Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 LUKU 17

Koulutusta Valtakunnan työntekijöille

Koulutusta Valtakunnan työntekijöille

LUVUN YDIN

Miten erilaiset teokraattiset koulut auttavat Valtakunnan työntekijöitä huolehtimaan tehtävistään

1–3. a) Miten Jeesus laajensi saarnaamistyötä? b) Mitä kysymyksiä herää?

JEESUS saarnasi kaksi vuotta kaikkialla Galileassa. (Lue Matteuksen 9:35–38.) Hän kävi monissa kaupungeissa ja kylissä, opetti synagogissa ja saarnasi Valtakunnan hyvää uutista. Puhuipa hän missä tahansa, ihmisiä tuli joukoittain hänen luokseen. ”Eloa on paljon”, hän totesi, ja siksi tarvittiin lisää työntekijöitä.

2 Jeesus ryhtyi laajentamaan saarnaamistyötä. Hän lähetti 12 apostoliaan ”saarnaamaan Jumalan valtakuntaa” (Luuk. 9:1, 2). Heillä oli ehkä kysymyksiä siitä, miten tuota työtä pitäisi tehdä. Ennen kuin Jeesus lähetti heidät matkaan, hän antoi heille rakkaudellisesti jotain sellaista, mitä hänen taivaallinen Isänsä oli antanut hänelle: valmennusta.

3 Mielessämme voi nyt herätä kysymyksiä: Millaista koulutusta Jeesus sai Isältään? Miten Jeesus valmensi apostoleitaan? Entä onko messiaaninen kuningas opettanut seuraajiaan nykyään huolehtimaan palvelustehtävistään? Jos on, niin millä tavoin?

”Puhun – – niin kuin Isä on minua opettanut”

4. Missä ja milloin Isä opetti Jeesusta?

4 Jeesus kertoi avoimesti saaneensa opetusta Isältään. Hän sanoi palveluksensa aikana: ”Puhun näitä asioita niin kuin Isä on minua opettanut.” (Joh. 8:28.) Missä ja milloin Jeesus sai opetusta? Koulutus alkoi varmaankin pian sen jälkeen kun Jumala oli luonut esikoispoikansa (Kol. 1:15). Ollessaan Isänsä rinnalla taivaassa mittaamattomia aikoja Poika kuunteli ja tarkkaili ”Suurta Opettajaa” (Jes. 30:20). Näin Poika sai ainutlaatuista opetusta Isänsä ominaisuuksista, töistä ja tarkoituksista.

5. Miten Isä valmensi Poikaansa maanpäällistä palvelusta varten?

5 Sopivassa vaiheessa Jehova alkoi valmentaa Poikaansa maanpäällistä palvelusta varten. Eräässä ennustuksessa kuvaillaan Suuren Opettajan ja hänen esikoispoikansa  suhdetta. (Lue Jesajan 50:4, 5.) Profetian mukaan Jehova herätti hänet ”aamu aamulta”. Tämä kielikuva tuo mieleen opettajan, joka herättää oppilaansa aamuvarhaisella opettaakseen häntä. Eräässä Raamatun selitysteoksessa sanotaan: ”Jehova – – vie hänet ikään kuin oppilaaksi kouluun ja opettaa hänelle, mitä ja miten hänen pitäisi saarnata.” Tuossa taivaallisessa ”koulussa” Jehova opetti Pojalleen, ”mitä – – sanoa ja mitä puhua” (Joh. 12:49). Isä valmensi Poikaansa myös opettamaan. * Ollessaan maan päällä Jeesus hyödynsi koulutustaan omassa palveluksessaan ja lisäksi opetti seuraajiaan huolehtimaan palveluksestaan.

6, 7. a) Miten Jeesus valmensi apostoleitaan, ja mitä se auttoi heitä tekemään? b) Mihin tehtäviin Jeesus on valmentanut seuraajiaan nykyään?

6 Miten Jeesus sitten valmensi apostoleitaan? Matteuksen 10. luvun mukaan hän antoi heille täsmällisiä palvelusohjeita. Hän esimerkiksi kertoi, missä heidän piti saarnata (jakeet 5, 6), mitä sanomaa kertoa (jae 7), miten luottaa täysin Jehovaan (jakeet 9, 10), miten lähestyä ihmisiä (jakeet 11–13), miten suhtautua kielteiseen vastaanottoon (jakeet 14, 15) ja miten toimia vainottuna (jakeet 16–23). * Selvä opetus auttoi apostoleita ottamaan johdon hyvän uutisen saarnaamisessa ensimmäisellä vuosisadalla.

7 Entä nykyään? Jumalan valtakunnan kuninkaana Jeesus on antanut seuraajilleen hyvin vaativan tehtävän: ”Tämä valtakunnan hyvä uutinen tullaan saarnaamaan koko asutussa maassa todistukseksi kaikille kansakunnille.” (Matt. 24:14.) Onko hän valmentanut meitä tähän kaikkien aikojen tärkeimpään työhön? Aivan varmasti! Kuningas on taivaasta käsin varmistanut, että hänen seuraajiaan on opetettu saarnaamaan seurakunnan ulkopuolella ja hoitamaan vastuutehtäviä sen sisäpuolella.

Koulutusta saarnaamistyöhön

8, 9. a) Mikä oli teokraattisen palveluskoulun päätarkoitus? b) Miten viikolla pidettävä kokous on auttanut sinua parantamaan palvelustasi?

8 Jehovan järjestö on jo pitkään antanut valmennusta sananpalvelukseen konventtien ja kokousten, esimerkiksi palveluskokouksen, välityksellä. Mutta 1940-luvulta lähtien työtä valvovat päätoimiston veljet alkoivat lisäksi perustaa erilaisia kouluja.

9 Teokraattinen palveluskoulu. Kuten edellisessä luvussa kerrottiin, tätä koulua alettiin pitää vuonna 1943. Opetettiinko siellä ainoastaan pitämään hyviä puheita seurakunnan kokouksissa? Ei, vaan koulun päätarkoitus oli valmentaa Jumalan palvelijoita käyttämään puheen  lahjaa hänen ylistyksekseen kenttäpalveluksessa (Ps. 150:6). Koulu teki kaikista siinä mukana olleista veljistä ja sisarista taitavampia Valtakunnan julistajia. Nykyään tällaista valmennusta annetaan viikolla pidettävässä kokouksessa.

10, 11. a) Keitä kutsutaan nykyään Gilead-kouluun? b) Mikä on Gileadin opinto-ohjelman tavoite?

10 Vartiotornin raamattukoulu Gilead. Tämä koulu käynnistyi maanantaina 1. helmikuuta 1943. Aluksi se valmensi tienraivaajia ja muita kokoaikaisia palvelijoita lähetystyöhön maailmanlaajuiselle kentälle. Mutta lokakuusta 2011 lähtien kouluun on kutsuttu vain niitä, jotka jo ovat kokoaikaisessa erikoispalveluksessa: erikoistienraivaajia, matkavalvojia vaimoineen, beteliläisiä ja sellaisia kentällä toimivia lähetystyöntekijöitä, jotka eivät ole vielä käyneet Gileadia.

11 Mikä on Gilead-koulun opinto-ohjelman tavoite? ”Vahvistaa oppilaiden uskoa Jumalan sanan syvällisen tutkimisen avulla ja auttaa heitä kehittämään hengellisiä ominaisuuksia, joita he tarvitsevat selviytyäkseen tehtäviensä tuomista haasteista”, eräs pitkäaikainen opettaja vastaa. ”Lisäksi opinto-ohjelman keskeisiä tavoitteita on voimistaa oppilaiden halua osallistua evankelioimistyöhön.” (Ef. 4:11.)

12, 13. Millainen vaikutus Gilead-koululla on ollut maailmanlaajuiseen saarnaamistyöhön? Kerro esimerkki.

12 Millainen vaikutus Gilead-koululla on ollut maailmanlaajuiseen saarnaamistyöhön? Vuodesta 1943 lähtien siitä on valmistunut yli 8 500 lähetystyöntekijää, jotka ovat palvelleet yli 170 maassa. * He ovat hyödyntäneet koulutustaan näyttämällä innokasta esimerkkiä palveluksessa ja valmentamalla toisia. Monesti he ovat olleet aloittamassa työtä alueilla, joilla on ollut vain vähän Valtakunnan julistajia.

13 Juuri näin tapahtui Japanissa, jossa organisoitu julkinen saarnaaminen lähes tyrehtyi toisen maailmansodan aikana. Elokuussa 1949 maassa oli alle kymmenen paikallista julistajaa, mutta loppuvuodesta siellä saarnasi 13 Gileadin käynyttä lähetystyöntekijää, ja myöhemmin heitä tuli vielä paljon lisää. Lähetystyöntekijät keskittyivät ensin suuriin kaupunkeihin ja siirtyivät sitten muille paikkakunnille. He kannustivat lämpimästi tutkisteluoppilaita ja muita aloittamaan tienraivauksen. Lähetystyöntekijöiden innokas työ kantoi paljon hedelmää. Japanissa on nykyään yli 216 000 Valtakunnan julistajaa, joista lähes 40 prosenttia on tienraivaajia! *

14. Mistä teokraattiset koulut ovat voimakas todiste? (Ks. myös tekstiruutu ” Kouluja Valtakunnan työntekijöille”.)

14 Muita teokraattisia kouluja. Tienraivaajien palveluskoulu,  kristittyjen avioparien raamattukoulu ja naimattomien veljien raamattukoulu ovat auttaneet oppilaitaan kasvamaan hengellisesti ja ottamaan innokkaasti johdon saarnaamistyössä. * Kaikki nämä teokraattiset koulut ovat voimakas todiste siitä, että Kuninkaamme on antanut seuraajilleen tarvittavat eväät palvelusta varten (2. Tim. 4:5).

Koulutusta vastuullisille veljille

15. Miten vastuuasemissa olevat miehet haluavat jäljitellä Jeesusta?

15 Kuten muistamme, Jesajan ennustuksen mukaan Jeesus sai opetusta Jumalalta. Tuossa taivaallisessa ”koulussa” Poika oppi, miten ”vastata väsyneelle sanalla” (Jes. 50:4). Ollessaan maan päällä hän sovelsi oppimaansa ja virvoitti niitä, ”jotka uurastivat ja olivat kuormitettuja” (Matt. 11:28–30). Vastuuasemissa olevat miehet haluavat Jeesuksen mallin mukaisesti virvoittaa veljiään ja sisariaan. Tämän vuoksi on perustettu kouluja, joissa veljet oppivat palvelemaan toisia uskovia entistä paremmin.

16, 17. Mikä on Valtakunnan palveluskoulun tavoite? (Ks. myös alaviite.)

16 Valtakunnan palveluskoulu. Ensimmäinen kurssi alkoi 9. maaliskuuta 1959 South Lansingissa New Yorkin  osavaltiossa. Se kesti kuukauden, ja siihen kutsuttiin matkavalvojia ja seurakunnanpalvelijoita. Myöhemmin kurssiaineisto käännettiin englannista muille kielille, ja veljiä alettiin vähitellen kouluttaa ympäri maailmaa. *

Veli Lloyd Barry opettaa Valtakunnan palveluskoulussa Japanissa vuonna 1970.

17 Valtakunnan palveluskoulun tavoitteesta sanottiin vuoden 1962 Jehovan todistajien vuosikirjassa (engl.): ”Tässä hyvin kiireisessä maailmassa Jehovan todistajien seurakunnan valvojan täytyy osata järjestää elämänsä niin, että hän voi kiinnittää sopivasti huomiota kaikkiin seurakunnan jäseniin ja olla heille siunaukseksi. Hän ei voi kuitenkaan laiminlyödä omaa perhettään seurakunnan tehtävien takia, vaan hänen täytyy olla järkevä. Seurakunnanpalvelijoille on nyt kautta maailman avautunut suurenmoinen mahdollisuus kokoontua Valtakunnan palveluskouluun saamaan opetusta, joka auttaa heitä toimimaan juuri niin kuin heidän Raamatun mukaan pitäisi toimia.” (1. Tim. 3:1–7; Tit. 1:5–9.)

18. Miten Valtakunnan palveluskoulusta on hyötyä koko Jumalan kansalle?

 18 Valtakunnan palveluskoulusta on ollut hyötyä koko Jumalan kansalle. Kun vanhimmat ja avustavat palvelijat soveltavat koulussa oppimaansa, he voivat Jeesuksen tavoin virvoittaa uskonveljiään. Etkö arvostakin huolehtivan vanhimman tai avustavan palvelijan ystävällistä sanaa, kuulevaa korvaa tai rohkaisevaa käyntiä? (1. Tess. 5:11.) Tällaiset pätevät miehet saavat aikaan paljon hyvää seurakunnissaan.

19. Mitä muita kouluja opetuskomitea valvoo, ja mikä on niiden tarkoitus?

19 Muita teokraattisia kouluja. Hallintoelimen opetuskomitea valvoo muitakin kouluja, joissa valmennetaan järjestön vastuuasemissa olevia veljiä – seurakunnan vanhimpia, matkavalvojia ja haaratoimistokomiteoiden jäseniä. Tarkoitus on auttaa heitä huolehtimaan entistä tehokkaammin monista tehtävistään. Nämä Raamattuun perustuvat kurssit kannustavat heitä pitämään yllä omaa hengellisyyttään ja soveltamaan Raamatun periaatteita, kun he ovat tekemisissä niiden kallisarvoisten lampaiden kanssa, jotka Jehova on uskonut heidän huolenpitoonsa (1. Piet. 5:1–3).

Palvelijoiden valmennuskoulu järjestettiin Malawissa ensi kertaa vuonna 2007.

20. a) Miksi Jeesus pystyi sanomaan, että olemme kaikki ”Jehovan opettamia”? b) Mitä haluat varmasti tehdä?

20 Messiaaninen kuningas on selvästikin varmistanut, että hänen seuraajansa ovat saaneet hyvää koulutusta. Opetus on tullut ylhäältä alaspäin: Jehova opetti Poikaansa, ja Poika on opettanut seuraajiaan. Siksi Jeesus pystyi sanomaan, että olemme kaikki ”Jehovan opettamia”. (Joh. 6:45; Jes. 54:13.) Haluamme varmasti käyttää mahdollisimman hyvin Kuninkaamme järjestämää koulutusta. Kaiken tämän opetuksen päätarkoitus on auttaa meitä pysymään hengellisesti vahvoina, jotta voimme suorittaa palveluksemme täydelleen.

^ kpl 5 Mistä tiedämme, että Isä opetti Pojalle, miten opettaa? Jeesus käytti opetuksessaan runsaasti kuvauksia eli vertauksia, ja näin hän täytti satoja vuosia ennen syntymäänsä esitetyn ennustuksen (Ps. 78:2; Matt. 13:34, 35). Ennustuksen lähde, Jehova, oli selvästikin päättänyt hyvissä ajoin, että hänen Poikansa opettaisi vertausten avulla (2. Tim. 3:16, 17).

^ kpl 6 Joitakin kuukausia myöhemmin Jeesus ”määräsi seitsemänkymmentä muuta ja lähetti heidät kaksittain” saarnaamaan. Hän antoi valmennusta heillekin. (Luuk. 10:1–16.)

^ kpl 12 Jotkut ovat käyneet Gilead-koulun useammin kuin kerran.

^ kpl 13 Gileadin käyneiden lähetystyöntekijöiden vaikutuksesta maailmanlaajuiseen kenttään kerrotaan enemmän kirjan Jehovan todistajat – Jumalan valtakunnan julistajia luvussa 23.

^ kpl 14 Kahden viimeksi mainitun koulun tilalle on tullut Valtakunnan julistajien koulu.

^ kpl 16 Nykyään kaikki vanhimmat kutsutaan muutaman vuoden välein Valtakunnan palveluskoulun kursseille, joiden pituus vaihtelee. Vuodesta 1984 lähtien koulussa ovat saaneet valmennusta myös avustavat palvelijat.