Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 11. LUKU

”Kaikki hänen tiensä ovat oikeutta”

”Kaikki hänen tiensä ovat oikeutta”

1, 2. a) Mitä räikeitä vääryyksiä Joosef joutui kokemaan? b) Miten Jehova oikaisi vääryydet?

SE OLI räikeä vääryys. Tuo komea nuorimies ei ollut syyllistynyt rikokseen, ja kuitenkin hän oli vankityrmässä syytettynä väärin perustein raiskauksen yrityksestä. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun hän kärsi vääryyttä. Vuosia aiemmin, kun tämä nuorimies, Joosef, oli 17-vuotias, hänen omat veljensä olivat kavaltaneet hänet ja melkein murhanneet hänet. Sitten hänet oli myyty orjuuteen vieraaseen maahan. Siellä hän oli torjunut isäntänsä vaimon lähentelyt, ja kun tuo nainen oli esittänyt väärän syytöksen Joosefia vastaan, tämä oli vangittu. Kukaan ei tuntunut puolustavan Joosefia.

Joosef kärsi epäoikeudenmukaisesti ”vankikuopassa”

2 Jumala, joka ”rakastaa vanhurskautta ja oikeutta”, tarkkaili kuitenkin tilannetta (Psalmit 33:5). Jehova ryhtyi toimiin oikaistakseen vääryydet ja ohjasi tapahtumia niin että Joosef lopulta vapautettiin. Eikä siinä kaikki, vaan Joosef – mies joka oli heitetty ”vankikuoppaan” – asetettiin myöhemmin erittäin vastuulliseen ja kunniakkaaseen asemaan. (1. Mooseksen kirja 40:15; 41:41–43; Psalmit 105:17, 18.) Viimein Joosefin nimi puhdistettiin, ja hän käytti korkeaa asemaansa Jumalan tarkoituksen edistämiseen (1. Mooseksen kirja 45:5–8).

3. Miksei ole yllättävää, että me kaikki haluamme tulla kohdelluksi oikeudenmukaisesti?

3 Eikö tällainen kertomus puhukin suoraan sydämeemme? Kukapa meistä ei olisi nähnyt epäoikeudenmukaisuutta tai joutunut itse kärsimään siitä? Meillä kaikilla on syvä tarve tulla kohdelluksi oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Tämä ei ole yllättävää, sillä Jehova on antanut meille omaa persoonallisuuttaan heijastavia ominaisuuksia, ja oikeudenmukaisuus  on hänen pääominaisuuksiaan (1. Mooseksen kirja 1:27). Jotta voisimme tuntea Jehovan hyvin, meidän täytyy ymmärtää hänen oikeustajuaan. Silloin voimme oppia ymmärtämään ja arvostamaan hänen suurenmoisia teitään paremmin, mikä lähentää meitä häneen.

Mitä on oikeus?

4. Miten ihmiset usein ymmärtävät oikeuden?

4 Ihmiset ymmärtävät oikeuden usein pelkäksi lain määräysten tasapuoliseksi soveltamiseksi. Kirjassa Right and Reason—Ethics in Theory and Practice sanotaan, että ”oikeus liittyy lakiin, velvollisuuksiin, oikeuksiin ja vastuuseen ja langettaa päätöksensä tasa-arvoisuuden tai ansion perusteella”. Jehovan oikeudenkäyttöön sisältyy kuitenkin enemmän kuin velvollisuudentunteeseen perustuva säännösten kylmä soveltaminen.

5, 6. a) Mitä merkitsevät ”oikeutta” vastaavat alkukieliset sanat? b) Mitä se merkitsee, että Jumala on oikeudenmukainen?

5 Jehovan noudattaman oikeuden laajuus ja syvyys avautuu paremmin tarkastelemalla Raamatun alkukielisiä sanoja. Heprealaisissa kirjoituksissa ”oikeutta” vastaa ennen kaikkea kolme sanaa. Sana, joka useimmiten käännetään ”oikeudeksi”, voidaan kääntää myös ilmauksella ”se, mikä on oikein” (1. Mooseksen kirja 18:25). Kaksi muuta sanaa käännetään tavallisesti ”vanhurskaudeksi”. Kreikkalaisissa kirjoituksissa ”vanhurskautta” vastaava sana määritellään ’oikeassa olemisen tai oikeudenmukaisuuden ominaisuudeksi’. Vanhurskauden ja oikeuden välillä ei siis pohjimmiltaan ole eroa (Aamos 5:24).

6 Kun siis Raamattu sanoo, että Jumala on oikeudenmukainen, se sanoo, että hän toimii oikein ja tasapuolisesti ja että hän on tässä johdonmukainen ja puolueeton (Roomalaisille 2:11). Olisi mahdotonta kuvitellakaan, että hän toimisi muulla tavalla. Uskollinen Elihu totesi: ”Kaukana olkoon tosi Jumalasta, että hän toimisi jumalattomasti, ja  Kaikkivaltiaasta, että hän toimisi epäoikeudenmukaisesti!” (Job 34:10.) Jumalan on suorastaan mahdotonta ’toimia epäoikeudenmukaisesti’. Tähän on kaksi tärkeää syytä.

7, 8. a) Miksi Jehova ei voi toimia epäoikeudenmukaisesti? b) Mikä saa Jehovan olemaan vanhurskas eli oikeudenmukainen suhteessaan toisiin?

7 Ensinnäkin hän on pyhä. Kuten 3. luvussa todettiin, Jehova on ehdottoman puhdas ja oikeamielinen. Siksi hän ei voi toimia epävanhurskaasti eli epäoikeudenmukaisesti. Mietihän, mitä tämä merkitsee. Taivaallisen Isämme pyhyys antaa meille runsaasti syitä luottaa siihen, että hän ei koskaan kohtele lapsiaan kaltoin. Jeesuksella oli tällainen luottamus. Maanpäällisen elämänsä viimeisenä iltana hän rukoili: ”Pyhä Isä, valvo heitä [opetuslapsia] oman nimesi takia.” (Johannes 17:11.) ”Pyhä Isä” – tätä puhuttelutapaa käytetään Raamatussa ainoastaan Jehovasta. Tämä on sopivaa, sillä yksikään ihmisisä ei vedä hänelle vertoja pyhyydessä. Jeesus uskoi varauksetta siihen, että hänen opetuslapsensa olisivat turvassa Isän käsissä, Isän joka on ehdottoman puhdas ja täysin erossa kaikesta syntisyydestä. (Matteus 23:9.)

8 Toiseksi epäitsekäs rakkaus on erottamaton osa Jumalan sisintä olemusta. Tämä rakkaus saa hänet olemaan vanhurskas eli oikeudenmukainen hänen ollessaan tekemisissä muiden kanssa. Sitä vastoin epäoikeudenmukaisuus monissa muodoissaan – muun muassa rasismi, syrjintä ja puolueellisuus – juontuvat usein ahneudesta ja itsekkyydestä, jotka ovat rakkauden vastakohtia. Raamattu vakuuttaa rakkauden Jumalasta: ”Jehova on vanhurskas, hän todella rakastaa vanhurskaita tekoja.” (Psalmit 11:7.) Jehova sanoo itsestään: ”Minä, Jehova, rakastan oikeutta.” (Jesaja 61:8.) Eikö ole lohdullista tietää, että Jumalamme on mieltynyt sen tekemiseen, mikä on oikein eli oikeudenmukaista? (Jeremia 9:24.)

 Armo ja Jehovan täydellinen oikeudenmukaisuus

9–11. a) Miten Jehovan oikeudenmukaisuus liittyy hänen armollisuuteensa? b) Miten Jehovan oikeudenmukaisuus ja armollisuus ilmenevät siitä, miten hän toimii syntisten ihmisten suhteen?

9 Jehovan oikeudenmukaisuus, kuten kaikki muutkin hänen verrattoman persoonallisuutensa piirteet, on täydellistä, ei millään tavalla vaillinaista. Mooses ylisti Jehovaa kirjoittaessaan: ”Hän on Kallio, täydellistä on hänen työnsä, sillä kaikki hänen tiensä ovat oikeutta. Uskollisuuden Jumala, jossa ei ole epäoikeudenmukaisuutta, vanhurskas ja oikeamielinen hän on.” (5. Mooseksen kirja 32:3, 4.) Jehova ilmaisee oikeutta aina moitteettomasti: hän ei ole koskaan leväperäinen eikä toisaalta jyrkkä.

10 Jehovan oikeudenmukaisuus liittyy läheisesti hänen armollisuuteensa. Psalmissa 116:5 sanotaan: ”Jehova on suosiollinen ja vanhurskas [”oikeudenmukainen”, The New American Bible], ja meidän Jumalamme osoittaa armoa.” Jehova on tosiaan sekä oikeudenmukainen että armollinen. Nämä kaksi ominaisuutta eivät ole ristiriidassa keskenään. Hänen armollisuutensa ei vesitä hänen oikeudenmukaisuuttaan, ikään kuin hänen oikeudenmukaisuutensa olisi muutoin liian ankaraa. Sen sijaan hän ilmaisee näitä kahta ominaisuutta usein samanaikaisesti, jopa saman teon yhteydessä. Otetaan tästä esimerkki.

11 Kaikki ihmiset ovat perineet syntisyyden ja ansaitsevat siksi synnistä tulevan rangaistuksen, kuoleman (Roomalaisille 5:12). Jehova ei kuitenkaan saa mielihyvää syntisten kuolemasta. Hän on ”anteeksiantojen Jumala, suosiollinen ja armollinen” (Nehemia 9:17). Siitä huolimatta hän ei pyhyytensä vuoksi voi suvaita epävanhurskautta. Miten hän sitten voisi osoittaa armoa syntymästään asti syntisiä ihmisiä kohtaan? Vastaus liittyy erääseen Jumalan sanan kallisarvoisimmista totuuksista: Jehova on antanut Poikansa lunnaiksi ihmiskunnan pelastamiseksi. Tästä rakkaudellisesta järjestelystä kerrotaan enemmän 14. luvussa. Se on yhtaikaa sekä  perin pohjin oikeudenmukainen että ylivertaisen armollinen. Jehova voi sen välityksellä ilmaista hellää armoa katuvia syntisiä kohtaan ja noudattaa silti täydellisiä oikeusnormejaan. (Roomalaisille 3:21–26.)

Jehovan oikeudenmukaisuus lämmittää sydäntä

12, 13. a) Miksi Jehovan oikeudenmukaisuus vetää meitä hänen puoleensa? b) Minkä päätelmän Daavid teki Jehovan oikeudenmukaisuudesta, ja miten se voi lohduttaa meitä?

12 Jehovan oikeudenmukaisuus ei ole tunteetonta, mikä herättäisi meissä torjuvan reaktion, vaan se on rakastettava ominaisuus, joka vetää meitä hänen puoleensa. Raamattu osoittaa selvästi, että Jehova ilmaisee oikeudenmukaisuutta eli vanhurskautta sääliväisesti. Tarkastellaanpa tästä joitakin sydäntä lämmittäviä esimerkkejä.

13 Täydellisen oikeudenmukaisena Jehova on uskollinen palvelijoitaan kohtaan. Psalmista Daavid oppi omakohtaisesti ymmärtämään tämän puolen Jehovan oikeudenmukaisuudesta. Minkä päätelmän hän teki omien kokemustensa ja Jumalan teiden tutkimisen perusteella? Hän julisti: ”Jehova rakastaa oikeutta, eikä hän jätä uskollisiaan. Ajan hämärään asti heidät varjellaan.” (Psalmit 37:28.) Miten lohduttava vakuutus! Jumalamme ei hylkää hetkeksikään niitä, jotka ovat hänelle uskollisia, ja siksi voimme luottaa hänen läheisyyteensä ja rakkaudelliseen huolenpitoonsa. Hänen oikeudenmukaisuutensa takaa sen! (Sananlaskut 2:7, 8.)

14. Miten Jehovan kiinnostus heikommassa asemassa olevia kohtaan ilmenee hänen Israelille antamastaan Laista?

14 Oikeudenmukainen Jumala tajuaa herkästi ahdistettujen tarpeet. Jehovan lämmin kiinnostus heikommassa asemassa olevia kohtaan ilmenee hänen Israelille antamastaan Laista. Siinä esimerkiksi varmistettiin nimenomaan, että orvoista ja leskistä pidettäisiin huolta (5. Mooseksen kirja 24:17–21). Jehova tiesi, miten vaikeaa tällaisten perheiden elämä voi olla, ja siksi hänestä itsestään tuli heidän isällinen Tuomarinsa ja Suojelijansa, ”joka toimittaa oikeuden isättömälle  pojalle * ja leskelle” (5. Mooseksen kirja 10:18; Psalmit 68:5). Hän varoitti israelilaisia siitä, että jos he kohtelisivat kaltoin puolustuskyvyttömiä naisia ja lapsia, hän kyllä kuulisi näiden huudon. Hän sanoi: ”Suuttumukseni on syttyvä.” (2. Mooseksen kirja 22:22–24.) Vaikka suuttumus ei ole Jehovan hallitsevia piirteitä, tahallinen vääryys herättää hänessä vanhurskasta närkästystä, etenkin kun uhreina ovat vähäosaiset ja avuttomat. (Psalmit 103:6.)

15, 16. Mikä on todella huomattava todiste Jehovan puolueettomuudesta?

15 Jehova vakuuttaa myös, että hän ”ei kohtele ketään puolueellisesti eikä ota vastaan lahjusta” (5. Mooseksen kirja 10:17). Jehovaan ei vaikuta aineellinen varallisuus tai ulkomuoto, toisin kuin moniin vallassa oleviin tai muuten vaikutusvaltaisiin ihmisiin. Hänellä ei ole minkäänlaisia ennakkoasenteita, eikä hän koskaan suosi ketään puolueellisesti. Mietihän erästä todella huomattavaa todistetta Jehovan puolueettomuudesta. Mahdollisuutta tulla hänen tosi palvojakseen ja elää tulevaisuudessa loputtomasti ei ole rajoitettu harvoihin valittuihin, vaan ”jokaisessa kansakunnassa se, joka pelkää häntä ja toteuttaa vanhurskautta, on hänelle otollinen” (Apostolien teot 10:34, 35). Tämä suurenmoinen odote on tarjolla kaikille riippumatta heidän yhteiskunnallisesta asemastaan, ihonväristään tai kotimaastaan. Eikö tämä ole tosi oikeutta parhaimmillaan?

16 Jehovan täydelliseen oikeudenmukaisuuteen liittyy vielä eräs piirre, joka ansaitsee huomiomme ja kunnioituksemme: se miten hän kohtelee niitä, jotka rikkovat hänen vanhurskaita normejaan.

 Ei vapautusta rangaistuksesta

17. Selitä, miksi tämän maailman vääryydet eivät mitenkään tee tyhjäksi Jehovan oikeudenmukaisuutta.

17 Joku voisi miettiä, että jos Jehova kerran ei suvaitse epävanhurskautta, miten sitten ovat selitettävissä nykymaailmassa niin yleiset epäoikeudenmukaisuudesta johtuvat kärsimykset sekä turmeltuneet tavat. Nämä vääryydet eivät mitenkään tee tyhjäksi Jehovan oikeudenmukaisuutta. Tämän jumalattoman maailman monet vääryydet johtuvat syntisyydestä, jonka ihmiset ovat perineet Aadamilta. Maailmassa, jossa epätäydelliset ihmiset ovat itse valinneet syntiset tiensä, vääryydet rehottavat – mutta eivät kauan. (5. Mooseksen kirja 32:5.)

18, 19. Mikä osoittaa, että Jehova ei suvaitse loputtomiin niitä, jotka tahallaan rikkovat hänen vanhurskaita lakejaan?

18 Jehova osoittaa suurta armoa niitä kohtaan, jotka lähestyvät häntä vilpittömästi, mutta hän ei suvaitse loputtomiin tilannetta, joka häpäisee hänen pyhää nimeään (Psalmit 74:10, 22, 23). Oikeuden Jumalaa ei voida pitää pilkkana; hän ei suojele tahallisia synnintekijöitä siltä epäsuotuisalta tuomiolta, jonka he toiminnallaan ansaitsevat. Jehova on ”armollinen ja suosiollinen Jumala, hidas vihastumaan ja runsas rakkaudellisessa huomaavaisuudessa ja totuudessa, – – mutta ei suinkaan vapauta rangaistuksesta” (2. Mooseksen kirja 34:6, 7). Näiden sanojen mukaisesti Jehovan on toisinaan täytynyt rangaista niitä, jotka tahallaan rikkovat hänen vanhurskaita lakejaan.

19 Ajatellaanpa esimerkiksi Jumalan kanssakäymistä muinaisen Israelin kanssa. Israelilaiset lankesivat toistuvasti uskottomuuteen vielä senkin jälkeen, kun he olivat asettuneet Luvattuun maahan. Heidän turmeltuneet tiensä ’pahoittivat Jehovan mieltä’, mutta hän ei hylännyt heitä heti (Psalmit 78:38–41). Päinvastoin hän antoi heille armollisesti tilaisuuksia muuttaa tapojaan. Hän vetosi: ”Minä en saa iloa jumalattoman kuolemasta, vaan siitä että jumalaton kääntyy tieltään ja todella pysyy elossa. Kääntykää, kääntykää pahoilta teiltänne, sillä miksi teidän pitäisi kuolla, oi Israelin huone?” (Hesekiel 33: 11.) Jehova pitää elämää kallisarvoisena, ja siksi hän lähetti toistuvasti profeettojaan, jotta israelilaiset kääntyisivät pahoilta teiltään. Kokonaisuutena tuo kovasydäminen kansa kieltäytyi kuitenkin kuuntelemasta ja katumasta. Lopulta Jehova antoi heidät heidän vihollistensa käsiin oman pyhän nimensä ja kaiken sen vuoksi, mitä se edustaa. (Nehemia 9:26–30.)

20. a) Mitä Jehovan suhtautuminen Israeliin kertoo hänestä? b) Miksi leijona on sopiva vertauskuva Jehovan oikeudenmukaisuudesta?

20 Jehovan suhtautuminen Israeliin kertoo hänestä paljon. Opimme, että hänen kaikkinäkevät silmänsä panevat merkille epävanhurskauden ja että häneen vaikuttaa syvästi se, mitä hän näkee (Sananlaskut 15:3). On myös rauhoittavaa tietää, että hän pyrkii osoittamaan armoa, jos siihen on perusteita. Lisäksi opimme, että hän ei milloinkaan tuomitse hätäisesti. Jehovan kärsivällisyyden ja pitkämielisyyden vuoksi monet luulevat väärin, että hän ei tule koskaan rankaisemaan pahoja. Tämä on kuitenkin kaukana totuudesta, sillä Jumalan suhtautumisesta Israeliin opimme myös, että hänen kärsivällisyydellään on rajat. Jehova on luja vanhurskauden puolesta. Toisin kuin ihmiset, jotka usein peräytyvät oikeuden noudattamisesta, häneltä ei koskaan puutu rohkeutta seistä sen puolella, mikä on oikein. Jumalan läsnäoloon ja valtaistuimeen liitetään sopivasti leijona rohkean oikeudenmukaisuuden vertauskuvana  (Hesekiel 1:10; Ilmestys 4:7). * Voimme siksi olla varmoja, että hän tulee lupauksensa mukaisesti poistamaan maan päältä epäoikeudenmukaisuuden. Hänen tuomintatapansa voidaan kiteyttää seuraavasti: lujuutta kun se on tarpeen, armoa aina kun siihen on mahdollisuus. (2. Pietarin kirje 3:9.)

Oikeuden Jumala tulee läheisemmäksi

21. Millaisena meidän tulisi pitää Jehovaa miettiessämme hänen oikeudenkäyttöään ja miksi?

21 Miettiessämme Jehovan oikeudenkäyttöä meidän ei tulisi pitää häntä tunteettomana, ankarana tuomarina, joka on kiinnostunut vain väärintekijöiden rankaisemisesta. Sen sijaan meidän tulisi pitää häntä rakkaudellisena mutta lujana Isänä, joka kohtelee lapsiaan aina parhaalla mahdollisella tavalla. Oikeudenmukaisena eli vanhurskaana Isänä Jehova pitää keskenään tasapainossa lujuuden sen puolesta, mikä on oikein, ja hellän säälin maanpäällisiä lapsiaan kohtaan, jotka tarvitsevat hänen apuaan ja anteeksiantoaan (Psalmit 103:10, 13).

22. Minkä odotteen Jehova on oikeusnormiensa ohjaamana mahdollistanut meille, ja miksi hän toimii näin meidän suhteemme?

22 Miten kiitollisia voimmekaan olla siitä, että Jumalan oikeudenkäyttöön sisältyy paljon enemmän kuin väärintekijöiden tuomitseminen! Jehova on oikeusnormiensa ohjaamana mahdollistanut meille todella kiehtovan tulevaisuudenodotteen: täydellisen, loputtoman elämän maailmassa, jossa ”vanhurskaus asuu” (2. Pietarin kirje 3:13). Jumalamme toimii näin meidän suhteemme, koska oikeudenmukaisuudessaan hän pyrkii mieluummin pelastamaan kuin tuomitsemaan. Parempi ymmärrys Jehovan oikeudenmukaisuuden laajuudesta tosiaankin lähentää meitä häneen! Seuraavissa luvuissa perehdymme siihen, miten Jehova ilmaisee tätä ihailtavaa ominaisuutta.

^ kpl 14 Vaikka ”isätöntä poikaa” vastaava heprealainen sana on maskuliinissa, tämä ei missään nimessä tarkoita, että tytöt olisivat vähemmän tärkeitä. Jehova sisällytti Lakiin kertomuksen oikeudellisesta päätöksestä, joka takasi perinnön Selofhadin isättömille tyttärille. Päätös muodosti ennakkotapauksen isättömien tyttöjen oikeuksien hyväksi. (4. Mooseksen kirja 27:1–8.)

^ kpl 20 Jehova vertaa itseään kiinnostavasti leijonaan pannessaan täytäntöön tuomion uskotonta Israelia vastaan (Jeremia 25:38; Hoosea 5:14).