Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 LUKU 1

”Tulkoon sinun valtakuntasi”

”Tulkoon sinun valtakuntasi”

LUVUN YDIN

Mitä Jeesus opetti Jumalan valtakunnasta

1, 2. Mitkä sanat Jehova itse lausui Jeesuksen kolmen apostolin kuullen, ja miten he suhtautuivat niihin?

JOS itse Jehova Jumala kehottaisi sinua tekemään jotain, miten suhtautuisit? Pyytäisipä hän mitä tahansa, etkö olisikin heti valmis noudattamaan hänen kehotustaan? Aivan varmasti!

2 Jolloinkin vuoden 32 pesahin jälkeen kolme Jeesuksen apostolia – Pietari, Jaakob ja Johannes – olivat juuri tällaisessa tilanteessa. (Lue Matteuksen 17:1–5.) Ollessaan Herransa kanssa ”korkealla vuorella” he näkivät näyssä ennakkovälähdyksen hänestä loistoisana taivaallisena kuninkaana. Näky oli niin todellinen, että Pietari yritti mennä siihen mukaan. Hänen puhuessaan heidän ylleen muodostui pilvi. Sitten Pietari ja hänen toverinsa kuulivat sellaista, mitä vain kourallinen ihmisiä on saanut kuulla: Jehovan oman äänen. Jehova vahvisti, että Jeesus oli hänen Poikansa, ja sanoi sitten painokkaasti: ”Kuunnelkaa häntä.” Apostolit noudattivat tätä kehotusta. He kuuntelivat, mitä Jeesus opetti, ja kannustivat toisiakin toimimaan samoin. (Apt. 3:19–23; 4:18–20.)

Jeesus puhui Jumalan valtakunnasta enemmän kuin mistään muusta aiheesta.

3. a) Miksi Jehova haluaa meidän kuuntelevan Poikaansa? b) Mitä aihetta meidän kannattaa tutkia?

3 Sanat ”kuunnelkaa häntä” kirjoitettiin Raamattuun meidän hyödyksemme (Room. 15:4). Jeesus edustaa Jehovaa, ja aina kun hän opetti, hän kertoi sellaista, mitä hänen Isänsä halusi meidän tietävän (Joh. 1:1, 14). Kaikkein eniten hän puhui Jumalan valtakunnasta – taivaallisesta messiaanisesta hallituksesta, jonka muodostavat Kristus Jeesus ja hänen 144 000 hallitsijatoveriaan. Siksi meidän kannattaa tutkia tätä hyvin tärkeää aihetta huolellisesti. (Ilm. 5:9, 10; 14:1–3; 20:6.) Katsotaanpa ensin, miksi Jeesus puhui Valtakunnasta enemmän kuin mistään muusta aiheesta.

”Sydämen kyllyydestä suu puhuu”

4. Miten Jeesus osoitti, että Valtakunta on lähellä hänen sydäntään?

4 Valtakunta on lähellä Jeesuksen sydäntä. Millä perusteella näin voidaan sanoa? Sanat ovat kuin ikkuna sydämeen, eli niistä näkee, mikä ihmiselle on todella tärkeää.  Jeesus itsekin sanoi: ”Sydämen kyllyydestä suu puhuu.” (Matt. 12:34.) Jeesus puhui Valtakunnasta aina tilaisuuden tullen. Neljässä evankeliumissa sana ”valtakunta” esiintyy yli sata kertaa, useimmiten Jeesuksen puheessa. Valtakunta oli hänen saarnaamisensa teema, kuten hän sanoi: ”Minun täytyy julistaa muillekin kaupungeille Jumalan valtakunnan hyvää uutista, sillä sitä varten minut on lähetetty.” (Luuk. 4:43.) Jeesus puhui siitä opetuslapsilleen vielä ylösnousemuksensa jälkeenkin (Apt. 1:3). Hänen sydämensä oli varmasti tulvillaan arvostusta Valtakuntaa kohtaan, ja siksi hänen oli suorastaan pakko puhua siitä.

5–7. a) Mistä tiedämme, että Valtakunta on lähellä Jehovan sydäntä? Valaise. b) Miten voimme osoittaa, että Valtakunta on lähellä meidän sydäntämme?

5 Valtakunta on lähellä myös Jehovan sydäntä. Mistä tiedämme sen? Jehova lähetti ainosyntyisen Poikansa maailmaan, ja Jehovasta on lähtöisin kaikki, mitä hänen Poikansa sanoi ja opetti (Joh. 7:16; 12:49, 50). Hänestä on myös lähtöisin kaikki, mitä Jeesuksen elämästä ja palveluksesta kerrotaan neljässä evankeliumissa. Pohditaan hetki, mitä tämä merkitsee.

Jokaisen meistä on hyvä kysyä itseltään: onko Jumalan valtakunta lähellä minun sydäntäni?

6 Kuvittele, että olet kokoamassa perhealbumia. Sinulla on niin paljon valokuvia, etteivät ne kaikki mahdu mukaan. Sinun täytyy siksi valita, mitkä kuvat otat. Evankeliumit ovat kuin valokuva-albumi, joka antaa selvän kuvan Jeesuksesta. Jehova ei henkeyttänyt evankeliuminkirjoittajia merkitsemään muistiin kaikkea, mitä Jeesus sanoi ja teki maan päällä (Joh. 20:30; 21:25). Sen sijaan Jehovan henki ohjasi heitä kirjoittamaan muistiin ne sanat ja teot, joiden avulla voimme ymmärtää, mikä oli Jeesuksen palveluksen tarkoitus ja mikä on Jehovalle kaikkein tärkeintä (2. Tim. 3:16, 17; 2. Piet. 1:21). Koska evankeliumit ovat täynnä Jeesuksen opetuksia Jumalan valtakunnasta, voidaan sanoa, että se on lähellä Jehovan sydäntä. Ajattelehan, Jehova haluaa meidän tietävän, mitä kaikkea hänen valtakuntaansa liittyy!

7 Jokaisen meistä on hyvä kysyä itseltään: onko Jumalan valtakunta lähellä minun sydäntäni? Jos on, haluamme kuunnella, mitä Jeesus sanoi ja opetti Valtakunnasta – kuinka tärkeä se on, mitä sen tuleminen tarkoittaa ja milloin se tulee.

”Tulkoon sinun valtakuntasi” – miten?

8. Miten Jeesus ilmaisi Valtakunnan tärkeyden?

8 Mallirukouksessaan Jeesus ilmaisi ytimekkäästi, miten tärkeä Valtakunta on ja mitä se saa aikaan. Rukous koostuu seitsemästä pyynnöstä. Kolme ensimmäistä koskee Jehovan tarkoitusta: hänen nimensä pyhittämistä, Valtakuntansa tulemista ja tahtonsa toteutumista niin maan päällä kuin taivaassakin. (Lue Matteuksen 6:9, 10.) Nämä pyynnöt liittyvät  läheisesti toisiinsa, sillä juuri messiaanisen valtakunnan välityksellä Jehova pyhittää nimensä ja toteuttaa tahtonsa.

9, 10. a) Mitä Jumalan valtakunnan tuleminen tarkoittaa? b) Minkä Raamatun lupauksen toteutumista kaipaat?

9 Mitä Jumalan valtakunnan tuleminen tarkoittaa? Rukoillessamme ”tulkoon sinun valtakuntasi” pyydämme, että Valtakunta ryhtyisi ratkaiseviin toimiin. Kun se tulee, se käyttää täyttä valtaansa maahan nähden. Se poistaa nykyisen pahan asiainjärjestelmän, mukaan lukien kaikki ihmisten hallitukset, ja saa aikaan vanhurskaan uuden maailman. (Dan. 2:44; 2. Piet. 3:13.) Valtakunnan hallitessa koko maasta tulee paratiisi (Luuk. 23:43). Jumalan muistissa olevat herätetään eloon, ja he voivat jälleen nauttia rakkaidensa seurasta (Joh. 5:28, 29). Tottelevaiset ihmiset saavuttavat täydellisyyden ja elävät ikuisesti (Ilm. 21:3–5). Vihdoinkin maan ja taivaan välillä vallitsee täydellinen sopusointu Jehova Jumalan tahdon mukaisesti! Etkö kaipaakin näiden Raamatun lupausten toteutumista? Joka kerta kun rukoilet Jumalan valtakunnan tulemista, rukoilet näiden kallisarvoisten lupausten täyttymistä.

10 Jumalan valtakunta ei selvästikään ole vielä ”tullut”, eikä mallirukous ole siis täyttynyt. Ihmisten hallitukset ovat edelleen vallassa, eikä vanhurskas uusi maailma ole vielä todellisuutta. On kuitenkin suurenmoista, että Jumalan valtakunta on perustettu, kuten näemme seuraavasta luvusta. Tarkastellaanpa nyt, mitä Jeesus sanoi siitä, milloin Valtakunta perustettaisiin ja milloin se tulisi.

Milloin Jumalan valtakunta perustettaisiin?

11. Mitä Jeesus ilmaisi Jumalan valtakunnan perustamisesta?

11 Jeesus ilmaisi, että Valtakuntaa ei perustettaisi ensimmäisellä vuosisadalla, vaikka jotkut hänen opetuslapsensa luulivat niin (Apt. 1:6). Katsotaanpa, mitä hän sanoi kahdessa vertauksessa, jotka hän esitti vajaan kahden vuoden aikana.

12. Miten vertaus vehnästä ja rikkakasveista osoittaa, että Valtakuntaa ei perustettu ensimmäisellä vuosisadalla?

12 Vertaus vehnästä ja rikkakasveista. (Lue Matteuksen 13:24–30.) Jeesus kertoi ja selitti tämän vertauksen opetuslapsilleen ehkä vuoden 31 keväällä (Matt. 13:36–43). Vertaus ja sen merkitys voidaan tiivistää seuraavasti: Apostolien kuoleman jälkeen Panettelija kylväisi vehnän (”valtakunnan poikien” eli voideltujen kristittyjen) sekaan rikkakasveja (tekokristittyjä). Vehnän ja rikkakasvien annettaisiin kasvaa yhdessä kasvukauden ajan aina elonkorjuuseen eli ”asiainjärjestelmän päättymiseen” asti. Elonkorjuuajan alettua kerättäisiin rikkakasvit, ja sen jälkeen koottaisiin vehnä. Vertauksesta voidaan siis päätellä, että Valtakuntaa ei perustettu ensimmäisellä vuosisadalla vaan vasta kasvukauden päätyttyä. Kuten myöhemmin kävi ilmi, kasvukausi päättyi ja elonkorjuuaika alkoi vuonna 1914.

13. Miten Jeesus valaisi sitä, ettei häntä asetettaisi messiaaniseksi kuninkaaksi heti kun hän palaisi taivaaseen?

 13 Vertaus minoista. (Lue Luukkaan 19:11–13.) Jeesus esitti tämän vertauksen vuonna 33 ollessaan viimeistä kertaa matkalla Jerusalemiin. Jotkut hänen kuulijoistaan ajattelivat, että hän perustaisi valtakuntansa heti kun he pääsisivät Jerusalemiin. Jeesus halusi oikaista tämän käsityksen ja osoittaa, että Valtakunta perustettaisiin vasta pitkän ajan kuluttua. Siksi hän vertasi itseään ”jalosukuiseen mieheen”, jonka oli matkustettava ”kaukaiseen maahan varmistaakseen itselleen kuninkaallisen vallan”. * Jeesuksen tapauksessa ”kaukainen maa” oli taivas, missä hän saisi Isältään kuninkaan vallan. Hän kuitenkin tiesi, ettei häntä asetettaisi messiaaniseksi kuninkaaksi heti kun hän palaisi taivaaseen. Sen sijaan hän istuisi Jumalan oikealla puolella ja odottaisi määräaikaa. Odotus kesti useita satoja vuosia. (Ps. 110:1, 2; Matt. 22:43, 44; Hepr. 10:12, 13.)

Milloin Jumalan valtakunta tulee?

14. a) Miten Jeesus vastasi neljän apostolinsa kysymykseen? b) Mitä Jeesuksen profetian täyttyminen osoittaa hänen läsnäolostaan ja Valtakunnasta?

14 Muutama päivä ennen kuin Jeesus surmattiin, neljä hänen apostoliaan kysyi häneltä: ”Mikä tulee olemaan sinun läsnäolosi ja asiainjärjestelmän päättymisen tunnusmerkki?” (Matt. 24:3; Mark. 13:4.) Jeesus vastasi kertomalla laajan profetian, joka on kirjoitettu muistiin Matteuksen 24. ja 25. lukuun. Hän kuvaili yksityiskohtaisesti erilaisia maailmanlaajuisia tapahtumia ja olosuhteita, jotka muodostaisivat  hänen ”läsnäolokseen” kutsutun ajanjakson tunnusmerkin. Läsnäolo alkaisi, kun Valtakunta perustettaisiin, ja se huipentuisi, kun Valtakunta tulisi. On runsaasti todisteita siitä, että Jeesuksen profetia on täyttynyt vuodesta 1914 lähtien. * Näin ollen hänen läsnäolonsa alkoi ja Valtakunta perustettiin tuona vuonna.

15, 16. Keihin ”tämä sukupolvi” viittaa?

15 Milloin Jumalan valtakunta sitten tulee? Jeesus ei paljastanut sitä tarkkaan (Matt. 24:36). Mutta hän sanoi jotain sellaista, minkä perusteella voitaisiin olla varmoja, että se on todella lähellä. Hän osoitti, että Valtakunta tulisi sen jälkeen kun ”tämä sukupolvi” olisi nähnyt profeetallisen tunnusmerkin täyttyvän. (Lue Matteuksen 24:32–34.) Keihin ilmaus ”tämä sukupolvi” viittaa? Tutkitaan Jeesuksen sanoja tarkemmin.

16 ”Tämä sukupolvi.” Oliko Jeesuksella mielessään ei-uskovat? Ei ollut. Ajatellaanpa, keitä hänen kuulijansa olivat. Hän esitti tämän profetian muutamalle apostolille, jotka olivat tulleet ”hänen luokseen yksityisesti” (Matt. 24:3). Apostolit voideltaisiin pian pyhällä hengellä. On myös hyvä ottaa huomioon tekstiyhteys. Ennen kuin Jeesus puhui ”tästä sukupolvesta”, hän sanoi: ”Oppikaa nyt viikunapuusta kuvauksena tämä: Niin pian kuin sen nuori oksa mehevöityy ja työntää esiin lehtiä, te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin myös te, kun näette kaikki nämä, tietäkää, että hän on lähellä, ovilla.” Jeesuksen voidellut seuraajat – eivät siis ei-uskovat – näkisivät hänen ennustamansa tapahtumat ja ymmärtäisivät niiden merkityksen eli sen, että ”hän on lähellä, ovilla”. Kun Jeesus puhui ”tästä sukupolvesta”, hänellä oli näin ollen mielessään voidellut seuraajansa.

17. Mitä ilmaukset ”sukupolvi” ja ”kaikki nämä” merkitsevät?

17 ”Ei missään tapauksessa katoa, ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat.” Miten nämä sanat toteutuvat? Vastauksen saamiseksi täytyy tietää, mitä ilmaukset ”sukupolvi” ja ”kaikki nämä” merkitsevät. ”Sukupolvi” tarkoittaa usein eri-ikäisiä ihmisiä, jotka jonkin ajanjakson kuluessa elävät osittain samanaikaisesti. Sukupolvi ei ole kovin pitkä, ja sillä on loppu. (2. Moos. 1:6.) ”Kaikki nämä” tarkoittaa kaikkea sitä, minkä Jeesus ennusti tapahtuvan läsnäolonsa aikana – siitä lähtien kun se alkoi vuonna 1914, siihen saakka kun se huipentuu ”suuressa ahdistuksessa” (Matt. 24:21).

18, 19. a) Miten meidän tulisi ymmärtää ”tätä sukupolvea” koskevat Jeesuksen sanat? b) Minkä päätelmän voimme tehdä?

18 Miten meidän siis tulisi ymmärtää ”tätä sukupolvea” koskevat Jeesuksen sanat? Tuo sukupolvi koostuu kahdesta voideltujen ryhmästä, jotka elävät osittain samanaikaisesti: ensimmäisen ryhmän muodostavat ne voidellut, jotka näkivät, kun tunnusmerkki alkoi täyttyä vuonna 1914, ja toisen ryhmän ne voidellut, jotka ovat eläneet osittain  samanaikaisesti ensimmäisen ryhmän kanssa. Ainakin jotkut toiseen ryhmään kuuluvista elävät niin kauan, että näkevät tulevan ahdistuksen alun. Nämä kaksi ryhmää muodostavat yhden sukupolven, koska he elävät jonkin aikaa samanaikaisesti voideltuina kristittyinä. *

19 Minkä päätelmän voimme tehdä? Tiedämme, että tunnusmerkki, joka osoittaa Jeesuksen olevan läsnä Valtakunnan kuninkaana, on selvästi nähtävissä kautta maailman. Tiedämme myös, että ne ”tähän sukupolveen” kuuluvat voidellut, jotka ovat yhä elossa, ikääntyvät; he eivät kuitenkaan kaikki kuole ennen kuin suuri ahdistus alkaa. Voimme siksi päätellä, että hyvin pian Jumalan valtakunta tulee ja ottaa maapallon hallintaansa. On sykähdyttävää nähdä, miten Jeesuksen opettama rukous ”tulkoon sinun valtakuntasi” täyttyy!

20. Mihin tärkeään aiheeseen perehdymme tässä julkaisussa? Mitä seuraavassa luvussa tarkastellaan?

20 Emme saa koskaan unohtaa sanoja, jotka itse Jehova lausui Pojastaan: ”Kuunnelkaa häntä.” Me tosi kristityt haluamme noudattaa alttiisti tuota kehotusta. Olemme hyvin kiinnostuneita kaikesta, mitä Jeesus sanoi ja opetti Jumalan valtakunnasta. Perehdymme tässä julkaisussa siihen, mitä Valtakunta on jo saanut aikaan ja mitä se tekee tulevaisuudessa. Seuraavassa luvussa tarkastellaan niitä jännittäviä kehitysvaiheita, jotka liittyivät Jumalan valtakunnan syntymään taivaassa.

^ kpl 13 Jeesuksen vertaus on voinut tuoda kuulijoiden mieleen Herodes Suuren pojan Arkelaoksen. Ennen kuolemaansa Herodes määräsi hänet testamentissaan Juudean ja eräiden muiden alueiden hallitsijaksi. Ennen kuin Arkelaoksen oli mahdollista nousta valtaan, hänen täytyi matkustaa kauas Roomaan varmistaakseen keisari Augustuksen hyväksynnän.

^ kpl 18 ”Tähän sukupolveen” ei kuuluisi kukaan sellainen, joka on voideltu sen jälkeen kun viimeinen voideltu on kuollut ensimmäisestä ryhmästä eli niistä, jotka näkivät ”ahdingon tuskien alun” vuonna 1914 (Matt. 24:8).