Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 LIITE

Päänpeite – milloin ja miksi?

Päänpeite – milloin ja miksi?

Milloin ja miksi kristityn naisen tulisi käyttää palvonnan yhteydessä päänpeitettä? Mietitäänpä, mitä apostoli Paavali kirjoitti henkeytettynä tästä asiasta. Hänen ohjeensa auttavat meitä tekemään oikeita ratkaisuja, jotka tuottavat kunniaa Jumalalle. (1. Korinttilaisille 11:3–16.) Paavali tuo esiin kolme seikkaa, joita tulee punnita: 1) toimet, joissa naisen täytyy käyttää päänpeitettä, 2) tilanteet, joissa hänen tulee peittää päänsä, ja 3) syyt, joiden vuoksi hän haluaa noudattaa tätä ohjetta.

Toimet. Paavali mainitsee rukoilemisen ja profetoimisen (jakeet 4, 5). Rukoileminen on kunnioittavaa puhetta Jehovalle. Profetoiminen taas soveltuu nykyään kristityn sananpalvelijan antamaan raamatulliseen opetukseen. Mutta antaako Paavali ymmärtää, että naisen tulisi peittää päänsä aina kun hän rukoilee tai opettaa Raamatun totuutta? Ei. Ratkaisevaa on se, missä tilanteessa nainen rukoilee tai opettaa.

Tilanteet. Paavalin sanat viittaavat tilanteisiin, joita voi tulla eteen perheessä ja seurakunnassa. Hän sanoo: ”Mies on naisen pää, – – jokainen nainen, joka rukoilee tai profetoi pää peittämättömänä, saattaa päänsä häpeään.” (Jakeet 35.) Perheessä Jehova on asettanut aviomiehen naisen  pääksi. Jos nainen ei asianmukaisesti tunnustaisi aviomiehensä valtaa vaan huolehtisi vastuista, jotka Jehova on uskonut miehelle, hän saattaisi miehensä häpeään. Jos nainen esimerkiksi joutuisi johtamaan raamatuntutkistelua aviomiehensä läsnä ollessa, hän tunnustaisi miehensä vallan käyttämällä päänpeitettä. Hän peittäisi päänsä, olipa mies kastettu tai ei, sillä mies on perheen pää. * Nainen käyttäisi päänpeitettä myös silloin, kun hänen olisi rukoiltava tai opetettava alaikäisen kastetun poikansa läsnä ollessa, ei sen vuoksi, että poika olisi perheen pää, vaan sen vallan vuoksi, joka kastetuille miehille on annettu kristillisessä seurakunnassa.

Paavali viittaa seurakunnassa syntyviin tilanteisiin sanoessaan: ”Jos – – joku näyttää kiistelevän jonkin toisen tavan puolesta, niin meillä ei ole muuta, eikä Jumalan seurakunnilla.” (Jae 16.) Kristillisessä seurakunnassa johtoasema on annettu kastetuille miehille (1. Timoteukselle 2:11–14; Heprealaisille 13:17). Vain miehiä nimitetään vanhimmiksi ja avustaviksi palvelijoiksi, joille Jumala on antanut vastuun huolehtia laumastaan (Apostolien teot 20:28). Olosuhteiden pakosta kristittyä naista voidaan kuitenkin joskus pyytää hoitamaan jokin tehtävä, josta tavallisesti huolehtii pätevä kastettu mies. Nainen voi esimerkiksi joutua johtamaan kenttäpalveluskokouksen, koska ketään pätevää kastettua miestä ei ole paikalla tai käytettävissä. Tai hän voi johtaa etukäteen sovitun Raamatun kotitutkistelun jonkun kastetun miehen ollessa läsnä. Koska nämä ovat todellisuudessa seurakunnallista opetustoimintaa, nainen käyttäisi päänpeitettä osoitukseksi siitä, että hän hoitaa tehtävää, joka yleensä määrätään miehelle.

On toisaalta monia palvontaan liittyviä piirteitä, jotka eivät vaadi sisarta käyttämään päänpeitettä. Hänen ei esimerkiksi tarvitse peittää päätään vastatessaan kristillisissä kokouksissa,  ollessaan ovelta-ovelle-työssä aviomiehensä tai jonkun muun kastetun miehen kanssa tai tutkiessaan tai rukoillessaan kastamattomien lastensa kanssa. Tästä aiheesta voi tietysti herätä muitakin kysymyksiä, ja jos sisar on epävarma jostain asiasta, hän voi tutkia sitä lisää. * Jos hän yhä epäröi ja jos hänen omatuntonsa vaatii häntä käyttämään päänpeitettä, hänen ei olisi väärin käyttää sitä (ks. kuva).

Syyt. Jakeessa 10 esitetään kaksi syytä, joiden vuoksi kristitty nainen haluaa noudattaa pään peittämistä koskevaa vaatimusta: ”Naisella pitää olla vallan merkki päässään enkelien takia.” Pane merkille ensinnäkin ilmaus ”vallan merkki”. Käyttämällä päänpeitettä nainen osoittaa, että hän tunnustaa vallan, jonka Jehova on antanut kastetuille miehille seurakunnassa. Näin hän ilmaisee rakkautensa ja uskollisuutensa Jehova Jumalaa kohtaan. Toinen syy ilmenee sanoista ”enkelien takia”. Miten nainen vaikuttaa noihin mahtaviin henkiolentoihin, kun hän käyttää päänpeitettä?

Enkelit seuraavat kiinnostuneina, miten Jumalan valta tunnustetaan kaikkialla hänen järjestössään, niin taivaassa kuin maan päälläkin. He hyötyvät epätäydellisten ihmisten esimerkistä tässä suhteessa. Enkelienkin täytyy alistua Jehovan järjestelyyn – tätä koetusta melkoinen joukko enkeleitä ei muinoin läpäissyt (Juudaksen kirje 6). Nykyään enkelit saattavat nähdä, että seurakunnassa joku kristitty nainen on kokeneempi, tietävämpi ja älykkäämpi kuin joku kastettu mies, mutta silti nainen alistuu halukkaasti hänen valtaansa. Nainen voi olla myös voideltu kristitty, josta tulee myöhemmin Kristuksen perijätoveri. Hän tulee lopulta palvelemaan enkeleitäkin korkeammassa asemassa ja hallitsemaan  Kristuksen kanssa taivaassa. Miten erinomainen esimerkki hän onkaan enkeleille! Kaikilla sisarilla on ainutlaatuinen tilaisuus osoittaa nöyrää tottelevaisuutta olemalla uskollisia ja alistuvaisia miljoonien uskollisten enkelien silmien edessä.

^ kpl 3 Kristitty vaimo ei tavallisesti rukoilisi ääneen silloin kun hänen uskova miehensä on paikalla, paitsi poikkeuksellisissa olosuhteissa, esimerkiksi jos mies ei pysty puhumaan jonkin sairauden vuoksi.

^ kpl 2 Aiheesta lisää: Vartiotornit 15.2.2015 s. 30; 15.7.2002 s. 26, 27 ja 1.6.1977 s. 257–260.