Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 6. LUKU

Miten valita tervehenkistä viihdettä?

Miten valita tervehenkistä viihdettä?

”Tehkää kaikki Jumalan kunniaksi.” (1. KORINTTILAISILLE 10:31)

1, 2. Mikä valinta meidän täytyy tehdä viihteen suhteen?

KUVITTELE, että olet haukkaamaisillasi maukasta hedelmää, mutta huomaatkin, että osa siitä on pilaantunut. Mitä teet? Voisit syödä koko hedelmän, myös pilaantuneen osan. Toisaalta voisit heittää koko hedelmän pois. Tai sitten voisit leikata pilaantuneen osan pois ja syödä loput. Minkä vaihtoehdon valitset?

2 Viihdettä voitaisiin jossain mielessä verrata hedelmään. Aika ajoin haluat hieman rentoutua mutta ymmärrät, että suuri osa tarjolla olevasta viihteestä on moraalisesti huonoa, ikään kuin pilaantunutta. Mitä siis teet? Jotkut saattavat suvaita sitä, mikä on pahaa, ja niellä kaiken viihteen, jota maailmalla on tarjottavana. Toiset saattavat välttää kaikkea viihdettä, jotteivät altistuisi millekään vahingolliselle. Jotkut taas pysyvät huolellisesti erossa vahingollisesta viihteestä mutta virkistäytyvät silloin tällöin suhteellisen tervehenkisen viihteen parissa. Mikä vaihtoehto sinun pitäisi valita pysyäksesi Jumalan rakkaudessa?

3. Mitä tarkastelemme seuraavaksi?

3 Useimmat meistä valitsisivat kolmannen vaihtoehdon. Ymmärrämme, että virkistäytymistä tarvitaan, mutta haluamme viihteemme olevan moraalisesti puhdasta. Meidän on siksi tärkeää pohtia, miten voimme  ratkaista, mikä on tervehenkistä ja mikä ei. Mietitäänpä kuitenkin ensin, miten valitsemamme viihde voi vaikuttaa palvontaan, jota suoritamme Jehovalle.

”TEHKÄÄ KAIKKI JUMALAN KUNNIAKSI”

4. Miten vihkiytymisemme tulisi vaikuttaa viihteen valintaan?

4 Jonkin aikaa sitten muuan iäkäs vuonna 1946 kastettu Jehovan todistaja sanoi: ”Pidän tarpeellisena olla aina läsnä kastepuheen aikana ja kuunnella huolellisesti ikään kuin olisin itse menossa kasteelle.” Miksi? Hän selitti: ”Vihkiytymiseni pitäminen tuoreena mielessä on suuresti auttanut minua pysymään uskollisena.” Epäilemättä olet yhtä mieltä tästä ajatuksesta. Se että muistutat itseäsi Jehovalle tekemästäsi lupauksesta käyttää koko elämäsi hänen palveluksessaan, kannustaa sinua kestämään. (Saarnaaja 5:4; Heprealaisille 10:7.) Vihkiytymisesi mietiskeleminen ei vaikuta ainoastaan näkemykseesi kristillisestä palveluksesta vaan myös siihen, miten suhtaudut muihin elämänalueisiin, muun muassa viihteeseen. Apostoli Paavali tähdensi tätä totuutta kirjoittaessaan aikansa kristityille: ”Syöttepä tai juotte tai teette mitä muuta tahansa, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi.” (1. Korinttilaisille 10:31.)

5. Miten 3. Mooseksen kirjan 22:18–20 auttaa meitä havaitsemaan Roomalaiskirjeen 12:1:ssä olevan epäsuoran varoituksen?

 5 Kaikki, mitä elämässäsi teet, liittyy Jehovalle suorittamaasi palvontaan. Painaakseen tämän totuuden uskonveljiensä mieleen Paavali käytti Roomalaiskirjeessä voimakasta ilmausta. Hän sanoi: ”Pyydän teitä – – antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi, mikä on pyhää palvelusta järjenkykyinenne.” (Roomalaisille 12:1.) Ruumiiseesi kuuluu mieli, sydän ja fyysinen voima. Käytät näitä kaikkia palvellessasi Jumalaa. (Markus 12:30.) Paavali sanoo tällaista kokosieluista palvelusta uhriksi. Sanaan ”uhri” sisältyy epäsuora varoitus. Mooseksen lain alaisuudessa Jumala ei hyväksynyt viallista uhria (3. Mooseksen kirja 22:18–20). Samoin jos kristityn hengellinen uhri on jollain tavoin turmeltunut, Jumala ei hyväksy sitä. Miten uhrimme voisi turmeltua?

6, 7. Miten kristitty voisi tahrata ruumiinsa, ja mitä siitä voisi seurata?

6 Paavali kehotti Rooman kristittyjä: ”Älkää liioin enää tarjotko jäseniänne [”ruumiinne jäseniä”, vuoden 1992 kirkkoraamattu] – – synnille.” Hän myös neuvoi heitä ”saattamaan ruumiin tottumukset kuolemaan”. (Roomalaisille 6:12–14; 8:13.) Hän oli antanut aiemmin kirjeessään joitakin esimerkkejä näistä ”ruumiin tottumuksista”. Syntisestä ihmiskunnasta sanotaan: ”Heidän suunsa on täynnä kirousta.” ”Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta.” ”Ei ole Jumalan pelkoa heidän silmiensä edessä.” (Roomalaisille 3:13–18.) Kristitty tahraisi ruumiinsa, jos hän käyttäisi ”jäseniään” eli ruumiinosiaan tällaiseen syntiseen menettelyyn. Jos kristitty esimerkiksi katselee tieten tahtoen sellaista turmeltunutta aineistoa kuin pornografiaa tai sadistista väkivaltaa, hän ”tarjoaa – – [silmänsä] synnille” ja saastuttaa  näin koko ruumiinsa. Hänen suorittamastaan palvonnasta tulee uhri, joka ei enää ole pyhä eikä otollinen Jumalalle. (5. Mooseksen kirja 15:21; 1. Pietarin kirje 1:14–16; 2. Pietarin kirje 3:11.) Todella korkea hinta maksettavaksi epäterveestä viihteestä!

7 Sillä, millaista viihdettä kristitty valitsee, on selvästikin suuri merkitys. Haluamme siksi varmasti valita viihdettä, joka ei turmele vaan parantaa Jumalalle antamaamme uhria. Tarkastellaanpa seuraavaksi, miten voimme ratkaista, mikä on tervehenkistä ja mikä ei.

”INHOTKAA PAHAA”

8, 9. a) Mihin kahteen kategoriaan viihde voidaan karkeasti jakaa? b) Millaisen viihteen hylkäämme ja miksi?

8 Viihdettä on karkeasti jaoteltuna kahdenlaista. Ensimmäiseen kategoriaan kuuluu viihde, jota kristityt karttavat ehdottomasti; toiseen kuuluu viihde, jota kristityt saattavat pitää hyväksyttävänä tai sitten eivät. Mietitäänpä aluksi ensimmäistä kategoriaa: viihdettä, jota kristityt karttavat.

9 Kuten 1. luvussa mainittiin, jotkin viihteen muodot korostavat sellaisia asioita, jotka Raamattu nimenomaisesti tuomitsee. Ajatellaanpa esimerkiksi internetsivustoja, elokuvia, televisio-ohjelmia ja musiikkia, jotka sisältävät sadistista, demonista tai pornografista aineistoa tai jotka muulla tavoin edistävät inhottavia, moraalittomia tapoja. Koska tällaiset rappeutuneet viihteen muodot esittävät myönteisessä valossa toiminnan, joka sotii Raamatun periaatteita vastaan tai rikkoo Raamatun lakeja, tosi kristittyjen tulee karttaa niitä. (Apostolien teot 15:28, 29; 1. Korinttilaisille 6:9, 10; Ilmestys 21:8.) Hylkäämällä tällaisen epäterveen viihteen osoitat Jehovalle, että todella ”inhoat pahaa” ja ”käännyt pois pahasta” joka  tilanteessa. Tällöin sinulla on ”usko, jossa ei ole ulkokultaisuutta”. (Roomalaisille 12:9; Psalmit 34:14; 1. Timoteukselle 1:5.)

10. Millainen viihdettä koskeva järkeily on vaarallista ja miksi?

10 Jotkut saattavat kuitenkin ajatella, ettei viihde, jossa kuvataan yksityiskohtaisesti moraalitonta käytöstä, ole vahingollista. He järkeilevät, että he voivat katsella tällaista käytöstä valkokankaalta tai televisiosta mutteivät itse koskaan syyllistyisi sellaiseen. Tällainen järkeily on petollista ja vaarallista (Jeremia 17:9). Jos meistä on viihdyttävää katsella sellaista, minkä Jehova tuomitsee, inhoammeko todella pahaa? Jumalattoman käyttäytymisen toistuva katseleminen turruttaa mielemme (Psalmit 119:70; 1. Timoteukselle 4:1, 2). Tämä voisi vaikuttaa siihen, mitä itse teemme tai miten suhtaudumme toisten syntiseen käyttäytymiseen.

11. Miten Galatalaiskirjeen 6:7 on osoittautunut paikkansapitäväksi viihteen osalta?

11 Näin on todella tapahtunut. Jotkut kristityt ovat syyllistyneet moraalittomaan käytökseen, koska heihin on vaikuttanut viihde, jonka parissa he ovat viettäneet säännöllisesti aikaa. He ovat oppineet kantapään kautta, että ”mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää” (Galatalaisille 6:7). Tällaiset surulliset seuraukset voi kuitenkin välttää. Jos kylvät jatkuvasti mieleesi sellaista, millä on hyvä vaikutus, voit iloiten niittää elämässäsi sitä, mikä on hyvää. (Ks. tekstiruutu ” Millaista viihdettä minun tulisi valita?”)

RATKAISUT JOTKA PERUSTUVAT RAAMATUN PERIAATTEISIIN

12. Miten Galatalaiskirjeen 6:5 liittyy viihteeseen, ja miten Raamattu auttaa meitä tekemään henkilökohtaisia ratkaisuja?

12 Tarkastellaanpa nyt toiseen kategoriaan kuuluvaa  viihdettä, jota Jumalan sana ei suoraan tuomitse mutta jolle se ei nimenomaisesti anna hyväksyntääkään. Valitessaan tällaista viihdettä jokaisen kristityn on itse päätettävä, mitä hän pitää tervehenkisenä (Galatalaisille 6:5). Emme kuitenkaan ole vailla ohjausta. Raamatussa on periaatteita eli perustotuuksia, joiden avulla voimme tajuta, mitä Jehova ajattelee asioista. Kiinnittämällä huomiota näihin periaatteisiin voimme tajuta kaikissa tilanteissa, ”mikä Jehovan tahto on”, myös valitessamme viihdettä. (Efesolaisille 5:17.)

13. Mikä saa meidät välttämään viihdettä, joka voisi herättää Jehovassa tyytymättömyyttä?

 13 Kaikkien kristittyjen moraalinen havaintokyky eli tarkkanäköisyys ei ymmärrettävästikään ole kehittynyt samalle tasolle (Filippiläisille 1:9). Kristityt tietävät myös, että viihteen suhteen on monenlaisia mieltymyksiä. Ei voida siksi odottaa, että kaikki kristityt tekisivät täysin samanlaisia ratkaisuja. Toisaalta, mitä enemmän annamme jumalisten periaatteiden vaikuttaa mieleemme ja sydämeemme, sitä halukkaammin kartamme kaikkea sellaista viihdettä, joka voisi herättää Jehovassa tyytymättömyyttä. (Psalmit 119:11, 129; 1. Pietarin kirje 2:16.)

14. a) Mikä seikka tulisi ottaa huomioon viihteen valinnassa? b) Miten voimme pitää Valtakunnan edut elämässämme ensi sijalla?

14 Viihteen valinnassa tulisi ottaa huomioon vielä eräs tärkeä seikka: ajankäyttö. Valitsemasi viihteen sisältö paljastaa, mitä pidät hyväksyttävänä, kun taas viihteeseen käyttämäsi aika paljastaa, mitä pidät tärkeänä. Kristityt pitävät tietenkin kaikkein tärkeimpänä hengellisiä asioita (Matteus 6:33). Miten sitten voit varmistua siitä, että Valtakunnan edut pysyvät elämässäsi ensi sijalla? Apostoli Paavali sanoi: ”Pitäkää siis tarkoin silmällä, ettette vaella niin kuin epäviisaat, vaan niin kuin viisaat ostaen sopivan ajan itsellenne.” (Efesolaisille 5:15, 16.) Kun asetat selvät rajat sille, kuinka paljon aikaa käytät virkistäytymiseen, sinun on helpompi varata riittävästi aikaa ”tärkeämmille asioille” eli toimille, jotka edistävät hengellistä hyvinvointiasi (Filippiläisille 1:10).

15. Miksi viihdettä valittaessa on viisasta jättää turvamarginaali?

15 Viihdettä valittaessa on myös viisasta jättää turvamarginaali. Mitä tämä tarkoittaa? Ajatellaanpa jälleen hedelmää, josta osa on pilaantunut. Et leikkaa pois tarkasti vain huonoa osaa vaan myös jonkin verran sen  ympäriltä, jottet huomaamattasi söisi pilaantunutta hedelmälihaa. Turvamarginaali on viisasta säilyttää myös viihteen valinnassa. Viisas kristitty ei vältä vain sellaista viihdettä, joka sotii selvästi Raamatun periaatteita vastaan, vaan myös sellaista viihdettä, joka on kyseenalaista tai johon näyttää sisältyvän hengellisesti epäterveitä aineksia (Sananlaskut 4:25–27). Jumalan sanan neuvojen tarkka noudattaminen auttaa sinua tekemään juuri näin.

”MIKÄ ON SIVEELLISESTI PUHDASTA”

Jumalan periaatteiden soveltaminen viihdettä valittaessa suojelee hengelliseltä vahingolta.

16. a) Miten voimme osoittaa, että meillä on Jehovan näkemys moraalista? b) Miten Raamatun periaatteiden soveltamisesta voi tulla elämäntapa?

16 Valitessaan viihdettä tosi kristityt ottavat huomioon ennen kaikkea Jehovan näkemyksen. Raamattu ilmaisee, millaisia tunteita ja normeja Jehovalla on. Esimerkiksi kuningas Salomo luettelee useita asioita, joita Jehova vihaa, muun muassa ”valheellista kieltä ja käsiä, jotka vuodattavat viatonta verta, sydäntä, joka hankkii vahingollisia juonia, jalkoja, joilla on kiire juosta pahuuteen” (Sananlaskut 6:16–19). Miten Jehovan näkemyksen tulisi vaikuttaa sinun näkemykseesi? Psalmista kehottaa: ”Oi te, jotka rakastatte Jehovaa, vihatkaa pahaa.” (Psalmit 97:10.) Viihdettä koskevista valinnoistasi pitäisi käydä ilmi, että todella vihaat sitä, mitä Jehova vihaa (Galatalaisille 5:19–21). Muista myös, että se mitä teet omissa oloissasi  – ei niinkään se, mitä teet julkisesti – paljastaa, millainen ihminen todella olet (Psalmit 11:4; 16:8). Jos siis haluat sydämestäsi heijastaa kaikilla elämäsi alueilla Jehovan näkemystä moraalista, teet aina Raamatun periaatteiden mukaisia valintoja. Siitä tulee elämäntapasi. (2. Korinttilaisille 3:18.)

17. Mitä meidän tulisi kysyä itseltämme viihdettä valitessamme?

17 Mitä muuta voisit tehdä varmistuaksesi siitä, että viihdettä koskevat valintasi ovat Jehovan mielen mukaisia? Mieti, miten valintasi vaikuttaisivat itseesi ja asemaasi Jumalan edessä. Esimerkiksi ennen kuin päätät katsoa jonkin elokuvan, kysy itseltäsi, miten elokuvan sisältö vaikuttaisi omaantuntoosi. Tarkastellaanpa, mitä periaatteita tähän liittyy.

18, 19. a) Miten Filippiläiskirjeen 4:8:n periaate voi auttaa meitä ratkaisemaan, onko viihde tervehenkistä? b) Mitkä muut periaatteet voivat auttaa sinua valitsemaan hyvää viihdettä? (Ks. alaviite.)

18 Eräs tärkeä periaate esitetään Filippiläiskirjeen 4:8:ssa: ”Mikä on totta, mikä ansaitsee vakavaa huomiota, mikä on vanhurskasta, mikä on siveellisesti puhdasta, mikä on rakastettavaa, mistä puhutaan hyvää, jos on jotakin hyvettä ja jos on jotakin ylistettävää, sitä kaikkea ajatelkaa jatkuvasti.” Paavali ei tosin käsitellyt tässä viihdettä vaan sydämen mietteitä, joiden pitäisi keskittyä Jumalaa miellyttäviin asioihin (Psalmit 19:14). Paavalin sanoja voidaan kuitenkin soveltaa viihteeseen. Miten?

19 Kysy itseltäsi, täyttävätkö valitsemasi elokuvat, video- ja tietokonepelit, musiikkikappaleet ja muut viihteen lajit mielesi sillä, ”mikä on siveellisesti puhdasta”. Kun esimerkiksi olet katsonut jonkin elokuvan, millaiset mielikuvat hallitsevat ajatuksiasi? Jos ne ovat miellyttäviä, puhtaita ja virkistäviä, valitsemasi viihde on ollut tervehenkistä. Jos taas elokuva saa sinut ajattelemaan  siveettömiä asioita, viihde on ollut epätervettä, jopa vahingollista. (Matteus 12:33; Markus 7:20–23.) Miksi? Koska moraalisesti epäpuhtaiden asioiden ajatteleminen häiritsee sisäistä rauhaasi, turruttaa Raamatun avulla valmennettua omaatuntoasi ja voi tuhota suhteesi Jumalaan (Efesolaisille 5:5; 1. Timoteukselle 1:5, 19). Tällaisella viihteellä on sinuun selvästikin vahingollinen vaikutus, joten päätä karttaa sitä (Roomalaisille 12:2). * Ota esimerkkiä psalmistasta, joka sanoi Jehovalle rukouksessa: ”Käännä silmäni pois näkemästä arvotonta.” (Psalmit 119:37.)

ETSI TOISTEN ETUA

20, 21. Miten 1. Korinttilaiskirjeen 10:23, 24 liittyy tervehenkisen viihteen valintaan?

20 Paavali mainitsi erään tärkeän periaatteen, joka täytyy ottaa huomioon henkilökohtaisia ratkaisuja tehtäessä. Hän sanoi: ”Kaikki on luvallista, mutta kaikki ei rakenna. Älköön kukaan etsikö omaa etuaan, vaan jatkuvasti toisen etua.” (1. Korinttilaisille 10:23, 24.) Miten tämä periaate liittyy tervehenkisen viihteen valintaan? Sinun tulisi kysyä itseltäsi, miten viihdettä koskevat valintasi vaikuttavat toisiin.

21 Omatuntosi voi sallia sinun virkistäytyä tietyntyyppisen viihteen parissa; se on sinusta ”luvallista” eli hyväksyttävää. Jos kuitenkin huomaat, että toiset uskovat, joilla on rajoittavampi omatunto, paheksuvat sitä, saatat päättää luopua siitä. Miksi? Koska et halua ”tehdä syntiä veljiäsi vastaan” – tai jopa ”Kristusta vastaan”, kuten Paavali sanoi – ja vaikeuttaa toisten uskovien uskollisena  pysymistä. Suhtaudut vakavasti seuraavaan kehotukseen: ”Pitäkää jatkuvasti vaari siitä, ettei teistä tule kompastumisen aiheita.” (1. Korinttilaisille 8:12; 10:32.) Tosi kristityt noudattavat Paavalin huomaavaista ja tarkkanäköistä neuvoa karttamalla viihdettä, joka voi olla ”luvallista” mutta joka ei ”rakenna”. (Roomalaisille 14:1; 15:1.)

22. Miksi kristityt jättävät henkilökohtaisissa asioissa tilaa erilaisille näkemyksille?

22 Toisten edun etsimistä voidaan kuitenkin katsella myös toisesta näkökulmasta. Kristityn, jolla on rajoittavampi omatunto, ei pitäisi vaatia, että kaikki kristillisen seurakunnan jäsenet mukautuisivat hänen kapeampaan näkemykseensä sopivasta viihteestä. Jos hän tekisi niin, hän olisi kuin autoilija, joka vaatii muita samalla tiellä liikkuvia kuljettajia ajamaan sitä nopeutta, jota hän pitää hyvänä. Se ei olisi järkevää. Sen, jolla on rajoittavampi omatunto, tulisi kristillisestä rakkaudesta kunnioittaa toisia uskovia, joiden näkemykset viihteestä ovat erilaisia mutta pysyvät silti kristillisten periaatteiden rajoissa. Näin hänen ”järkevyytensä [tulee] tunnetuksi kaikille ihmisille”. (Filippiläisille 4:5; Saarnaaja 7:16.)

23. Miten voit varmistaa, että valitset tervehenkistä viihdettä?

23 Miten siis voit varmistaa, että valitset tervehenkistä viihdettä? Hylkää sellainen viihde, jossa kuvaillaan yksityiskohtaisesti alentavaa, moraalitonta toimintaa, joka tuomitaan selvästi Jumalan sanassa. Noudata Raamatun periaatteita, joita voidaan soveltaa sellaisiin viihteen muotoihin, joita ei nimenomaisesti mainita Raamatussa. Karta viihdettä, joka vahingoittaa omaatuntoasi, ja ole valmis luopumaan viihteestä, jota toiset, varsinkin uskonveljesi, voisivat paheksua. Tuokoon luja päätöksesi toimia tällä tavalla kunniaa Jumalalle, ja pitäköön se sinut ja perheesi hänen rakkaudessaan.

^ kpl 19 Muita periaatteita, jotka soveltuvat viihteeseen, on Sananlaskujen 3:31:ssä ja 13:20:ssä, Efesolaiskirjeen 5:3, 4:ssä sekä Kolossalaiskirjeen 3:5, 8, 20:ssä.