Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 4. LUKU

Miksi kunnioittaa valtaa?

Miksi kunnioittaa valtaa?

”Kunnioittakaa kaikenlaisia ihmisiä.” (1. PIETARIN KIRJE 2:17)

1, 2. a) Millaista kamppailua voimme joutua käymään, kun on kyse vallan kunnioittamisesta? b) Mitä kysymyksiä tarkastelemme?

OLETKO koskaan nähnyt, miten pikkupoika reagoi, kun vanhemmat pyytävät häntä tekemään jotain, mitä hän ei halua tehdä? Hänen kasvoiltaan näkyy selvästi, että hän käy sisällään melkoista taistelua. Hän kuulee, mitä hänelle sanotaan, ja tietää, että hänen pitäisi kunnioittaa vanhempiensa valtaa. Mutta tällä kertaa hän ei vain halua totella. Pojan sisäinen kamppailu valaisee sitä, mitä meille itse kullekin voi joskus tapahtua.

2 Vallan kunnioittaminen ei ole aina helppoa. Tuntuuko sinusta joskus vaikealta kunnioittaa niitä, joilla on valtaa sinuun? Jos tuntuu, et ole ainoa. Elämme aikaa, jolloin kunnioitus valtaa kohtaan näyttää olevan pohjalukemissa. Raamatun mukaan meidän kuitenkin täytyy kunnioittaa niitä, joilla on valtaa meihin (Sananlaskut 24:21). Kunnioitus heitä kohtaan on itse asiassa välttämätöntä, jotta pysyisimme Jumalan rakkaudessa. Tämä herättää luonnollisestikin kysymyksiä. Miksi vallan kunnioittaminen voi olla vaikeaa? Miksi Jehova vaatii meitä kunnioittamaan valtaa, ja mikä auttaa meitä tottelemaan häntä tässä? Entä millä tavoin voimme osoittaa kunnioitusta valtaa kohtaan?

MIKSI NIIN VAIKEAA?

3, 4. Miten synti ja epätäydellisyys saivat alkunsa, ja miksi syntinen luontomme tekee vallan kunnioittamisesta vaikeaa?

3 Tarkastellaanpa lyhyesti kahta syytä siihen, miksi meidän  voi olla vaikeaa kunnioittaa niitä, joilla on valtaa. Ensinnäkin me itse olemme epätäydellisiä, ja toiseksi ne ihmiset, joilla on valtaa meihin, ovat epätäydellisiä. Ihmisten syntisyys ja epätäydellisyys saivat alkunsa kauan sitten Eedenin puutarhassa, kun Aadam ja Eeva kapinoivat Jumalan valtaa vastaan. Synti sai siis alkunsa kapinasta. Vielä nykyäänkin meillä on synnynnäinen taipumus kapinoida. (1. Mooseksen kirja 2:15–17; 3:1–7; Psalmit 51:5; Roomalaisille 5:12.)

4 Syntisen luontomme vuoksi useimmat meistä sortuvat helposti ylpeyteen ja ylimielisyyteen, kun taas nöyryys on harvinainen ominaisuus, jonka kehittämiseksi ja säilyttämiseksi meidän on tehtävä kovasti työtä. Saatamme antaa myöten itsepäisyydelle ja ylpeydelle, vaikka olisimme palvelleet Jumalaa uskollisesti jo vuosia. Esimerkiksi Korah oli vaeltanut uskollisesti Jehovan kansan kanssa monista vastoinkäymisistä huolimatta. Silti hän janosi lisää valtaa ja johti julkeasti kapinaa Moosesta vastaan, joka oli sävyisin tuolloin elänyt ihminen (4. Mooseksen kirja 12:3; 16:1–3). Ajattelehan myös kuningas Ussiaa. Hänen ylpeytensä johti siihen, että hän meni Jehovan temppeliin ja ryhtyi hoitamaan vain papeille kuuluvaa pyhää tehtävää (2. Aikakirja 26:16–21). Sekä Korah että Ussia joutuivat maksamaan kapinoinnistaan kalliisti. Nämä kielteiset esimerkit ovat hyviä muistutuksia meille kaikille. Meidän on torjuttava ylpeys, joka tekee vallan kunnioittamisesta vaikeaa.

5. Miten epätäydelliset ihmiset ovat käyttäneet valtaansa väärin?

5 Toisaalta epätäydelliset vallanpitäjät ovat itse monin tavoin jäytäneet kunnioitusta valtaa kohtaan. Monet ovat kohdelleet toisia väkivaltaisesti, julmasti tai tyrannimaisesti. Ihmiskunnan historia on todellisuudessa täynnä esimerkkejä vallan väärinkäytöstä. (Saarnaaja 8:9.) Esimerkiksi Saul oli hyvä ja nöyrä mies, kun Jehova valitsi hänet kuninkaaksi. Hän kuitenkin lankesi ylpeyteen ja kateuteen ja alkoi vainota uskollista Daavidia. (1. Samuelin kirja 9:20, 21; 10:20–22;  18:7–11.) Myöhemmin Daavidista tuli yksi Israelin parhaista kuninkaista, mutta hänkin käytti valtaansa väärin, kun hän vei heettiläiseltä Uurialta vaimon ja lähetti viattoman Uurian taistelemaan eturintamassa, jotta tämä kuolisi (2. Samuelin kirja 11:1–17). Epätäydellisyyden vuoksi ihmisten on tosiaan vaikeaa käyttää valtaa oikein. Tilanne on vielä huonompi, kun vallanpitäjät eivät kunnioita Jehovaa. Kuvailtuaan niitä laajoja vainoja, joita jotkut katolisen kirkon paavit panivat alulle, eräs englantilainen valtiomies kirjoitti: ”Valta pyrkii turmelemaan, ja ehdoton valta turmelee ehdottomasti.” Miksi meidän pitäisi kaikesta tästä huolimatta kunnioittaa valtaa?

MIKSI KUNNIOITTAA VALTAA?

6, 7. a) Mitä rakkaus Jehovaan saa meidät tekemään ja miksi? b) Mitä liittyy alistuvaisuuteen?

6 Painavimmat syyt kunnioittaa valtaa ovat rakkaus Jehovaan, rakkaus lähimmäiseen ja jopa rakkaus itseämme kohtaan. Koska rakastamme Jehovaa enemmän kuin ketään tai mitään muuta, haluamme ilahduttaa hänen sydämensä (Sananlaskut 27:11; Markus 12:29, 30). Tiedämme, että Jehovan suvereenius, hänen oikeutensa hallita maailmankaikkeutta, on kyseenalaistettu maan päällä Eedenin kapinasta lähtien ja että ihmiskunnan enemmistö on asettunut Saatanan puolelle ja hylännyt Jehovan hallitusvallan. Me asetumme ilomielin vastakkaiselle kannalle. Sydäntämme koskettavat Ilmestyksen 4:11:n majesteettiset sanat. Meille on täysin selvää, että Jehovalla on oikeus hallita kaikkeutta. Kannatamme Jehovan suvereeniutta ja hyväksymme hänen hallitusvaltansa päivittäisessä elämässämme.

7 Tällainen kunnioitus merkitsee tottelevaisuutta ja vielä enemmänkin. Tottelemme Jehovaa alttiisti, koska rakastamme häntä. Kohtaamme kuitenkin väistämättä tilanteita, joissa meidän on hyvin vaikeaa totella. Silloin meidän täytyy johdannon pikkupojan tavoin opetella olemaan alistuvaisia.  Muistamme, että Jeesus alistui Isänsä tahtoon silloinkin kun se saattoi tuntua hyvin vaikealta. ”Älköön – – tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun”, hän sanoi Isälleen (Luukas 22:42).

8. a) Mitä Jehovan valtaan alistumiseen nykyään usein liittyy, ja mikä paljastaa Jehovan näkemyksen tästä asiasta? b) Mikä voi auttaa meitä kuuntelemaan neuvoa ja ottamaan kurin vastaan? (Ks. tekstiruutu ” Kuuntele neuvoa ja ota kuri vastaan”.)

8 Nykyään Jehova ei tietenkään puhu meille henkilökohtaisesti, vaan hän ohjaa meitä Sanansa ja maan päällä olevien ihmisedustajiensa välityksellä. Useimmiten siis alistumme Jehovan valtaan kunnioittamalla niitä ihmisiä, jotka hän on asettanut valta-asemiin tai joiden hän on sallinut pysyä niissä. Jos kapinoisimme heitä vastaan – esimerkiksi kieltäytymällä ottamasta vastaan raamatullisia neuvoja ja oikaisua – loukkaisimme Jumalaamme. Kun israelilaiset nurisivat ja kapinoivat Moosesta vastaan, Jehova katsoi sen kohdistuvan häntä itseään vastaan (4. Mooseksen kirja 14:26, 27).

9. Miksi lähimmäisenrakkaus saa meidät kunnioittamaan valtaa? Valaise.

9 Osoitamme kunnioitusta valtaa kohtaan myös siksi, että rakastamme lähimmäistämme. Kuinka niin? Kuvittelehan olevasi sotilaana armeijassa. Joukkojen menestyminen ja jopa hengissä selviytyminen riippuu todennäköisesti siitä, että jokainen sotilas tottelee ylempiään ja kunnioittaa armeijan arvojärjestystä. Jos kapinoisit valtaa vastaan, voisit saattaa kaikki sotilastoverisi vaaraan. Ihmisten armeijat tosin aiheuttavat nykymaailmassa hirvittävää tuhoa, mutta Jehovalla on armeijoita, jotka tekevät vain hyvää. Raamattu käyttääkin Jumalasta lähes 300 kertaa nimitystä ”armeijoiden Jehova” (1. Samuelin kirja 1:3). Hän komentaa mahtavien henkiluomusten suurta armeijaa. Joskus Jehova vertaa myös maallisia palvelijoitaan armeijaan (Psalmit 68:11; Hesekiel 37:1–10). Emmekö saattaisi hengellisiä sotilastovereitamme vaaraan, jos kapinoisimme niitä ihmisiä vastaan, joille Jehova on antanut valtaa meihin? Kun  kristitty kapinoi nimitettyjä vanhimpia vastaan, muutkin seurakunnan jäsenet voivat kärsiä (1. Korinttilaisille 12:14, 25, 26). Kun lapsi kapinoi, koko perhe voi kärsiä. Kehittämällä kunnioittavaa ja yhteistyöhaluista henkeä osoitamme siis lähimmäisenrakkautta.

10, 11. Mistä muusta syystä tottelemme niitä, joilla on valtaa?

10 Lisäksi kunnioitamme valtaa siksi, että se on omaksi parhaaksemme. Kun Jehova pyytää meitä kunnioittamaan valtaa, hän usein kertoo, mitä hyötyä siitä on. Hän esimerkiksi kehottaa lapsia tottelemaan vanhempiaan, jotta he voisivat elää pitkän ja hyvän elämän (5. Mooseksen kirja 5:16; Efesolaisille 6:2, 3). Hän kehottaa meitä kunnioittamaan seurakunnan vanhimpia, jotta säästyisimme hengelliseltä vahingolta (Heprealaisille 13:7, 17). Hän myös kehottaa meitä tottelemaan viranomaisia, koska se on meille suojaksi (Roomalaisille 13:4).

 11 Eikö meidän olekin helpompi kunnioittaa valtaa, kun tiedämme, miksi Jehova vaatii sitä? Seuraavaksi tarkastelemme, miten voimme osoittaa kunnioitusta valtaa kohtaan kolmella tärkeällä elämänalueella.

KUNNIOITUS PERHEESSÄ

12. Minkä osan Jehova on antanut perheessä aviomiehelle ja isälle, ja miten mies voi täyttää tehtävänsä?

12 Jehova itse on perhejärjestelyn Alkuunpanija. Järjestyksen Jumalana hän on suunnitellut perheen siten, että se voi toimia hyvin (1. Korinttilaisille 14:33). Hän on antanut aviomiehelle ja isälle vallan toimia perheen päänä. Mies osoittaa kunnioitusta omaa Päätään, Kristusta Jeesusta, kohtaan jäljittelemällä Jeesuksen tapaa käyttää johtoasemaa seurakuntaan nähden (Efesolaisille 5:23). Aviomiehen ei siis pidä välttää vastuutaan vaan huolehtia siitä miehekkäästi. Hänen ei myöskään pidä olla tyrannimainen eikä kova, vaan rakkaudellinen, järkevä ja huomaavainen. Hän pitää mielessään, että hänen valtansa on suhteellista: se ei koskaan ylitä Jehovan valtaa.

Kristitty isä jäljittelee Kristuksen tapaa käyttää johtoasemaa.

13. Miten vaimo ja äiti voi täyttää osansa perheessä Jehovaa miellyttävällä tavalla?

13 Vaimon ja äidin tehtävä on toimia miehensä auttajana eli täydennyksenä. Hänellekin on annettu perheessä valtaa, sillä Raamatussa puhutaan ”äidin laista” (Sananlaskut 1:8). Hänellä on tietenkin  vähemmän valtaa kuin miehellään. Kristitty vaimo osoittaa kunnioitusta miehensä valtaa kohtaan auttamalla tätä täyttämään osansa perheenpäänä. Hän ei väheksy miestään, manipuloi häntä eikä anasta hänen asemaansa. Sitä vastoin hän tukee miestään ja on yhteistoiminnassa hänen kanssaan. Kun miehen ratkaisut eivät miellytä vaimoa, vaimo voi esittää ajatuksensa kunnioittavasti, mutta hän pysyy alamaisena. Jos hänen miehensä ei ole uskova, hän saattaa kohdata vaikeita tilanteita. Hänen alamaisuutensa voi kuitenkin saada miehen etsimään Jehovaa. (1. Pietarin kirje 3:1.)

14. Miten lapset voivat tuottaa iloa vanhemmilleen ja Jehovalle?

14 Lapset tuovat iloa Jehovan sydämelle, kun he tottelevat isäänsä ja äitiään. He myös tuottavat kunniaa ja iloa vanhemmilleen (Sananlaskut 10:1). Lapset noudattavat yksinhuoltajaperheissä samaa tottelevaisuuden periaatetta. He ymmärtävät, että heidän äitinsä tai isänsä saattaa tarvita jopa tavallista enemmän apua ja tukea. Kun kaikki perheenjäsenet  täyttävät Jumalan heille antaman tehtävän, seurauksena on rauha ja ilo. Tämä tuo kunniaa Jehova Jumalalle, jota kaikki perheet saavat kiittää olemassaolostaan (Efesolaisille 3:14, 15).

KUNNIOITUS SEURAKUNNASSA

15. a) Miten voimme osoittaa seurakunnassa, että kunnioitamme Jehovan valtaa? b) Mitkä periaatteet voivat auttaa meitä olemaan tottelevaisia niille, jotka ottavat johdon? (Ks. tekstiruutu ” Olkaa tottelevaisia niille, jotka ottavat johdon”.)

15 Jehova on nimittänyt Poikansa hallitsemaan kristillistä seurakuntaa (Kolossalaisille 1:13). Jeesus on puolestaan asettanut ”uskollisen ja ymmärtäväisen orjansa” pitämään huolta Jumalan maanpäällisen kansan hengellisistä tarpeista (Matteus 24:45–47). Jehovan todistajien hallintoelin edustaa tuota orjaluokkaa. Ensimmäisen vuosisadan mallin mukaan seurakuntien vanhimmat saavat ohjeita ja neuvoja hallintoelimeltä joko suoraan tai sen edustajien, kuten matkavalvojien, välityksellä. Kun kunnioitamme kristittyjen vanhinten valtaa, tottelemme Jehovaa. (Heprealaisille 13:17.)

16. Miksi voidaan sanoa, että vanhimmat ovat pyhän hengen nimittämiä?

16 Vanhimmat ja avustavat palvelijat eivät ole täydellisiä. Heillä on puutteensa niin kuin meillä muillakin. Silti vanhimmat ovat ”lahjoja ihmisinä”, jotka on annettu auttamaan seurakuntaa, jotta se pysyisi hengellisesti vahvana (Efesolaisille 4:8). Vanhimmat ovat pyhän hengen nimittämiä (Apostolien teot 20:28). Miksi näin voidaan sanoa? Ennen kuin heidät voidaan nimittää, heidän on täytettävä Jumalan henkeytetyssä sanassa esitetyt pätevyysvaatimukset (1. Timoteukselle 3:1–7, 12; Titukselle 1:5–9). Lisäksi vanhimmat, jotka arvioivat veljen pätevyyttä, rukoilevat hartaasti Jehovan pyhän hengen ohjausta.

17. Miksi kristityt naiset käyttävät seurakunnallisissa toimissa joskus päänpeitettä?

17 Joskus seurakunnassa saattaa tulla eteen sellainen  tilanne, että vanhimpia ja avustavia palvelijoita ei ole käytettävissä tehtävään, joka tavallisesti määrättäisiin heille, kuten kenttäpalveluskokouksen johtamiseen. Tällöin toiset kastetut veljet voivat huolehtia tuosta tehtävästä. Ellei heitäkään ole käytettävissä, pätevät sisaret voivat huolehtia siitä. Nainen kuitenkin käyttää päänpeitettä hoitaessaan tehtävää, joka annetaan tavallisesti kastetulle veljelle (1. Korinttilaisille 11:3–10). * Tämä vaatimus ei halvenna naisia. Pikemminkin se antaa heille tilaisuuden osoittaa kunnioitusta Jehovan johtoasemajärjestelyä kohtaan niin perheessä kuin seurakunnassakin.

KUNNIOITUS MAALLISTA VALTAA KOHTAAN

18, 19. a) Miten selittäisit Roomalaiskirjeen 13:1–7:ssä esitetyt periaatteet? b) Miten osoitamme kunnioitusta viranomaisia kohtaan?

18 Tosi kristityt noudattavat tunnollisesti Roomalaiskirjeen 13:1–7:ssä esitettyjä periaatteita. Tästä raamatunkohdasta voi havaita, että siinä mainitut ”esivallat” tarkoittavat maallisia hallitusvaltoja. Niin kauan kuin Jehova antaa niiden olla olemassa, ne suorittavat tärkeitä tehtäviä, esimerkiksi pitävät jossain määrin yllä järjestystä ja tarjoavat tarpeellisia palveluja. Osoitamme kunnioitusta esivaltoja kohtaan olemalla lainkuuliaisia. Maksamme tarkasti meille kuuluvat verot, täytämme asianmukaisesti kaikki valtion vaatimat lomakkeet ja asiakirjat ja noudatamme kaikkia lakeja, jotka koskevat meitä, perhettämme, liiketoimintaamme tai omaisuuttamme. Emme kuitenkaan tottele viranomaisia, jos meitä pyydetään rikkomaan Jumalaa vastaan. Sen sijaan vastaamme samoin kuin apostolit: ”Meidän täytyy totella Jumalaa hallitsijana ennemmin kuin ihmisiä.” (Apostolien teot 5:28, 29; ks. tekstiruutu ” Kenen valtaan minun tulisi alistua?”)

19 Osoitamme kunnioitusta viranomaisia kohtaan myös  käytöksellämme. Joudumme kenties aika ajoin olemaan tekemisissä hallintoviranomaisten kanssa henkilökohtaisesti. Apostoli Paavali oli tekemisissä esimerkiksi kuningas Herodes Agrippan ja käskynhaltija Festuksen kanssa. Näillä miehillä oli vakavia puutteita, mutta Paavali puhutteli heitä kunnioittavasti. (Apostolien teot 26:2, 25.) Jäljittelemme Paavalin esimerkkiä, puhummepa vaikutusvaltaiselle vallanpitäjälle tai paikalliselle poliisille. Koulussa nuoret kristityt pyrkivät osoittamaan samanlaista kunnioitusta opettajille, kouluviranomaisille ja muille koulun työntekijöille. Emme tietenkään ole kunnioittavia vain niitä kohtaan, jotka hyväksyvät vakaumuksemme, vaan myös niitä kohtaan, jotka suhtautuvat Jehovan todistajiin vihamielisesti. Yleensäkin ei-uskovien pitäisi pystyä havaitsemaan kunnioittava asenteemme. (Roomalaisille 12:17, 18; 1. Pietarin kirje 3:15.)

20, 21. Millaisia siunauksia koituu siitä, että osoitamme oikeanlaista kunnioitusta valtaa kohtaan?

20 Älkäämme kitsastelko kunnioituksen osoittamisessa. Apostoli Pietari kirjoitti: ”Kunnioittakaa kaikenlaisia ihmisiä.” (1. Pietarin kirje 2:17.) Aito kunnioituksemme voi tehdä ihmisiin syvän vaikutuksen. Muista, että kunnioituksen osoittaminen on nykyään aina vain harvinaisempaa. Siksi se on yksi tapa, jolla voimme noudattaa seuraavaa Jeesuksen käskyä: ”Loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja kirkastaisivat Isäänne, joka on taivaissa.” (Matteus 5:16.)

21 Tässä pimentyneessä maailmassa hengellinen valo vetää puoleensa hyväsydämisiä ihmisiä. Kun osoitamme kunnioitusta perheessä, seurakunnassa ja ollessamme tekemisissä ei-uskovien kanssa, joidenkuiden kiinnostus voi herätä ja he saattavat jopa alkaa vaeltaa valossa kanssamme. Miten hienoa se olisikaan! Mutta vaikka niin ei kävisikään, yksi asia on varma: kunnioituksemme toisia ihmisiä kohtaan miellyttää Jehova Jumalaa ja auttaa meitä pysymään hänen rakkaudessaan. Se on suurenmoinen palkinto!

^ kpl 17 Liitteessä ”Päänpeite – milloin ja miksi?” käsitellään joitakin käytännön tapoja soveltaa tätä periaatetta.