Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 1. LUKU

Tätä merkitsee ”rakkaus Jumalaan”

Tätä merkitsee ”rakkaus Jumalaan”

”Rakkaus Jumalaan merkitsee sitä, että noudatamme hänen käskyjään; eivätkä hänen käskynsä ole rasittavia.” (1. JOHANNEKSEN KIRJE 5:3)

1, 2. Mikä saa sinut rakastamaan Jehova Jumalaa?

RAKASTATKO sinä Jumalaa? Jos olet vihkiytynyt Jehova Jumalalle, vastaat epäilemättä painokkaasti, että rakastat – ja täysin aiheellisesti. On aivan luonnollista rakastaa Jehovaa. Rakkautemme Jumalaan on todellisuudessa vastarakkautta. Raamattu ilmaisee asian näin: ”Me – – rakastamme, koska hän [Jehova] rakasti ensin meitä.” (1. Johanneksen kirje 4:19.)

2 Jehova on ottanut rakkauden ilmaisemisessa aloitteen. Hän on antanut kauniin maapallon kodiksemme. Hän on huolehtinut fyysisistä ja aineellisista tarpeistamme (Matteus 5:43–48). Vielä tärkeämpää on se, että hän on huolehtinut hengellisistä tarpeistamme. Hän on antanut meille Sanansa Raamatun. Lisäksi hän kehottaa meitä rukoilemaan häntä ja vakuuttaa, että hän kuulee meitä ja antaa avuksemme pyhää henkeään (Psalmit 65:2; Luukas 11:13). Ennen kaikkea hän on lähettänyt rakkaimman Poikansa lunastamaan meidät synnistä ja kuolemasta. Jehova on tosiaan osoittanut meitä kohtaan suurta rakkautta! (Johannes 3:16; Roomalaisille 5:8.)

3. a) Mitä meiltä vaaditaan, jotta pysyisimme Jumalan rakkaudessa? b) Mitä kysymystä meidän on tärkeää pohtia, ja mistä löydämme vastauksen?

3 Jehova haluaa meidän hyötyvän hänen rakkaudestaan  ikuisesti. Se, hyödymmekö siitä vai emme, riippuu kuitenkin meistä itsestämme. Jumalan sana kehottaa: ”Pitäkää itsenne Jumalan rakkaudessa – – ikuinen elämä silmämääränä.” (Juudaksen kirje 21.) Ilmaus ”pitäkää itsenne” osoittaa, että pysyäksemme Jumalan rakkaudessa meiltä vaaditaan tekoja. Meidän täytyy vastata hänen rakkauteensa konkreettisilla tavoilla. Siksi meidän on tärkeää pohtia, miten voimme osoittaa rakastavamme Jumalaa. Löydämme vastauksen apostoli Johanneksen henkeytetyistä sanoista: ”Rakkaus Jumalaan merkitsee sitä, että noudatamme hänen käskyjään; eivätkä hänen käskynsä ole rasittavia.” (1. Johanneksen kirje 5:3.) Meidän on hyvä  tarkastella huolellisesti näiden sanojen merkitystä, sillä haluamme osoittaa Jumalallemme, kuinka paljon häntä rakastamme.

”RAKKAUS JUMALAAN MERKITSEE SITÄ, ETTÄ – –”

4, 5. Kuvaile, miten rakkaus Jehovaan alkoi kasvaa sydämessäsi.

4 Käyttäessään ilmausta ”rakkaus Jumalaan” apostoli Johannes puhuu niistä syvistä tunteista, joita meillä yksilöinä on Jumalaa kohtaan. Voisit palauttaa mieleesi ajan, jolloin rakkaus Jehovaan alkoi kasvaa sydämessäsi.

Vihkiytyminen ja kaste ovat alku elämälle, jota ohjaa Jehovan totteleminen rakkaudesta.

5 Muistelehan hetki sitä, kun sait tietää totuuden Jehovasta ja hänen tarkoituksistaan ja aloit uskoa. Tajusit, että vaikka olet syntynyt Jumalasta vieraantuneena syntisenä, Jehova Jumala on avannut sinulle Kristuksen kautta mahdollisuuden saavuttaa täydellisyys, jonka Aadam menetti, ja periä ikuinen elämä (Matteus 20:28; Roomalaisille 5:12, 18). Aloit ymmärtää, miten suuren uhrauksen Jehova teki lähettäessään rakkaimman Poikansa kuolemaan puolestasi. Tämä kosketti sydäntäsi, ja aloit tuntea rakkautta Jumalaan, joka on osoittanut näin suurta rakkautta sinua kohtaan. (1. Johanneksen kirje 4:9, 10.)

6. Miten aito rakkaus ilmenee, ja mitä rakkaus Jumalaan on saanut sinut tekemään?

6 Tuo tunne oli kuitenkin vasta alku aidolle rakkaudelle Jehovaa kohtaan. Rakkaus ei ole vain tunne eikä pelkkiä sanoja. Tosi rakkauteen Jumalaa kohtaan liittyy muutakin kuin se, että sanoo rakastavansa häntä. Aito rakkaus, kuten uskokin, käy ilmi teoista, joita se saa aikaan (Jaakobin kirje 2:26). Rakkaus ilmenee erityisesti tekoina, jotka miellyttävät rakkauden kohdetta. Kun siis rakkaus taivaallista Isääsi kohtaan juurtui sydämeesi, halusit elää häntä miellyttävällä tavalla. Oletko kastettu Jehovan todistaja? Jos olet, tämä syvä kiintymys ja antaumus  sai sinut tekemään elämäsi tärkeimmän päätöksen. Vihkiydyit Jehovalle tehdäksesi hänen tahtonsa ja menit vihkiytymisesi vertauskuvaksi kasteelle (Roomalaisille 14:7, 8). Tämän Jehovalle annettavan juhlallisen lupauksen täyttämiseen liittyy se, mitä apostoli Johannes sanoo seuraavaksi.

”NOUDATAMME HÄNEN KÄSKYJÄÄN”

7. Millaisia käskyjä Jumala on antanut, ja mitä niiden noudattamiseen sisältyy?

7 Johannes selittää, mitä rakkaus Jumalaan merkitsee: ”Noudatamme hänen käskyjään.” Millaisia käskyjä Jehova on antanut? Hän on antanut Sanassaan Raamatussa useita nimenomaisia käskyjä. Hän esimerkiksi kieltää juoppouden, haureuden, epäjumalanpalveluksen, varastamisen ja valehtelemisen (1. Korinttilaisille 5:11; 6:18; 10:14; Efesolaisille 4:28; Kolossalaisille 3:9). Jumalan käskyjen noudattamiseen sisältyy se, että elää Raamatun selvien moraalinormien mukaisesti.

8, 9. Mistä tiedämme, mikä miellyttää Jehovaa tilanteissa, joita ei koske mikään nimenomainen Raamatun laki? Kerro esimerkki.

8 Jotta miellyttäisimme Jehovaa, ei kuitenkaan riitä, että tottelemme vain hänen suoranaisia käskyjään. Jehova ei rajoita laeilla jokapäiväisen elämämme jokaista puolta. Saatamme siis kohdata päivittäin monia tilanteita, joita varten ei ole mitään nimenomaista Raamatun käskyä. Miten voimme näissä tilanteissa tietää, mikä miellyttää Jehovaa? Raamattu osoittaa selvästi, millainen on Jumalan ajattelutapa. Tutkimalla Raamattua saamme selville, mitä Jehova rakastaa ja mitä hän vihaa (Psalmit 97:10; Sananlaskut 6:16–19). Havaitsemme, millaisia asenteita ja tekoja hän pitää arvossa. Mitä paremmin opimme tuntemaan Jehovan persoonallisuutta ja toimintatapoja, sitä paremmin voimme antaa hänen ajattelunsa vaikuttaa ratkaisuihimme  ja tekoihimme. Näin ollen sellaisissakin tilanteissa, joita ei koske mikään nimenomainen Raamatun laki, voimme yleensä tajuta, ”mikä Jehovan tahto on” (Efesolaisille 5:17).

9 Raamattu ei esimerkiksi suoranaisesti kiellä meitä katselemasta elokuvia tai televisio-ohjelmia, jotka sisältävät raakaa väkivaltaa tai sukupuolista moraalittomuutta. Mutta tarvitsemmeko todella lakia, joka kieltäisi meitä katselemasta tällaista? Tiedämme, miten Jehova suhtautuu näihin asioihin. Hänen Sanansa sanoo suoraan: ”Jokaista, joka rakastaa väkivaltaa, – – [Jehovan] sielu totisesti vihaa.” (Psalmit 11:5.) Raamattu sanoo myös: ”Jumala tulee tuomitsemaan haureelliset ja avionrikkojat.” (Heprealaisille 13:4.) Mietiskelemällä näitä henkeytettyjä sanoja voimme ymmärtää selvästi, mikä Jehovan tahto on. Emme siksi halua viihdyttää itseämme katselemalla mitään, missä kuvataan peittelemättömästi Jumalamme vihaamia asioita. Tiedämme miellyttävämme Jehovaa, kun kartamme sitä moraalista saastaa, jota tämä maailma tyrkyttää harmittomana viihteenä. *

10, 11. Miksi tottelemme Jehovaa, ja millaista tottelevaisuutta osoitamme häntä kohtaan?

10 Mikä on ensisijainen syy siihen, että noudatamme Jumalan käskyjä? Miksi haluamme elää päivittäin sopusoinnussa sen kanssa, mitä tiedämme Jumalan ajattelutavasta? Syynä ei ole vain se, että haluamme välttää rangaistuksen tai ne vahingolliset seuraukset, joita Jumalan tahdon sivuuttamisesta koituu (Galatalaisille 6:7). Sen sijaan pidämme Jehovan tottelemista kallisarvoisena tilaisuutena osoittaa rakkautemme häntä kohtaan. Aivan niin kuin lapsi haluaa kovasti saada isänsä hyväksynnän, mekin  haluamme saada Jehovan hyväksynnän (Psalmit 5:12). Hän on Isämme, ja rakastamme häntä. Mikään ei tuo meille suurempaa iloa ja tyydytystä kuin sen tietäminen, että elämme tavalla, joka ”saa Jehovan hyväksynnän” (Sananlaskut 12:2).

11 Siksi tottelevaisuutemme ei ole vastahakoista, valinnanvaraista eikä ehdollista. * Emme ole valikoivia ja tottele vain silloin, kun meille itsellemme sopii tai kun totteleminen ei ole vaikeaa. Päinvastoin olemme ”sydämestämme tottelevaisia” (Roomalaisille 6:17). Meistä tuntuu samalta kuin Raamatun psalmistasta, joka kirjoitti: ”Minä osoitan mieltymystä käskyihisi, joita olen rakastanut.” (Psalmit 119:47.) Me tosiaan tottelemme Jehovaa mielellämme. Tunnustamme, että hän ansaitsee täyden ja ehdottoman tottelevaisuutemme ja myös vaatii sitä (5. Mooseksen kirja 12:32). Haluamme, että Jehova sanoo meistä samoin kuin hänen Sanansa sanoo Nooasta, uskollisesta patriarkasta, joka osoitti rakkautta Jehovaan tottelemalla häntä kymmeniä vuosia: ”Nooa teki aivan niin kuin Jumala oli häntä käskenyt, juuri niin hän teki.” (1. Mooseksen kirja 6:22.)

12. Milloin tottelevaisuutemme tuottaa iloa Jehovan sydämelle?

12 Millaisia tunteita halukas tottelevaisuutemme herättää Jehovassa? Hänen Sanansa sanoo, että näin ilahdutamme hänen sydämensä (Sananlaskut 27:11). Tuottaako tottelevaisuutemme tosiaan iloa kaikkeuden Suvereenin Herran sydämelle? Kyllä tuottaa – ja siihen on hyvä syy. Jehova on antanut meille tahdonvapauden. Voimme siis valita, tottelemmeko häntä vai emme (5. Mooseksen kirja  30:15, 16, 19, 20). Kun tottelemme taivaallista Isäämme halukkaasti ja kun tämän saa aikaan sydän, joka on täynnä rakkautta häntä kohtaan, tuotamme hänelle suurta mielihyvää ja iloa (Sananlaskut 11:20). Valitsemme silloin myös parhaan elämäntavan.

”EIVÄTKÄ HÄNEN KÄSKYNSÄ OLE RASITTAVIA”

13, 14. Miksi voidaan sanoa, että Jumalan käskyt eivät ole rasittavia, ja miten tätä voitaisiin valaista?

13 Apostoli Johannes kertoo jotain hyvin lohdullista Jehovan vaatimuksista: ”Eivätkä hänen käskynsä ole rasittavia.” 1. Johanneksen kirjeen 5:3:ssa sanalla ”rasittava” käännetty kreikan sana tarkoittaa kirjaimellisesti ’painavaa’. * Vuoden 1938 kirkkoraamattu kääntää tämän kohdan: ”Hänen käskynsä eivät ole raskaat.” Jehovan vaatimukset eivät ole kohtuuttomia eivätkä ahdistavia. Epätäydellisten ihmisten ei ole mahdotonta noudattaa hänen lakejaan.

14 Asiaa voitaisiin valaista seuraavasti. Läheinen ystäväsi on muuttamassa, ja hän pyytää sinua apuun. Muuttolaatikoita on paljon. Osa niistä on niin kevyitä, että yksi ihminen voi kantaa ne vaivatta. Toiset taas ovat raskaita, ja niiden kantamiseen tarvitaan kaksi. Ystäväsi näyttää, mitkä laatikot hän haluaa sinun siirtävän. Pyytäisikö hän sinua kantamaan laatikoita, joiden hän tietää olevan sinulle liian raskaita? Ei. Hän ei haluaisi sinun vahingoittavan itseäsi. Samoin rakkaudellinen ja huomaavainen Jumalamme ei pyydä meitä noudattamaan käskyjä, joita on  liian vaikea täyttää (5. Mooseksen kirja 30:11–14). Hän ei koskaan pyytäisi meitä kantamaan niin raskasta taakkaa. Jehova on selvillä rajoituksistamme, koska ”hän tietää hyvin, miten meidät on muovattu, hän muistaa, että me olemme tomua” (Psalmit 103:14).

15. Miksi voimme luottaa siihen, että Jehovan käskyt ovat parhaaksemme?

15 Jehovan käskyt ovat kaikkea muuta kuin rasittavia; ne ovat meidän parhaaksemme (Jesaja 48:17). Siksi Mooses saattoi sanoa muinaiselle Israelille: ”Jehova käski meidän panna täytäntöön kaikki nämä säännökset, pelätä Jehovaa, Jumalaamme, mikä on aina omaksi parhaaksemme, pysyäksemme elossa, kuten tänä päivänä olemme.” (5. Mooseksen kirja 6:24.) Mekin voimme olla varmoja siitä, että antaessaan meille lakeja Jehova ajattelee parastamme, ikuista hyvinvointiamme. Miten asia voisikaan olla toisin? Jehova on äärettömän viisas Jumala (Roomalaisille 11:33). Siksi hän tietää, mikä on meille parasta. Jehova on myös rakkauden personoituma (1. Johanneksen kirje 4:8). Rakkaus, hänen olemuksensa ydin, vaikuttaa kaikkeen, mitä hän sanoo ja tekee. Kaikki käskyt, jotka hän antaa palvelijoilleen, perustuvat rakkauteen.

16. Miksi meidän on mahdollista olla tottelevaisia rappeutuneen maailman ja epätäydellisen lihan taipumuksista huolimatta?

16 Tämä ei tarkoita sitä, että Jumalan totteleminen olisi helppoa. Meidän on taisteltava ”paholaisen vallassa” olevan rappeutuneen maailman vaikutusta vastaan (1. Johanneksen kirje 5:19). Meidän on kamppailtava myös epätäydellistä lihaa vastaan, jonka vuoksi olemme taipuvaisia rikkomaan Jumalan lakeja (Roomalaisille 7:21–25). Rakkautemme Jumalaan voi kuitenkin voittaa. Jehova siunaa niitä, jotka haluavat todistaa rakkautensa häntä kohtaan tottelevaisuudellaan. Hän antaa pyhää henkeään ”niille, jotka tottelevat häntä hallitsijana” (Apostolien teot  5:32). Tuo henki tuottaa meissä kaunista hedelmää – arvokkaita ominaisuuksia, jotka voivat auttaa meitä olemaan tottelevaisia (Galatalaisille 5:22, 23).

17, 18. a) Mihin perehdymme tässä kirjassa, ja mitä meidän tulee samalla pitää mielessämme? b) Mitä tarkastellaan seuraavassa luvussa?

17 Perehdymme tässä kirjassa Jehovan periaatteisiin ja moraalinormeihin ja moniin muihin hänen tahtonsa ilmauksiin. Samalla meidän täytyy pitää mielessämme joitakin tärkeitä seikkoja. Jehova ei pakota meitä noudattamaan lakejaan ja periaatteitaan, vaan toivoo meidän tottelevan häntä halukkaasti, sydämestämme. Lisäksi se elämäntapa, jota Jehova kehottaa meitä noudattamaan, tuo jo nyt runsaita siunauksia ja johtaa tulevaisuudessa ikuiseen elämään. Muistakaamme myös pitää kokosydämistä tottelevaisuutta kallisarvoisena tilaisuutena osoittaa Jehovalle, miten paljon rakastamme häntä.

18 Auttaakseen meitä erottamaan oikean väärästä Jehova on rakkaudellisesti antanut meille omantunnon. Sitä on kuitenkin valmennettava, jotta se olisi luotettava opas. Tätä tarkastellaan seuraavassa luvussa.

^ kpl 11 Pahat hengetkin voivat totella vastahakoisesti. Kun Jeesus käski demonien tulla ulos ihmisistä, joita ne riivasivat, niiden oli pakko tunnustaa hänen valtansa ja totella, vaikkakin vasten tahtoaan. (Markus 1:27; 5:7–13.)

^ kpl 13 Matteuksen 23:4:ssä käytetään tätä sanaa, kun siinä puhutaan niistä ”raskaista kuormista” eli yksityiskohtaisista säännöistä ja ihmisten perinteistä, joita kirjanoppineet ja fariseukset sälyttivät tavalliselle kansalle. Apostolien tekojen 20:29, 30:ssä sama sana on käännetty vastineella ”sortava”, ja siinä se viittaa luopioihin, jotka puhuisivat ”vääristeltyjä asioita” ja pyrkisivät johtamaan toisia harhaan.