Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 LUKU 6

Kansa joka saarnaa – saarnaajat tarjoutuvat palvelukseen halukkaasti

Kansa joka saarnaa – saarnaajat tarjoutuvat palvelukseen halukkaasti

LUVUN YDIN

Kuningas kokoaa saarnaajien armeijan

1, 2. Minkä suuren työn Jeesus ennusti? Mikä tärkeä kysymys herää?

POLIITTISET vallanpitäjät antavat usein lupauksia, jotka jäävät täyttämättä. Eivät edes ne, joilla on vilpittömät aikomukset, pysty välttämättä pitämään lupauksiaan. Virkistävä vastakohta on messiaaninen kuningas Jeesus Kristus, joka aina pitää sanansa.

2 Tultuaan vuonna 1914 kuninkaaksi Jeesus oli valmis täyttämään noin 1 900 vuotta aiemmin esittämänsä profetian. Vähän ennen kuolemaansa hän oli ennustanut: ”Tämä valtakunnan hyvä uutinen tullaan saarnaamaan koko asutussa maassa.” (Matt. 24:14.) Näiden sanojen täyttyminen olisi osa tunnusmerkkiä, joka osoittaisi hänen olevan läsnä Valtakunnan kuninkaana. Herää kuitenkin tärkeä kysymys: miten tämä kuningas pystyisi kokoamaan alttiiden saarnaajien armeijan viimeisinä päivinä – aikana, jolloin ihmiset yleensä olisivat itsekkäitä, rakkaudettomia ja maallistuneita? (Matt. 24:12; 2. Tim. 3:1–5.) Meidän täytyy saada vastaus, sillä se koskee kaikkia tosi kristittyjä.

3. Mihin Jeesus osoitti luottavansa ja miksi?

3 Mietitäänpä Jeesuksen ennustusta tarkemmin. Sanoista ”tullaan saarnaamaan” heijastuu luja luottamus. Jeesus oli varma, että hänellä olisi viimeisinä päivinä alttiita kannattajia. Miksi hän luotti siihen? Hän oli ottanut oppia Isästään (Joh. 12:45; 14:9). Ennen ihmiseksi tuloaan hän oli itse nähnyt, että Jehova luotti palvojiensa alttiuteen. Katsotaan, miten Jehova ilmaisi tällaista luottamusta.

”Kansasi tarjoutuu halukkaasti”

4. Mitä työtä Jehova kannusti israelilaisia tukemaan, ja mitä tapahtui?

4 Jehova käski muinoin Moosesta rakentamaan tabernaakkelin eli teltan, josta tulisi Israelin kansan palvontakeskus. Mooseksen välityksellä hän kannusti koko kansaa tukemaan tuota työtä. Mooses kehotti: ”Jokainen altissydäminen tuokoon – – annin Jehovalle.” Mitä tapahtui?  Israelilaiset toivat ”vapaaehtoisen uhrilahjan aamu aamulta”. He toivat lahjoja niin paljon, että heitä piti kieltää tuomasta enää enempää! (2. Moos. 35:5; 36:3, 6.) He osoittautuivat Jehovan luottamuksen arvoisiksi.

5, 6. Mitä Jehova ja siksi myös Jeesus odottivat psalmin 110:1–3 mukaan näkevänsä tosi palvojissa lopun aikana?

5 Odottiko Jehova näkevänsä samanlaista alttiutta palvojissaan viimeisinä päivinä? Kyllä odotti. Yli tuhat vuotta ennen Jeesuksen syntymää maan päälle hän henkeytti Daavidin kirjoittamaan ajasta, jolloin Messias alkaisi hallita. (Lue psalmi 110:1–3.) Uudella Kuninkaalla Jeesuksella olisi vihollisia mutta myös kokonainen armeija kannattajia. Heitä ei tarvitsisi pakottaa palvelemaan Kuningasta. Jopa nuoret tarjoutuisivat työhön vapaaehtoisesti, ja heitä olisi niin paljon, että heitä voitaisiin verrata lukemattomiin kastepisaroihin, jotka peittävät maan aamun sarastaessa. *

Valtakunnan alttiita kannattajia on yhtä runsaasti kuin kastepisaroita. (Ks. kpl 5.)

6 Jeesus tiesi, että psalmin 110 profetia soveltui häneen (Matt. 22:42–45). Siksi hänellä oli kaikki syyt luottaa siihen, että hänellä olisi uskollisia kannattajia, jotka tarjoutuisivat halukkaasti saarnaamaan hyvää uutista koko maapallolla. Mitä historia osoittaa? Onko Kuningas koonnut näinä viimeisinä päivinä alttiiden saarnaajien armeijan?

”Etuni ja velvollisuuteni on julistaa tätä sanomaa”

7. Miten Jeesus kuninkaaksi tultuaan valmisti kannattajiaan edessä olevaan työhön?

7 Pian kuninkaaksi tulonsa jälkeen Jeesus alkoi valmistaa seuraajiaan edessä olevaan mittavaan työhön. Kuten näimme 2. luvusta, vuodesta 1914 vuoden 1919 alkupuolelle asti hän tarkasti ja puhdisti heitä (Mal. 3:1–4). Myöhemmin vuonna 1919 hän asetti uskollisen orjan ottamaan johdon hänen seuraajiensa keskuudessa (Matt.  24:45). Siitä lähtien tuo orja on konventtipuheiden ja painotuotteiden välityksellä jakanut hengellistä ravintoa, jossa on toistuvasti korostettu kaikkien kristittyjen henkilökohtaista vastuuta saarnata.

8–10. Miten konventit vauhdittivat saarnaamistyötä? Kerro esimerkki. (Ks. myös tekstiruutu ” Varhaiset konventit vauhdittivat saarnaamistyötä”.)

8 Konventtipuheet. Raamatuntutkijat kaipasivat ohjausta ja kokoontuivat siksi 1.–8. syyskuuta 1919 Cedar Pointiin Ohioon Yhdysvaltoihin ensimmäiseen suureen sodanjälkeiseen konventtiinsa. Toisena konventtipäivänä veli Rutherford piti puheen, jossa hän sanoi suoraan: ”Kristityn tehtävä maan päällä – – on julistaa sanomaa Herran vanhurskauden valtakunnasta.”

9 Konventin huippukohta oli veli Rutherfordin kolme päivää myöhemmin esittämä ”Puhe työtovereille”, joka julkaistiin Vartiotornissa otsikolla ”Julistus valtakunnasta”. Hän sanoi: ”Vakavina hetkinä kristitty kysyy itseltään aivan luonnollisesti: ’Miksi olen maan päällä?’ Vastauksen täytyy välttämättömästi olla: ’Herra on armossaan tehnyt minut lähettilääkseen, jonka tehtävänä on julistaa sovinnon sanaa maailmalle, ja minun etuni ja velvollisuuteni on julistaa tätä sanomaa.’ ”

10 Tuossa historiallisessa puheessa veli Rutherford ilmoitti uudesta lehdestä nimeltä Kultainen Aika (nyk. Herätkää!), joka auttaisi ihmisiä näkemään, että Valtakunta on ihmiskunnan ainoa toivo. Sitten hän kysyi, kuinka moni kuulijoista halusi osallistua tämän lehden levittämiseen. Konventtia käsittelevässä raportissa kuvailtiin: ”Yleisö reagoi innostuneesti: kuusituhatta ponnahti yhtenä joukkona seisomaan.” * Kuninkaalla oli selvästikin alttiita kannattajia, jotka halusivat julistaa hänen valtakuntaansa!

11, 12. Milloin Jeesuksen ennustama työ vuoden 1920 Vartiotornin mukaan tehtäisiin?

11 Painotuotteet. Vartiotornissa osoitettiin yhä selvemmin, miten tärkeää oli saarnata Valtakunnan hyvää uutista Jeesuksen ennustuksen mukaisesti. Otetaan tästä joitakin esimerkkejä 1920-luvun alkupuolelta.

12 Mitä sanomaa Matteuksen 24:14:n täyttymykseksi julistettaisiin, ja milloin tuo työ tehtäisiin? Marraskuun 1920 Vartiotornissa oli kirjoitus ”Valtakunnan evankeliumi”, jonka mukaan hyvä uutinen koski ”vanhan järjestyksen loppua ja Messiaan valtakunnan perustamista”. Sitten kirjoituksessa osoitettiin selvästi, milloin sitä saarnattaisiin: ”Tämä sanoma täytyy julistaa – – suuren maailmansodan [ensimmäisen maailmansodan] ja – – ’suuren ahdistuksen’ ajan välillä.” Siksi artikkelissa todettiin: ”Nyt on aika – – julistaa kaikkialla kristikunnassa tätä uutista.”

13. Miten vuoden 1921 Vartiotornissa vedottiin voideltujen kristittyjen alttiuteen?

 13 Painostettiinko Jumalan kansaa Jeesuksen ennustamaan työhön? Ei. Kesäkuussa 1921 Vartiotornin kirjoituksessa ”Ole rohkeana” vedottiin voideltujen kristittyjen alttiuteen. Jokaista kehotettiin kysymään itseltään: ”Eikö minun suurin etuni sekä velvollisuuteni ole ottaa osaa tähän työhön?” Sitten kirjoituksessa ilmaistiin luottamusta siihen, että kun kristitty tuntisi tällä tavoin, hän olisi ”kuin Jeremia, jonka sydämessä Herran sana oli ’ikäänkuin polttava tuli suljettuna hänen luihinsa’, pakoittaen häntä niin, että ei hän voinut pidättyä puhumasta” (Jer. 20:9). Tämä lämmin kannustus heijasti Jehovan ja Jeesuksen luottamusta uskollisiin Valtakunnan kannattajiin.

14, 15. Millä tavoin voideltuja kristittyjä kehotettiin vuoden 1922 Vartiotornissa viemään Valtakunnan sanomaa?

14 Miten tosi kristittyjen piti viedä Valtakunnan sanomaa? Lyhyessä mutta painokkaassa kirjoituksessa ”Palvelemisen välttämättömyys”, joka ilmestyi marraskuun 1922 Vartiotornissa, voideltuja kristittyjä kehotettiin ”innolla viemään painettua julistusta kansalle ja puhumaan heille heidän ovillaan, antaen todistuksen siitä, että taivaan valtakunta on lähellä”.

15 Kristus on selvästikin vuodesta 1919 eteenpäin painottanut uskollisen ja ymmärtäväisen orjansa välityksellä toistuvasti sitä, että kristityllä on etu ja velvollisuus julistaa Valtakunnan sanomaa maan päällä. Miten raamatuntutkijat sitten suhtautuivat tähän kannustukseen?

”Uskolliset kertovat tätä sanomaa ihmisille vapaaehtoisesti”

16. Miten jotkut vaaleilla valitut vanhimmat suhtautuivat siihen ajatukseen, että kaikkien tulisi osallistua kenttäpalvelukseen?

16 1920- ja 30-luvulla jotkut vastustivat sitä ajatusta, että kaikkien voideltujen kristittyjen tulisi osallistua kenttäpalvelukseen. Vartiotornissa 1.1.1928 selitettiin tilannetta: ”Meidän päivinämme on seurakuntien vanhimpien vastuunalaisilla paikoilla sellaisia, – – jotka eivät halua rohkaista veljiään ottamaan osaa palvelustyöhön ja jotka itse kieltäytyvät ottamasta osaa palvelustyöhön. – – He pilkkaavat kehoitusta mennä ovelta ovelle viemään kansalle sanomaa Jumalasta, hänen Kuninkaastaan ja hänen valtakunnastaan.” Sitten artikkelissa sanottiin suoraan: ”On tullut aika, jolloin uskollisten on pidettävä silmällä sellaisia sekä kartettava heitä, ja heille on sanottava, että heille ei enää tulla uskomaan vanhimpien virkoja.” *

17, 18. a) Miten useimmat veljet ja sisaret suhtautuivat päätoimiston ohjeisiin? b) Miten miljoonat ovat toimineet kuluneiden sadan vuoden aikana?

17 Useimmat veljet ja sisaret ottivat kuitenkin innostuneesti vastaan päätoimiston ohjeet. Valtakunnan sanoman vieminen oli heille kunnia ja etuoikeus. Vartiotornissa 15.3.1926 (engl.) tämä ilmaistiin seuraavasti: ”Uskolliset kertovat tätä sanomaa ihmisille vapaaehtoisesti.” Nuo uskolliset  toimivat psalmissa 110:3 olevien profeetallisten sanojen mukaisesti ja tukivat halukkaasti messiaanista kuningasta.

18 Kuluneiden sadan vuoden aikana miljoonat ovat tarjoutuneet halukkaasti julistamaan Valtakuntaa. Muutamassa seuraavassa luvussa tarkastelemme sitä, miten he ovat saarnanneet – mitä menetelmiä ja välineitä on käytetty – ja mitä on saatu aikaan. Mutta sitä ennen mietimme, miksi miljoonat ovat osallistuneet saarnaamistyöhön vapaaehtoisesti, vaikka ovat eläneet minäkeskeisessä maailmassa. Samalla meidän jokaisen on hyvä pohtia, miksi itse kerromme toisille hyvää uutista.

”Etsikää jatkuvasti ensin Jumalan valtakuntaa”

19. Miksi noudatamme Jeesuksen neuvoa ”etsiä jatkuvasti ensin Jumalan valtakuntaa”?

19 Jeesus neuvoi seuraajiaan ”etsimään jatkuvasti ensin Jumalan valtakuntaa” (Matt. 6:33). Miksi noudatamme tätä neuvoa? Pohjimmiltaan siksi, että ymmärrämme Valtakunnan tärkeyden: sillä on keskeinen osa Jumalan tarkoituksessa. Kuten näimme edellisestä luvusta, pyhä henki on vähitellen paljastanut innostavia totuuksia Valtakunnasta. Kun nuo kallisarvoiset totuudet koskettavat meitä, ne sytyttävät meissä voimakkaan halun etsiä ensin Valtakuntaa.

Aivan kuin mies, joka on ikionnellinen löytäessään kätketyn aarteen, kristityt iloitsevat siitä, että he ovat löytäneet Valtakunnan totuuden. (Ks. kpl 20.)

20. Miten Jeesuksen seuraajat suhtautuisivat neuvoon etsiä jatkuvasti ensin Valtakuntaa, kuten vertaus kätketystä aarteesta osoittaa?

20 Jeesus tiesi, miten hänen seuraajansa suhtautuisivat neuvoon etsiä jatkuvasti ensin Valtakuntaa. Mietitäänpä hänen vertaustaan kätketystä aarteesta. (Lue Matteuksen 13:44.) Vertauksen mies löytää kedolla työskennellessään kätketyn aarteen ja tajuaa heti sen arvon. Mitä hän tekee? ”Ilonsa tähden hän menee ja myy, mitä hänellä on, ja ostaa sen kedon.” Mitä opimme tästä? Kun löydämme Valtakunnan totuuden ja ymmärrämme sen arvon, teemme ilomielin kaikki tarvittavat uhraukset voidaksemme pitää Valtakunnan edut jatkuvasti niille kuuluvalla paikalla – ensi sijalla elämässämme. *

21, 22. Miten Valtakunnan uskolliset kannattajat osoittavat etsivänsä ensin Valtakuntaa? Kerro esimerkki.

21 Valtakunnan uskolliset kannattajat osoittavat etsivänsä ensin Valtakuntaa paitsi sanoillaan myös teoillaan. He omistavat elämänsä saarnaamistyöhön ja käyttävät siinä parhaansa mukaan kykyjään ja varojaan. Monet ovat tehneet suuria uhrauksia voidakseen toimia kokoaikaisessa palveluksessa. Kaikki tällaiset alttiit saarnaajat ovat itse nähneet Jehovan siunaavan niitä, jotka panevat Valtakunnan ensi sijalle. Seuraavassa esimerkki menneiltä vuosikymmeniltä.

22 Avery ja Lovenia Bristow palvelivat yhdessä kolporteeraajina (tienraivaajina) Yhdysvaltain eteläosissa 1920-luvun  loppupuolelta lähtien. Vuosia myöhemmin Lovenia muisteli: ”Avery ja minä olemme palvelleet yhdessä tienraivaajina monta onnellista vuotta. Monesti emme tienneet, mistä saisimme rahaa bensiiniin tai ruokaan, mutta tavalla tai toisella Jehova aina huolehti meistä. Me vain menimme eteenpäin periksi antamatta. Meillä oli aina kaikki, mitä tarvitsimme.” Erään kerran heidän palvellessaan Pensacolassa Floridassa heillä oli rahat ja ruoka vähissä. Kun he palasivat asuntoautolleen, he löysivät kaksi suurta kassillista ruokaa sekä lapun, jossa luki: ”Lämpimät terveiset Pensacolan ryhmältä.” * Miettiessään kymmeniä vuosia kestänyttä kokoaikaista palvelustaan Lovenia totesi: ”Jehova ei koskaan hylkää meitä. Hän ei ikinä petä luottamustamme.”

23. Mitä ajattelet löytämästäsi Valtakunnan totuudesta? Mitä olet päättänyt tehdä?

23 Emme kaikki pysty saarnaamaan yhtä paljon, sillä olosuhteemme vaihtelevat. Me kaikki voimme kuitenkin iloita siitä, että saamme julistaa hyvää uutista kokosieluisesti (Kol. 3:23). Koska arvostamme löytämäämme kallisarvoista Valtakunnan totuutta, teemme halukkaasti ja innokkaasti kaikki mahdolliset uhraukset voidaksemme olla palveluksessa mahdollisimman paljon. Tämä on varmasti sinunkin päätöksesi.

24. Mikä on Valtakunnan suurimpia saavutuksia viimeisinä päivinä?

24 Menneiden sadan vuoden aikana Kuningas on toteuttanut Matteuksen 24:14:ssä olevaa profetiaansa. Hänen ei ole tarvinnut käyttää pakkoa. Vaikka hänen seuraajansa ovat tulleet itsekeskeisestä maailmasta, he ovat tarjoutuneet palvelukseen halukkaasti. Hyvän uutisen saarnaaminen maailmanlaajuisesti on osa tunnusmerkkiä, joka osoittaa Jeesuksen olevan läsnä Valtakunnan kuninkaana – ja lisäksi se on Valtakunnan suurimpia saavutuksia viimeisinä päivinä.

^ kpl 5 Kaste yhdistetään Raamatussa runsauteen (1. Moos. 27:28; Miika 5:7).

^ kpl 10 Kirjasessa ”Niille joille työ on uskottu” selitettiin: ”Valtakunnan sanomaa levitetään tarjoamalla Kultaista Aikaa talosta taloon. – – Esityksen jälkeen Kultainen Aika jätetään joka kotiin, tilattiinpa lehti tai ei.” Siitä lähtien veljiä kannustettiin vuosien ajan tarjoamaan ihmisille Kultaisen Ajan ja Vartiotornin tilauksia. Jehovan kansaa neuvottiin levittämään 1. helmikuuta 1940 alkaen noiden lehtien irtonumeroita ja raportoimaan niiden määrä.

^ kpl 16 Koska seurakunta valitsi siihen aikaan vanhimmat demokraattisesti, se saattoi jättää äänestämättä miehiä, jotka vastustivat kenttäpalvelusta. Tarkastelemme 12. luvussa sitä, miten vanhimmat alettiin nimittää teokraattisesti.

^ kpl 20 Jeesus esitti samanlaisen ajatuksen vertauksessaan matkustavasta kauppiaasta. Kauppias lähtee etsimään hyvin kallisarvoista helmeä, ja löydettyään sen hän myy kaiken, mitä hänellä on, ja ostaa sen. (Matt. 13:45, 46.) Nämä kaksi vertausta osoittavat myös, että voimme oppia Valtakunnan totuuden eri tavoin. Toisten eteen se tulee yllättäen, toiset taas etsivät sitä. Mutta löydämmepä sen miten tahansa, haluamme tehdä uhrauksia voidaksemme asettaa Valtakunnan ensi sijalle elämässämme.

^ kpl 22 Seurakuntia kutsuttiin tuolloin ryhmiksi.