Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 LUKU 10

Kuningas puhdistaa kansaansa hengellisesti

Kuningas puhdistaa kansaansa hengellisesti

LUVUN YDIN

Miksi ja miten Jeesus on puhdistanut seuraajiaan hengellisesti

1–3. Mitä Jeesus teki nähdessään, että temppeliä saastutettiin?

JEESUS kunnioitti syvästi Jerusalemin temppeliä, koska hän tiesi, mitä se edusti. Se oli jo pitkään ollut tosi palvonnan keskus maan päällä. Tuon palvonnan – pyhän Jumalan Jehovan palvonnan – täytyi olla puhdasta. Siksi voimme hyvin kuvitella, miltä Jeesuksesta tuntui, kun hän tuli temppeliin 10. nisankuuta vuonna 33 ja näki, että sitä saastutettiin. Mitä siellä oikein tapahtui? (Lue Matteuksen 21:12, 13.)

2 Pakanoiden esipihalla ahneet kauppiaat ja rahanvaihtajat käyttivät hyväkseen ihmisiä, jotka tulivat uhraamaan Jehovalle. * Jeesus ”heitti ulos kaikki, jotka myivät ja ostivat temppelissä, ja kaatoi kumoon rahanvaihtajien pöydät” (vrt. Nehemia 13:7–9). Hän tuomitsi nuo itsekkäät ihmiset, jotka tekivät hänen Isänsä huoneesta ”ryöstäjien luolan”. Näin hän ilmaisi kunnioitusta temppeliä ja sitä kohtaan, mitä se edusti. Hänen Isänsä palvonta oli pidettävä puhtaana!

3 Satoja vuosia myöhemmin, kun Jeesus oli asetettu messiaaniseksi kuninkaaksi, hän puhdisti jälleen temppelin. Tämä temppeli liittyy kaikkiin niihin, jotka nykyään haluavat palvoa Jehovaa hyväksyttävällä tavalla. Minkä temppelin Jeesus puhdisti?

”Leevin poikia” puhdistetaan

4, 5. a) Miten Jeesuksen voideltuja seuraajia puhdistettiin vuodesta 1914 vuoden 1919 alkupuolelle? b) Loppuiko Jumalan kansan puhdistaminen siihen? Selitä.

4 Kuten näimme tämän julkaisun 2. luvusta, noustuaan valtaistuimelle vuonna 1914 Jeesus tarkasti Isänsä kanssa hengellisen temppelin – puhdasta palvontaa varten tehdyn järjestelyn. * Tuossa tarkastuksessa Kuningas näki, että voidellut kristityt, ”Leevin pojat”, tarvitsivat puhdistusta. (Mal. 3:1–3.) Vuodesta 1914 vuoden 1919 alkupuolelle Jehova salli kansansa kohdata erilaisia koetuksia ja vaikeuksia puhdistaakseen heitä. Läpäistyään nuo tulikokeet voidellut olivat puhtaampia palvelukseen, ja he halusivat innokkaasti tukea messiaanista kuningasta.

 5 Loppuiko Jumalan kansan puhdistaminen siihen? Ei loppunut. Läpi viimeisten päivien Jehova on messiaanisen kuninkaan välityksellä auttanut heitä olemaan puhtaita, jotta he voisivat pysyä hengellisessä temppelissä. Kahdessa seuraavassa luvussa tarkastelemme sitä, miten hän on puhdistanut heitä moraaliin ja järjestöön liittyvissä asioissa, mutta sitä ennen käsittelemme hengellistä puhdistamista. Uskomme vahvistuu, kun mietimme, miten Jeesus on sekä selvästi havaittavin tavoin että kulissien takana auttanut seuraajiaan olemaan hengellisesti puhtaita.

”Pysykää puhtaina”

6. Mitä hengelliseen puhtauteen sisältyy? Selitä.

6 Mitä on hengellinen puhtaus? Katsotaanpa, mitä Jehova sanoi juutalaisille pakkosiirtolaisille, jotka olivat lähdössä Babylonista 500-luvulla eaa. (Lue Jesajan 52:11.) He palasivat Jerusalemiin ensisijaisesti rakentamaan temppelin uudelleen ja ennallistamaan tosi palvonnan (Esra 1:2–4). Jehova halusi kansansa jättävän taakseen Babylonin uskonnon kaikkine piirteineen. Hän käski heitä: ”Älkää koskeko mihinkään epäpuhtaaseen, lähtekää sen keskeltä, pysykää puhtaina.” Väärä palvonta ei saa tahrata Jehovan puhdasta palvontaa. Mitä tästä voidaan siis päätellä? Hengelliseen puhtauteen sisältyy se, että pysyy erossa väärän uskonnon opeista ja tavoista.

7. Minkä kanavan välityksellä Jeesus on auttanut seuraajiaan olemaan hengellisesti puhtaita?

7 Pian sen jälkeen kun Jeesus oli asetettu kuninkaaksi, hän muodosti selvästi havaittavan kanavan, jonka välityksellä hän on auttanut seuraajiaan olemaan hengellisesti puhtaita. Tämä kanava on uskollinen ja ymmärtäväinen orja, jonka Kristus asetti vuonna 1919. (Matt. 24:45.) Raamatuntutkijat olivat jo siihen mennessä hylänneet monia vääriä uskonnollisia oppeja, mutta silti heitä piti edelleen puhdistaa hengellisesti. Uskollisen orjansa kautta Kristus on vähitellen auttanut seuraajiaan havaitsemaan, mistä juhlista ja tavoista on luovuttava (Sananl. 4:18). Katsotaan muutama esimerkki.

Tulisiko kristittyjen viettää joulua?

8. a) Mistä raamatuntutkijat olivat jo varhain selvillä? b) Mitä raamatuntutkijat eivät kuitenkaan vielä ymmärtäneet selvästi?

8 Raamatuntutkijat olivat jo varhain selvillä siitä, että joululla on pakanalliset juuret eikä Jeesus syntynyt 25. joulukuuta. Joulukuun 1881 Vartiotornissa (engl.) sanottiin: ”Miljoonia tuotiin kirkon piiriin pakanuudesta. Mutta muutos oli ennen kaikkea nimellinen, sillä pakanapapeista tuli kristittyjä pappeja ja pakanajuhlat saivat kristillisen nimen. Yksi näistä juhlista on joulu [engl. Christmas, joka tulee sanoista mass of Christ ’Kristuksen messu’].” Vuonna 1883 Vartiotornin kirjoituksessa ”Milloin Jeesus syntyi?”  (engl.) osoitettiin, että Jeesus syntyi lokakuun alun tietämillä. * Raamatuntutkijat eivät kuitenkaan vielä silloin ymmärtäneet selvästi, että joulua piti lakata viettämästä. Sitä vietti jopa Brooklynin Betel-perhe. Vuoden 1926 jälkeen tilanne alkoi muuttua. Miksi?

9. Mitä raamatuntutkijat tajusivat joulusta?

9 Tutkittuaan asiaa huolellisesti raamatuntutkijat tajusivat, että joulun alkuperä ja siihen liittyvät tavat tuottavat todellisuudessa häpeää Jumalalle. Kirjoituksessa ”Joulun alkuperä”, joka ilmestyi Kultaisessa Ajassa 14.12.1927 (suom. joulukuu 1928), todettiin, että joulu juontuu pakanuudesta, keskittyy nautintoihin ja sisältää epäjumalanpalvontaa. Kirjoituksessa tehtiin selväksi, että Kristus ei käskenyt viettää joulua, ja sanottiin lopuksi painokkaasti: ”Se seikka, että maailma, liha ja – – [Saatana] suosivat sen jatkamista ja viettämistä, on niiden viimeinen ja ratkaiseva väite sen viettämistä vastaan, jotka ovat pyhittäytyneet kokonaan Jehovan palvelukseen.” Niinpä Brooklynin Betel-perhe ei enää viettänyt joulua vuonna 1927 – eikä milloinkaan sen jälkeen!

10. a) Mikä perinpohjainen selvitys joulusta esitettiin joulukuussa 1928? (Ks. myös tekstiruutu ” Joulu, sen alkuperä ja tarkoitus”.) b) Miten Jumalan kansaa autettiin ymmärtämään, mitä muita juhlapäiviä ei tullut viettää? (Ks. tekstiruutu ” Muita epäkristillisiä juhlapäiviä”.)

10 Seuraavana vuonna raamatuntutkijoille esitettiin vielä perusteellisempi selvitys joulusta. Päätoimistossa palveleva veli Richard Barber piti 12. joulukuuta 1928 radiopuheen, joka paljasti tuon juhlan epäpuhtaat juuret. Miten Jumalan kansa suhtautui tähän päätoimistosta tulleeseen  selvään ohjaukseen? Veli Charles Brandlein sanoi muistellessaan aikaa, jolloin hänen perheensä lakkasi viettämästä joulua: ”Oliko meistä vaikeaa luopua noista pakanallisista tavoista? Ei missään nimessä! – – Se tuntui samalta kuin olisi riisunut likaisen vaatteen ja heittänyt sen pois.” Samanlainen asenne oli veli Henry Cantwellilla, joka palveli myöhemmin matkavalvojana. Hän kertoi: ”Olimme iloisia siitä, että saatoimme jostakin luopumalla todistaa rakkautemme Jehovaan.” Kristuksen uskolliset seuraajat olivat valmiita tekemään tarvittavat muutokset ja hylkäämään juhlan, joka oli lähtöisin epäpuhtaasta palvonnasta (Joh. 15:19; 17:14). *

11. Miten voimme osoittaa, että tuemme messiaanista kuningasta?

11 Miten erinomaista esimerkkiä nuo uskolliset raamatuntutkijat näyttivätkään! Kun mietimme sitä, meidän on hyvä pohtia, miten itse suhtaudumme päätoimistosta tulevaan ohjaukseen. Otammeko sen kiitollisena vastaan ja yritämme soveltaa sitä? Altis tottelevaisuutemme osoittaa, että tuemme messiaanista kuningasta, jonka johdolla uskollinen orja jakaa hengellistä ravintoa oikeaan aikaan. (Apt. 16:4, 5.)

Tulisiko kristittyjen käyttää ristiä?

Risti ja kruunu -merkki. (Ks. kpl:t 12, 13.)

12. Miten raamatuntutkijat suhtautuivat ristiin vuosien ajan?

12 Vuosien ajan raamatuntutkijat pitivät ristiä sopivana kristillisyyden vertauskuvana. He eivät tietenkään  ajatelleet, että sitä piti palvoa, sillä he ymmärsivät, että epäjumalanpalvelus on väärin (1. Kor. 10:14; 1. Joh. 5:21). Vartiotornissa (engl.) sanottiin suoraan jo vuonna 1883: ”Kaikenlainen epäjumalanpalvonta on Jumalasta inhottavaa.” Raamatuntutkijat eivät kuitenkaan aluksi nähneet mitään estettä käyttää ristiä sopiviksi katsomillaan tavoilla. He olivat esimerkiksi ylpeitä ristiä ja kruunua esittävästä rintamerkistä, jota he käyttivät tunnuksenaan. Se symboloi heille sitä, että jos he pysyisivät uskollisina kuolemaan asti, he saisivat elämän kruunun. Vuodesta 1891 lähtien risti ja kruunu -merkki näkyi Vartiotornin kannessa.

13. Mitä Kristuksen seuraajia autettiin ymmärtämään rististä? (Ks. myös tekstiruutu ” Lisävalaistusta rististä”.)

13 Risti ja kruunu -merkki oli hyvin tärkeä raamatuntutkijoille. Mutta 1920-luvun lopulta lähtien Kristuksen seuraajia autettiin vähitellen ymmärtämään, ettei ristin käyttö ole sopivaa. Veli Grant Suiter, joka palveli myöhemmin hallintoelimessä, sanoi Detroitissa Michiganissa Yhdysvalloissa vuonna 1928 pidetystä konventista: ”Tuossa konventissa osoitettiin, että risti ja kruunu -merkki oli paitsi tarpeeton myös paheksuttava.” Muutaman seuraavan vuoden aikana asiasta saatiin lisää tietoa. Oli selvää, että risti ei kuulu puhtaaseen palvontaan.

14. Miten Jumalan kansa suhtautui ristiä koskevaan lisävalaistukseen?

14 Miten Jumalan kansa suhtautui ristiä koskevaan lisävalaistukseen? Jatkoivatko he heille rakkaan risti ja kruunu -merkin käyttöä? ”Meidän oli helppo luopua siitä, kun tajusimme, mitä se edusti”, kertoi pitkäaikainen Jehovan palvelija Lela Roberts. Uskollinen sisar Ursula Serenco puki monien tunteet sanoiksi: ”Ymmärsimme, että merkki, jota aiemmin vaalimme Herramme kuoleman ja kristillisen antaumuksemme symbolina, olikin pakanallinen. Olimme kiitollisia, että Sananlaskujen 4:18:n mukaisesti polkuamme valaistiin yhä kirkkaammin.” Kristuksen uskolliset seuraajat eivät halunneet olla missään tekemisissä väärän uskonnon epäpuhtaiden tapojen kanssa!

15, 16. Miten voimme osoittaa, että olemme päättäneet pitää Jehovan hengellisen temppelin maalliset esipihat puhtaina?

15 Meillä on nykyään yhtä päättäväinen asenne. Tajuamme, että Kristus on selvästi havaittavan kanavan, uskollisen ja ymmärtäväisen orjan, avulla pitänyt kansansa hengellisesti puhtaana. Kun meitä siis autetaan hengellisen ravinnon välityksellä näkemään, mitkä juhlat ja tavat ovat väärän uskonnon tahraamia, noudatamme ohjausta viipymättä. Kristuksen läsnäolon alkupuolella eläneiden veljiemme ja sisartemme tavoin olemme päättäneet pitää Jehovan hengellisen temppelin maalliset esipihat puhtaina.

16 Läpi viimeisten päivien Kristus on työskennellyt myös kulissien takana suojellakseen Jehovan kansan seurakuntia  ihmisiltä, jotka voisivat saastuttaa niitä hengellisesti. Katsotaanpa millä tavoin.

Pahat erotetaan vanhurskaista

17, 18. Mitä nuottavertauksessa merkitsevät a) nuotan laskeminen, b) ”kaikenlaisen kalan” kokoaminen, c) hyvien kalojen kerääminen astioihin ja d) kelpaamattomien kalojen heittäminen pois?

17 Kuningas Jeesus Kristus valvoo tarkasti Jumalan kansan seurakuntia kautta maailman. Hän ja enkelit ovat tehneet erottelutyötä tavoilla, joita emme voi täysin ymmärtää. Hän kuvaili tätä työtä nuottavertauksessaan. (Lue Matteuksen 13:47–50.) Mitä tuo vertaus tarkoittaa?

Nuotta kuvaa Valtakunnan saarnaamistyötä, jota tehdään kaikkialla ihmiskunnan meressä. (Ks. kpl 18.)

18 ”Nuotta – – laskettiin mereen.” Nuotta kuvaa Valtakunnan saarnaamistyötä, jota tehdään kaikkialla ihmiskunnan meressä. ”Kokosi kaikenlaista kalaa.” Hyvä uutinen vetää puoleensa kaikenlaisia ihmisiä: niitä joista aikanaan tulee tosi kristittyjä, ja monia muita, jotka saattavat aluksi olla kiinnostuneita mutta eivät asetu selvästi puhtaan palvonnan puolelle. * ”He keräsivät hyvät kalat astioihin.” Vilpittömät kootaan astioiden kaltaisiin seurakuntiin, joissa he voivat palvoa Jehovaa puhtaasti. ”Kelpaamattomat he heittivät pois.” Läpi viimeisten päivien Kristus ja enkelit ovat erottaneet ”pahoja vanhurskaista”. * Tämän ansiosta keidenkään sellaisten, joiden sydämentila ei ole oikea – jotka eivät ehkä halua luopua vääristä käsityksistä tai tavoista – ei ole annettu tahrata seurakuntia. *

19. Mitä ajattelet siitä, mitä Kristus on tehnyt pitääkseen tosi palvonnan ja Jumalan kansan puhtaana?

19 Voimme olla levollisella mielellä, koska tiedämme, että Kuninkaamme Jeesus Kristus suojelee kansaansa. On myös lohduttavaa tietää, että hänen intonsa tosi palvonnan – ja tosi palvojien – puolesta on nykyään yhtä palavaa kuin ensimmäisellä vuosisadalla, kun hän puhdisti temppelin. Olemme hyvin kiitollisia siitä, että Kristus on jatkuvasti varjellut tosi palvonnan ja Jumalan kansan hengellistä puhtautta. Voimme tukea Kuningasta ja hänen valtakuntaansa pysymällä täysin erossa väärästä uskonnosta.

^ kpl 2 Muualta tulleiden juutalaisten piti maksaa vuosittainen temppelivero tietyllä valuutalla, ja rahanvaihtajat ottivat kolikoiden vaihtamisesta palkkion. Lisäksi vierailijoiden täytyi ehkä ostaa uhrieläimiä. Jeesus kutsui kauppiaita ”ryöstäjiksi” todennäköisesti siksi, että he vaativat palveluksistaan kiskurihintoja.

^ kpl 4 Maan päällä oleva Jehovan kansa palvoo häntä hänen suuren hengellisen temppelinsä maallisilla esipihoilla.

^ kpl 8 Kirjoituksessa sanottiin, että Jeesuksen syntyminen talvella ”ei sovi hyvin yhteen sen kanssa, että paimenien kerrotaan olleen laumoineen ulkona” (Luuk. 2:8).

^ kpl 10 Veli Frederick Franz kirjoitti 14.11.1927 päivätyssä yksityiskirjeessään: ”Meillä ei ole tänä vuonna joulua. Betel-perhe on äänestänyt, ettei joulua enää vietetä.” Muutaman kuukauden kuluttua, 6.2.1928, hän kirjoitti kirjeessään: ”Vähin erin Herra puhdistaa meitä Paholaisen babylonilaisen järjestön erheistä.”

^ kpl 18 Esimerkiksi vuonna 2013 julistajia oli enimmillään 7 965 954, kun taas Kristuksen kuoleman vuotuisessa muistonvietossa oli läsnä 19 241 252 henkeä.

^ kpl 18 Hyvien kalojen erottaminen kelpaamattomista ei ole sama asia kuin lampaiden erottaminen vuohista (Matt. 25:31–46). Lampaat ja vuohet erotetaan toisistaan eli tuomitaan lopullisesti tulevan suuren ahdistuksen aikana. Ennen sitä kelpaamattomien kalojen kaltaisilla on mahdollisuus palata Jehovan luo ja heidät voidaan koota astioiden kaltaisiin seurakuntiin (Mal. 3:7).

^ kpl 18 Kelpaamattomat heitetään lopulta tuliseen pätsiin, mikä kuvaa heidän tulevaa tuhoaan.