Lähesty Jehovaa

Jumala kehottaa sinua lähestymään häntä. Tämä Raamattuun perustuva kirja kertoo, miten Jumalaa voi lähestyä.

Esipuhe

Voit luoda Jehova Jumalaan siteen, joka ei milloinkaan katkea.

1. LUKU

”Katso! Tämä on meidän Jumalamme”

Miksi Mooses kysyi Jumalan nimeä, vaikka hän jo tiesi sen?

2. LUKU

Onko todella mahdollista ’lähestyä Jumalaa’?

Jehova Jumala, taivaan ja maan Luoja, kehottaa lähestymään itseään ja lupaa tulla meitä vastaan.

3. LUKU

”Pyhä, pyhä, pyhä on – – Jehova”

Miksi Raamattu yhdistää pyhyyden kauneuteen?

4. LUKU

”Jehova on – – suuri voimassa”

Pitäisikö Jumalan voiman herättää meissä pelkoa häntä kohtaan? Kyllä ja ei.

5. LUKU

Luomisvoima – ’taivaan ja maan Tekijä’

Kaikki Jumalan luomisteot – valtavasta auringosta pikkuiseen kolibriin – opettavat hänestä jotain tärkeää.

6. LUKU

Tuhovoima – Jehova, ”miehuullinen soturi”

Miten ”rauhan Jumala” voi sotia?

7. LUKU

Suojeleva voima – ”Jumala on meille turva”

Jumala suojelee palvelijoitaan kahdella tavalla, joista toinen on paljon tärkeämpi.

8. LUKU

Ennallistava voima – Jehova tekee ”kaiken uudeksi”

Jehova on jo ennallistanut puhtaan palvonnan. Mitä hän ennallistaa tulevaisuudessa?

9. LUKU

”Kristus, Jumalan voima”

Mitä Jeesuksen Kristuksen ihmeet ja opetukset kertovat Jehovasta?

10. LUKU

”Tulkaa – – Jumalan jäljittelijöiksi” voimankäytössänne

Sinulla voi olla voimaa enemmän kuin arvaatkaan. Miten voit käyttää sitä oikealla tavalla?

11. LUKU

”Kaikki hänen tiensä ovat oikeutta”

Miksi Jumalan oikeudenmukaisuus on rakastettava ominaisuus?

12. LUKU

”Onko Jumalassa epäoikeudenmukaisuutta?”

Jos Jehova vihaa epäoikeudenmukaisuutta, miksi maailma on sitä täynnä?

13. LUKU

”Jehovan laki on täydellinen”

Miten oikeusjärjestelmä voi edistää rakkautta?

14. LUKU

Jehova antaa Poikansa ”lunnaiksi vastaamaan monia”

Mikä yksinkertainen mutta syvällinen opetus auttaa meitä lähestymään Jumalaa?

15. LUKU

Jeesus ”saattaa oikeuden voimaan maan päällä”

Miten Jeesus edisti oikeuden toteutumista maan päällä ollessaan? Miten hän edistää sitä nykyään? Entä tulevaisuudessa?

16. LUKU

’Noudata oikeutta’ vaeltaessasi Jumalan kanssa

Miksi Jeesus sanoi: ”Lakatkaa tuomitsemasta, jottei teitä tuomittaisi”?

17. LUKU

’Oi sitä Jumalan viisauden syvyyttä!’

Miksi Jumalan viisaus on ylivertaista jopa verrattuna hänen tietoonsa, ymmärrykseensä ja tarkkanäköisyyteensä?

18. LUKU

”Jumalan sanan” viisaus

Miksi Jumala käytti Raamatun kirjoittamiseen ihmisiä sen sijaan että olisi käyttänyt siihen enkeleitä tai kirjoittanut sen suoraan itse?

19. LUKU

”Pyhässä salaisuudessa oleva Jumalan viisaus”

Mikä on se pyhä salaisuus, jonka Jumala aikanaan paljasti?

20. LUKU

”Viisas sydämeltään” – silti nöyrä

Miten kaikkeuden Suvereeni Herra voi olla nöyrä?

21. LUKU

Jeesus paljastaa ”Jumalalta olevan viisauden”

Miksi Jeesuksen opetukset saivat häntä pidättämään lähetetyt sotilaat palaamaan takaisin tyhjin käsin?

22. LUKU

Vaikuttaako elämässäsi ”ylhäältä tuleva viisaus”?

Raamatussa kerrotaan, millä neljällä tavalla voi kehittää jumalista viisautta.

23. LUKU

”Hän rakasti ensin meitä”

Mitä ilmaus ”Jumala on rakkaus” merkitsee?

24. LUKU

Mikään ei voi ”erottaa meitä Jumalan rakkaudesta”

Älä usko väitettä, että Jumala ei rakastaisi eikä arvostaisi meitä.

25. LUKU

”Jumalamme hellä sääli”

Miten Jumalan tunteet meitä kohtaan ovat samanlaisia kuin äidin tunteet lastaan kohtaan?

26. LUKU

Jumala on ”altis antamaan anteeksi”

Jos Jumala muistaa kaiken, miten hän voi antaa anteeksi ja unohtaa?

27. LUKU

”Oi kuinka suuri onkaan hänen hyvyytensä!”

Mitä Jumalan hyvyys tarkoittaa?

28. LUKU

”Sinä yksin olet uskollinen”

Miksi Jumalan uskollisuus ei ole pelkkää luotettavuutta?

29. LUKU

’Kristuksen rakkauden tunteminen’

Jeesuksen rakkauden kolme piirrettä heijastavat täydellisesti Jehovan rakkautta.

30. LUKU

”Vaeltakaa edelleen rakkaudessa”

1. Korinttilaiskirjeessä mainitaan 14 tapaa osoittaa rakkautta.

31. LUKU

”Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä”

Mikä on tärkein kysymys, minkä voit tehdä itsellesi? Miten vastaat siihen?