Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 LUKU 9

Saarnaamistyön tuloksia – ”pellot – – ovat vaaleita elonkorjuuta varten”

Saarnaamistyön tuloksia – ”pellot – – ovat vaaleita elonkorjuuta varten”

LUVUN YDIN

Jehova on saanut Valtakunnan totuuden siemenet kasvamaan

1, 2. a) Miksi opetuslapset ovat hämmentyneitä? b) Mistä elonkorjuusta Jeesus puhuu?

OPETUSLAPSET ovat hämmentyneitä. Jeesus on sanonut heille: ”Nostakaa silmänne ja katselkaa peltoja, kuinka ne ovat vaaleita elonkorjuuta varten.” He tähyilevät Jeesuksen osoittamaan suuntaan, mutta vaaleiden peltojen sijasta he näkevät vihertäviä peltoja, joissa ohra on noussut oraalle. ”Miten niin elonkorjuuta varten?” he ehkä miettivät. ”Siihenhän on vielä kuukausia aikaa.” (Joh. 4:35.)

2 Jeesus ei kuitenkaan puhu kirjaimellisesta elonkorjuusta. Hän haluaa tässä tilanteessa opettaa seuraajilleen kaksi tärkeää asiaa hengellisestä elonkorjuusta, ihmisten elonkorjuusta. Mitkä nuo opetukset ovat? Katsotaanpa kertomusta tarkemmin.

Kannustus toimintaan ja lupaus ilosta

3. a) Mikä ehkä sai Jeesuksen sanomaan: ”Pellot – – ovat vaaleita elonkorjuuta varten”? (Ks. alaviite.) b) Miten Jeesus selvensi sanojaan?

3 Jeesus keskusteli opetuslastensa kanssa vuoden 30 lopulla lähellä samarialaista Sykarin kaupunkia. Kun opetuslapset lähtivät käymään kaupungissa, Jeesus jäi kaivolle ja kertoi hengellisiä totuuksia naiselle, joka oivalsi nopeasti niiden arvon. Opetuslasten palattua nainen kiiruhti Sykariin kertomaan kuulemistaan ihmeellisistä asioista. Hänen sanansa herättivät suurta kiinnostusta, ja monet lähtivät kiireesti kaivolle tapaamaan Jeesusta. Ehkä juuri tuolla hetkellä – katsellessaan kauas peltojen yli ja nähdessään samarialaisten joukon lähestyvän – Jeesus sanoi: ”Katselkaa peltoja, kuinka ne ovat vaaleita elonkorjuuta varten.” * Selventääkseen, ettei hän tarkoittanut kirjaimellista vaan hengellistä elonkorjuuta, hän lisäsi: ”Korjaaja – – kokoaa hedelmää ikuiseen elämään.” (Joh. 4:5–30, 36.)

4. a) Mitkä kaksi asiaa Jeesus opetti elonkorjuusta? b) Mitä kysymyksiä tarkastelemme?

4 Mitkä kaksi tärkeää asiaa Jeesus opetti hengellisestä elonkorjuusta? Ensiksikin työ on kiireellistä. Hänen sanansa ”pellot – – ovat vaaleita elonkorjuuta varten” kannustivat hänen seuraajiaan toimintaan. Tähdentääkseen opetuslapsilleen, kuinka kiireellistä työ oli, Jeesus jatkoi:  ”Jo saa korjaaja palkkaa.” Elonkorjuu oli tosiaan jo alkanut – aikaa ei ollut hukattavaksi! Toiseksi työntekijät ovat iloisia. Jeesus lupasi, että kylväjät ja korjaajat ”iloitsisivat yhdessä”. (Joh. 4:35b, 36.) Hän itse varmasti iloitsi nähdessään, että ”monet – – samarialaiset uskoivat nyt häneen”, ja samoin hänen opetuslapsensakin tuntisivat syvää iloa osallistuessaan kokosieluisesti elonkorjuuseen (Joh. 4:39–42). Tällä kertomuksella on meille erityistä merkitystä, koska se valaisee sitä, mitä nykyään tapahtuu kaikkien aikojen suurimmassa hengellisessä elonkorjuussa. Milloin nykyajan elonkorjuu alkoi, ja ketkä siihen osallistuvat? Millaisia tuloksia on saatu?

Kuningas johtaa kaikkien aikojen suurinta elonkorjuuta

5. a) Kuka johtaa maailmanlaajuista elonkorjuuta? b) Miten Johanneksen näky osoittaa, että työ on kiireellistä?

5 Apostoli Johannekselle antamassaan näyssä Jehova toi ilmi, että hän oli asettanut Jeesuksen johtamaan maailmanlaajuista ihmisten elonkorjuuta. (Lue Ilmestyksen 14:14–16.) Näyssä Jeesuksella on kruunu ja sirppi. ”Kultainen kruunu” hänen päässään vahvistaa, että hän on hallitseva kuningas. Kädessä oleva ”terävä sirppi” osoittaa hänen toimivan elonkorjaajana. Kun Jehova sanoo enkelin välityksellä, että ”maan elo on täysin kypsä”, hän korostaa työn kiireellisyyttä. ”Leikkuun hetki on tullut” – aikaa ei ole hukattavaksi! Sitten Jumala käskee Jeesusta ”ojentamaan sirppinsä”, ja tämä heilauttaa sitä, jolloin maan elo leikataan eli ihmisten sato korjataan. Tämä jännittävä näky muistuttaa meitä siitä, että pellot ovat jälleen ”vaaleita elonkorjuuta varten”. Voimmeko päätellä näystä, milloin maailmanlaajuinen elonkorjuu on alkanut? Kyllä voimme.

6. a) Milloin ”elonkorjuuaika” alkoi? b) Milloin ”maan eloa” alettiin korjata? Selitä.

6 Koska Ilmestyksen 14. luvussa olevassa Johanneksen näyssä Jeesuksella, elonkorjaajalla, on kruunu, hänet on jo asetettu kuninkaaksi vuonna 1914 (Dan. 7:13, 14; Ilm. 14:14). Jonkin aikaa sen jälkeen häntä käsketään aloittamaan elonkorjuu (Ilm. 14:15). Tapahtumien järjestys on sama vehnänkorjuuta koskevassa Jeesuksen vertauksessa, jossa hän sanoo: ”Elonkorjuu on asiainjärjestelmän päättyminen.” Elonkorjuuaika ja asiainjärjestelmän päättyminen alkoivat siis samaan aikaan, vuonna 1914. Myöhemmin ”elonkorjuuaikana” eli tuon ajanjakson kuluessa alkoi varsinainen elonkorjuu. (Matt. 13:30, 39.) Nyt jälkikäteen voimme nähdä, että elonkorjuu alkoi joitakin vuosia sen jälkeen, kun Jeesus ryhtyi hallitsemaan kuninkaana. Ensin hän puhdisti voideltuja seuraajiaan vuodesta 1914 vuoden 1919 alkupuolelle (Mal. 3:1–3; 1. Piet. 4:17). Myöhemmin vuonna 1919 ”maan eloa” alettiin korjata. Vasta-asetetun uskollisen  orjan välityksellä Jeesus auttoi viipymättä veljiämme ymmärtämään, että saarnaamistyö oli kiireellistä. Katsotaanpa, mitä tapahtui.

7. a) Mikä auttoi veljiämme oivaltamaan, että saarnaamistyö oli kiireellistä? b) Mitä veljiämme kannustettiin tekemään?

7 Marraskuun 1920 Vartiotornissa sanottiin: ”Näyttää ilmeiseltä, kun tutkii Raamattua, että seurakunnalle on suotu suuri etu siinä, että se saa julistaa sanomaa valtakunnasta.” Esimerkiksi Jesajan profeetalliset sanat auttoivat veljiä oivaltamaan, että Valtakunnan uutista piti julistaa kautta maailman (Jes. 49:6; 52:7; 61:1–3). He eivät tienneet, miten työ saataisiin tehdyksi, mutta he luottivat siihen, että Jehovan avulla se onnistuisi. (Lue Jesajan 59:1.) Kun näkemys saarnaamistyön kiireellisyydestä kirkastui, veljiämme kannustettiin lisäämään toimintaansa. Miten kannustukseen suhtauduttiin?

8. Mitkä kaksi saarnaamistyöhön liittyvää asiaa veljemme ymmärsivät vuonna 1921?

8 Joulukuun 1921 Vartiotornissa (engl.) ilmoitettiin: ”Kulunut vuosi on ollut kaikkien aikojen paras. Vuonna 1921 totuuden sanoman on kuullut suurempi määrä ihmisiä kuin minään aiempana vuotena.” Lehdessä jatkettiin: ”Tehtävää on kuitenkin vielä paljon. – – työskennelkäämme iloisin sydämin.” Veljet tosiaan ymmärsivät saarnaamistyöstä samat kaksi tärkeää asiaa, joita Jeesus oli tähdentänyt apostoleilleen: työ on kiireellistä, ja työntekijät ovat iloisia.

9. a) Mitä Vartiotornissa sanottiin elonkorjuutyöstä vuonna 1955 ja miksi? b) Miten julistajamäärä on kasvanut maailmassa kuluneiden 50 vuoden aikana? (Ks. kaavio ” Maailmanlaajuinen kasvu”.)

9 Kun veljet ymmärsivät 1930-luvulla, että suuri joukko muita lampaita ottaisi Valtakunnan sanoman vastaan, saarnaamistyötä tehostettiin entisestään (Jes. 55:5; Joh. 10:16; Ilm. 7:9). Tämän johdosta vuosina 1934–53 julistajien määrä kasvoi 41 000:sta 500 000:een! Vartiotornissa 1.3.1955 tehtiin oikea päätelmä: ”Jehovan henki ja hänen Sanansa voima on toimeenpannut tämän suuren maailmanlaajuisen saarnaamiselonkorjuun.” (Sak. 4:6.) *

 

MAAILMANLAAJUINEN KASVU

Maa

1962

1987

2013

Australia

15 927

46 170

66 023

Brasilia

26 390

216 216

756 455

Ranska

18 452

96 954

124 029

Italia

6 929

149 870

247 251

Japani

2 491

120 722

217 154

Meksiko

27 054

222 168

772 628

Nigeria

33 956

133 899

344 342

Filippiinit

36 829

101 735

181 236

Yhdysvallat

289 135

780 676

1 203 642

Sambia

30 129

67 144

162 370

 

RAAMATUNTUTKISTELUJEN MÄÄRÄN KASVU

1950

234 952

1960

646 108

1970

1 146 378

1980

1 371 584

1990

3 624 091

2000

4 766 631

2010

8 058 359

 Elonkorjuun tulokset ennustettu eloisin kielikuvin

10, 11. Mitä siemenen kasvuun liittyviä seikkoja vertaus sinapinsiemenestä tähdentää?

10 Valtakuntaa koskevissa vertauksissaan Jeesus ennusti eloisin kielikuvin, millaisia tuloksia elonkorjuutyö tuottaisi. Tarkastelemme nyt vertauksia sinapinsiemenestä ja hapatteesta ja keskitymme erityisesti siihen, miten ne ovat täyttyneet lopun aikana.

11 Vertaus sinapinsiemenestä. Mies kylvää sinapinsiemenen, ja se kasvaa puuksi, josta linnut löytävät suojan. (Lue Matteuksen 13:31, 32.) Mitä siemenen kasvuun liittyviä seikkoja tämä vertaus tähdentää? 1) Kasvu on hämmästyttävän suurta. ”Pienin kaikista siemenistä” kasvaa puuksi, jossa on ”suuria oksia” (Mark. 4:31, 32). 2) Kasvu on varmaa. ”Kun se [siemen] on kylvetty, se nousee.” Jeesus ei sano, että se saattaa nousta, vaan että ”se nousee”. Kasvua ei voi pysäyttää. 3) Kasvava puu vetää puoleensa vierailijoita ja tarjoaa lepopaikan. ”Taivaan linnut tulevat” ja ”löytävät lepopaikan sen varjosta”. Miten nämä kolme seikkaa soveltuvat nykypäivän hengelliseen elonkorjuuseen?

12. Miten vertaus sinapinsiemenestä soveltuu nykypäivän elonkorjuuseen? (Ks. myös kaavio ” Raamatuntutkistelujen määrän kasvu”.)

12 1) Kasvun suuruus: Vertaus korostaa Valtakunnan sanomaan ja kristilliseen seurakuntaan liittyvää kasvua. Vuodesta 1919 lähtien ennallistettuun kristilliseen seurakuntaan on koottu innokkaita elonkorjaajia. Tuohon aikaan heitä oli vain vähän, mutta heidän joukkonsa kasvoi nopeasti. Kasvu 1900-luvun alkupuolelta nykyhetkeen on ollut ilmiömäistä (Jes. 60:22). 2) Varmuus: Kristillisen seurakunnan kasvua ei ole voitu pysäyttää. Ovatpa Jumalan viholliset vastustaneet tuon pienen siemenen kasvua kuinka ankarasti tahansa, se on jatkanut kasvuaan ja työntänyt syrjään kaikki esteet (Jes. 54:17). 3) Lepopaikka: ”Taivaan linnut”, jotka löytävät puusta lepopaikan, edustavat niitä miljoonia vilpittömiä ihmisiä noin 240 maassa, jotka ovat ottaneet Valtakunnan sanoman vastaan ja tulleet kristilliseen seurakuntaan (Hes. 17:23). Siellä he saavat hengellistä ravintoa, virvoitusta ja suojaa (Jes. 32:1, 2; 54:13).

Vertaus sinapinsiemenestä osoittaa, että kristillinen seurakunta tarjoaa lepopaikan ja suojan. (Ks. kpl:t 11, 12.)

13. Mitä kasvuun liittyviä seikkoja vertaus hapatteesta tähdentää?

13 Vertaus hapatteesta. Nainen lisää jauhoihin hapatetta, ja se hapattaa koko määrän. (Lue Matteuksen 13:33.) Mitä kasvuun liittyviä seikkoja tämä vertaus tähdentää? Katsotaanpa kahta. 1) Kasvu saa aikaan muutoksen. Hapate leviää, ”kunnes koko määrä happanee”. 2) Kasvu ulottuu kaikkialle. Hapate hapattaa kaikki ”kolme suurta mitallista jauhoja”, koko määrän. Miten nämä kaksi seikkaa soveltuvat nykyiseen hengelliseen elonkorjuuseen?

14. Miten vertaus hapatteesta soveltuu nykyiseen elonkorjuuseen?

14 1) Muutos: Hapate kuvaa Valtakunnan sanomaa ja jauhomäärä ihmiskuntaa. Aivan kuten hapate saa jauhoissa  aikaan muutoksen, kun ne on sekoitettu yhteen, Valtakunnan sanoma saa aikaan muutoksen ihmisten sydämessä, kun he ovat ottaneet sen vastaan (Room. 12:2). 2) Ulottuu kaikkialle: Hapatteen leviäminen kuvaa Valtakunnan sanoman leviämistä. Happaneminen etenee taikinassa, kunnes koko määrä on hapantunut. Vastaavasti Valtakunnan sanoma on levinnyt ”maan ääriin asti” (Apt. 1:8). Tämä vertauksen piirre osoittaa myös, että sanoma leviää sellaisissakin maissa, joissa työmme on kielletty, vaikka saarnaaminen saattaa niissä olla suurelta osin huomaamatonta.

15. Miten Jesajan 60:5, 22:n sanat ovat täyttyneet? (Ks. myös tekstiruudut ” Jehova mahdollisti kasvun” ja ”  ’Vähäisestä’ on tullut ’mahtava kansakunta’ ”.)

15 Noin 800 vuotta ennen kuin Jeesus esitti nuo vertaukset, Jehova ennusti Jesajan välityksellä mieleenpainuvin kielikuvin nykyisen hengellisen elonkorjuun laajuuden ja sen tuottaman ilon. * Jehova kuvailee, miten hänen järjestöönsä virtaa ihmisiä ”kaukaa”. Osoittaen  sanansa ”naiselle”, jota nykyään edustaa maan päällä oleva voideltu jäännös, hän sanoo: ”Sinä näet sen ja olet säteilevä, ja sydämesi on vapiseva ja avartuva, koska luoksesi ohjautuu meren varallisuus, niin, kansakuntien rikkaudet tulevat luoksesi.” (Jes. 60:1, 4, 5, 9.) Tämä on todella pitänyt paikkansa. Pitkäaikaiset Jehovan palvelijat säteilevät ilosta seuratessaan, miten Valtakunnan julistajien määrä on kasvanut heidän kotimaissaan kourallisesta kymmeniintuhansiin.

Kaikilla Jehovan palvelijoilla syytä iloita

16, 17. Mistä syystä ”kylväjä ja korjaaja voivat iloita yhdessä”? (Ks. myös tekstiruutu ” Kaksi traktaattia kosketti kahta sydäntä Amazonin alueella”.)

16 Jeesus sanoi apostoleilleen: ”Korjaaja – – kokoaa hedelmää ikuiseen elämään, niin että kylväjä ja korjaaja voivat iloita yhdessä.” (Joh. 4:36.) Miksi voimme maailmanlaajuisessa elonkorjuussa ”iloita yhdessä”? Monestakin syystä, mutta katsotaanpa tarkemmin kolmea.

17 Iloitsemme ensinnäkin siksi, että näemme Jehovan osuuden työssä. Kun saarnaamme Valtakunnan sanomaa, kylvämme siementä (Matt. 13:18, 19). Kun autamme jotakuta tulemaan Kristuksen opetuslapseksi, korjaamme satoa. Tunnemme kaikki suurta iloa nähdessämme, miten ihmeellisellä tavalla Jehova saa Valtakunnan siemenen ”orastamaan ja kasvamaan pitkäksi” (Mark. 4:27, 28). Jotkin kylvämämme siemenet orastavat myöhemmin, ja muut korjaavat sadon. Ehkä olet kokenut jotain samanlaista kuin brittiläinen sisar Joan, joka kastettiin 60 vuotta sitten. Hän sanoi: ”Jotkut ovat kertoneet minulle, että kun saarnasin heille vuosia sitten, kylvin siemenen heidän sydämeensä. Myöhemmin minun tietämättäni toiset todistajat tutkivat heidän kanssaan Raamattua ja auttoivat heitä edistymään Jehovan palvelijoiksi. Olen iloinen siitä, että kylvämäni siemen kasvoi ja sato korjattiin.” (Lue 1. Korinttilaiskirjeen 3:6, 7.)

18. Mikä syy iloon mainitaan 1. Korinttilaiskirjeen 3:8:ssa?

18 Toiseksi säilytämme työssä ilon, kun muistamme Paavalin sanat: ”Kumpikin tulee saamaan oman palkkansa oman vaivannäkönsä mukaan.” (1. Kor. 3:8.) Palkkaa ei anneta tulosten vaan tehdyn työn mukaan. Tämä on hyvin rohkaisevaa niille, joiden alueella saarnaamistyö tuottaa vain vähän tuloksia. Jumalan silmissä jokainen todistaja, joka on kokosydämisesti mukana kylvötyössä, ”kantaa jatkuvasti paljon hedelmää”, ja siksi hänellä on syytä iloita (Joh. 15:8; Matt. 13:23).

19. a) Miten Matteuksen 24:14:ssä oleva Jeesuksen ennustus liittyy iloomme? b) Mitä meidän tulisi pitää mielessä, vaikka emme itse onnistuisi tekemään yhtään opetuslasta?

19 Kolmanneksi iloitsemme siksi, että työmme täyttää ennustuksen. Ajatellaanpa, mitä Jeesus vastasi apostoliensa kysymykseen: ”Mikä tulee olemaan sinun läsnäolosi ja  asiainjärjestelmän päättymisen tunnusmerkki?” Hän osoitti, että yksi tunnusmerkin piirre olisi maailmanlaajuinen saarnaamistyö. Tarkoittiko hän opetuslasten tekemistä? Ei. Hän sanoi: ”Tämä valtakunnan hyvä uutinen tullaan saarnaamaan koko asutussa maassa todistukseksi.” (Matt. 24:3, 14.) Tunnusmerkkiin sisältyy siis saarnaaminen, siemenen kylväminen. Kun saarnaamme Valtakunnan hyvää uutista, pidämme mielessä, että vaikka emme onnistuisi tekemään yhtään opetuslasta, voimme kuitenkin antaa ”todistusta”. * Suhtautuvatpa ihmiset miten tahansa, olemme mukana täyttämässä Jeesuksen ennustusta ja meillä on kunnia palvella ”Jumalan työtovereina” (1. Kor. 3:9). Miten hyvä syy iloita!

”Auringon noususta aina sen laskuun saakka”

20, 21. a) Miten Malakian 1:11:n sanat täyttyvät? b) Mitä haluat tehdä elonkorjuutyössä ja miksi?

20 Ensimmäisellä vuosisadalla Jeesus auttoi apostoleitaan näkemään, että elonkorjuu oli kiireellistä työtä. Vuodesta 1919 eteenpäin hän on auttanut nykyisiä opetuslapsiaan ymmärtämään saman asian. Jumalan kansa onkin tehostanut toimintaansa. Elonkorjuuta ei ole voitu pysäyttää. Kuten profeetta Malakia ennusti, saarnaamistyötä tehdään meidän aikanamme ”auringon noususta aina sen laskuun saakka” (Mal. 1:11). Auringonnoususta auringonlaskuun – idästä länteen, kaikkialla maapallolla – kylväjät ja korjaajat työskentelevät ja iloitsevat yhdessä. Ja auringonnoususta auringonlaskuun – aamusta iltaan, koko päivän – teemme työtä, jonka tiedämme olevan kiireellistä.

21 Kun katsomme menneisiin sataan vuoteen ja näemme, miten pienestä Jumalan palvelijoiden ryhmästä on kasvanut ”mahtava kansakunta”, sydämemme tulvii iloa (Jes. 60:5, 22). Saakoon tuo ilo ja rakkautemme Jehovaan, ”elonkorjuun Herraan”, jokaisen meistä tekemään jatkuvasti oman osamme tässä työssä, niin että kaikkien aikojen suurin elonkorjuu saadaan päätökseen! (Luuk. 10:2.)

^ kpl 3 Jeesuksen sanat vaaleista pelloista saattoivat viitata vaaleisiin pitkiin vaatteisiin, joihin häntä lähestyvät samarialaiset olivat ehkä pukeutuneet.

^ kpl 9 Elonkorjuutyöstä vuosina 1919–92 kerrotaan lisää kirjassa Jehovan todistajat – Jumalan valtakunnan julistajia sivuilla 425–520.

^ kpl 15 Lisää tästä värikkäästä ennustuksesta: Jesajan profetia – valoa koko ihmiskunnalle II s. 303–320.

^ kpl 19 Tämän tärkeän asian ymmärsivät jo varhaiset raamatuntutkijat. Vartiotornissa 15.11.1895 (engl.) sanottiin: ”Vaikka vehnää saataisiin koottua vain vähän, voidaan ainakin antaa suuri todistus totuudesta. – – kaikki voivat saarnata evankeliumia.”