen?

 • Tuntuuko sinusta järkevältä uskoa, että Jumala voi ohjata ihmisiä kirjoittamaan muistiin hänen ajatuksiaan?

Sihteeri voi kirjoittaa kirjeen, mutta hän laatii sen johtajan esittämien ajatusten mukaan. Vastaavasti ihmiset kirjoittivat Raamatun, mutta sen sanoma on Jumalalta.

5. Raamattu on selviytynyt yrityksistä hävittää se

Jos Raamattu on lähtöisin Jumalalta, on johdonmukaista ajatella, että hän huolehtii sen säilymisestä. Monet vaikutusvaltaiset ihmiset ovat menneinä vuosisatoina yrittäneet hävittää Raamatun. Jotkut uskonnolliset johtajat ovat yrittäneet estää ihmisiä lukemasta sitä. Monet ihmiset ovat kuitenkin olleet valmiita vaarantamaan jopa henkensä, jotta se säilyisi. Katsokaa VIDEO, jolla kerrotaan eräästä tällaisesta miehestä, ja keskustelkaa seuraavasta kysymyksestä:

 • Miten tieto siitä, mitä jotkut ovat tehneet Raamatun suojelemiseksi, vaikuttaa suhtautumiseesi Raamattuun?

Lukekaa psalmi 119:97 ja miettikää yhdessä seuraavaa kysymystä:

 • Mikä on saanut jotkut jopa vaarantamaan henkensä, jotta mahdollisimman monet voisivat lukea Raamattua?

 6. Kirja kaikille ihmisille

Raamattu on historian käännetyin ja levinnein kirja. Lukekaa Apostolien tekojen 10:34, 35 ja miettikää yhdessä seuraavia kysymyksiä:

 • Miksi Jumala haluaa, että hänen sanaansa Raamattua käännetään ja levitetään niin laajalti?

 • Mikä Raamatussa vetoaa sinuun?

Lähes

100 %

maailman väestöstä

voi lukea Raamattua kielellä, jota ymmärtää

Saatavilla yli

3000

kielellä

kokonaan tai osittain

5 000 000 000 kpl

Raamatun arvioitu painosmäärä

– enemmän kuin millään muulla kirjalla

JOKU VOI SANOA: ”Raamattu on vain ihmisten kirjoittama ikivanha kirja.”

 • Mitä mieltä sinä olet?

 • Mitkä todisteet puoltavat sitä, että Raamattu on Jumalan sana?

 TIIVISTELMÄ

Raamattu on lähtöisin Jumalalta, ja hän on huolehtinut siitä, että se on mahdollisimman monien saatavilla.

Kertaus

 • Mitä se, että ihmiset kirjoittivat Raamatun pyhän hengen ohjauksessa, tarkoittaa?

 • Mikä siinä, mitä olet oppinut Raamatusta tässä oppijaksossa, tekee sinuun vaikutuksen?

 • Miltä sinusta tuntuu tietää, että Jumala on tehnyt niin paljon välittääkseen meille ajatuksiaan?

Tavoite

TUTUSTU MYÖS NÄIHIN

Tutustu siihen, millainen Raamatun matka muinaisista käsikirjoituksista nykykäännöksiin on ollut.

Miten Raamattu on säilynyt meidän aikaamme asti” (Herätkää! marraskuu 2007)

Lue, mitkä kolme asiaa ovat uhanneet Raamatun olemassaoloa.

”Raamattu – selviytymistarina” (Vartiotorni nro 4 2016)

Katso, millaisia riskejä Raamatun kääntämiseksi on otettu.

He arvostivat Raamattua (14.26)

Raamattua on jäljennetty ja käännetty moneen kertaan. Miten voidaan olla varmoja siitä, että sen sanoma on pysynyt muuttumattomana?

”Onko Raamattu muuttunut?” (nettiartikkeli)

^ kpl 5 Pyhä henki on Jumalan aktiivinen voima. Tätä käsitellään tarkemmin oppijaksossa 07.