Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 LUKU 3

Jehova paljastaa tarkoitustaan

Jehova paljastaa tarkoitustaan

LUVUN YDIN

Jehova paljastaa tarkoitustaan edistyvästi, mutta vain niille, jotka pelkäävät häntä

1, 2. Miten Jehova on paljastanut ihmiskuntaa koskevaa tarkoitustaan?

RAKASTAVAT vanhemmat ottavat lapsensa mukaan perheasioita koskeviin keskusteluihin. He harkitsevat kuitenkin tarkkaan, minkä verran tietoa he lapsille antavat. He kertovat näille vain sen, mitä nämä kypsyytensä puolesta pystyvät omaksumaan.

2 Samoin Jehova on paljastanut edistyvästi ihmisperhettä koskevaa tarkoitustaan. Hän on kuitenkin tehnyt niin vain silloin, kun hän on katsonut ajankohdan sopivaksi. Luodaanpa lyhyt katsaus siihen, miten Jehova on paljastanut Valtakuntaa koskevia totuuksia kautta historian.

Miksi Valtakuntaa alettiin tarvita?

3, 4. Määräsikö Jehova ennalta ihmiskunnan historian kulun? Selitä.

3 Messiaaninen valtakunta ei alun perin kuulunut Jehovan tarkoitukseen. Miksi ei? Jehova ei määrännyt ennalta ihmiskunnan historian kulkua vaan antoi ihmisille vapaan tahdon. Hän kertoi Aadamille ja Eevalle, mikä oli hänen ihmiskuntaa koskeva tarkoituksensa: ”Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja alistakaa se valtaanne.” (1. Moos. 1:28.) Jehova odotti heidän myös kunnioittavan hänen hyvää ja pahaa koskevia normejaan (1. Moos. 2:16, 17). Aadam ja Eeva olisivat voineet päättää pysyä uskollisina. Jos he ja heidän jälkeläisensä olisivat tehneet niin, Jumalan tarkoituksen täyttämiseksi ei olisi tarvittu Kristuksen hallitsemaa valtakuntaa. Maapallo olisi nyt täynnä täydellisiä ihmisiä, jotka kaikki palvoisivat Jehovaa.

4 Saatanan, Aadamin ja Eevan kapina ei saanut Jehovaa hylkäämään tarkoitustaan täyttää maa täydellisellä ihmisperheellä, vaan hän päätti toteuttaa sen toisella tavalla. Hänen tarkoituksensa ei ole kuin juna, joka pääsee määränpäähänsä vain tiettyä raidetta pitkin ja joka voidaan suistaa raiteilta. Kun Jehova on ilmaissut tarkoituksensa,  mikään voima koko kaikkeudessa ei voi estää häntä toteuttamasta sitä. (Lue Jesajan 55:11.) Jos jokin este uhkaa ikään kuin tukkia yhden raiteen, hän käyttää toista (2. Moos. 3:14, 15). * Hän ilmoittaa uskollisille palvelijoilleen uudesta tavastaan täyttää tarkoituksensa silloin, kun hän katsoo sen sopivaksi.

5. Miten Jehova vastasi Eedenin kapinaan?

5 Jehova vastasi Eedenin kapinaan liittämällä tarkoitukseensa Valtakunnan (Matt. 25:34). Tuona historian synkkänä hetkenä hän alkoi luoda valoa siihen, miten hän palauttaisi ihmiskunnan alkuperäiseen tilaansa ja tekisi tyhjäksi vahingon, joka aiheutuisi Saatanan turhasta yrityksestä anastaa valta itselleen (1. Moos. 3:14–19). Jehova ei kuitenkaan ilmaissut kaikkia Valtakuntaan liittyviä yksityiskohtia heti.

Jehova alkaa paljastaa Valtakuntaa koskevia totuuksia

6. Mitä Jehova lupasi, mutta mitä hän ei paljastanut?

6 Aivan ensimmäisessä ennustuksessa Jehova lupasi, että ”siemen” murskaisi käärmeen. (Lue 1. Mooseksen kirjan 3:15.) Tuolloin ei kuitenkaan paljastettu, kuka tuo siemen eli jälkeläinen oli tai mitä käärmeen siemenellä tarkoitettiin. Jehova loi valoa näihin yksityiskohtiin vasta noin kaksituhatta vuotta myöhemmin. *

7. Miksi Abraham valittiin, ja mitä voimme oppia siitä?

7 Aikanaan Jehova päätti, että luvattu siemen tulisi Abrahamin kautta. Hänet valittiin siksi, että hän ”kuunteli [Jehovan] ääntä” (1. Moos. 22:18). Opimme tästä tärkeän asian: Jehova paljastaa tarkoituksensa vain niille, jotka tuntevat häntä kohtaan kunnioittavaa pelkoa. (Lue psalmi 25:14.)

8, 9. Mitä Jehova ilmaisi luvatusta siemenestä Abrahamille ja Jaakobille?

8 Puhuessaan enkelin välityksellä ystävälleen Abrahamille Jehova ilmaisi luvatusta siemenestä ensi kertaa hyvin tärkeän piirteen: hän olisi ihminen (1. Moos. 22:15–17; Jaak. 2:23). Mutta miten tuo ihminen murskaisi käärmeen? Kuka käärme oli? Näihin kysymyksiin luotaisiin valoa myöhemmin.

9 Jehova päätti, että luvattu siemen tulisi Abrahamin pojanpojan Jaakobin kautta, jolla oli vahva usko (1. Moos. 28:13–22). Jaakobin välityksellä hän ilmaisi, että siemen polveutuisi Jaakobin pojasta Juudasta. Jaakob ennusti, että tämä Juudan jälkeläinen saisi ”valtikan”, joka kuvaa kuninkaan valtaa, ja että ”hänelle kuuluisi kansojen tottelevaisuus”. (1. Moos. 49:1, 10.) Näin Jehova ilmaisi, että siemenestä tulisi hallitsija, kuningas.

10, 11. Miksi Jehova paljasti tarkoitustaan Daavidille ja Danielille?

10 Noin 650 vuotta Juudan päivien jälkeen Jehova raotti lisää tarkoitustaan Juudan jälkeläiselle kuningas  Daavidille. Hän sanoi tätä ”sydämensä mukaiseksi mieheksi”. (1. Sam. 13:14; 17:12; Apt. 13:22.) Koska Daavid tunsi kunnioittavaa jumalanpelkoa, Jehova päätti tehdä liiton hänen kanssaan ja lupasi, että yksi hänen jälkeläisistään hallitsisi ikuisesti (2. Sam. 7:8, 12–16).

11 Viitisensataa vuotta myöhemmin Jehova ilmaisi profeetta Danielin välityksellä tarkan vuoden, jolloin Messias eli Voideltu tulisi maan päälle (Dan. 9:25, alav.). Jehova piti Danielia ”hyvin arvostettuna”, koska tämä kunnioitti häntä syvästi ja palveli häntä alinomaa (Dan. 6:16; 9:22, 23).

12. Mitä Danielin käskettiin tehdä ja miksi?

12 Vaikka Jehova henkeytti Danielin ja hänen kaltaisensa uskolliset profeetat kirjoittamaan kymmeniä yksityiskohtia luvatusta siemenestä, Messiaasta, ei ollut vielä hänen aikansa paljastaa palvelijoilleen niiden täyttä merkitystä. Esimerkiksi kun Danielille oli annettu näky Valtakunnan perustamisesta, hänen käskettiin sinetöidä ennustus Jehovan määräaikaan asti. Tuona tulevana aikana tosi tieto ”tulisi runsaaksi”. (Dan. 12:4.)

Jehova paljasti Danielin ja muiden uskollisten miesten välityksellä yksityiskohtia messiaanisesta valtakunnasta.

Jeesus luo valoa Jumalan tarkoitukseen

13. a) Kuka oli luvattu siemen? b) Miten Jeesus loi valoa 1. Mooseksen kirjan 3:15:n ennustukseen?

13 Jehova osoitti selvästi, että Jeesus oli luvattu siemen, Daavidin jälkeläinen, joka hallitsisi kuninkaana (Luuk. 1:30–33; 3:21, 22). Kun Jeesus aloitti palveluksensa, oli kuin aurinko olisi noussut ihmiskunnan ylle luomaan valoa Jumalan tarkoitukseen (Matt. 4:13–17). Hän esimerkiksi teki täysin selväksi, kuka oli 1. Mooseksen kirjan 3:14, 15:ssä mainittu ”käärme”, kun hän sanoi Panettelijaa ”murhaajaksi” ja ”valheen isäksi” (Joh. 8:44, alav.). Johannekselle antamassaan ilmestyksessä Jeesus ilmaisi ”alkuperäisen käärmeen” olevan se, ”jota kutsutaan Panettelijaksi ja Saatanaksi”. * (Lue Ilmestyksen 1:1; 12:9.) Samassa ilmestyksessä Jeesus osoitti, miten hän luvattuna siemenenä lopulta täyttäisi Eedenissä lausutun ennustuksen ja murskaisi eli hävittäisi Saatanan (Ilm. 20:7–10).

14–16. Tajusivatko ensimmäisen vuosisadan opetuslapset aina täysin Jeesuksen paljastamien totuuksien merkityksen? Selitä.

14 Kuten tämän kirjan 1. luvussa osoitettiin, Jeesus puhui paljon Valtakunnasta. Hän ei kuitenkaan aina kertonut kaikkea, mitä hänen opetuslapsensa halusivat tietää. Silloinkin kun hän mainitsi tarkkoja yksityiskohtia, hänen paljastamiensa totuuksien merkitys alkoi valjeta täysin hänen seuraajilleen vasta myöhemmin, joskus satojen vuosien päästä. Otetaan muutama esimerkki.

15 Vuonna 33 Jeesus ilmaisi selvästi, että Jumalan valtakunnan kuninkaan hallitsijatoverit otettaisiin maasta ja herätettäisiin henkiolennoiksi taivaaseen. Hänen  opetuslapsensa eivät kuitenkaan heti ymmärtäneet tätä. (Dan. 7:18; Joh. 14:2–5.) Samana vuonna hän osoitti vertausten avulla, että Valtakunta perustettaisiin vasta kauan hänen taivaaseen nousemisensa jälkeen (Matt. 25:14, 19; Luuk. 19:11, 12). Opetuslapset eivät käsittäneet tätä olennaisen tärkeää asiaa vaan kysyivät häneltä sen jälkeen kun hänet oli herätetty kuolleista: ”Ennallistatko sinä Israelille valtakunnan tänä aikana?” Jeesus päätti kuitenkin olla paljastamatta enempää yksityiskohtia tuolloin. (Apt. 1:6, 7.) Lisäksi hän opetti, että olisi ”muita lampaita”, jotka eivät kuuluisi hänen hallitsijatovereittensa ”pieneen laumaan” (Joh. 10:16; Luuk. 12:32). Kristuksen seuraajat ymmärsivät täsmällisesti, keitä näihin kahteen ryhmään kuului, vasta hyvän aikaa sen jälkeen kun Valtakunta oli perustettu vuonna 1914.

16 Jeesus olisi voinut kertoa opetuslapsilleen monia asioita ollessaan heidän kanssaan maan päällä, mutta hän tiesi, etteivät he olisi kyenneet omaksumaan niitä (Joh. 16:12). Valtakunnasta annettiin selvästikin paljon tietoa ensimmäisellä vuosisadalla, mutta silloin ei ollut vielä aika tällaisen tiedon ”tulla runsaaksi”.

Runsaasti tosi tietoa ”lopun aikana”

17. Mitä meidän on tehtävä ymmärtääksemme Valtakuntaa koskevia totuuksia? Mitä muuta tarvitaan?

17 Jehova lupasi Danielille, että ”lopun aikana – – monet tutkisivat läpikotaisin ja [Jehovan tarkoitusta koskeva] tosi tieto tulisi runsaaksi” (Dan. 12:4). Tämän tiedon hankkimiseksi on siis nähtävä vaivaa. Mutta tutkimmepa Raamattua kuinka perusteellisesti tahansa, emme voi ymmärtää Valtakuntaa koskevia totuuksia oikein, ellei Jehova suo sitä. (Lue Matteuksen 13:11.)

18. Miten Jehovaa pelkäävät ilmaisevat uskoa ja nöyryyttä?

 18 Aivan niin kuin Jehova paljasti edistyvästi Valtakuntaa koskevia totuuksia ennen vuotta 1914, hän valottaa niitä edelleen nyt lopun aikana. Kuten tämän kirjan 4. ja 5. luvussa osoitetaan, kuluneiden sadan vuoden aikana Jumalan kansan on silloin tällöin täytynyt korjata näkemystään. Merkitseekö tämä sitä, että Jehova ei olekaan heidän kanssaan? Päinvastoin! Hän tukee niitä, jotka pelkäävät häntä, koska he ilmaisevat kahta ominaisuutta, joita hän pitää kallisarvoisina: uskoa ja nöyryyttä (Hepr. 11:6; Jaak. 4:6). He uskovat, että kaikki Jumalan sanassa olevat lupaukset täyttyvät. He myöntävät nöyrästi, että heillä on ollut vääriä käsityksiä siitä, miten ne tarkalleen toteutuisivat. Tämä nöyrä asenne käy ilmi vuoden 1925 heinäkuun Vartiotornista: ”Me tiedämme, että Herra – – tulkitsee sanansa kansalleen omalla hyvällä tavallaan ja omalla ajallaan.”

”Herra – – tulkitsee sanansa kansalleen omalla hyvällä tavallaan ja omalla ajallaan.”

19. Mitä Jehova on suonut meidän ymmärtää ja miksi?

19 Kun Valtakunta perustettiin vuonna 1914, Jumalan palvelijat ymmärsivat vain osittain, miten siihen liittyvät ennustukset toteutuisivat (1. Kor. 13:9, 10, 12). Koska olemme innokkaasti halunneet nähdä Jumalan lupausten täyttyvän, olemme joskus tehneet vääriä päätelmiä. Edellä lainatussa Vartiotornissa esitettiin myös seuraava ajatus, joka on vuosien varrella osoittautunut viisaaksi: ”Varma – – sääntö näyttää olevan, että me emme saata ymmärtää ennustusta ennenkuin se on täyttynyt taikka on täyttymäisillään.” Nyt kun lopun aika on pitkällä, monet Valtakuntaa koskevat profetiat ovat täyttyneet tai täyttyvät parhaillaan. Koska Jehovan palvelijat ovat nöyriä ja halukkaita ottamaan vastaan oikaisua, hän on suonut heidän ymmärtää hänen tarkoitustaan yhä tarkemmin. Tosi tieto on ”tullut runsaaksi”!

 Tarkennukset koettelevat Jumalan palvelijoita

20, 21. Miten tarkennukset vaikuttivat ensimmäisen vuosisadan kristittyihin?

20 Kun Jehova tarkentaa näkemystämme totuudesta, sydäntämme koetellaan. Onko meillä uskoa ja nöyryyttä hyväksyä muutokset? Ensimmäisen vuosisadan puolivälissä eläneet kristityt kohtasivat samanlaisen koetuksen. Kuvittelehan, että olisit ollut tuohon aikaan juutalaiskristitty. Pidät Mooseksen lakia suuressa arvossa ja olet ylpeä kansallisesta perinnöstäsi. Sitten apostoli Paavalilta tulee henkeytettyjä kirjeitä, joiden mukaan Laki ei olekaan enää voimassa. Niissä sanotaan, että Jehova on hylännyt luonnollisen Israelin ja alkanut sen sijaan koota hengellistä Israelia, joka koostuu sekä juutalaisista että pakanoista. (Room. 10:12; 11:17–24; Gal. 6:15, 16; Kol. 2:13, 14.) Miltä sinusta olisi tuntunut?

21 Nöyrät kristityt hyväksyivät Paavalin henkeytetyn selityksen, ja Jehova siunasi heitä (Apt. 13:48). Jotkut taas närkästyivät tarkennuksista ja halusivat pitää kiinni omista käsityksistään (Gal. 5:7–12). Jos he eivät muuttaneet näkemystään, he menettivät mahdollisuuden hallita Kristuksen kanssa (2. Piet. 2:1).

22. Mitä ajattelet Jumalan tarkoitusta koskevista selvennyksistä?

22 Jehova on viime vuosikymmeninä tarkentanut näkemystämme Valtakunnasta. Hän on esimerkiksi auttanut meitä ymmärtämään selvemmin, milloin Valtakunnan tulevat alamaiset ja ne, jotka eivät ota vastaan Valtakunnan sanomaa, erotetaan toisistaan niin kuin lampaat vuohista. Hän on myös opettanut, milloin 144 000 voidellun määrä tulee täyteen, mitä Valtakuntaan liittyvät Jeesuksen vertaukset tarkoittavat ja milloin viimeinen voideltu herätetään taivaaseen. * Miltä tällaiset selvennykset tuntuvat sinusta? Vahvistavatko ne uskoasi? Pidätkö niitä todisteena siitä, että Jehova opettaa edelleen nöyriä palvelijoitaan? Tämä kirja lujittaa luottamustasi siihen, että Jehova paljastaa tarkoitustaan edistyvästi niille, jotka pelkäävät häntä.

^ kpl 4 Jumalan nimi Jehova on johdettu heprean verbistä, joka merkitsee ’tulla joksikin’. Nimeen sisältyy ajatus siitä, että hän täyttää lupauksensa. Ks. tekstiruutu ”Jumalan nimen merkitys” luvussa 4.

^ kpl 6 Vaikka tämä aika saattaa nykyään tuntua pitkältä, täytyy muistaa, että ihmiset elivät tuolloin paljon kauemmin. Aadamista Abrahamiin oli vain neljä polvea. Aadam ja Nooan isä Lemek elivät osittain samanaikaisesti, samoin Lemek ja Nooan poika Seem. Seem puolestaan eli osittain yhtaikaa Abrahamin kanssa. (1. Moos. 5:5, 31; 9:29; 11:10, 11; 25:7.)

^ kpl 13 Raamatun heprealaisissa kirjoituksissa nimi Saatana esiintyy 18 kertaa, kun taas Kreikkalaisissa kirjoituksissa se esiintyy yli 30 kertaa. Heprealaisissa kirjoituksissa ei kiinnitetty tarpeettomasti huomiota Saatanaan vaan keskityttiin piirteisiin, jotka auttoivat tunnistamaan Messiaan. Kun Messias saapui, hän paljasti Saatanan selvästi, ja se kirjoitettiin muistiin Kreikkalaisiin kirjoituksiin.

^ kpl 22 Näitä tarkennuksia käsitellään seuraavissa Vartiotornin numeroissa: 15.10.1995 s. 23–28, 15.1.2008 s. 20–24, 15.7.2008 s. 17–21 ja 15.7.2013 s. 9–14.