Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 OPPIJAKSO 04

Kuka Jumala on?

Kuka Jumala on?

Ihmiset ovat palvoneet monia jumalia ja jumalattaria lähes niin kauan kuin ihmisiä on ollut olemassa. Raamatussa kuitenkin sanotaan, että on yksi Jumala, joka on ”kaikkia muita jumalia suurempi” (2. Aikakirja 2:5). Kuka hän on, ja miksi voidaan sanoa, että hän on suurempi kuin kaikki muut jumalat, joita ihmiset palvovat? Tässä oppijaksossa käsitellään sitä, mitä Jumala haluaa sinun tietävän itsestään.

1. Mikä on Jumalan nimi, ja mikä osoittaa, että hän haluaa meidän tietävän sen?

Jumala esittelee meille itsensä Raamatussa. Hän sanoo: ”Minä olen Jehova. Se on minun nimeni.” (Lue Jesajan 42:5, 8.) ”Jehova” on suomalainen vastine heprealaiselle nimelle, jonka merkitys monien asiantuntijoiden mukaan on ’hän saattaa tulemaan (joksikin)’. Jehova haluaa, että tiedämme, mikä hänen nimensä on (2. Mooseksen kirja 3:15). Miksi voimme olla siitä varmoja? Hänen nimensä on Raamatussa yli 7000 kertaa! * Nimi Jehova kuuluu hänelle, joka on ”tosi Jumala ylhäällä taivaassa ja alhaalla maan päällä” (5. Mooseksen kirja 4:39).

2. Mitä Raamattu kertoo Jehovasta?

Raamattu sanoo, että vaikka ihmiset palvovat monia jumalia, Jehova on ainoa tosi Jumala. Hänellä on ylin valta, ja hän yksin on ”Korkein koko maassa”. (Lue psalmi 83:18.) Hän on ”Kaikkivaltias”, mikä merkitsee sitä, että hän pystyy tekemään mitä tahansa, mitä hän haluaa. Hän ”on luonut kaiken” – kaiken elämän maan päällä ja myös koko maailmankaikkeuden. (Ilmestys 4:8, 11.) Toisin kuin kukaan muu, Jehova on aina ollut olemassa ja tulee aina olemaan (Psalmit 90:2).

 TUTKI TARKEMMIN

Ota selvää siitä, mitä eroa on Jumalan arvonimillä ja hänen omalla yksilöllisellä nimellään ja miten ja miksi hän on paljastanut meille nimensä.

3. Jumalalla on monia arvonimiä mutta vain yksi nimi

Onko sillä merkitystä, käytämmekö jostakusta arvonimeä vai hänen omaa nimeään? Katsokaa VIDEO ja miettikää yhdessä seuraavaa kysymystä:

 • Mitä eroa on nimellä ja arvonimellä, kuten ”Herra”?

Raamatussa todetaan, että ihmiset palvovat monia jumalia ja herroja. Lukekaa psalmi 136:1–3 ja miettikää yhdessä seuraavaa kysymystä:

 • Kuka on ”jumalien Jumala” ja ”herrojen Herra”?

 4. Jehova haluaa, että tiedämme hänen nimensä ja käytämme sitä

Mikä osoittaa, että Jehova haluaa meidän tietävän hänen nimensä? Katsokaa VIDEO ja miettikää yhdessä seuraavaa kysymystä:

 • Miksi tuntuu järkevältä ajatella, että Jehova haluaa meidän tietävän hänen nimensä?

Jehova haluaa, että ihmiset käyttävät hänen nimeään. Lukekaa Roomalaiskirjeen 10:13 ja miettikää yhdessä seuraavia kysymyksiä:

 • Miten tärkeää on käyttää Jumalan nimeä Jehova?

 • Miltä sinusta tuntuu, kun joku muistaa nimesi ja käyttää sitä?

 • Miltä ajattelet Jehovasta tuntuvan, kun käytät hänen nimeään?

5. Jehova haluaa, että pääset lähelle häntä

Kambodžalainen nainen nimeltä Soten kertoo, miltä hänestä tuntui, kun hän sai tietää Jumalan nimen. Katsokaa VIDEO ja miettikää yhdessä seuraavaa kysymystä:

 • Miten se, että Soten sai tietää Jumalan nimen, vaikutti häneen?

Ennen kuin ystävystymme jonkun kanssa, saamme yleensä tietää hänen nimensä. Lukekaa Jaakobin kirjeen 4:8a ja miettikää yhdessä seuraavia kysymyksiä:

 • Mitä Jehova toivoo sinun tekevän?

 • Miten Jumalan nimen tietäminen ja käyttäminen voi auttaa sinua pääsemään lähemmäs häntä?

JOKU VOI SANOA: ”Koska on vain yksi Jumala, ei ole väliä, mitä nimitystä hänestä käytetään.”

 • Uskotko sinä, että Jumalan nimi on Jehova?

 • Miten perustelisit, että Jumala haluaa meidän käyttävän hänen nimeään?

 TIIVISTELMÄ

Jehova on ainoan tosi Jumalan nimi. Hän haluaa, että tiedämme hänen nimensä ja käytämme sitä. Siten voimme päästä lähelle häntä.

Kertaus

 • Miten Jehova eroaa kaikista muista jumalista, joita ihmiset palvovat?

 • Miksi Jumalan nimeä tulisi käyttää?

 • Mikä osoittaa, että Jehova haluaa sinun pääsevän lähelle häntä?

Tavoite

TUTUSTU MYÖS NÄIHIN

Lue, mitkä viisi seikkaa osaltaan todistavat, että Jumala on olemassa.

”Onko Jumalaa olemassa?” (nettiartikkeli)

Onko järkevää uskoa, että Jumala on ollut aina olemassa?

”Kuka loi Jumalan?” (Vartiotorni 1.8.2014)

Lue, miksi Jumalan nimeä tulisi käyttää, vaikka sen muinaista lausumistapaa ei tiedetä.

”Kuka on Jehova?” (nettiartikkeli)

Onko sillä väliä, mitä nimitystä Jumalasta käyttää? Tiedätkö, miksi voidaan sanoa, että hänellä on vain yksi nimi?

”Kuinka monta nimeä Jumalalla on?” (nettiartikkeli)

^ kpl 5 Lisää tietoa Jumalan nimen merkityksestä ja siitä, miksi Jumalan nimi on poistettu joistain raamatunkäännöksistä, on Pyhän Raamatun Uuden maailman käännöksen liitteessä A4.