Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 12. JAKSO

Miksi Jumala antoi Tooran?

Miksi Jumala antoi Tooran?

”Israeliin hän asetti lain – – jotta he panisivat luottamuksensa Jumalaan.” (PSALMIT 78:5, 7.)

JEHOVA antoi Tooran, jotta ihmiset saisivat tietoa hänen Eedenissä ilmaisemastaan kauaskantoisesta tarkoituksesta saattaa koko ihmisperhe alkuperäiseen tilaansa ja siunata sitä.

Mitä lakeja Jumala antoi ennen Mooseksen välittämää lakia?

Jumala muun muassa kielsi murhaamisen ja veren syömisen (1. Mooseksen kirja 9:3–5). Nämä säädökset korostavat elämän pyhyyttä ja sitovat koko ihmiskuntaa, Nooan jälkeläisiä.

Miten Abraham liittyy Jumalan tarkoitukseen?

Jumala sanoi uskolliselle Abrahamille: ”Sinun siemenesi [Abrahamin jälkeläisen] välityksellä kaikki maan kansakunnat siunaavat itsensä.” (1. Mooseksen kirja 22:18.) Tuon ”siemenen” välityksellä Jumala toteuttaisi tarkoituksensa.

Miten Mooseksen välittämä laki liittyy Jumalan tarkoitukseen?

Mooseksen välittämä laki edisti Jumalan tarkoituksen toteutumista.

Antaessaan Moosekselle lain Jumala teki liiton Israelin kansan kanssa. Jos Israel pitäisi tämän liiton, siitä tulisi ”pappisvaltakunta ja pyhä kansakunta” (2. Mooseksen kirja 19:5, 6).

Miten Jumalan laki hyödytti koko ihmiskuntaa?

Jumala käytti Israelin kansaa esimerkkinä siunauksista, joita hänen hallitusvaltansa tukeminen tuo. Jumalan lain tarkoitus oli opastaa ja suojella israelilaisia, jotta heistä tulisi ”kansakuntien valo” (Jesaja 42:6). He koituisivat tällaiseksi siunaukseksi vain jos he noudattaisivat Jumalan kirjoitettua lakia (5. Mooseksen kirja 11:26, 27).

Pystyisikö epätäydellisistä ihmisistä muodostuva kansa noudattamaan Jumalan lakia täydellisesti?

Parhaista yrityksistään huolimatta epätäydelliset ihmiset tekisivät väistämättä erehdyksiä, kuten Mooseskin teki (4. Mooseksen kirja 12:3; 20:10–12). Jumala kuitenkin suojeli muinaista Israelia täyttääkseen tarkoituksensa.