Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 LUKU 21

Jumalan valtakunta hävittää vihollisensa

Jumalan valtakunta hävittää vihollisensa

LUVUN YDIN

Harmagedonin sotaan johtavia tapahtumia

1, 2. a) Mikä todistaa, että Kuninkaamme on hallinnut vuodesta 1914 lähtien? b) Mitä tarkastelemme tässä luvussa?

ON OLLUT uskoa vahvistavaa syventyä siihen, mitä Jumalan valtakunta on saanut aikaan vihollistensa keskellä (Ps. 110:2). Kuninkaamme on koonnut alttiiden saarnaajien armeijan. Hän on puhdistanut seuraajiaan hengellisesti ja moraalisesti. Lisäksi keskuudessamme vallitsee nykyään ykseys kautta maailman, vaikka Valtakunnan viholliset ovat kaikin keinoin yrittäneet hajottaa rivimme. Nämä ja monet muut Valtakunnan saavutukset, joita olemme tarkastelleet, ovat kiistaton todiste siitä, että Kuninkaamme on vuodesta 1914 lähtien hallinnut Valtakunnan vihollisten keskellä.

2 Lähitulevaisuudessa Valtakunta tekee jotain vielä hämmästyttävämpää. Kun se ”tulee”, se ”murskaa” vihollisensa ja ”tekee niistä lopun” (Matt. 6:10; Dan. 2:44). Mutta ennen sitä edessämme on muita merkittäviä tapahtumia, joita kuvaillaan useissa Raamatun profetioissa. Tutkitaanpa joitakin noista ennustuksista tarkemmin, niin näemme, mitä pian tapahtuu.

Juuri ennen ”äkillistä tuhoa”

3. Mitä kehitysvaihetta odotamme ensimmäisenä?

3 Rauhan julistaminen. Kirjoittaessaan tessalonikalaisille apostoli Paavali kuvaili ensimmäistä kehitysvaihetta, jota odotamme. (Lue 1. Tessalonikalaiskirjeen 5:2, 3.) Kirjeessään hän mainitsee ”Jehovan päivän”, joka alkaa hyökkäyksellä ”Suurta Babylonia” vastaan (Ilm. 17:5). Mutta juuri ennen Jehovan päivän alkua kansat sanovat: ”Rauha ja turvallisuus!” Tämä voi tarkoittaa yhtä julistusta tai huomattavien lausuntojen sarjaa. Ovatko uskonnolliset johtajat tässä mukana? Koska he ovat osa maailmasta, he mahdollisesti sanovat kansojen rinnalla: ”On rauha!” (Jer. 6:14; 23:16, 17; Ilm. 17:1, 2.) Rauhan ja turvallisuuden julistaminen on merkki siitä, että Jehovan päivä on alkamaisillaan.  Jumalan valtakunnan viholliset eivät ”missään tapauksessa pääse pakoon”.

4. Miten hyödymme siitä, että ymmärrämme rauhan ja turvallisuuden julistamista koskevan Paavalin ennustuksen?

4 Miten tämän ennustuksen ymmärtäminen hyödyttää meitä? Paavali sanoo: ”Te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä yllättäisi teidät kuin varkaat.” (1. Tess. 5:3, 4.) Toisin kuin ihmiset yleensä, me tiedämme, mihin nykyiset tapahtumat johtavat. Miten ennustus rauhasta ja turvallisuudesta tarkalleen täyttyy? Meidän täytyy odottaa nähdäksemme, miten maailmantapahtumat kehittyvät. Siksi meidän on tärkeää noudattaa Paavalin kehotusta: ”Pysykäämme valveilla ja pysykäämme järkevinä.” (1. Tess. 5:6; Sef. 3:8.)

Suuri ahdistus alkaa

5. Mikä aloittaa ”suuren ahdistuksen”?

5 Hyökkäys uskontoa vastaan. Kuten muistamme, Paavali kirjoitti: ”Kun he sanovat: ’Rauha ja turvallisuus!’, silloin äkillinen tuho samassa kohtaa heidät.” Aivan kuten salamanleimahdusta seuraa saman tien ukkosenjyrähdys, ”rauhan ja turvallisuuden” julistamista seuraa siinä samassa ”äkillinen tuho”. Mitä tuhotaan? Ensiksi ”Suuri Babylon”, väärän uskonnon maailmanmahti, jota sanotaan myös ”portoksi” (Ilm. 17:5, 6, 15). Kristikunnan ja kaikkien muiden väärien uskonnollisten järjestöjen tuhoaminen aloittaa ”suuren ahdistuksen” (Matt. 24:21; 2. Tess. 2:8). Tuho tulee monille yllätyksenä, koska siihen asti tuo portto ajattelee olevansa ”kuningatar”, joka ei ”tule koskaan näkemään surua”. Mutta yhtäkkiä hän tajuaa, että hänen itsevarmuutensa perustuu pelkkään harhakuvaan. Hänet hävitetään nopeasti, kuin ”yhtenä päivänä”. (Ilm. 18:7, 8.)

6. Kuka tai mikä hyökkää ”Suurta Babylonia” vastaan?

6 Kuka tai mikä hyökkää ”Suurta Babylonia” vastaan? ”Peto”, jolla on ”kymmenen sarvea”. Ilmestyskirjasta voidaan päätellä, että tämä peto on Yhdistyneet kansakunnat. Kymmenen sarvea edustavat kaikkia nykyisiä poliittisia valtoja, jotka tukevat ”helakanpunaista petoa”. (Ilm. 17:3, 5, 11, 12.) Kuinka tuhoisa hyökkäys on? YK:n jäsenmaat ryöstävät porton rikkaudet, ”syövät” hänet ja ”polttavat hänet kokonaan”. (Lue Ilmestyksen 17:16.) *

7. a) Miten Matteuksen 24:21, 22:ssa olevat Jeesuksen sanat täyttyivät ensimmäisellä vuosisadalla? b) Miten Jeesuksen sanat täyttyvät tulevaisuudessa?

7 Päivät lyhennetään. Kuninkaamme Jeesus paljasti, mitä suuren ahdistuksen tässä vaiheessa tapahtuu: ”Valittujen vuoksi nuo päivät lyhennetään.” (Lue Matteuksen 24:21, 22.) Jeesuksen sanat täyttyivät pienessä mitassa vuonna 66, kun Jehova ”lyhensi” Rooman armeijan hyökkäystä Jerusalemiin (Mark. 13:20). Tämän ansiosta Jerusalemin ja Juudean kristityt pelastuivat. Entä mitä tapahtuu  tulevan suuren ahdistuksen aikana maailmanlaajuisesti? Kuninkaamme välityksellä Jehova ”lyhentää” YK:n hyökkäystä uskontoa vastaan, jotta tosi uskontoa ei tuhota väärän mukana. Vaikka kaikki väärät uskonnolliset järjestöt siis murskataan, tosi uskonto jää jäljelle (Ps. 96:5). Katsotaanpa, mitä suuressa ahdistuksessa tapahtuu tämän jälkeen.

Harmagedoniin johtavia tapahtumia

8, 9. a) Mitä ilmiöitä Jeesus ehkä tarkoitti? b) Miten ihmiset reagoivat näkemäänsä?

8 Viimeisiä päiviä koskevan Jeesuksen profetian mukaan edessämme on useita merkittäviä tapahtumia ennen Harmagedonia. Kaksi ensimmäistä, joita nyt tarkastelemme, mainitaan Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumeissa. (Lue Matteuksen 24:29–31; Mark. 13:23–27; Luuk. 21:25–28.)

9 Taivaallisia ilmiöitä. Jeesus ennustaa: ”Aurinko pimenee, eikä kuu anna valoaan, ja tähdet putoavat taivaalta.” Uskonnollisia johtajia pidettiin aiemmin kuvaannollisen valon lähteinä, mutta nyt heiltä ei varmasti enää etsitä ohjausta. Tarkoittiko Jeesus lisäksi jonkinlaisia yliluonnollisia taivaalla näkyviä ilmiöitä? Mahdollisesti. (Jes. 13:9–11; Joel 2:1, 30, 31.) Miten ihmiset reagoivat näkemäänsä? He ovat ”ahdingossa”, koska he ”eivät tunne pääsytietä” (Luuk. 21:25; Sef. 1:17). Jumalan valtakunnan viholliset ”kuninkaista – – orjiin” tulevat ”voimattomiksi pelosta ja sen odotuksesta, mikä kohtaa asuttua maata”. He etsivät turvaa mutta eivät löydä paikkaa, jossa he olisivat suojassa Kuninkaamme vihastukselta. (Luuk. 21:26; 23:30; Ilm. 6:15–17.)

10. Minkä tuomion Jeesus julistaa? Miten Jumalan valtakunnan kannattajat ja vastustajat reagoivat?

10 Tuomion julistaminen. Seuraavaksi kaikki Jumalan valtakunnan viholliset joutuvat näkemään jotain, mikä syventää heidän ahdinkoaan. Jeesus sanoo: ”He näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella.” (Mark. 13:26.) Tämä yliluonnollinen voimannäyte osoittaa, että Jeesus on tullut julistamaan tuomion. Hän käsittelee tätä tapahtumaa yksityiskohtaisemmin muualla viimeisiä päiviä koskevassa profetiassaan, kun hän esittää vertauksen lampaista ja vuohista. (Lue Matteuksen 25:31–33, 46.) Jumalan valtakunnan uskolliset kannattajat tuomitaan ”lampaiksi”, ja he ”nostavat päänsä”, koska he tajuavat, että heidän ”vapautuksensa on lähestymässä” (Luuk. 21:28). Valtakunnan vastustajat puolestaan tuomitaan ”vuohiksi”, ja he ”lyövät itseään valittaen”, koska he tajuavat, että heitä odottaa ”ikuinen pois karsiintuminen” (Matt. 24:30; Ilm. 1:7).

11. Mitä meidän täytyy pitää mielessä, kun tutkimme tulevia tapahtumia?

 11 Sen jälkeen kun Jeesus on julistanut tuomionsa ”kaikille kansakunnille”, on odotettavissa lisää merkittäviä tapahtumia ennen Harmagedonin sodan syttymistä (Matt. 25:32). Tutkimme niistä kahta: Gogin hyökkäystä ja voideltujen kokoamista. Samalla meidän täytyy pitää mielessä, että Jumalan sana ei paljasta niiden tarkkaa ajankohtaa. Näyttää todennäköiseltä, että ne ovat osittain samanaikaisia.

12. Miten Saatana toteuttaa suurhyökkäyksensä Valtakuntaa vastaan?

12 Suurhyökkäys. Magogin Gog hyökkää jäljellä olevien voideltujen ja heidän muihin lampaisiin kuuluvien tovereidensa kimppuun. (Lue Hesekielin 38:2, 11.) Tämä hyökkäys hallitsevaa Valtakuntaa vastaan on Saatanan viimeinen taistelu sodassa, jota hän on käynyt voideltua jäännöstä vastaan taivaasta karkottamisensa jälkeen (Ilm. 12:7–9, 17). Varsinkin siitä lähtien kun voideltuja alettiin koota ennallistettuun kristilliseen seurakuntaan, hän on yrittänyt tehdä lopun heidän hengellisestä hyvinvoinnistaan – siinä kuitenkaan onnistumatta (Matt. 13:30). Mutta siinä vaiheessa kun kaikki väärät uskonnolliset järjestöt ovat poissa ja Jumalan kansa näyttää ”asuvan ilman muuria eikä heillä ole edes salpaa eikä ovia”, Saatana uskoo tilaisuutensa koittaneen. Hän yllyttää suunnitelmansa säälimättömät toimeenpanijat suurhyökkäykseen Valtakunnan kannattajia vastaan.

13. Miten Jehova puuttuu tilanteeseen kansansa puolesta?

13 Hesekiel kuvailee, mitä tapahtuu. Profetiassa sanotaan Gogista: ”Sinä olet tuleva paikastasi, pohjoisen perukoilta, sinä ja kanssasi monia kansoja, he kaikki hevosilla ratsastaen, suuri koottu joukko, niin, lukuisa sotajoukko. Ja sinä olet nouseva kansaani – – vastaan kuin pilvet peittääksesi maan.” (Hes. 38:15, 16.) Miten Jehova reagoi tähän hyökkäykseen, joka näyttää mahdottomalta pysäyttää? ”Vihastukseni nousee”, hän julistaa. ”Minä kutsun – – miekan.” (Hes. 38:18, 21; lue Sakarjan 2:8.) Jehova puuttuu tilanteeseen maan päällä olevien palvelijoidensa puolesta. Tämä merkitsee Harmagedonin sotaa.

14, 15. Mitä tapahtuu jolloinkin sen jälkeen kun Saatanan suurhyökkäys on alkanut?

14 Ennen kuin siirrymme ajassa eteenpäin ja katsomme, miten Jehova puolustaa kansaansa Harmagedonin sodassa, pysähdymme hetkeksi pohtimaan toista merkittävää tapahtumaa. Sen aika on jolloinkin sen jälkeen kun Saatanan suurhyökkäys on alkanut, mutta ennen kuin Jehova puuttuu tilanteeseen Harmagedonissa. Kuten 11. kappaleessa sanottiin, tuo tapahtuma on voidellun jäännöksen jäljellä olevien jäsenten kokoaminen.

 15 Voideltujen kokoaminen. Sekä Matteus että Markus sisällyttävät Jeesuksen sanat ”valituista” eli hengellä voidelluista kristityistä tapahtumasarjaan, joka edeltää Harmagedonia (ks. kpl 7). Viitaten itseensä Kuninkaana Jeesus kertoo ennalta: ”Sitten hän lähettää enkelit ja kokoaa valittunsa neljältä ilmansuunnalta, maan äärestä taivaan ääreen.” (Mark. 13:27; Matt. 24:31.) Mistä kokoamisesta Jeesus puhuu? Hän ei tarkoita voideltujen kristittyjen jäännöksen lopullista sinetöimistä, joka tapahtuu juuri ennen kuin suuri ahdistus alkaa (Ilm. 7:1–3). Sen sijaan hän puhuu siitä, mitä tapahtuu suuren ahdistuksen aikana. Ilmeisesti jossain vaiheessa sen jälkeen, kun Saatana on aloittanut suurhyökkäyksensä Jumalan kansaa vastaan, maan päällä yhä olevat voidellut kootaan taivaaseen.

16. Miten ylösnousseet voidellut osallistuvat Harmagedonin sotaan?

16 Miten tämä voidellun jäännöksen kokoaminen liittyy seuraavaan tapahtumaan, Harmagedoniin? Kokoamisen ajankohdasta voidaan päätellä, että kaikki voidellut ovat taivaassa ennen kuin Jumalan sota, Harmagedon, alkaa. Kristuksen 144 000 hallitsijatoveria saavat taivaassa vallan käyttää Jeesuksen rinnalla tuhon ”rautasauvaa” Jumalan valtakunnan vihollisia vastaan (Ilm. 2:26, 27). Sitten nuo ylösnousseet voidellut seuraavat voimakkaiden enkelien kanssa Kristusta, Soturi-Kuningasta. Hän lähtee taisteluun vihollisten ”lukuisaa sotajoukkoa” vastaan, joka on saartamaisillaan Jehovan kansan (Hes. 38:15). Kun nuo joukot ottavat rajusti yhteen, Harmagedonin sota on täydessä käynnissä! (Ilm. 16:16.)

Suuren ahdistuksen suuri loppunäytös

Harmagedonin sota alkaa!

17. Mitä ”vuohille” tapahtuu Harmagedonissa?

17 Tuomion toimeenpano. Harmagedonin sota on suuren ahdistuksen loppunäytös. Silloin Jeesus huolehtii vielä yhdestä tehtävästä. Sen lisäksi että hän on julistanut tuomion ”kaikille kansakunnille”, hän myös panee sen täytäntöön: hän teloittaa kaikki ”vuohiksi” tuomitut ihmiset (Matt. 25:32, 33). Kuninkaallamme on ”terävä pitkä miekka”, ja hän ”lyö sillä kansakuntia”. Kaikki vuohenkaltaiset ”kuninkaista – – orjiin” ”menevät ikuiseen pois karsiintumiseen”. (Ilm. 19:15, 18; Matt. 25:46.)

18. a) Miten ”lampaiden” tilanne muuttuu? b) Miten Jeesus täydentää voittonsa?

18 ”Lampaiden” tilanne muuttuu yhtäkkiä täysin päinvastaiseksi! Vaikka ”vuohista” koostuva Saatanan lukuisa sotajoukko on polkemaisillaan jalkoihinsa puolustuskyvyttömiltä näyttävien ”lampaiden” ”suuren joukon”, se selviääkin elossa vihollisen hyökkäyksestä ja ”tulee siitä suuresta ahdistuksesta” (Ilm. 7:9, 14). Kun Jeesus on  voittanut ja hävittänyt kaikki Jumalan valtakunnan ihmisviholliset, hän heittää Saatanan ja demonit syvyyteen. Heitä pidetään kuoleman kaltaisessa toimettomuuden tilassa tuhat vuotta. (Lue Ilmestyksen 6:2; 20:1–3.)

Miten valmistautua?

19, 20. Miten voimme soveltaa Jesajan 26:20:een ja 30:21:een sisältyvää opetusta?

19 Miten voimme valmistautua edessä oleviin järisyttäviin tapahtumiin? Vartiotornissa sanottiin joitakin vuosia sitten: ”Hengissä säilyminen riippuu silloin tottelevaisuudesta.” Miksi näin voidaan sanoa? Vastaus käy ilmi varoituksesta, jonka Jehova antoi muinaisessa Babylonissa asuville juutalaisvangeille. Hän ennusti, että Babylon valloitettaisiin, mutta miten hänen kansansa piti valmistautua siihen? Jehova sanoi: ”Mene, kansani, astu sisähuoneisiisi ja sulje ovesi perässäsi. Kätkeydy hetkeksi, kunnes tuomiojulistus menee ohitse.” (Jes. 26:20.) Jakeen verbit ”mene”, ”astu”, ”sulje” ja ”kätkeydy” ovat kaikki käskymuodossa. Näitä käskyjä noudattavat juutalaiset pysyivät sisällä, poissa kaduilla taistelevien sotilaiden jaloista. Hengissä säilyminen riippui siis siitä, totteliko Jehovan ohjeita. *

20 Mitä voimme oppia noista Jumalan muinaisista palvelijoista? Hengissä säilyminen tulevista tapahtumista riippuu siitä, totteleeko Jehovan ohjeita (Jes. 30:21). Ohjeet tulevat seurakunnan kautta. Siksi haluamme entistä herkemmin noudattaa saamaamme opastusta (1. Joh. 5:3). Jos teemme niin jo nyt, meidän on helpompi totella halukkaasti myös tulevaisuudessa, ja sen ansiosta saamme Isämme Jehovan ja Kuninkaamme Jeesuksen suojeluksen (Sef. 2:3). Silloin näemme omin silmin, kuinka Jumalan valtakunta hävittää kaikki vihollisensa. Miten unohtumaton kokemus se tuleekaan olemaan!

^ kpl 6 Tuntuu järkevältä, että ”Suuren Babylonin” tuho merkitsee ensisijaisesti uskonnollisten instituutioiden hävittämistä eikä kaikkien uskonnollisten ihmisten joukkosurmaa. Suurin osa Babylonin entisistä kannattajista säilyy siis tuhosta elossa, ja sen jälkeen he todennäköisesti yrittävät ainakin ulkonaisesti ottaa etäisyyttä uskontoon, kuten Sakarjan 13:4–6 osoittaa.

^ kpl 19 Aiheesta lisää: Jesajan profetia – valoa koko ihmiskunnalle I s. 282–283.